Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  892/B

Business name: 
VMV a.s. v likvidácii
  (from: 01/15/2005 until: 11/23/2021)
VMV a.s.
  (from: 08/09/1995 until: 01/14/2005)
Registered seat: 
Dostojevského rad 1
Bratislava 811 09
  (from: 06/26/1998 until: 11/23/2021)
Mýtna 33
Bratislava 819 05
  (from: 08/09/1995 until: 06/25/1998)
Identification number (IČO): 
31 400 361
  (from: 08/09/1995)
Date of entry: 
08/09/1995
  (from: 08/09/1995)
Date of deletion: 
11/23/2021
  (from: 11/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 11/24/2021)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 08/09/1995)
Objects of the company: 
prevádzkovanie cestovnej kancelárie
  (from: 03/13/1996 until: 02/09/2003)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 03/13/1996 until: 02/09/2003)
sprievodca cestovného ruchu
  (from: 03/13/1996 until: 02/09/2003)
tlač novín
  (from: 03/03/1997 until: 02/09/2003)
tlač kníh
  (from: 03/03/1997 until: 02/09/2003)
tlač iná
  (from: 03/03/1997 until: 02/09/2003)
viazanie kníh a konečné spracovanie
  (from: 03/03/1997 until: 02/09/2003)
sadzba a zhotovovanie tlačiarskych predlôh
  (from: 03/03/1997 until: 02/09/2003)
vydavateľská činnosť
  (from: 08/09/1995 until: 02/09/2003)
predaj a distribúcia periodickej a neperiodickej tlače
  (from: 08/09/1995 until: 02/09/2003)
inzertná a reklamná činnosť
  (from: 08/09/1995 until: 11/23/2021)
obchodná činnosť s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/09/1995 until: 11/23/2021)
poradenská činnosť v oblasti vydávanie pe- riodickej a neperiodickej tlače
  (from: 08/09/1995 until: 11/23/2021)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/26/1998 until: 11/23/2021)
Managing board
  (from: 03/13/1996 until: 06/25/1998)
Managing board
  (from: 08/09/1995 until: 03/12/1996)
Ing. Milan Čerňan
Vranovská 56
Bratislava 851 01
  (from: 08/09/1995 until: 03/12/1996)
Ing. Milan Čerňan - člen
Vranovská 55
Bratislava 851 01
  (from: 03/13/1996 until: 10/18/2000)
Ing. Renáta Draškóczyová - člen
Donnerova 7
Bratislava
  (from: 10/19/2000 until: 11/23/2021)
Igor Ďurič
Cukrovarská 758/12
Sereď 926 01
  (from: 08/09/1995 until: 03/12/1996)
Igor Ďurič - predseda
Cukrovarská 758/12
Sereď 926 01
  (from: 03/13/1996 until: 05/10/1998)
Igor Ďurič - člen
ul.M.Sch. Trnavského
Bratislava 841 01
  (from: 05/11/1998 until: 11/23/2021)
Mgr. Alexej Fulmek - člen
Batkova 3
Bratislava 841 01
  (from: 03/13/1996 until: 05/10/1998)
Mgr. Alexej Fulmek - predseda
Panská 13
Bratislava 811 01
  (from: 05/11/1998 until: 10/18/2000)
PhDr. Pavel Novák
Rumančekova 36
Bratislava 821 01
  (from: 08/09/1995 until: 03/12/1996)
Ing. Juraj Vajda - predseda
Kafendova 28
Bratislava
  (from: 10/19/2000 until: 11/23/2021)
Acting in the name of the company: 
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle dvaja čelnovia predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis dvoch členov predstavenstva. Predstavenstvo je oprávnené udeliť písomné plnomocenstvo na podpisovanie za spoločnosť fyzickej osobe, pričom takéto plnomocenstvo musí byť podpísané dvomi členmi predstavenstva a ich podpisy musia byť úradne overené. Podpisovanie za spoločnosť sa vzkoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a menu, priezvisku a funkcii podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 06/26/1998 until: 11/23/2021)
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle dvaja členovia predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis dvoch členov predstavenstva. Predstavenstvo je oprávnené udeliť písomné plnomocenstvo na podpisovanie za spoločnosť fyzickej osobe, pričom takéto plnomocenstvo musí byť podpísané všetkými členmi predstavenstva a ich podpisy musia byť úradne overené. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému k obchodnému menu spoločnosti a menu, priezvisku a funkcii podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 03/13/1996 until: 06/25/1998)
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje súhlasným prejavom vôle každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis jedného člena predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému k obchodnému menu spoločnosti a menu, priezvisku a funkcii podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 08/09/1995 until: 03/12/1996)
Capital: 
75 000 000 Sk
  (from: 09/08/2000 until: 11/23/2021)
55 000 000 Sk
  (from: 06/26/1998 until: 09/07/2000)
30 000 000 Sk
  (from: 04/14/1997 until: 06/25/1998)
10 000 000 Sk
  (from: 03/13/1996 until: 04/13/1997)
1 000 000 Sk
  (from: 08/09/1995 until: 03/12/1996)
Shares: 
Number of shares: 750
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 09/08/2000 until: 11/23/2021)
