Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  5236/B

Business name: 
iService, a. s.
  (from: 02/25/2011)
Registered seat: 
Laurinská 134/3
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
  (from: 01/20/2021)
Strakova 1
Bratislava 811 01
  (from: 10/13/2011 until: 01/19/2021)
Gaštanová 13/3828
Bratislava 811 04
  (from: 02/25/2011 until: 10/12/2011)
Identification number (IČO): 
46 029 796
  (from: 02/25/2011)
Date of entry: 
02/25/2011
  (from: 02/25/2011)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 02/25/2011)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 02/25/2011)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 02/25/2011)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 02/25/2011)
vydavateľská činnosť
  (from: 02/25/2011)
administratívne služby
  (from: 02/25/2011)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 02/25/2011)
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 02/25/2011)
reklamné a marketingové služby
  (from: 02/25/2011)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 02/25/2011)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 02/25/2011)
počítačové služby
  (from: 02/25/2011)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 02/25/2011)
vedenie účtovníctva
  (from: 02/25/2011)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/25/2011)
Ing. Roman Feranec , PhD. - predseda predstavenstva
Koceľova 16
Bratislava 821 08
From: 07/24/2015
  (from: 09/24/2015)
JUDr. Robert Horváth - člen predstavenstva
Vetvárska 21
Bratislava 821 06
From: 07/24/2015
  (from: 09/24/2015)
Ing. Roman Feranec , PhD. - predseda predstavenstva
Koceľova 16
Bratislava 821 08
From: 02/25/2011
  (from: 02/25/2011 until: 09/23/2015)
Ing. Roman Feranec , PhD. - predseda predstavenstva
Koceľova 16
Bratislava 821 08
From: 02/25/2011 Until: 07/23/2015
  (from: 09/24/2015 until: 09/23/2015)
JUDr. Robert Horváth - člen predstavenstva
Vetvárska 21
Bratislava 821 06
From: 02/25/2011
  (from: 02/25/2011 until: 09/23/2015)
JUDr. Robert Horváth - člen predstavenstva
Vetvárska 21
Bratislava 821 06
From: 02/25/2011 Until: 07/23/2015
  (from: 09/24/2015 until: 09/23/2015)
Hendrik Bremer - člen predstavenstva
Hockegasse 66
Viedeň 1180
Rakúska republika
From: 07/24/2015
  (from: 09/24/2015)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu, priezvisku a funkcii v predstavenstve podpisujúci pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 09/24/2015)
V mene spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva a členovia predstavenstva samostatne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu, priezvisku a funkcii pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 02/25/2011 until: 09/23/2015)
Capital: 
381 834 EUR Paid up: 381 834 EUR
  (from: 06/25/2019)
370 380 EUR Paid up: 370 380 EUR
  (from: 01/17/2018 until: 06/24/2019)
340 900 EUR Paid up: 340 900 EUR
  (from: 07/15/2016 until: 01/16/2018)
289 900 EUR Paid up: 289 900 EUR
  (from: 09/24/2015 until: 07/14/2016)
100 000 EUR Paid up: 100 000 EUR
  (from: 10/13/2011 until: 09/23/2015)
100 000 EUR Paid up: 50 000 EUR
  (from: 02/25/2011 until: 10/12/2011)
Shares: 
Number of shares: 16
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 6 250 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená tým, že je podmienená súhlasom spoločnosti, o udelení ktorého rozhoduje predstavenstvo, a to na základe predchádzajúceho súhlasu valného zhromaždenia.
  (from: 09/24/2015)
Number of shares: 16
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 5 625 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená tým, že je podmienená súhlasom spoločnosti, o udelení ktorého rozhoduje predstavenstvo, a to na základe predchádzajúceho súhlasu valného zhromaždenia.
  (from: 09/24/2015)
Number of shares: 27
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 700 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená tým, že je podmienená súhlasom spoločnosti, o udelení ktorého rozhoduje predstavenstvo, a to na základe predchádzajúceho súhlasu valného zhromaždenia.
  (from: 09/24/2015)
Number of shares: 10
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 5 100 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená tým, že je podmienená súhlasom spoločnosti, o udelení ktorého rozhoduje predstavenstvo, a to na základe predchádzajúceho súhlasu valného zhromaždenia.
