Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  931/B

Business name: 
Hotel Bratislava a.s.
  (from: 10/04/1995 until: 03/25/2019)
Registered seat: 
Seberíniho 9
Bratislava 826 63
  (from: 10/04/1995 until: 03/25/2019)
Identification number (IČO): 
31 403 255
  (from: 10/04/1995)
Date of entry: 
10/04/1995
  (from: 10/04/1995)
Date of deletion: 
03/26/2019
  (from: 03/26/2019)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 25.3.2019, sp. zn. 33Exre/465/2018 súd vymazal obchodnú spoločnosť Hotel Bratislava a.s., Seberíniho 9, 826 63 Bratislava, IČO: 31 403 255 ku dňu výmazu z obchodného registra s poukazom na ust. § 68 ods. 4, veta druhá Obchodného zákonníka, na základe uznesenia Krajského súdu v Bratislave zo dňa 16.4.2018, č. k. 4K/154/2001-1069, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 22.5.2018, ktorým súd zrušil konkurz vyhlásený na majetok úpadcu Hotel Bratislava a.s., Seberíniho 9, 826 63 Bratislava, IČO: 31 403 255, po splnení rozvrhového uznesenia a vzhľadom na to, že po skončení konkurzného konania nemá obchodný majetok, ktorý by postačoval na náhradu primeraných výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora.
  (from: 03/26/2019)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/04/1995)
Objects of the company: 
hotely a motely s možnosťou stravovania do triedy * *
  (from: 10/04/1995 until: 03/25/2019)
hotely a motely s možnosťou stravovania od triedy * *
  (from: 10/04/1995 until: 03/25/2019)
verejné stravovanie /reštaurácie, vinárne, kaviarne, občerst./
  (from: 10/04/1995 until: 03/25/2019)
zmenárne
  (from: 10/04/1995 until: 03/25/2019)
nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/04/1995 until: 03/25/2019)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/14/2000 until: 03/25/2019)
Managing board
  (from: 12/06/1996 until: 12/13/2000)
Managing board
  (from: 10/04/1995 until: 12/05/1996)
Ing. Miloš Černák - podpredseda
Vranovská 67
Bratislava 851 02
  (from: 02/05/1999 until: 09/23/1999)
JUDr. Dušan Ecker
Seberíniho 3194/8
Bratislava 821 03
  (from: 10/04/1995 until: 12/05/1996)
Ing. Maroš Kondrót
Lenárdova 6
Bratislava 851 01
  (from: 10/04/1995 until: 12/05/1996)
Alojz Krajčovič
Seberíniho 8
Bratislava 821 03
  (from: 10/04/1995 until: 12/05/1996)
RNDr. Miroslav Lilov - podpredseda
Romanova 13
Bratislava 851 02
  (from: 12/06/1996 until: 09/27/1998)
Ing. Anna Múčková
Sibírska 65
Bratislava 831 02
  (from: 12/06/1996 until: 11/10/1998)
Ing. Daniel Ondruš - podpredseda
Černyševského 37
Bratislava 851 01
  (from: 11/11/1998 until: 09/23/1999)
JUDr. Daniela Pajtinková
Miletičova 76
Bratislava 821 09
  (from: 10/04/1995 until: 12/05/1996)
Anna Pašková
Čiližská 4
Bratislava 821 07
  (from: 10/04/1995 until: 12/05/1996)
Ján Poliak - člen
Trenčianska 834/64
Bratislava
  (from: 05/19/2000 until: 10/22/2013)
Ján Poliak - člen
Trenčianska 834/64
Bratislava
Until: 02/02/2003
  (from: 10/23/2013 until: 10/22/2013)
JUDr. Alojz Rakovský - predseda
Bagarová 32
Bratislava 841 01
  (from: 11/11/1998 until: 09/23/1999)
Ing. Eduard Sahánek
Klemensova 11
Bratislava 811 09
  (from: 12/06/1996 until: 09/27/1998)
