Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  19747/S

Business name: 
SHYMEN s.r.o.
  (from: 12/01/2010 until: 06/04/2014)
MARBO GROUP, s.r.o.
  (from: 12/03/2005 until: 11/30/2010)
4 YOU Slovakia, s.r.o.
  (from: 02/12/2002 until: 12/02/2005)
KORDONA SLOVAKIA spol. s r.o.
  (from: 06/16/1995 until: 02/11/2002)
Registered seat: 
Podháj 53
Banská Bystrica 974 05
  (from: 12/01/2010 until: 06/04/2014)
Ľ. Podjavorinskej 2542/9
Trnava 917 00
  (from: 01/13/2005 until: 11/30/2010)
Clementisova 21
Trnava 917 00
  (from: 02/12/2002 until: 01/12/2005)
Olbrachtova 28
Trenčín 911 01
  (from: 11/03/1997 until: 02/11/2002)
Nad Teheľnou 29
Trenčín
  (from: 06/16/1995 until: 11/02/1997)
Identification number (IČO): 
34 123 075
  (from: 06/16/1995)
Date of entry: 
06/16/1995
  (from: 06/16/1995)
Person dissolved from: 
23.4.2014
  (from: 06/05/2014)
Date of deletion: 
06/05/2014
  (from: 06/05/2014)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 06/05/2014)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/16/1995)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 06/16/1995 until: 06/04/2014)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 06/16/1995 until: 06/04/2014)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 06/16/1995 until: 06/04/2014)
obchodné a podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/05/2006 until: 06/04/2014)
reklamná činnosť a propagačná činnosť
  (from: 01/05/2006 until: 06/04/2014)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 01/05/2006 until: 06/04/2014)
prenájom strojov a prístrojov
  (from: 01/05/2006 until: 06/04/2014)
prenájom hnuteľných vecí s výnimkou tých, na ktoré sa vyžaduje zvláštne povolenie
  (from: 01/05/2006 until: 06/04/2014)
prenájom nehnuteľností vrátane poskytovania základných služieb a doplnkových činností ( čistiace a upratovacie práce )
  (from: 01/05/2006 until: 06/04/2014)
sekretárske služby
  (from: 01/05/2006 until: 06/04/2014)
audio-video požičovňa
  (from: 01/05/2006 until: 06/04/2014)
prekladateľská činnosť ( prekladateľské úkony písané a ústne nemôžu byť podkladom pre právny úkon, resp. konanie pred štátnymi orgánmi )
  (from: 01/05/2006 until: 06/04/2014)
Partners: 
4 YOU Bratislava, s.r.o. IČO: 36 244 899
Ľ. Podjavorinskej 2542/9
Trnava
Slovak Republic
  (from: 02/12/2002 until: 12/15/2005)
KORDONA, spol. s r.o. IČO: 49 689 932
U trati 158
Zbuzany 252 25
Czech Republic
  (from: 11/03/1997 until: 05/03/1998)
KORDONA, spol. s r.o.
Na Sádce 1747
Praha 4
Czech Republic
  (from: 07/03/1997 until: 11/02/1997)
KORDONA, spol. s r.o.
Na Sádce 1747
Praha 4
Czech Republic
  (from: 06/16/1995 until: 07/02/1997)
Marek Boris
Ľ. Podjavorinskej 2542/9
Trnava 917 00
Slovak Republic
  (from: 01/05/2006 until: 11/30/2010)
Marek Boris
Ľ. Podjavorinskej 2542/9
Trnava
Slovak Republic
  (from: 04/09/2002 until: 01/04/2006)
Marek Boris
Ľ. Podjavorinskej 2542/9
Trnava
Slovak Republic
  (from: 02/12/2002 until: 04/08/2002)
Roman Rojko
222
Moravské Lieskové
Slovak Republic
  (from: 02/12/2002 until: 04/08/2002)
Roman Rojko
222
Moravské Lieskové
Slovak Republic
  (from: 07/23/1998 until: 02/11/2002)
Roman Rojko
222
Moravské Lieskové
Slovak Republic
  (from: 05/04/1998 until: 07/22/1998)
Roman Rojko
222
Moravské Lieskové
Slovak Republic
  (from: 11/03/1997 until: 05/03/1998)
Roman Rojko
222
Moravské Lieskové
Slovak Republic
  (from: 06/16/1995 until: 11/02/1997)
Consulting & Accounting AG
Francis Rachel Street, Oliaji Trade center, Suite 15
Victoria, Mahe
Seychelles
  (from: 12/01/2010 until: 06/04/2014)
Contribution of each member: 
KORDONA, spol. s r.o.
Amount of investment: 75 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 37 500 Sk
  (from: 06/16/1995 until: 07/02/1997)
Roman Rojko
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 06/16/1995 until: 11/02/1997)
KORDONA, spol. s r.o.
Amount of investment: 75 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 75 000 Sk
  (from: 07/03/1997 until: 11/02/1997)
Roman Rojko
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 11/03/1997 until: 05/03/1998)
KORDONA, spol. s r.o.
