Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  885/B

Business name: 
Yotta Trade, a.s.
  (from: 01/26/1999)
PLASTCHEM, a.s.
  (from: 07/27/1995 until: 01/25/1999)
Registered seat: 
Krajná 86
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04
  (from: 06/08/2017)
Šaštínska 52
Bratislava 841 04
  (from: 02/03/2012 until: 06/07/2017)
Ventúrska 14
Bratislava 811 01
  (from: 04/27/2005 until: 02/02/2012)
Pri suchom Mlyne 3
Bratislava 811 04
  (from: 02/05/2001 until: 04/26/2005)
Pribinova 24
Bratislava 821 09
  (from: 01/26/1999 until: 02/04/2001)
Znievska 6
Bratislava 851 06
  (from: 07/27/1995 until: 01/25/1999)
Identification number (IČO): 
31 399 240
  (from: 07/27/1995)
Date of entry: 
07/27/1995
  (from: 07/27/1995)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/27/1995)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/27/1995)
kúpa a predaj tovaru iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/27/1995)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 07/27/1995)
prevádzka malých plavidiel
  (from: 06/13/2002)
sprostredkovanie prenájmu rekreačných plavidiel
  (from: 06/13/2002)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 04/27/2005)
prenájom plavidiel
  (from: 04/27/2005)
administratívne práce
  (from: 04/27/2005)
príprava a organizácia školení
  (from: 04/27/2005)
digitalizácia dát
  (from: 04/27/2005)
činnosť autorizovaného architekta
  (from: 12/19/2014)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 12/19/2014)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľnosti (realitná činnosť)
  (from: 12/19/2014)
Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 09/24/2016)
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (from: 09/24/2016)
Výroba piva a sladu
  (from: 10/08/2016)
Prenájom hnuteľných vecí
  (from: 10/25/2017)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/27/1995)
Matej Sabol , M.A. - Vice-chairman of the Board of Directors
Grösslingova 31
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09
From: 04/20/2021
  (from: 05/06/2021)
Ing. arch. Juraj Husár - Member of the Board of Directors
Košická 4980/12
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
From: 04/20/2021
  (from: 05/06/2021)
Patrik Purgiňa - Member of the Board of Directors
Ulica Jána Bottu 7863/29C
Trnava 917 01
From: 04/20/2021
  (from: 05/06/2021)
Ing. Martin Paško - Chairman of the Board of Directors
Rázusova 2
Kežmarok 060 01
From: 04/20/2021
  (from: 05/06/2021)
Ing. Miloš Bajza - člen predstavenstva
Gorkého 5
Bratislava 811 01
From: 12/13/2002
  (from: 08/13/2003 until: 04/26/2005)
Ing. Miloš Bajza - člen predstavenstva
Gorkého 5
Bratislava 811 01
From: 12/13/2002 Until: 04/07/2005
  (from: 04/27/2005 until: 04/26/2005)
Ing. Juraj Boroš - člen predstavenstva
Lesnícka 3
Košice 040 11
  (from: 02/05/2001 until: 08/12/2003)
Ľudmila Butkovská - člen predstavenstva
Nová 4410/15
Banská Bystrica 974 01
  (from: 11/15/2001 until: 08/12/2003)
Ľudmila Butkovská - člen predstavenstva
Nová 4410/15
Banská Bystrica 974 01
From: 01/12/2001
  (from: 08/13/2003 until: 10/09/2007)
Ľudmila Butkovská - člen predstavenstva
Nová 4410/15
Banská Bystrica 974 01
From: 01/12/2001 Until: 10/02/2007
  (from: 10/10/2007 until: 10/09/2007)
Ľubomír Ficker - člen predstavenstva
Pluhová 953/16
Bratislava 831 03
  (from: 01/26/1999 until: 02/04/2001)
Robert Hoffstädter - člen predstavenstva
Čiernovodská 5093/5
Bratislava 821 07
From: 04/07/2005
  (from: 04/27/2005 until: 10/09/2007)
Robert Hoffstädter - člen predstavenstva
Čiernovodská 5093/5
Bratislava 821 07
From: 04/07/2005 Until: 10/02/2007
  (from: 10/10/2007 until: 10/09/2007)
