Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  946/B

Business name: 
AGROFERT Slovakia a.s.
  (from: 07/01/2006 until: 07/31/2009)
Registered seat: 
Nobelova 34
Bratislava 836 05
  (from: 07/22/2005 until: 07/31/2009)
Identification number (IČO): 
31 404 863
  (from: 11/06/1995)
Date of entry: 
11/06/1995
  (from: 11/06/1995)
Date of deletion: 
08/01/2009
  (from: 08/01/2009)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 08/01/2009)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/06/1995)
Capital: 
11 106 022 EUR Paid up: 11 106 022 EUR
  (from: 04/10/2009 until: 07/31/2009)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica N 167/2009, Nz 20218/2009, NCRls 20445/2009 zo dňa 16.6.2009 v znení notárskej zápisnice N 182/2009, Nz 21658/2009, NCRls 22026/2009 zo dňa 26.6.2009 osvedčujúcej rozhodnutie jediného akcionára o zrušení spoločnosti bez likvidácie ku dňu 31.7.2009 zlúčením so spoločnosťou Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487, ktorá ako univerzálny právny nástupca preberá celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky, i neznáme zanikajúcej spoločnosti. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 169/2009, Nz 20220/2009, NCRls 20448/2009 zo dňa 16.6.2009. Obchodná spoločnosť AGROFERT Slovakia a.s., Nobelova 34 , 836 05 Bratislava, IČO: 31 404 863 zapísaná v obchodnom registri v oddieli Sa vo vložke č. 946/B sa v y m a z u j e z obchodného registra.
  (from: 08/01/2009)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 08/01/2009)
Legal successor: 
Duslo, a.s.
Administratívna budova, ev. č. 1236
Šaľa 927 03
  (from: 08/01/2009)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
AGROFERT Slovakia a.s.
Nobelova 34
Bratislava 836 05
  (from: 07/01/2006)
Polnochem, akciová spoločnosť
Karpatská 6
Bratislava 811 05
  (from: 01/01/2009)
Vagus, a.s
Seberíniho 2
Bratislava 827 31
  (from: 07/01/2006)
Date of updating data in databases:  07/26/2021
Date of extract :  07/27/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person