Amount of investment: 75 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 75 000 Sk
  (from: 11/03/1997 until: 05/03/1998)
Roman Rojko
Amount of investment: 125 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 125 000 Sk
  (from: 05/04/1998 until: 07/22/1998)
Roman Rojko
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 07/23/1998 until: 02/11/2002)
Roman Rojko
Amount of investment: 80 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 80 000 Sk
  (from: 02/12/2002 until: 04/08/2002)
Marek Boris
Amount of investment: 90 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 90 000 Sk
  (from: 02/12/2002 until: 04/08/2002)
4 YOU Bratislava, s.r.o.
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 02/12/2002 until: 12/15/2005)
Marek Boris
Amount of investment: 170 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 170 000 Sk
  (from: 04/09/2002 until: 12/15/2005)
Marek Boris
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 12/16/2005 until: 01/04/2006)
Marek Boris
Amount of investment: 400 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 400 000 Sk
  (from: 01/05/2006 until: 11/30/2010)
Consulting & Accounting AG
Amount of investment: 13 278 EUR Paid up: 13 278 EUR
  (from: 12/01/2010 until: 06/04/2014)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 02/12/2002 until: 06/04/2014)
Individual managing director
  (from: 06/16/1995 until: 02/11/2002)
Marek Boris
Ľ. Podjavorinskej 2542/9
Trnava
  (from: 02/12/2002 until: 11/30/2010)
Marek Boris
Ľ. Podjavorinskej 2542/9
Trnava
Until: 11/15/2010
  (from: 12/01/2010 until: 11/30/2010)
Roman Rojko
222
Moravské Lieskové
  (from: 06/16/1995 until: 02/11/2002)
Roman Rojko
222
Moravské Lieskové
  (from: 02/12/2002 until: 04/08/2002)
Jozef Pauko
Kolkáreň 28/34
Podbrezová 976 81
From: 11/15/2010
  (from: 12/01/2010 until: 06/04/2014)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú konatelia, každý samostatne. Konatelia podpisujú za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis ktorýkoľvek z konateľov.
  (from: 02/12/2002 until: 06/04/2014)
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (from: 06/16/1995 until: 02/11/2002)
Procuration: 
Katarína Slobodová
Vajanského 16
Trnava 917 00
From: 03/01/2006
  (from: 03/01/2006 until: 10/01/2007)
Katarína Slobodová
Vajanského 16
Trnava 917 00
From: 03/01/2006 Until: 10/01/2007
  (from: 10/02/2007 until: 10/01/2007)
Prokurista koná za spoločnosť samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a pripojí svoj podpis.
  (from: 03/01/2006 until: 06/04/2014)
Capital: 
13 278 EUR Paid up: 13 278 EUR
  (from: 12/01/2010 until: 06/04/2014)
400 000 Sk Paid up: 400 000 Sk
  (from: 01/05/2006 until: 11/30/2010)
200 000 Sk
  (from: 07/23/1998 until: 01/04/2006)
125 000 Sk
  (from: 11/03/1997 until: 07/22/1998)
100 000 Sk
  (from: 06/16/1995 until: 11/02/1997)
Other legal facts: 
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 6Cbr 194/2013 - 28 zo dňa 24.03.2014, právoplatným dňa 23.04.2014 zrušil obchodnú spoločnosť SHYMEN s.r.o., Podháj 53, Banská Bystrica, IČO: 34 123 075 bez likvidácie.
  (from: 06/05/2014)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou o založení spoločnosti s ručením obmedzeným dňa 23.5.1995 v zmysle § 24, § 56 - 75 a § 105 a nasl.zák.č.513/91 Zb. v znení ďalších zmien a dodatkov. Stary spis: S.r.o. 3970
  (from: 06/16/1995 until: 06/04/2014)
Na základe uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 25.04.1997 spoločníci prijali dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
  (from: 11/03/1997 until: 06/04/2014)
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve schválený valným zhromaždením dňa 20.03.1998.
  (from: 05/04/1998 until: 06/04/2014)
Dodatok č.3 k spoločenskej zmluve vo forme notárskej zápisnice N 254/98, Nz 236/98 zo dňa 26.5.l998.
  (from: 07/23/1998 until: 06/04/2014)
Na mimoriadnom Valnom zhromaždení konanom dňa 13.12.2001 (N 551/2001, NZ 553/2001) bol prijatý dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve. Na mimoriadnom Valnom zhromaždení konanom dňa 13.12.2001 bol prijatý dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve.
  (from: 02/12/2002 until: 06/04/2014)
Zmluva o prevode obchodného podielu spoločníka Romana Rojka na spoločníka Mareka Borisa zo dňa 07.03.2002.
  (from: 04/09/2002 until: 06/04/2014)
Spoločnosť MARBO GROUP, s.r.o. so sídlom Ľ. Podjavorinskej 2542/9, 917 00 Trnava, IČO: 34 123 075 je právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti 4 YOU Bratislava, s.r.o. so sídlom Ľ. Podjavorinskej 2542/9, 917 00 Trnava, IČO: 36 244 899, ktorá bola zrušená bez likvidácie zlúčením s nástupníckou spoločnosťou na základe rozhodnutia jediného spoločníka zo dňa 21.12.2005.
  (from: 01/05/2006 until: 06/04/2014)
Date of updating data in databases:  05/23/2022
Date of extract :  05/24/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person