Dipl.Ing.arch. Juraj Husár - predseda predstavenstva
Košická 12
Bratislava 821 09
  (from: 02/05/2001 until: 08/12/2003)
Dipl.Ing.arch. Juraj Husár - predseda predstavenstva
Košická 12
Bratislava 821 09
From: 01/12/2001
  (from: 08/13/2003 until: 10/09/2007)
Dipl.Ing.arch. Juraj Husár - predseda predstavenstva
Košická 12
Bratislava 821 09
From: 01/12/2001 Until: 10/02/2007
  (from: 10/10/2007 until: 10/09/2007)
Ing.arch. Juraj Husár - člen predstavenstva
Košická 12
Bratislava 821 09
From: 10/02/2007
  (from: 10/10/2007 until: 05/05/2021)
Ing.arch. Juraj Husár - člen predstavenstva
Košická 12
Bratislava 821 09
From: 10/02/2007 Until: 04/20/2021
  (from: 05/06/2021 until: 05/05/2021)
Ing. Roman Klementis - člen predstavenstva
Dérerova 2
Bratislava 831 01
  (from: 02/05/2001 until: 11/14/2001)
Ing. Roman Klementis - predseda predstavenstva
Dérerova 2
Bratislava 831 01
  (from: 01/26/1999 until: 02/04/2001)
JUDr. Ladislav Kružlík - predseda predstavenstva
Znievska 6
Bratislava
  (from: 07/27/1995 until: 11/20/1997)
JUDr. Ladislav Kružlík - predseda predstavenstva
Znievska 6
Bratislava
  (from: 11/21/1997 until: 01/25/1999)
JUDr. Daniela Lopezová - člen predstavenstva
Galaktická 6
Bratislava 821 02
  (from: 11/21/1997 until: 01/25/1999)
JUDr. Daniela Lopezová - člen predstavenstva
Martinská dol. 101
Nitra
  (from: 07/27/1995 until: 11/20/1997)
Ladislav Štica - člen predstavenstva
Jadrova 9
Bratislava
  (from: 07/27/1995 until: 11/20/1997)
Ladislav Štica - člen predstavenstva
Jadrova 9
Bratislava
  (from: 11/21/1997 until: 01/25/1999)
Vanda Vránska - člen predstavenstva
Ružomberská 18
Bratislava 821 05
  (from: 01/26/1999 until: 02/04/2001)
Acting in the name of the company: 
Konať menom spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva spoločne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 05/06/2021)
Konať v mene spoločnosti je oprávnený člen predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť je oprávnený podpisovať člen predstavenstva. Podpisovanie sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 10/10/2007 until: 05/05/2021)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení vždy len dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden je vždy predseda. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať dvaja členovia predstavenstva, z ktorých je vždy jeden predseda. Podpisovanie sa vy- konáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 07/27/1995 until: 10/09/2007)
Capital: 
200 000 EUR Paid up: 200 000 EUR
  (from: 02/03/2021)
200 000 EUR Paid up: 83 240 EUR
  (from: 02/03/2018 until: 02/02/2021)
33 200 EUR Paid up: 33 200 EUR
  (from: 02/03/2012 until: 02/02/2018)
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 08/13/2003 until: 02/02/2012)
1 000 000 Sk
  (from: 07/27/1995 until: 08/12/2003)
Shares: 
Number of shares: 10
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 320 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu, lehota, v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti o udelenie tohto súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a určenie orgánu spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení tohto súhlasu, sú určené v čl. V bod 4. stanov spoločnosti.
  (from: 05/06/2021)
Number of shares: 10
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 16 680 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu, lehota, v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti o udelenie tohto súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a určenie orgánu spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení tohto súhlasu, sú určené v čl. V bod 4. stanov spoločnosti.