  (from: 07/15/2016)
Number of shares: 40
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 737 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená tým, že je podmienená súhlasom spoločnosti, o udelení ktorého rozhoduje predstavenstvo, a to na základe predchádzajúceho súhlasu valného zhromaždenia.
  (from: 01/17/2018)
Number of shares: 6
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 909 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená tým, že je podmienená súhlasom spoločnosti, o udelení ktorého rozhoduje predstavenstvo, a to na základe predchádzajúceho súhlasu valného zhromaždenia.
  (from: 06/25/2019)
Number of shares: 16
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 6 250 EUR
Limitation of transferability of registered shares: nie je
  (from: 02/25/2011 until: 09/23/2015)
Supervisory board: 
Ing. Martina Veselková , PhD.
Vlčkova 12
Bratislava 811 04
From: 07/24/2015
  (from: 06/25/2019)
Ing. Michal Jablonka
Záhradná 11/A
Veľký Biel 900 24
From: 07/24/2015
  (from: 09/24/2015)
Ing. Tomáš Klepetko
Košická 5590/56
Bratislava 821 08
From: 07/24/2015
  (from: 09/24/2015)
Ing. Ján Oravík
Rozkvet 2062/131
Považská Bystrica 017 01
From: 12/18/2017
  (from: 04/21/2018)
Ing. Martina Ferancová
Komárnická 28
Bratislava 821 03
From: 02/25/2011
  (from: 02/25/2011 until: 09/23/2015)
Ing. Martina Ferancová
Komárnická 28
Bratislava 821 03
From: 02/25/2011 Until: 07/23/2015
  (from: 09/24/2015 until: 09/23/2015)
Svetlana Krulj
Vajanského 4/909
Galanta 924 01
From: 02/25/2011
  (from: 02/25/2011 until: 09/23/2015)
Svetlana Krulj
Vajanského 4/909
Galanta 924 01
From: 02/25/2011 Until: 07/23/2015
  (from: 09/24/2015 until: 09/23/2015)
Ján Pomšár
404
Adamovské Kochanovce 913 05
From: 09/21/2011
  (from: 10/13/2011 until: 07/10/2012)
Ján Pomšár
404
Adamovské Kochanovce 913 05
From: 09/21/2011 Until: 05/16/2012
  (from: 07/11/2012 until: 07/10/2012)
Mgr. Jana Šujanská , LL.M M.B.A.
Haburská 49/c
Bratislava 821 01
From: 07/24/2015
  (from: 09/24/2015 until: 04/20/2018)
Mgr. Jana Šujanská , LL.M M.B.A.
Haburská 49/c
Bratislava 821 01
From: 07/24/2015 Until: 12/18/2017
  (from: 04/21/2018 until: 04/20/2018)
Ing. Marián Šujanský
Hliny 22/1421
Považská Bystrica 017 07
From: 05/16/2012
  (from: 07/11/2012 until: 10/06/2015)
Ing. Marián Šujanský
Hliny 22/1421
Považská Bystrica 017 07
From: 05/16/2012 Until: 07/23/2015
  (from: 10/07/2015 until: 10/06/2015)
Ing. Miloš Šujanský , M.B.A.
Gaštanová 13/3828
Bratislava 811 04
From: 02/25/2011
  (from: 02/25/2011 until: 10/12/2011)
Ing. Miloš Šujanský , M.B.A.
Gaštanová 13/3828
Bratislava 811 04
From: 02/25/2011 Until: 09/21/2011
  (from: 10/13/2011 until: 10/12/2011)
Ing. Martina Ferancová , PhD.
Vlčkova 12
Bratislava 811 04
From: 07/24/2015
  (from: 09/24/2015 until: 06/24/2019)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice č. N 23/2011, Nz 2482/2011, NCRls 2544/2011 zo dňa 25.01.2011 podľa §§ 154-220a Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 02/25/2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spísaná vo forme notárskej zápisnice N 461/2011 Nz 34597/2011 zo dňa 21.09.2011.
  (from: 10/13/2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 16.05.2012.
  (from: 07/11/2012)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 23.07.2015
  (from: 09/24/2015)
Date of updating data in databases:  05/26/2022
Date of extract :  05/27/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person