Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  901/B

Business name: 
CARCO, a.s. v likvidácii
  (from: 08/31/2001 until: 02/02/2004)
CARCO, a.s.
  (from: 08/18/1995 until: 08/30/2001)
Registered seat: 
Odbojárov 3
Bratislava 831 04
  (from: 03/20/2000 until: 02/02/2004)
Odbojárov 1
Bratislava 831 04
  (from: 08/18/1995 until: 03/19/2000)
Identification number (IČO): 
31 401 040
  (from: 08/18/1995)
Date of entry: 
08/18/1995
  (from: 08/18/1995)
Date of deletion: 
02/03/2004
  (from: 02/03/2004)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 08/18/1995)
Objects of the company: 
kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu
  (from: 08/18/1995 until: 02/02/2004)
kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou veľkoobchodu
  (from: 08/18/1995 until: 02/02/2004)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 08/18/1995 until: 02/02/2004)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 08/18/1995 until: 02/02/2004)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 08/18/1995 until: 02/02/2004)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/31/2001 until: 02/02/2004)
Managing board
  (from: 08/18/1995 until: 08/30/2001)
Ing. Jozef Ebst
Jiráskova 2
Bratislava
  (from: 11/04/1996 until: 08/25/1999)
Ing. Pavel Hollý - člen
Rovniankova 4
Bratislava
  (from: 08/26/1999 until: 02/02/2004)
Mgr. Vladimír Huska
Hrobáková 12
Bratislava 851 02
  (from: 08/18/1995 until: 11/03/1996)
Ing. Tibor Izák
Svätoplukova 7
Košice
  (from: 11/04/1996 until: 08/25/1999)
JUDr. Ján Pačikovský - predseda
Bajzova 12
Bratislava 821 08
  (from: 08/18/1995 until: 11/03/1996)
JUDr. Ján Pačikovský - predseda
Bajzova 12
Bratislava 821 08
  (from: 11/04/1996 until: 08/25/1999)
JUDr. Ján Pačikovský - predseda
Bajzová 12
Bratislava
  (from: 08/26/1999 until: 02/02/2004)
Ing. Anna Širilová - člen
Sputnikova 27
Bratislava
  (from: 08/26/1999 until: 02/02/2004)
Ing. Elemlír Tichý
436
Doľany 900 88
  (from: 08/18/1995 until: 11/03/1996)
Acting in the name of the company: 
Podpisovať za spoločnosť sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, a to tak, že podpisujú spoločne dvaja členovia predstavenstva alebo samostatne predseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám, podpisujúci pripoja svoj podpis. Za spoločnosť koná a podpisuje likvidátor spoločnosti v rozsahu uvedenom v ustanovení § 70 ods. 3, a § 72 Obchodného zákonníka v platnom znení.
  (from: 08/31/2001 until: 02/02/2004)
Podpisovať za spoločnosť sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, a to tak, že podpisujú spoločne dvaja členovia predstavenstva alebo samostatne predseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám, podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 08/18/1995 until: 08/30/2001)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 08/18/1995 until: 02/02/2004)
Shares: 
Number of shares: 1000
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 11/04/1996 until: 02/02/2004)
Number of shares: 1000
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 08/18/1995 until: 11/03/1996)
Supervisory board: 
JUDr. Vladimír Balaník - člen
Kollárova 41
Prešov
  (from: 08/26/1999 until: 02/02/2004)
Ing. Jaroslav Formánek - člen
409
Černík 941 05
  (from: 08/18/1995 until: 11/03/1996)
Ing.arch. Ivan Matys - člen
Líščie Nivy 2
Bratislava
  (from: 11/04/1996 until: 08/25/1999)
Ing. Eva Michalidesová - člen
Ľ. Fullu 9
Bratislava
  (from: 08/26/1999 until: 02/02/2004)
Ing. Ľubomír Remák - predseda
Landauova 34
Bratislava 841 01
  (from: 08/18/1995 until: 11/03/1996)
Ing. Ľubomír Remák - predseda
Landauova 34
Bratislava 841 01
  (from: 11/04/1996 until: 02/02/2004)
Ing. Anna Revajová - člen
Rozvodná 13
Bratislava 831 01
  (from: 08/18/1995 until: 11/03/1996)
JUDr. Daniel Sadák - člen
Židovská 5
Bratislava
  (from: 11/04/1996 until: 08/25/1999)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Pavel Hollý
Strmý vŕšok 98
Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06
  (from: 08/31/2001 until: 02/02/2004)
Other legal facts: 
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I. zo dňa 2. 2. 2004, ktorým súd začal konanie ex offo vo výmazu spoločnosti z obchodného registra. V y m a z u j e s a : z obchodného registra CARCO, a. s. v likvidácii, Odbojárov 3, Bratislava, IČO: 31 401 040 zapísaná v odd. Sa vo vložke č. 901/B v celom rozsahu.
  (from: 02/03/2004)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľ- skou zmluvou zo dňa 07.08.1995 v súlade s §§ 154 až 220 Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 1478
  (from: 08/18/1995 until: 02/02/2004)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 123/96, Nz 116/96 zo dňa 23.7.1996, na ktorom boli schválené zmeny stanov a presonálne v orgánoch spoločnosti. Stary spis: Sa 1478
  (from: 11/04/1996 until: 02/02/2004)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.5.1999, na ktorom bola schválená zmena členov orgánov spoločnosti a ročná účtovná závierka za rok 1998.
  (from: 08/26/1999 until: 02/02/2004)
Zmena stanov spoločnosti schválená mimoriadnym valným zhromaždením konaným dňa 3.11.1999 v Bratislave, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 335/99 a Nz 250/99 spísaná notárkou JUDr. Miriam Bukovčákovou a zápisnica zapisovateľa.
  (from: 03/20/2000 until: 02/02/2004)
Zrušenie spoločnosti a jej vstup do likvidácie odsúhlasený na valnom zhromaždení konanom dňa 25.7.2001, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 260/01, Nz 250/01 spísanou notárkou JUDr. Miriam Bukovčákovou.
  (from: 08/31/2001 until: 02/02/2004)
Uznesenie Krajského súdu v Bratislave č. k. 7K 27/02 - 55 zo dňa 10. 2. 2003 právoplatné dňa 17. 3. 2003, ktorým súd zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.
  (from: 02/02/2004 until: 02/02/2004)
Date of updating data in databases:  03/27/2023
Date of extract :  03/28/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person