  (from: 05/06/2021)
Number of shares: 10
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 320 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť vydaných akcií nie je obmedzená
  (from: 02/03/2012 until: 05/05/2021)
Number of shares: 10
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 16 680 EUR
  (from: 02/03/2018 until: 05/05/2021)
Number of shares: 10
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť vydaných akcií nie je obmedzená
  (from: 06/22/2007 until: 02/02/2012)
Number of shares: 1000
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 03/02/2000 until: 06/21/2007)
Number of shares: 1000
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 11/21/1997 until: 03/01/2000)
Number of shares: 1000
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 07/27/1995 until: 11/20/1997)
Stockholder: 
Dipl. Ing. arch. Juraj Husár
Košická 12
Bratislava 821 09
  (from: 09/06/2007 until: 02/02/2021)
Supervisory board: 
Ing. Zdenek Kopáčik - predseda dozornej rady
Novosvetská 24
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06
From: 04/20/2021
  (from: 05/06/2021)
Ing. Miloš Kopec - podpredseda dozornej rady
Gabčíkova 10
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
From: 04/20/2021
  (from: 05/06/2021)
Ing. Alexandra Broszová - člen dozornej rady
Pod agátmi 14664/3
Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07
From: 04/20/2021
  (from: 05/06/2021)
Rastislav Víglaský - člen dozornej rady
Tbiliská 7630/27
Bratislava - mestská časť Rača 831 06
From: 04/20/2021
  (from: 05/06/2021)
Ing. Miloš Bajza
Gorkého 5
Bratislava 811 01
  (from: 02/05/2001 until: 08/12/2003)
František Gehry
665
Dunajská Lužná
  (from: 07/27/1995 until: 11/20/1997)
František Gehry
665
Dunajská Lužná
  (from: 11/21/1997 until: 01/25/1999)
Robert Hoffstädter
Čiernovodská 5093/5
Bratislava 821 07
  (from: 11/15/2001 until: 08/12/2003)
Robert Hoffstädter
Čiernovodská 5093/5
Bratislava 821 07
From: 10/29/2001
  (from: 08/13/2003 until: 04/26/2005)
Robert Hoffstädter
Čiernovodská 5093/5
Bratislava 821 07
From: 10/29/2001 Until: 04/07/2005
  (from: 04/27/2005 until: 04/26/2005)
PhDr. Jozef Husár
Košická 12
Bratislava 821 09
From: 04/07/2005
  (from: 04/27/2005 until: 12/15/2020)
PhDr. Jozef Husár
Košická 12
Bratislava 821 09
From: 04/07/2005 Until: 03/27/2020
  (from: 12/16/2020 until: 12/15/2020)
Ing. Roman Klementis
Dérerova 2
Bratislava 831 02
  (from: 11/15/2001 until: 08/12/2003)
Katarína Kolenová
Dérera 2
Bratislava 831 01
  (from: 02/05/2001 until: 11/14/2001)
Dušan Krajči - člen
Karloveská 12
Bratislava 841 05
From: 12/13/2002
  (from: 08/13/2003 until: 04/26/2005)
Dušan Krajči - člen
Karloveská 12
Bratislava 841 05
From: 12/13/2002 Until: 04/07/2005
  (from: 04/27/2005 until: 04/26/2005)
Ing. Štefan Krajčík
Jelačičova 20
Bratislava
  (from: 07/27/1995 until: 11/20/1997)
Ing. Štefan Krajčík
Jelačičova 20
Bratislava
  (from: 11/21/1997 until: 01/25/1999)
JUDr. Ladislav Kružlík
Znievska 6
Bratislava 851 06
  (from: 01/26/1999 until: 02/04/2001)
JUDr Daniela Lopezová
Galaktická 6
Bratislava 821 02
  (from: 01/26/1999 until: 02/04/2001)
Martin Očenáš
Muškátova 36
Bratislava 821 01
From: 12/13/2002
  (from: 08/13/2003 until: 07/04/2013)
Martin Očenáš
Muškátova 36
Bratislava 821 01
From: 12/13/2002 Until: 06/25/2013
  (from: 07/05/2013 until: 07/04/2013)
Ing. Ľuboš Vodislavský
Pri Šajbách 16
Bratislava 831 06
  (from: 01/26/1999 until: 11/14/2001)
Ing. Eva Žáková
Ožvoldová 8
Bratislava
  (from: 07/27/1995 until: 11/20/1997)
Ing. Eva Žáková
Ožvoldová 8
Bratislava
  (from: 11/21/1997 until: 01/25/1999)
MUDr. Marína Arpášová
Kukučínova 12
Bratislava 831 03
