Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  925/B

Business name: 
ELVOD a.s. v likvidácii v konkurze
  (from: 03/25/2022)
ELVOD a.s. v likvidácii
  (from: 09/17/2020 until: 03/24/2022)
ELVOD a.s.
  (from: 09/25/1995 until: 09/16/2020)
Registered seat: 
Nevädzová 5
Bratislava 821 01
  (from: 06/25/2013)
Čulenova 5
Bratislava 816 46
  (from: 09/25/1995 until: 06/24/2013)
Identification number (IČO): 
31 402 968
  (from: 09/25/1995)
Date of entry: 
09/25/1995
  (from: 09/25/1995)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/25/1995)
Objects of the company: 
stavebno-montážna činnosť
  (from: 09/25/1995)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 09/25/1995)
obchodná činnosť s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod
  (from: 09/25/1995)
poradenská a konzultačná činnosť s tovarmi v rozsahu predmetu podnikania
  (from: 09/25/1995)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 01/07/2003)
vedenie účtovníctva
  (from: 01/07/2003)
elektromontážna činnosť - montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzafčov nízkeho napätia
  (from: 01/07/2004)
odborné prehliadky a skúška elektrických zariadení
  (from: 01/07/2004)
výroba elektrotechnických a strojárskych výrobkov a náhradných dielov
  (from: 01/07/2004)
inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 01/07/2004)
montáž, oprava a údržba elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu, objekty s nebezpečenstvom výbuchu, zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov modernizácia a rekonštrukcia energetických zariadení
  (from: 01/07/2004)
stavebná činnosť - uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
  (from: 01/07/2004)
inžinierska činnosť - okrem vybraných činností vo výstavbe
  (from: 01/07/2004)
maliarske a natieračské práce
  (from: 01/07/2004)
geodetické a kartografické práce
  (from: 01/07/2004)
výskum a vývoj v rozsahu predmetu podnikania
  (from: 01/07/2004)
plánografické a reprografické služby
  (from: 01/07/2004)
projektovanie elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu, zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
  (from: 01/07/2004)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 01/07/2004)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 01/07/2004)
leasingová činnosť
  (from: 01/07/2004)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 01/07/2004)
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
  (from: 01/07/2004)
výkon prác špeciálnymi a ťažkými mechanizmami
  (from: 01/07/2004)
poskytovanie služieb v oblasti vedecko-technických informácií pre energetiku
  (from: 01/07/2004)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 06/21/2004)
údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel
  (from: 10/07/2004)
medzinárodná nákladná cestná doprava
  (from: 10/31/2007)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
  (from: 06/25/2013)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 06/25/2013)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/25/1995)
