Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  915/B

Business name: 
Siemens Enterprise Communications, a. s. v likvidácii
  (from: 08/28/2013 until: 08/13/2014)
Registered seat: 
Stromová 9
Bratislava 831 01
  (from: 08/03/2006 until: 08/13/2014)
Identification number (IČO): 
31 402 011
  (from: 09/18/1995)
Date of entry: 
09/18/1995
  (from: 09/18/1995)
Date of deletion: 
08/14/2014
  (from: 08/14/2014)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 08/14/2014)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/18/1995)
Capital: 
1 062 238 EUR Paid up: 1 062 238 EUR
  (from: 07/17/2009 until: 08/13/2014)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 08/08/2013
  (from: 08/14/2014)
 Liquidators:
Jan Sluka
Zemědělská 1687/32
Brno 613 00
Česká republika
From: 08/08/2013 Until: 08/14/2014
  (from: 08/28/2013)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 08/28/2013)
Date of completion of voluntary liquidation: 02/28/2014
  (from: 08/14/2014)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť Siemens Enterprise Communications, a. s. v likvidácii, so sídlom Stromová 9, 831 01 Bratislava, IČO: 31 402 011 , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Oddiel Sa, Vložka č. 915/B, bola zrušená a vstúpila do likvidácie dňom 08.08.2013. Na základe konečnej správy likvidátora o priebehu likvidácie a účtovnej závierky, rozhodnutím jediného akcionára spoločnosti a na základe súhlasu príslušného správcu dane bola ukončená likvidácia ku dňu 28.02.2014.
  (from: 08/14/2014)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
Predaj časti podniku "Siemens Enterprise Communications, a.s." spoločnosti Siemens Enterprise Communications, s.r.o., na základe zmluvy o predaji časti podniku uzavretej dňa 28.09. 2012.
  (from: 10/27/2012)
Date of updating data in databases:  06/17/2024
Date of extract :  06/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person