From: 04/07/2005 Until: 04/20/2021
  (from: 05/06/2021 until: 05/05/2021)
MUDr. Marína Arpášová
Kukučínova 12
Bratislava 831 03
From: 04/07/2005
  (from: 04/27/2005 until: 05/05/2021)
Rastislav Víglaský
Tbiliská 7630/27
Bratislava 831 06
From: 06/25/2013 Until: 04/20/2021
  (from: 05/06/2021 until: 05/05/2021)
Rastislav Víglaský
Tbiliská 7630/27
Bratislava 831 06
From: 06/25/2013
  (from: 07/05/2013 until: 05/05/2021)
JUDr. Richard Lukačka
Sládkoivčova 11
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 06
From: 03/27/2020 Until: 04/20/2021
  (from: 05/06/2021 until: 05/05/2021)
JUDr. Richard Lukačka
Sládkoivčova 11
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 06
From: 03/27/2020
  (from: 12/16/2020 until: 05/05/2021)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica Nz 221/95 zo dňa 13.7.1995 o zápise spoločnosti a stanovy akciovej spoločnosti v zmysle zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 1462
  (from: 07/27/1995)
Notárska zápisnica N 172/97, Nz 171/97 spísaná dňa 24.4.1997 notárom Stanislavom Bauerom osvedčujúca priebeh mimoridneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v čl. III ods. 3, VIII. ods. 1 písm. n./ Stary spis: Sa 1462
  (from: 11/21/1997)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 2.12.1998, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 258/98, Nz 230/98 a kedy bolo zároveň aj predchádzajúce obchodné meno a sídlo spoločnosti PLASTCHEM a.s., Znievska 6, Bratislava.
  (from: 01/26/1999)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 22.12.1998 pod č. N 698/99, Nz 697/99 na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 03/02/2000)
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 12.1.2001 osvedčené do notárskej zápisnice č. N 13/2001, Nz 12/2001.
  (from: 02/05/2001)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 29.10.2001.
  (from: 11/15/2001)
Notárska zápisnica zo dňa 26.3.2002 č. Nz 160/2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bol rozšírený predmet činnosti, schválený dodatok č. 1 k zakladateľskej zmluve a dodatok č. 6 k stanovám spoločnosti.
  (from: 06/13/2002)
Notárska zápisnica N 712/02, Nz 687/02 spísaná dňa 13. 12. 2002 notárom JUDr. Bauerom osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena v orgánoch spoločnosti, zmena stanov. Funkcia člena predstavenstva Ing. J. Boroša sa končí dňom 13. 12. 2002. Funkcia člena dozornej rady Ing. M. Bajzu, Ing. R. Klementisa sa končí dňom 13. 12. 2002. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 13. 12. 2002.
  (from: 08/13/2003)
Notárska zápisnica č.N 64/2005, Nz 14555/20005, NCRls 14358/2005 zo dňa 07.04.2005, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a zmeny v orgánoch spoločnosti.
  (from: 04/27/2005)
Notárska zápisnica N 120/2007, Nz 23907/2007, NCRls 23764/2007 z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 18.06.2007 - zmena počtu a menovitej hodnoty akcií.
  (from: 06/22/2007)
Notárska zápisnica N 175/2007, Nz 39051/2007, NCRls 38765/2007 zo dňa 2.10.2007.
  (from: 10/10/2007)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 39/2012, Nz 3252/2012, NCRIs 3354/2012 zo dňa 30.01.2012.
  (from: 02/03/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice č. N 545/2013, Nz 21292/2013, NCRls 21717/2013 zo dňa 25.06.2013.
  (from: 07/05/2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.10. 2014.
  (from: 12/19/2014)
Notárska zápisnica č. N 1745/2016, NZ 31683/2016, NCRls 32545/2016 zo dňa 09.09.2016.
  (from: 09/24/2016)
Date of updating data in databases:  01/19/2022
Date of extract :  01/21/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person