Ing. Jozef Vido , CSc. - predseda predstavenstva
Jastrabinová 25135/12
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
From: 08/22/2019
  (from: 10/16/2019)
Ing. Jarolím Antal - podpredseda predstavenstva
Vážska 5017/23
Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 27
From: 08/22/2019
  (from: 10/16/2019)
Ing. Dušan Fillo - člen predstavenstva
Staré grunty 230
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 08/22/2019
  (from: 10/16/2019)
Ing. Anežka Horečná - člen
Osuského 1649/40
Bratislava
  (from: 04/06/1998 until: 10/25/2000)
Ing. Jarolím Antal - člen
Vážska 5017/23
Bratislava
  (from: 04/06/1998 until: 01/06/2003)
Ing. Jarolím Antal - člen
Vážska 5017/23
Bratislava
From: 08/09/2002
  (from: 01/07/2003 until: 10/07/2005)
Ing. Jarolím Antal - člen
Vážska 5017/23
Bratislava
From: 08/09/2002 Until: 08/08/2005
  (from: 10/08/2005 until: 10/07/2005)
Ing. Jarolím Antal - člen
Vážska 5017/23
Bratislava 821 27
From: 08/09/2005
  (from: 10/08/2005 until: 04/28/2010)
Ing. Jarolím Antal - člen
Vážska 5017/23
Bratislava 821 27
From: 08/09/2005 Until: 04/20/2010
  (from: 04/29/2010 until: 04/28/2010)
Ing. Jarolím Antal - člen
Vážska 5017/23
Bratislava 821 27
From: 04/20/2010
  (from: 04/29/2010 until: 06/04/2014)
Ing. Jarolím Antal - člen
Vážska 5017/23
Bratislava 821 27
From: 04/20/2010 Until: 05/19/2014
  (from: 06/05/2014 until: 06/04/2014)
Ing. Jarolím Antal - podpredseda
Vážska 5017/23
Bratislava 821 27
From: 05/19/2014
  (from: 06/05/2014 until: 10/15/2019)
Ing. Jarolím Antal - podpredseda
Vážska 5017/23
Bratislava 821 27
From: 05/19/2014 Until: 08/22/2019
  (from: 10/16/2019 until: 10/15/2019)
Ing. Ivan Beneš - podpredseda
Rozvodná 13
Bratislava
  (from: 10/26/2000 until: 01/06/2003)
Ing. Ivan Beneš - podpredseda
Rozvodná 13
Bratislava
From: 08/09/2002
  (from: 01/07/2003 until: 10/07/2005)
Ing. Ivan Beneš - podpredseda
Rozvodná 13
Bratislava
From: 08/09/2002 Until: 08/08/2005
  (from: 10/08/2005 until: 10/07/2005)
Ing. Ivan Beneš - podpredseda
Rozvodná 13
Bratislava 831 01
From: 08/09/2005
  (from: 10/08/2005 until: 12/08/2008)
Ing. Ivan Beneš - podpredseda
Starobystrická 570/20
Zálesie 900 28
From: 08/09/2005
  (from: 12/09/2008 until: 04/28/2010)
Ing. Ivan Beneš - podpredseda
Starobystrická 570/20
Zálesie 900 28
From: 08/09/2005 Until: 04/20/2010
  (from: 04/29/2010 until: 04/28/2010)
Ing. Ivan Beneš - podpredseda
Starobystrická 570/20
Zálesie 900 28
From: 04/20/2010
  (from: 04/29/2010 until: 05/30/2012)
Ing. Ivan Beneš - podpredseda
Starobystrická 570/20
Zálesie 900 28
From: 04/20/2010 Until: 05/23/2012
  (from: 05/31/2012 until: 05/30/2012)
Ing. Ivan Beneš - predseda
Starobystrická 570/20
Zálesie 900 28
From: 05/23/2012
  (from: 05/31/2012 until: 06/04/2014)
Ing. Ivan Beneš - predseda
Starobystrická 570/20
Zálesie 900 28
From: 05/23/2012 Until: 05/19/2014
  (from: 06/05/2014 until: 06/04/2014)
Ing. Vladimír Boršan
Čaklovská 4
