Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  904/B

Business name: 
KOVOŠROT SLOVAKIA, a.s.
  (from: 10/21/1997 until: 08/09/2012)
RESOMET a.s.
  (from: 08/25/1995 until: 10/20/1997)
Registered seat: 
Jarabinková 4
Bratislava 827 34
  (from: 10/21/1997 until: 08/09/2012)
Bojnická 3
Bratislava 831 04
  (from: 08/25/1995 until: 10/20/1997)
Identification number (IČO): 
31 401 210
  (from: 08/25/1995)
Date of entry: 
08/25/1995
  (from: 08/25/1995)
Date of deletion: 
08/10/2012
  (from: 08/10/2012)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 21.4.2008 č.k. 3K 318/00-472, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.9.2008 v spojení s Uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 3 Obo98/2008 zo dňa 23.7.2008 súd zrušil konkurz vyhlásený na majetok spoločnosti KOVOŠROT SLOVAKIA, a.s., Jarabinková 4, Bratislava, IČO: 31 401 210 vyhlásený uznesením zo dňa 21.2.2001 pod č.k. 3K 318/00-169 po splnení rozvrhového uznesenia.
  (from: 08/10/2012)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 08/25/1995)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 08/25/1995 until: 10/20/1997)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 08/25/1995 until: 10/20/1997)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 08/25/1995 until: 10/20/1997)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 10/21/1997 until: 08/09/2012)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 10/21/1997 until: 08/09/2012)
aplikovaný výskum v oblasti komplexných systémov získavania a úpravy kovového odpadu
  (from: 10/21/1997 until: 08/09/2012)
zahranično-obchodná činnosť v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 10/21/1997 until: 08/09/2012)
prenájom strojových zariadení a motorových vozidiel
  (from: 10/21/1997 until: 08/09/2012)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom - obstarávateľská činnosť spojená s prenájmom
  (from: 10/21/1997 until: 08/09/2012)
prevádzka konsignančného skladu náhradných dielov
  (from: 10/21/1997 until: 08/09/2012)
sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
  (from: 10/21/1997 until: 08/09/2012)
reklamná činnosť
  (from: 10/21/1997 until: 08/09/2012)
vydavateľská činnosť
  (from: 10/21/1997 until: 08/09/2012)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/21/1997 until: 08/09/2012)
Managing board
  (from: 08/25/1995 until: 10/20/1997)
Ing. Štefan Árendáš
Pri Vinohradoch 61
Bratislava
  (from: 08/25/1995 until: 12/04/1996)
Ing. Kamil Bernáth
Černyševského 17
Bratislava
  (from: 08/25/1995 until: 12/04/1996)
Ing. Peter Horečný
Drotárska 4
Bratislava
  (from: 08/25/1995 until: 12/04/1996)
Ing. Koloman Ondruš - predseda predstavenstva
I/574
Dunajská Lužná 900 42
  (from: 12/05/1996 until: 08/09/2012)
Manuela Grossová - člen predstavenstva
Pri Kríži 10
Bratislava 841 02
  (from: 12/05/1996 until: 08/09/2012)
Viktor Dúbravický - člen predstavenstva
Termatínska 2
Bratislava 851 01
  (from: 12/05/1996 until: 08/09/2012)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú a za ňu podpisujú všetci členovia predstavenstva spoločne a generálny riaditeľ v rozsahu splnomocnenia.
  (from: 10/21/1997 until: 08/09/2012)
V mene spoločnosti konajú a za ňu podpisujú: predseda predstavenstva samostatne resp. dvaja členovia predstavenstva vždy spolu.
  (from: 08/25/1995 until: 10/20/1997)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 08/25/1995 until: 08/09/2012)
Shares: 
Number of shares: 100
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 10/04/2000 until: 08/09/2012)
Number of shares: 100
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 03/29/1999 until: 10/03/2000)
Number of shares: 100
Type: na majiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 08/25/1995 until: 03/28/1999)
Supervisory board: 
Ing. Samuel Bibza
Studenohorská 5
Bratislava 841 03
  (from: 12/05/1996 until: 08/09/2012)
Ing. Peter Jakubec
Karadžičova 47
Bratislava 811 07
  (from: 12/05/1996 until: 08/09/2012)
Ing. Eduard Sahánek
Klemensova 11
Bratislava 811 09
  (from: 12/05/1996 until: 08/09/2012)
Ing. Eduard Sirotný
Nábrežná 1022/36
Považská Bystrica
  (from: 08/25/1995 until: 12/04/1996)
Ing. Adrián Šramko
H. Meličkovej 13
Bratislava
  (from: 08/25/1995 until: 12/04/1996)
Ing. Ján Taraba
Majerníkova 3
Bratislava
  (from: 08/25/1995 until: 12/04/1996)
Other legal facts: 
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 30.5.2012, č.k. 33Exre/119/2012, právoplatné dňa 17.7.2012.
  (from: 08/10/2012)
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 27.7.1995 v súlade s ust. §§ 154 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 1481
  (from: 08/25/1995 until: 08/09/2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.11.1996. Stary spis: Sa 1481
  (from: 12/05/1996 until: 08/09/2012)
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 15.8.1997 - osvedčené notárskou zápisnicou N 215/97, Nz 213/97 spísanou JUDr. Tatianou Schweigho- ferovou. Zmena obchodného mena, pôvodné RESOMET a.s. Stary spis: Sa 1481
  (from: 10/21/1997 until: 08/09/2012)
Notárska zápisnica č. N 312/98, Nz 306/98 zo dňa 18.8.1997 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 03/29/1999 until: 08/09/2012)
Zmena stanov schválená dňa 4.9.2000 valným zhromaždením priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 359/00, Nz 351/00.
  (from: 10/04/2000 until: 08/09/2012)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k.: 3k 318/00 zo dňa 21.2.2001 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka KOVOŠROT SLOVAKIA, a.s. so sídlom Jarabinkova 4, 827 34 Bratislava, IČO: 31 401 210. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený Ing. Peter Szivós, sídlo Sputnikova 3, 821 02 Bratislava.
  (from: 03/05/2001 until: 08/09/2012)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 3K 318/00-278 dňa 4.4.2002, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 3.5.2002 súd zbavil Ing. Petra Szivosa funkcie správcu konkurznej podstaty. Za nového správcu konkurznej podstaty ustanovil Dr. Olivera Koreca, Záhradnícka 9, Bratislava.
  (from: 08/23/2002 until: 08/09/2012)
Date of updating data in databases:  09/21/2023
Date of extract :  09/22/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person