Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  926/B

Business name: 
Stavebné závody Hydrostavu, akciová spoločnosť v likvidácii
  (from: 08/28/2002 until: 01/15/2007)
Stavebné závody Hydrostavu, akciová spoločnosť
  (from: 10/02/1995 until: 08/27/2002)
Registered seat: 
Miletičova 21
Bratislava 821 09
  (from: 10/02/1995 until: 01/15/2007)
Identification number (IČO): 
31 402 984
  (from: 10/02/1995)
Date of entry: 
10/02/1995
  (from: 10/02/1995)
Date of deletion: 
01/16/2007
  (from: 01/16/2007)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
Na základe súhlasu správcu dane – Daňového úradu Bratislava II zo dňa 11.10.2006, a na základe konečnej správy o priebehu likvidácie zo dňa 26.09.2006 vypracovanej likvidátorom Ing. Milanom Jaňovkom a jej odsúhlasením valným zhromaždením spoločnosti dňa 03.10.2006, sa Stavebné závody Hydrostavu, akciová spoločnosť v likvidácii, so sídlom Miletičova 21, 821 09 Bratislava, IČO: 31 402 984, zapísaná v obchodnom registri odd. Sa, vložka č. 926/B vymazáva dňom 16.01.2007 z obchodného registra v celom rozsahu.
  (from: 01/16/2007)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/02/1995)
Objects of the company: 
inžinierska činnosť v stavebníctve
  (from: 10/02/1995 until: 01/15/2007)
činnosť ekonomických a organizačných poradcov
  (from: 10/02/1995 until: 01/15/2007)
obchodná činnosť - veľkoobchod so stavebným materiálom a stavebnými strojmi
  (from: 10/02/1995 until: 01/15/2007)
sprostredkovateľská činnosť na stavbách, v oblasti obchodu s tovarom a v oblasti služieb
  (from: 04/10/1997 until: 01/15/2007)
prenájom mechanizmov a vozidiel
  (from: 04/10/1997 until: 01/15/2007)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/28/2002 until: 01/15/2007)
Managing board
  (from: 10/02/1995 until: 08/27/2002)
Ing. Peter Bahula
Janáčkova 55
Trnava
  (from: 10/02/1995 until: 06/25/1997)
Ing. Peter Bahula - člen
Janáčkova 55
Trnava
  (from: 06/26/1997 until: 09/04/2000)
Ing. František Géc
Beethovenova 4
Trnava
  (from: 10/02/1995 until: 06/25/1997)
Ing. František Géc - člen
Beethovenova 4
Trnava
  (from: 09/05/2000 until: 06/03/2002)
Ing. František Géc - podpredseda
Beethovenova 4
Trnava
  (from: 06/26/1997 until: 09/04/2000)
Ing. Ján Gejdoš
Vážska 49
Piešťany
  (from: 10/02/1995 until: 06/25/1997)
Ing. Leonard Grožaj - člen
Drotárska cesta 47
Bratislava
  (from: 06/26/1997 until: 09/04/2000)
Ing. Leonard Grožaj - člen
Drotárska cesta 54
Bratislava
  (from: 09/05/2000 until: 03/31/2004)
Ing. Milan Jaňovka
Šášovská 6
Bratislava
  (from: 10/02/1995 until: 06/25/1997)
Ing. Milan Jaňovka - člen
Šášovská 6
Bratislava
  (from: 06/26/1997 until: 11/03/1998)
Ing. Milan Jaňovka - podpredseda
Šášovská 6
Bratislava
  (from: 11/04/1998 until: 09/04/2000)
Ing. Milan Jaňovka - predseda
Šášovská 6
Bratislava
  (from: 09/05/2000 until: 01/15/2007)
Ing. Stanislav Klikáč
Nezvalova 25
Bratislava
  (from: 10/02/1995 until: 06/25/1997)
Ing. Stanislav Klikáč - člen
Nezvalova 25
Bratislava
  (from: 09/05/2000 until: 06/03/2002)
Ing. Stanislav Klikáč - predseda
Nezvalova 25
Bratislava
  (from: 06/26/1997 until: 09/04/2000)
Ing. Jozef Lukačka - člen
Pod Rovnicami 15
Bratislava
  (from: 09/05/2000 until: 01/15/2007)
Acting in the name of the company: 
Predstavenstvo koná v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, pred súdom a pred inými orgánmi. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripojí podpisujúci svoj podpis. Likvidátor robí v mene spoločnosti úkony smerujúce k likvidácii v zmysle ust. §§ 72 a nasl. Obchodného zákonníka.