Bratislava
  (from: 09/25/1995 until: 10/10/1996)
Ing. Vladimír Boršan - člen
Čaklovská 4
Bratislava
  (from: 10/11/1996 until: 04/05/1998)
Ing. Dušan Fillo - člen
Staré grunty 230
Bratislava
From: 08/22/2003
  (from: 01/07/2004 until: 10/07/2005)
Ing. Dušan Fillo - člen
Staré grunty 230
Bratislava
From: 08/22/2003 Until: 08/08/2005
  (from: 10/08/2005 until: 10/07/2005)
Ing. Dušan Fillo - člen
Staré grunty 230
Bratislava 841 04
From: 08/09/2005
  (from: 10/08/2005 until: 04/28/2010)
Ing. Dušan Fillo - člen
Staré grunty 230
Bratislava 841 04
From: 08/09/2005 Until: 04/20/2010
  (from: 04/29/2010 until: 04/28/2010)
Ing. Dušan Fillo - člen
Staré grunty 230
Bratislava 841 04
From: 04/20/2010
  (from: 04/29/2010 until: 06/04/2014)
Ing. Dušan Fillo - člen
Staré grunty 230
Bratislava 841 04
From: 04/20/2010 Until: 05/19/2014
  (from: 06/05/2014 until: 06/04/2014)
Ing. Dušan Fillo - člen
Staré grunty 230
Bratislava 841 04
From: 05/19/2014
  (from: 06/05/2014 until: 10/15/2019)
Ing. Dušan Fillo - člen
Staré grunty 230
Bratislava 841 04
From: 05/19/2014 Until: 08/22/2019
  (from: 10/16/2019 until: 10/15/2019)
Ing. Anežka Horečná - člen
Osuského 1649/40
Bratislava
  (from: 10/26/2000 until: 01/06/2003)
Ing. Anežka Horečná - člen
Osuského 1649/40
Bratislava
From: 08/09/2002 Until: 08/22/2003
  (from: 01/07/2003 until: 01/06/2004)
Ing. Štefan Hreško
Hodálová 12
Bratislava
  (from: 09/25/1995 until: 10/10/1996)
Ing. Štefan Hreško - člen
Hodálová 12
Bratislava
  (from: 10/11/1996 until: 04/05/1998)
Andrej Jenčík
Leningradská 8
Michalovce
  (from: 09/25/1995 until: 10/10/1996)
Andrej Jenčík - člen
Leningradská 8
Michalovce
  (from: 10/11/1996 until: 04/05/1998)
Ing Tomáš Malatinský - predseda
Janáčkova 3
Bratislava
  (from: 10/26/2000 until: 01/06/2003)
Ing Tomáš Malatinský - predseda predstavenstva
Janáčkova 3
Bratislava
  (from: 04/06/1998 until: 10/25/2000)
Ing Tomáš Malatinský - predseda
Adámiho 552/35
Bratislava
From: 08/09/2002
  (from: 01/07/2003 until: 10/07/2005)
Ing Tomáš Malatinský - predseda
Adámiho 552/35
Bratislava
From: 08/09/2002 Until: 08/08/2005
  (from: 10/08/2005 until: 10/07/2005)
Ing. Tomáš Malatinský - predseda
Adámiho 552/35
Bratislava 841 05
From: 08/09/2005
  (from: 10/08/2005 until: 04/28/2010)
Ing. Tomáš Malatinský - predseda
Adámiho 552/35
Bratislava 841 05
From: 08/09/2005 Until: 04/20/2010
  (from: 04/29/2010 until: 04/28/2010)
Ing. Tomáš Malatinský - predseda
Adámiho 552/35
Bratislava 841 05
From: 04/20/2010
  (from: 04/29/2010 until: 05/30/2012)
Ing. Tomáš Malatinský - predseda
Adámiho 552/35
Bratislava 841 05
From: 04/20/2010 Until: 05/23/2012
  (from: 05/31/2012 until: 05/30/2012)
Vít Mrva
Baltská 3
Bratislava
  (from: 09/25/1995 until: 10/10/1996)
Vít Mrva - podpredseda predstavenstva
Baltská 3
Bratislava
  (from: 10/11/1996 until: 04/05/1998)
Ing. Pavol Ponca - podpredseda
Belinského 5
Bratislava
  (from: 04/06/1998 until: 06/06/1999)
Ing. Ján Strúž
Závadská 1
Bratislava