Number of shares: 550
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 06/26/1998 until: 09/07/2000)
Number of shares: 240
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 09/09/1997 until: 06/25/1998)
Number of shares: 60
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 09/09/1997 until: 06/25/1998)
Number of shares: 30000
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/14/1997 until: 09/08/1997)
Number of shares: 10000
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 03/13/1996 until: 04/13/1997)
Number of shares: 1000
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 08/09/1995 until: 03/12/1996)
Supervisory board: 
Mgr. Alexej Fulmek
Batkova 3
Bratislava 841 01
  (from: 08/09/1995 until: 03/12/1996)
JUDr. Vladimír Šebo
Palisády 41
Bratislava 811 06
  (from: 08/09/1995 until: 03/12/1996)
Ing. Jozef Štubňa
Bratov Veselovcov 1055/3
Zvolen 960 01
  (from: 08/09/1995 until: 03/12/1996)
Ing. Jozef Štubňa - predseda
Bratov Veselovcov 1055/3
Zvolen 960 01
  (from: 03/13/1996 until: 10/18/2000)
Ing. Stanislav Žiačik - člen
Rozvodná 10
Bratislava 831 01
Until: 09/27/2004
  (from: 01/15/2005 until: 01/14/2005)
Róbert Kotian - člen
Mlynarovičova 13
Bratislava 851 04
Until: 09/27/2004
  (from: 01/15/2005 until: 01/14/2005)
Eva Punová - predseda
Bartoňová 5
Bratislava
  (from: 10/19/2000 until: 11/23/2021)
Ing. Stanislav Žiačik - člen
Rozvodná 10
Bratislava 831 01
  (from: 03/13/1996 until: 01/14/2005)
Róbert Kotian - člen
Mlynarovičova 13
Bratislava 851 04
  (from: 03/13/1996 until: 01/14/2005)
Andrea Kutáková
H.Meličkovej 14
Bratislava 841 05
From: 09/27/2004
  (from: 01/15/2005 until: 11/23/2021)
Andrej Gregorovič
Bazovského 17
Bratislava 841 01
From: 09/27/2004
  (from: 01/15/2005 until: 11/23/2021)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 10/30/2004
  (from: 01/15/2005)
 Liquidators:
Juraj Vajda
Kafendova 28
Bratislava 831 06
From: 10/30/2004
  (from: 01/15/2005 until: 11/23/2021)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne. Podpisuje sa tak, že k napísanému, alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 01/15/2005 until: 11/23/2021)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľ- skou listinou zo dňa 04. 07. 1995 v súlade s ust. §§ 57, 154-220 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: Sa 1469
  (from: 08/09/1995 until: 11/23/2021)
Nové stanovy spoločnosti boli schválené na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 22.8.1995. Notárska zápisnica N 108/95, Nz 107/95 zo dňa 22.8.1995
  (from: 03/13/1996 until: 11/23/2021)
Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 6.7.1996 pod č. N 217/96, Nz 208/96 na ktorom bolo schválená zmena stanov.
  (from: 03/03/1997 until: 11/23/2021)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 20.12.1996 pod č. N 184/96, Nz 185/96 na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 1469
  (from: 04/14/1997 until: 11/23/2021)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.6.1997, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 314/97, Nz 305/97 napísanej dňa 13.6.1997 notárom JUDr. Hru- šovskou v Bratislave, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 09/09/1997 until: 11/23/2021)
Výťah zo zápisnice z rokovania predstavenstva konaného dňa 19.12.1997.
  (from: 05/11/1998 until: 11/23/2021)
Osvedčenie o priebehu mimoriadného valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 23,3,1998 pod č.N 63/98, Nz 62/98 na ktorom bola schválená zmena stanov. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 24,4,1998 pod č. N 93/98, Nz 932/98 na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 06/26/1998 until: 11/23/2021)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 29.10. 1999 pod.č. N 290/99 Nz 253/99, na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania a zmene stanov.
  (from: 09/08/2000 until: 11/23/2021)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 12.6.2000 pod č. Nz 238/2000 na ktorom bolo schválené personálne zmeny v orgánoch spoločnosti.
  (from: 10/19/2000 until: 11/23/2021)
Osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia zo dňa 26.11.2002 pod č. Nz 490/02 na ktorom bolo schválené nové znenie stanov spoločnosti
  (from: 02/10/2003 until: 11/23/2021)
Rozhodnutie jediného akcionára napísané vo forme not. zápisnice zo dňa 27.09.2004 N 320/2004 Nz 72150/2004 a zo dňa 11.01.2005 N 6/2005 Nz 732/2005 NCRls 707/2005 JUDr. Tatjanou Šurkovou o vstupe spoločnosti do likvidácie.
  (from: 01/15/2005 until: 11/23/2021)
Date of updating data in databases:  05/22/2024
Date of extract :  05/24/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person