Ing. Eduard Sahánek - člen
Klemensova 11
Bratislava 811 09
  (from: 11/11/1998 until: 09/23/1999)
Ing. Eduard Sahánek - podpredseda
Klemensova 11
Bratislava 811 09
  (from: 09/28/1998 until: 11/10/1998)
Ing. Norbert Tenczer - člen
Dunajská 24
Bratislava 811 02
  (from: 11/11/1998 until: 09/23/1999)
Ing. Norbert Tenczer - predseda predstavenstva
Dunajská 24
Bratislava 811 02
  (from: 09/24/1999 until: 05/18/2000)
Ing. Ján Tilňak - člen
Švermova 1230/16
Snina 069 01
  (from: 09/24/1999 until: 10/10/1999)
Ing. Ján Tilňak - podpredseda
Švermova 1230/16
Snina 069 01
  (from: 10/11/1999 until: 06/14/2000)
Ing.arch. Vasil Tilňák - člen
Orechova 11
Humenné 066 01
  (from: 09/24/1999 until: 05/18/2000)
Ing. Peter Zajasenský
Líščie Nivy 8
Bratislava 821 03
  (from: 10/04/1995 until: 12/05/1996)
Ing. Peter Zajasenský - podpredseda
Líščie Nivy 8
Bratislava 821 03
  (from: 11/11/1998 until: 02/04/1999)
Ing. Peter Zajasenský - predseda
Líščie Nivy 8
Bratislava 821 03
  (from: 12/06/1996 until: 11/10/1998)
Ing.arch. Vasil Tilňák - predseda predstavenstva
Orechova 11
Humenné
  (from: 05/19/2000 until: 03/25/2019)
Jozef Laštík - člen
Aleja Slobody 1890
Dolný Kubín
  (from: 09/24/1999 until: 03/25/2019)
Ing. Štefan Matúška - člen
Športovcov 1179/12
Dolný Kubín
  (from: 09/24/1999 until: 03/25/2019)
Ing. Ján Tilňák - podpredseda
Švermova 1230/16
Snina 069 01
  (from: 06/15/2000 until: 03/25/2019)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 12/14/2000 until: 03/25/2019)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení predse- da a podpredseda predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať predseda a podpredseda predstaven- stva, pričom za spoločnosť musia byť pripoje- né oba podpisy, pokiaľ právny predpis neusta- novuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 12/06/1996 until: 12/13/2000)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 10/04/1995 until: 12/05/1996)
Capital: 
142 242 000 Sk
  (from: 10/04/1995 until: 03/25/2019)
Shares: 
Number of shares: 142242
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 10/04/1995 until: 03/25/2019)
Supervisory board: 
Ing. Katarína Benková
Nezábudková 22
Bratislava 821 01
  (from: 10/04/1995 until: 11/10/1998)
Ing. Katarína Benková - člen
Nezábudková 22
Bratislava 821 01
  (from: 11/11/1998 until: 09/19/1999)
Ing. Miloš Černák - člen
Vranovská 67
Bratislava 851 02
  (from: 11/11/1998 until: 02/04/1999)
Alžbeta Hudeková
Vígľašská 9
Bratislava 851 07
  (from: 10/04/1995 until: 12/05/1996)
Mgr. Ivan Lošonský
Kutuzovova 9
Bratislava 831 03
  (from: 10/04/1995 until: 12/05/1996)
Miroslav Náhlik
Školská 621/34
Šúrovce 919 25
  (from: 10/04/1995 until: 12/05/1996)
Ing. Anton Ondruš
Tehelná 13
Bratislava 831 03
  (from: 12/06/1996 until: 11/10/1998)
Ing. Anton Ondruš - člen
Tehelná 13
Bratislava 831 03
  (from: 02/05/1999 until: 09/23/1999)
JUDr. Ivan Pohanka
Matúškova 1643/22
Dolný Kubín
  (from: 12/14/2000 until: 09/24/2013)
JUDr. Ivan Pohanka
Matúškova 1643/22
Dolný Kubín
Until: 07/20/2005
  (from: 09/25/2013 until: 09/24/2013)
Prof. Ing. Ján Slavkovský , CSc.