  (from: 09/25/1995 until: 10/10/1996)
Ing. Ján Strúž - predseda predstavenstva
Závadská 1
Bratislava
  (from: 10/11/1996 until: 04/05/1998)
Ing. Marián Takáč - člen
Gessayova 19
Bratislava
  (from: 06/07/1999 until: 10/25/2000)
Ing. Marián Takáč - člen
Gessayova 19
Bratislava
  (from: 10/26/2000 until: 01/06/2003)
Ing. Marián Takáč - člen
Gessayova 19
Bratislava
From: 08/09/2002
  (from: 01/07/2003 until: 10/07/2005)
Ing. Marián Takáč - člen
Gessayova 19
Bratislava
From: 08/09/2002 Until: 08/08/2005
  (from: 10/08/2005 until: 10/07/2005)
Ing. Marián Takáč - člen
Gessayova 19
Bratislava 851 03
From: 08/09/2005
  (from: 10/08/2005 until: 04/28/2010)
Ing. Marián Takáč - člen
Gessayova 19
Bratislava 851 03
From: 08/09/2005 Until: 04/20/2010
  (from: 04/29/2010 until: 04/28/2010)
Ing. Marián Takáč - člen
Gessayova 19
Bratislava 851 03
From: 04/20/2010
  (from: 04/29/2010 until: 06/04/2014)
Ing. Marián Takáč - člen
Gessayova 19
Bratislava 851 03
From: 04/20/2010 Until: 05/19/2014
  (from: 06/05/2014 until: 06/04/2014)
Ing. Jozef Vido , CSc. - podpredseda
Marcheggská 1505/40
Stupava 900 31
From: 05/23/2012
  (from: 05/31/2012 until: 06/04/2014)
Ing. Jozef Vido , CSc. - podpredseda
Marcheggská 1505/40
Stupava 900 31
From: 05/23/2012 Until: 05/19/2014
  (from: 06/05/2014 until: 06/04/2014)
Ing. Jozef Vido , CSc. - predseda
Jastrabinová 25135/12
Bratislava - Podunajské Biskupice 821 06
From: 05/19/2014
  (from: 06/05/2014 until: 10/15/2019)
Ing. Jozef Vido , CSc. - predseda
Jastrabinová 25135/12
Bratislava - Podunajské Biskupice 821 06
From: 05/19/2014 Until: 08/22/2019
  (from: 10/16/2019 until: 10/15/2019)
Ing. Peter Zajac - člen
Žarnovická 5
Bratislava
  (from: 04/06/1998 until: 06/06/1999)
Ing. Peter Zajac - podpredseda
Žarnovická 5
Bratislava
  (from: 06/07/1999 until: 10/25/2000)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej 2 členovia predstavenstva s tým, že 1 z nich je vždy predseda predstavenstva.
  (from: 09/25/1995)
Capital: 
1 118 124 EUR Paid up: 1 118 124 EUR
  (from: 02/10/2009)
32 886 000 Sk Paid up: 32 886 000 Sk
  (from: 10/12/2006 until: 02/09/2009)
17 740 000 Sk
  (from: 09/25/1995 until: 10/11/2006)
Shares: 
Number of shares: 32886
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 34 EUR
  (from: 03/31/2009)
Number of shares: 32886
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 34 EUR
  (from: 02/10/2009 until: 03/30/2009)
Number of shares: 32886
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 10/12/2006 until: 02/09/2009)
Number of shares: 17740
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 10/26/2000 until: 10/11/2006)
Number of shares: 17740
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/22/1997 until: 10/25/2000)
Number of shares: 17740
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 09/25/1995 until: 01/21/1997)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 04/16/2021
  (from: 03/25/2022)
Bankruptcy trustee: 
FARDOUS PARTNERS, správcovská, k. s.