  (from: 08/28/2002 until: 01/15/2007)
Predstavenstvo koná v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, pred súdom a pred inými orgánmi. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 10/02/1995 until: 08/27/2002)
Capital: 
11 563 000 Sk
  (from: 04/01/2004 until: 01/15/2007)
20 000 000 Sk
  (from: 11/04/1998 until: 03/31/2004)
13 511 000 Sk
  (from: 03/27/1998 until: 11/03/1998)
10 133 000 Sk
  (from: 04/10/1997 until: 03/26/1998)
8 633 000 Sk
  (from: 10/02/1995 until: 04/09/1997)
Shares: 
Number of shares: 2143
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/01/2004 until: 01/15/2007)
Number of shares: 122
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 04/01/2004 until: 01/15/2007)
Number of shares: 82
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 04/01/2004 until: 01/15/2007)
Number of shares: 5320
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 11/11/1999 until: 03/31/2004)
Number of shares: 308
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 11/11/1999 until: 03/31/2004)
Number of shares: 116
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 11/11/1999 until: 03/31/2004)
Number of shares: 5320
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 11/04/1998 until: 11/10/1999)
Number of shares: 308
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 11/04/1998 until: 11/10/1999)
Number of shares: 116
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 11/04/1998 until: 11/10/1999)
Number of shares: 13511
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 03/27/1998 until: 11/03/1998)
Number of shares: 10133
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/10/1997 until: 03/26/1998)
Number of shares: 8633
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 10/02/1995 until: 04/09/1997)
Supervisory board: 
Ing. Peter Bahula - predseda
Janáčkova 55
Trnava
  (from: 09/05/2000 until: 06/03/2002)
Anton Berec
Novomeského 4
Šaľa
  (from: 10/02/1995 until: 09/04/2000)
Ing. Martin Durdík
Šaštínska 9
Bratislava
  (from: 10/02/1995 until: 09/04/2000)
Ing. Martin Durdík
Šaštínska 9
Bratislava
  (from: 09/05/2000 until: 10/25/2001)
Ing. Milan Grožaj
Estónska 47
Bratislava
  (from: 10/02/1995 until: 09/04/2000)
Ing. Milan Grožaj
Estónska 47
Bratislava
  (from: 09/05/2000 until: 10/25/2001)
Ing. Jozef Lukačka
Pod Rovnicami 15
Bratislava
  (from: 10/02/1995 until: 09/04/2000)
Ing. Vojtech Šujan
Javorinská 17
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 10/02/1995 until: 09/04/2000)
Ing. Vojtech Šujan
Javorinská 17
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 09/05/2000 until: 01/15/2007)
Anton Berec
Novomeského 4
Šaľa
  (from: 09/05/2000 until: 01/15/2007)
Ing. Stanislav Klikáč
Nezvalova 25
Bratislava
From: 02/04/2002
  (from: 06/04/2002 until: 01/15/2007)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Milan Jaňovka
Šášovská 6
Bratislava 851 06
Until: 01/16/2007
  (from: 08/28/2002)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica Nz 403/95 zo dňa 14.9.1995 a stanovy akciovej spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 1507
  (from: 10/02/1995 until: 01/15/2007)
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení konanom dňa 20.9.1996 osvedčená notárom vo forme notárskej zápisnice Nz 422/96. Stary spis: Sa 1507
  (from: 04/10/1997 until: 01/15/2007)
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia predsta- venstva dňa 27.12.1996. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva dňa 14.9.1995. Stary spis: Sa 1507
  (from: 06/26/1997 until: 01/15/2007)
Notárska zápisnica Nz 133/98 spísaná dňa 23.3.1998 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom osvedčujúva priebeh zasadnutia dozornej rady a predstavenstva zo dňa 23.3.1998 na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania v zmysle čl.XVI stanov. Stary spis: Sa 1507
  (from: 03/27/1998 until: 01/15/2007)
Notárska zápisnica Nz 328/98 zo dňa 7.8.1998 a stanovy spoločnosti, zápisnica z dozornej rady a predstavenstva zo dňa 26.9.1998. Počet, druh a menovitá hodnota akcií: 5.744 zamestnaneckých akcií znejúcich na meno, ktoré sú rozdelené: 116 ks akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 100.000.-Sk 308 ks akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 10.000.-Sk 5 320 ks akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 1.000.-Sk.
  (from: 11/04/1998 until: 01/15/2007)
Na valnom zhromaždení dňa 10.6.2000, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 14/00, Nz 97/00 napísanej dňa 10.6.2000 notárom JUDr. Kaanom bola schválená zmena stanov a zmena v orgánoch spoločnosti.
  (from: 09/05/2000 until: 01/15/2007)
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení konanom dňa 30.6.2001 osvedčená notárom vo forme notárskej zápisnice Nz 251/01.
  (from: 10/26/2001 until: 01/15/2007)
Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 4.2.2002, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica Nz 55/02. Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 18.2.2002, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica Nz 74/2002. Zánik funkcie členov predstvenstva: Ing. František Géc a Ing. Stanislav Klikáč dňa 4.2.2002. Zánik funkcie predsedu dozornej rady : Ing. Peter Bahula dňa 4.2.2002.
  (from: 06/04/2002 until: 01/15/2007)
Na valnom zhromaždení dňa 29. 6. 2002, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici Nz 438/02 napísanej dňa 29. 6. 2002 notárom JUDr. Kováčom bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti s likvidáciou a bol vymenovaný likvidátor k 30. 9. 2002.
  (from: 08/28/2002 until: 01/15/2007)
Notárska zápisnica NZ 776/02 spísaná dňa 16.12.2002 JUDr. Miloslavom Kováčom o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom došlo k rozhodnutiu o znížení základného imania spoločnosti a odvolaní člena predstavenstva. Ing. Leonard Grožaj, deň zániku funkcie: 16.12.2002.
  (from: 04/01/2004 until: 01/15/2007)
Date of updating data in databases:  02/22/2024
Date of extract :  02/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person