Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  923/B

Business name: 
TRAFOspol, a.s. v likvidácii
  (from: 08/25/1997 until: 12/27/2011)
TRAFOspol, a.s.
  (from: 09/28/1995 until: 08/24/1997)
Registered seat: 
Rybničná 40
Bratislava 835 54
  (from: 09/28/1995 until: 12/27/2011)
Identification number (IČO): 
31 402 747
  (from: 09/28/1995)
Date of entry: 
09/28/1995
  (from: 09/28/1995)
Date of deletion: 
12/28/2011
  (from: 12/28/2011)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 12/28/2011)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/28/1995)
Objects of the company: 
správa majetkovej účasti na podnikaní právnických osôb
  (from: 09/28/1995 until: 12/27/2011)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/25/1997 until: 12/27/2011)
Managing board
  (from: 09/28/1995 until: 08/24/1997)
Ing. Vladimír Fabok
Silvánska 4
Bratislava 841 04
  (from: 09/28/1995 until: 08/24/1997)
Ing. Milan Jurík
Tbiliská 19
Bratislava 831 06
  (from: 09/28/1995 until: 08/24/1997)
Dušan Lazo
Karpatské nám. 10
Bratislava 831 06
  (from: 09/28/1995 until: 08/24/1997)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti a podpisovať za spoločnosť je oprávnený likvidátor.
  (from: 08/25/1997 until: 12/27/2011)
Konať v mene spoločnosti a podpisovať za spoločnosť sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak.
  (from: 09/28/1995 until: 08/24/1997)
Capital: 
1 539 000 Sk
  (from: 09/28/1995 until: 12/27/2011)
Shares: 
Number of shares: 3078
Form: akcie na meno
Nominal value: 500 Sk
  (from: 09/28/1995 until: 12/27/2011)
Supervisory board: 
Ing. Ivan Hanzlíček
Kríkova 1
Bratislava 821 07
  (from: 09/28/1995 until: 12/27/2011)
Pavol Kovár
Šustekova 19
Bratislava 851 04
  (from: 09/28/1995 until: 12/27/2011)
Jaroslav Mokroš
Čierny Chodník 26
Bratislava 831 07
  (from: 09/28/1995 until: 12/27/2011)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Milan Jurík
Tbiliská 19
Bratislava 831 06
Until: 12/28/2011
  (from: 08/25/1997)
Date of completion of voluntary liquidation: 07/31/1999
  (from: 12/28/2011)
Other legal facts: 
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 07.12.2011 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára, ktorým schvaľuje konečnú správu o priebehu likvidácie, návrh na rozdelenie likvidačného zostatku a účtovnú závierku spoločnosti ku dňu skončenia likvidácie. Súhlas Daňového úradu Bratislava III zo dňa 02.03.2011 s výmazom spoločnosti TRAFOspol, a.s. v likvidácii z obchodného registra. Obchodná spoločnosť TRAFOspol, a.s. v likvidácii, Rybničná 40, 835 54 Bratislava, IČO : 31 402 747, zapísaná v obchodnom registri v odd. Sa vl. číslo 923/B sa v y m a z u j e z obchodného registra.
  (from: 12/28/2011)
Akciová spoločnosť bola založená na ustano- vujúcom Valnom zhromaždení, priebeh ktorého bol osvedčený notárskou zápisnicou zo dňa 6.9.1995 pod č. N 153/1995, Nz 145/1995 v zmysle ustanovení Zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 1504
  (from: 09/28/1995 until: 12/27/2011)
Na valnom zhromaždení, konanie ktorého bolo osvedčené notárskou zápisnicou N 75/97, Nz 75/97 dňa 17.3.1997, bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti s likvidáciou a menovaní likvidátora.
  (from: 08/25/1997 until: 12/27/2011)
Date of updating data in databases:  11/30/2023
Date of extract :  12/02/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person