Námestie SNP 14
Bratislava 811 06
From: 04/16/2021
  (from: 03/25/2022)
Supervisory board: 
Ing. Augustín Arnold
Belinského 5
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
From: 08/22/2019
  (from: 10/16/2019)
Ing. Marek Ihnaťo
Za farou 9618/18
Bratislava - mestská časť Vajnory 831 07
From: 08/22/2019
  (from: 10/16/2019)
Ing. Peter Palmaj
Pri píle 562/32
Hamuliakovo 900 43
From: 07/28/2020
  (from: 09/17/2020)
Ing. Augustín Arnold
Belinského 5
Bratislava
  (from: 10/26/2000 until: 01/06/2003)
Ing. Augustín Arnold
Belinského 5
Bratislava 851 01
From: 08/09/2005
  (from: 10/08/2005 until: 04/28/2010)
Ing. Augustín Arnold
Belinského 5
Bratislava 851 01
From: 08/09/2005 Until: 04/20/2010
  (from: 04/29/2010 until: 04/28/2010)
Ing. Augustín Arnold
Belinského 5
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
From: 09/13/2016
  (from: 10/25/2016 until: 10/15/2019)
Ing. Augustín Arnold
Belinského 5
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
From: 09/13/2016 Until: 08/22/2019
  (from: 10/16/2019 until: 10/15/2019)
Ing. Augustín Arnold - člen
Belinského 5
Bratislava
From: 08/09/2002
  (from: 01/07/2003 until: 10/07/2005)
Ing. Augustín Arnold - člen
Belinského 5
Bratislava
From: 08/09/2002 Until: 08/08/2005
  (from: 10/08/2005 until: 10/07/2005)
Ing. Augustín Arnold - podpredseda
Belinského 5
Bratislava 851 01
From: 04/20/2010
  (from: 04/29/2010 until: 06/04/2014)
Ing. Augustín Arnold - podpredseda
Belinského 5
Bratislava 851 01
From: 04/20/2010 Until: 05/19/2014
  (from: 06/05/2014 until: 06/04/2014)
Ing. Ivan Beneš
Rozvodná 13
Bratislava
  (from: 09/25/1995 until: 10/25/2000)
Ľubomír Ďurdina
Baltická 10
Košice
  (from: 09/25/1995 until: 10/25/2000)
Ľubomír Ďurdina
Baltická 10
Košice
  (from: 10/26/2000 until: 01/06/2003)
Ľubomír Ďurdina
Baltická 10
Košice 040 12
From: 08/09/2005
  (from: 10/08/2005 until: 04/28/2010)
Ľubomír Ďurdina
Baltická 10
Košice 040 12
From: 08/09/2005 Until: 04/20/2010
  (from: 04/29/2010 until: 04/28/2010)
Ľubomír Ďurdina - člen
Baltická 10
Košice
From: 08/09/2002
  (from: 01/07/2003 until: 10/07/2005)
Ľubomír Ďurdina - člen
Baltická 10
Košice
From: 08/09/2002 Until: 08/08/2005
  (from: 10/08/2005 until: 10/07/2005)
Ľubomír Ďurdina - člen
Baltická 10
Košice 040 12
From: 04/20/2010
  (from: 04/29/2010 until: 06/04/2014)
Ľubomír Ďurdina - člen
Baltická 10
Košice 040 12
From: 04/20/2010 Until: 05/19/2014
  (from: 06/05/2014 until: 06/04/2014)
Ing. Anton Gabriš - člen
Beniakova 10
Bratislava
From: 08/09/2002 Until: 11/29/2003
  (from: 01/07/2003 until: 01/06/2004)
Ing. Martina Gašparovičová
Šancová 45
Bratislava 831 04
From: 05/19/2014
  (from: 06/05/2014 until: 10/15/2019)
Ing. Martina Gašparovičová
Šancová 45
Bratislava 831 04
From: 05/19/2014 Until: 08/22/2019
  (from: 10/16/2019 until: 10/15/2019)
Norbert Hraňo
951
Trnovec nad Váhom
  (from: 10/26/2000 until: 01/06/2003)
Norbert Hraňo
951
Trnovec nad Váhom 925 71
From: 08/09/2005
  (from: 10/08/2005 until: 04/28/2010)
Norbert Hraňo
951
Trnovec nad Váhom 925 71
From: 08/09/2005 Until: 04/20/2010
  (from: 04/29/2010 until: 04/28/2010)
Norbert Hraňo - člen
951
Trnovec nad Váhom
From: 08/09/2002
  (from: 01/07/2003 until: 10/07/2005)
Norbert Hraňo - člen
951
Trnovec nad Váhom
From: 08/09/2002 Until: 08/08/2005
  (from: 10/08/2005 until: 10/07/2005)
Norbert Hraňo - člen
988