Šaštínska 46
Bratislava 841 05
  (from: 10/04/1995 until: 12/05/1996)
Jozef Svoboda - predseda
Kapicová 11
Bratislava 851 01
  (from: 11/11/1998 until: 09/23/1999)
Marián Šalát - člen
Dvojkrížna 4
Bratislava 821 07
  (from: 09/20/1999 until: 09/23/1999)
Marián Šalát - člen
Dvojkrížna 4
Bratislava 821 07
  (from: 09/24/1999 until: 12/13/2000)
JUDr. Vladimír Šebo
Palisády 41
Bratislava 811 06
  (from: 12/06/1996 until: 11/10/1998)
Ing. Marta Šimčeková
Líščie Nivy 12
Bratislava 821 08
  (from: 10/04/1995 until: 12/05/1996)
JUDr. Jozef Holdoš - predseda
Beňovolehotská 2126/28
Dolný Kubín
  (from: 09/24/1999 until: 03/25/2019)
JUDr. Dalimír Uhliar - člen
78
Sušany
Until: 08/30/2004
  (from: 10/23/2013 until: 10/22/2013)
JUDr. Dalimír Uhliar - člen
78
Sušany
  (from: 09/24/1999 until: 10/22/2013)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 3.8.1995 v súlade so Zák. č. 513/1991 Zb. Akciová spoločnosť vznikla premenou odštepného závodu Interhotel Bratislava, š.p. hotel Bratislava so sídlom Bratislava, Seberíniho 9 na základe Rozhodnutia ministra hospodárstva Slovenskej republiky č. 125 zo dňa 7. augusta 1995 číslo 110/5016/160/95. Stary spis: Sa 1512
  (from: 10/04/1995 until: 03/25/2019)
Zápisnica z voľby člena dozornej rady konanej dňa 18.11.1996. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 35/96, Nz 32/96 zo dňa 20.11.1996, na ktorom boli schválené zmeny stanov. Zápisnica zo zasadnutia predstavensta konaného dňa 20.11.1996. Stary spis: Sa 1512
  (from: 12/06/1996 until: 03/25/2019)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia dňa 20.10.1998, na ktorom boli schválené zmeny v orgánoch spoločnosti. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva dňa 26.10.1998.
  (from: 11/11/1998 until: 03/25/2019)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 21.1.1999, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 49/99, Nz 45/99 napísanej dňa 21.1.1999 notárom JUDr.Macákom v Bratislave bola schválená zmena stanov a zmena v orgánoch spoločnosti.
  (from: 02/05/1999 until: 03/25/2019)
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia schôdze zamestnancov zo dňa 5.3.1999.
  (from: 09/20/1999 until: 03/25/2019)
Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 10.9.1999 a 13.9.1999, zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.8.1999, zápisnica z predstavenstva zo dňa 13.9.1999.
  (from: 09/24/1999 until: 03/25/2019)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 2.2.2000.
  (from: 05/19/2000 until: 03/25/2019)
Na valnom zhromaždení dňa 20.7.2000, ktorého konanie bolo osvedčéné v notárskej zápisnici N 375/00, Nz 374/00 napísanej dňa 20.7.2000, notárom JUDr. Šikutovou bola schválená zmena stanov a zmena v dozornej rade.
  (from: 12/14/2000 until: 03/25/2019)
Rozhodntím Krajského súdu v Bratislave č.k. 4K 154/ zo dňa 13.12.2001 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Hotel Bratislava a.s., IČO: 31 403 255, Seberíniho 9, 826 63 Bratislava, Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Ing. Karol Kocsis, Eötvösova 44/3, 945 01 Komárno.
  (from: 12/20/2001 until: 03/25/2019)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 4K 154/2001 - 437 zo dňa 18.12.2006 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.1.2007 súd zbavil funkcie správcu konkurznej podstaty Ing. Jána Petrisku so sídlom Tehelná 23, 831 01 Bratislava a menoval do funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Ivana Pádeja, advokáta, AK so sídlom Kuzmányho 902, 017 01 Považská Bystrica
  (from: 01/31/2007 until: 03/25/2019)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 22.8.2013, sp. zn. 34 Exre/295/2013 - 4, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.9.2013.
  (from: 09/25/2013 until: 03/25/2019)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 22.8.2013, sp. zn. 34 Exre/296/2013 -4, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.10.2013.
  (from: 10/23/2013 until: 03/25/2019)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 22.8.2013, sp. zn. 34 Exre/323/2013 -5, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 7.10.2013.
  (from: 10/23/2013 until: 03/25/2019)
Date of updating data in databases:  05/13/2022
Date of extract :  05/16/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person