Trnovec nad Váhom 925 71
From: 04/20/2010
  (from: 04/29/2010 until: 06/04/2014)
Norbert Hraňo - člen
988
Trnovec nad Váhom 925 71
From: 04/20/2010 Until: 05/19/2014
  (from: 06/05/2014 until: 06/04/2014)
Marek Ihnaťo - člen
Roľnícka 153
Bratislava
From: 11/29/2003
  (from: 01/07/2004 until: 10/07/2005)
Marek Ihnaťo - člen
Roľnícka 153
Bratislava
From: 11/29/2003 Until: 08/08/2005
  (from: 10/08/2005 until: 10/07/2005)
Ing. Marek Ihnaťo
Roľnícka 153
Bratislava 831 07
From: 08/09/2005
  (from: 10/08/2005 until: 04/28/2010)
Ing. Marek Ihnaťo
Roľnícka 153
Bratislava 831 07
From: 08/09/2005 Until: 04/20/2010
  (from: 04/29/2010 until: 04/28/2010)
Ing. Marek Ihnaťo
Za farou 9618/18
Bratislava - mestská časť Vajnory 831 07
From: 05/19/2014
  (from: 06/15/2018 until: 10/15/2019)
Ing. Marek Ihnaťo
Za farou 9618/18
Bratislava - mestská časť Vajnory 831 07
From: 05/19/2014 Until: 08/22/2019
  (from: 10/16/2019 until: 10/15/2019)
Ing. Marek Ihnaťo - člen
Roľnícka 153
Bratislava 831 07
From: 04/20/2010
  (from: 04/29/2010 until: 06/04/2014)
Ing. Marek Ihnaťo - člen
Roľnícka 153
Bratislava 831 07
From: 04/20/2010 Until: 05/19/2014
  (from: 06/05/2014 until: 06/04/2014)
Ing. Marek Ihnaťo - člen
Roľnícka 153
Bratislava 831 07
From: 05/19/2014
  (from: 06/05/2014 until: 06/14/2018)
Ing. František Kinčeš
Tomanova 96
Bratislava
  (from: 10/26/2000 until: 01/06/2003)
Ing. František Kinčeš
Tomanova 96
Bratislava 831 07
From: 08/09/2005
  (from: 10/08/2005 until: 04/28/2010)
Ing. František Kinčeš
Tomanova 96
Bratislava 831 07
From: 08/09/2005 Until: 04/20/2010
  (from: 04/29/2010 until: 04/28/2010)
Ing. František Kinčeš - predseda
Tomanova 96
Bratislava
From: 08/09/2002
  (from: 01/07/2003 until: 10/07/2005)
Ing. František Kinčeš - predseda
Tomanova 96
Bratislava
From: 08/09/2002 Until: 08/08/2005
  (from: 10/08/2005 until: 10/07/2005)
Ing. František Kinčeš - predseda
Tomanova 96
Bratislava 831 07
From: 04/20/2010
  (from: 04/29/2010 until: 06/04/2014)
Ing. František Kinčeš - predseda
Tomanova 96
Bratislava 831 07
From: 04/20/2010 Until: 05/19/2014
  (from: 06/05/2014 until: 06/04/2014)
Ing. František Kinčeš - predseda
Tomanova 96
Bratislava 831 07
From: 05/19/2014
  (from: 06/05/2014 until: 10/24/2016)
Ing. František Kinčeš - predseda
Tomanova 96
Bratislava 831 07
From: 05/19/2014 Until: 09/13/2016
  (from: 10/25/2016 until: 10/24/2016)
Ing. Albín Rimarčík
Nám. Hraničiarov 4A
Bratislava
  (from: 09/25/1995 until: 10/25/2000)
Ing. Peter Zajac
Žarnovická 5
Bratislava
  (from: 10/26/2000 until: 01/06/2003)
Ing. Martina Gašparovičová
Šancová 45
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
From: 08/22/2019 Until: 07/28/2020
  (from: 09/17/2020 until: 09/16/2020)
Ing. Martina Gašparovičová
Šancová 45
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
From: 08/22/2019
  (from: 10/16/2019 until: 09/16/2020)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 07/28/2020
  (from: 09/17/2020)
 Liquidators:
SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Mostná 13
Nitra 949 01
From: 07/28/2020
  (from: 09/17/2020)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Menom spoločnosti koná počas likvidácie likvidátor samostatne
  (from: 09/17/2020)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 27.4.1995 v súlade s ust. §§ 154 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb.
  (from: 09/25/1995)
Zápisnica č. 1 zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 29.6.1995. Stary spis: Sa 1506
  (from: 10/11/1996)
Zápisnica z riadného valného zhromaždenia konaného dňa 12.7.1997, na ktorom boli schválené personálne zmeny v predstavenstve. Zápisnica z 1. zasadnutia predstavenstva konaného dňa 14.7.1997. Stary spis: Sa 1506
  (from: 04/06/1998)
Zápisnica z 9. zasadnutia predstavenstva zo dňa 29.12.1998. Zápisnica z 11. zasadnutia predstavenstva konaného dňa 14.1.1999
  (from: 06/07/1999)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 3.9.1999
  (from: 03/15/2000)
Zmena stanov odsúhlasená na riadnom valnom zhromaždení dňa 18.8.2000, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou Nz 97/00 spísanou notárkou JUDr. Jarmilou Kováčovou. Zápisnica z 1. zasadnutia predstavenstva zo dňa 18.9.2000.
  (from: 10/26/2000)
Deň zániku funkcie členov predstavenstva Ing. Tomáša Matatinského, Ing. Ivana Beneša, Ing. Anežky Horečnej, Ing. Jarolíma Antala, Ing. Mariána Takáča - dňom 9. 8. 2002. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 9. 8. 2002. Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 9. 8. 2002 priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 840/02, Nz 790/02 spísanou notárom JUDr. Ivanom Macákom a dodatok N 1225/02, Nz 1164/02. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 9. 8. 2002. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 2. 9. 2002.
  (from: 01/07/2003)
Notárska zápisnica Nz 97/00 zo dňa 18.8.2000, zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.11.2000
  (from: 01/07/2004)
Notárska zápisnica N 302/2004, Nz 67088/2004 zo dňa 27.8.2004 spísaná notárom JUDr. Stanislavom Bauerom, ktorá osvedčuje priebeh valného zhromaženia.
  (from: 10/07/2004)
Notárska zápisnica č.N 90/2005, Nz 38956/2005, NCRls 38428/2005 zo dňa 23.08.2005, osvedčujúca časť priebehu riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 09.08.2005, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 10/08/2005)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 113/2006, Nz 31761/2006 zo dňa 10.08.2006 - zvýšenie základného imania, zmena stanov spoločnosti.
  (from: 10/12/2006)
Notárska zápisnica č. N 229/2007, Nz 38406/2007, NCRls 38138/2007 zo dňa 27.09.2007.
  (from: 10/31/2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia a zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 20.04.2010.
  (from: 04/29/2010)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia a zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 23.05.2012.
  (from: 05/31/2012)
Notárska zápisnica - Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia č. N 413/2013, Nz 20321/2013, NCRIs 20747/2013 zo dňa 17.06.2013.
  (from: 06/25/2013)
Notárska zápisnica - Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia č. N 333/2014, Nz 21114/2014, NCRIs 21544/2014 zo dňa 03.06.2014.
  (from: 06/05/2014)
Uznesením Okresného súdu Bratislava I, č. k. 27K/9/2021 - 58 zo dňa 1.4.2021 právoplatným a vykonateľným dňa 16.4.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: ELVOD a.s. v likvidácii, so sídlom Nevädzová 5, 821 01 Bratislava, IČO: 31 402 968 a súd ustanovil do funkcie správcu: FARSOUS PARTNERS, správovská, k. s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, značka správcu: S 1752.
  (from: 03/25/2022)
Date of updating data in databases:  06/13/2024
Date of extract :  06/15/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person