Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  974/B

Business name: 
ST. NICOLAUS - trade, a.s.
  (from: 12/22/1995)
Registered seat: 
Trnavská cesta 100
Bratislava 821 01
  (from: 06/01/2012)
Identification number (IČO): 
35 680 261
  (from: 12/22/1995)
Date of entry: 
12/22/1995
  (from: 12/22/1995)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/22/1995)
Objects of the company: 
kúpa tovaru rôzneho druhu za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, s výnimkou predaja /tovaru/, ktorý nie je voľnou živnosťou
  (from: 12/22/1995)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 12/22/1995)
činnosť reklamnej agentúry
  (from: 12/22/1995)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 09/11/1998)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 09/11/1998)
prieskum trhu
  (from: 03/16/2000)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 10/19/2006)
počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 11/16/2016)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 11/16/2016)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 11/16/2016)
organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 11/16/2016)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 11/16/2016)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/22/1995)
MUDr. Ľubica Ondrušová - predseda predstavenstva
Cajlanská 159
Pezinok 902 01
From: 12/30/2004
  (from: 10/19/2006)
Ing. Andrej Hronský - člen predstavenstva
Poruba 462
Poruba 972 11
From: 08/01/2019
  (from: 08/09/2019)
Acting in the name of the company: 
Konať menom spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovť za spoločnosť sú oprávnení dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 05/25/2005)
Capital: 
33 193 EUR Paid up: 33 193 EUR
  (from: 01/13/2010)
Shares: 
Number of shares: 33193
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 EUR
  (from: 12/11/2012)
Stockholder: 
Distillery Invest, a. s.
Trnavská cesta 100
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
  (from: 04/28/2018)
Supervisory board: 
Mgr. Juraj Ondruš - člen
Cajlanská 159
Pezinok 902 01
From: 12/31/2014
  (from: 10/06/2018)
Ing. Daniel Líška - člen
Björnsonova 3039/3
Bratislava 811 05
From: 12/31/2014
  (from: 02/21/2015)
Anna Ondrušová - člen
Cajlanská 159
Pezinok 902 01
From: 12/19/2017
  (from: 01/26/2018)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 19.12.1995 v zmysle ust. §§ 154-220 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: Sa 1556
  (from: 12/22/1995)
Notárska zápisnica č. N 140/96, Nz 140/96 zo dňa 4.9.1996, osvedčujúcu priebeh minoriadne ho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 4.9.1996. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 4.9.1996. Stary spis: Sa 1556
  (from: 10/03/1996)
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 1.7.1998, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 329/98, Nz 328/98 spísanou notárom JUDr.Stanislavom Bauerom. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady dňa 1.7.1998.
  (from: 09/11/1998)
Notárska zápisnica č. N 686/99, Nz 685/99 zo dňa 20.12.1999 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a zmeny v dozornej rade.
  (from: 03/16/2000)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 9.2.2001.
  (from: 02/22/2001)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14.12.2001.
  (from: 02/13/2002)
Notárska zápisnica N 719/2002, Nz 694/02 zo dňa 16.12.2002 z valného zhromaždenia spoločnosti a stanovy spoločnosti.
  (from: 04/22/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 4.9.2003. Notárska zápisnica č. N 1036/03, Nz 77359/03 zo dňa 4.9.2003, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Ing. Ondrejovi Mackovi skončila funkcia člena predstavenstva 4.9.2003. PhDr. Alexandre Kasperovej skončila funkcia členky dozornej rady 4.9.2003.
  (from: 12/18/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.12.2004.Notárska zápisnica N 417/2004 Nz 95221/2004 spísaná dňa 30.12.2004 JUDr. Stanislavom Bauerom osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 02/05/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 02.05.2005.
  (from: 05/25/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 207/2006, Nz 37956/2006, NCRls 37806/2006 zo dňa 29.09.2006.
  (from: 10/19/2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 30.05.2008.
  (from: 06/12/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 09.05.2012.
  (from: 06/01/2012)
Notárska zápisnica č. N 4762/2012, Nz 44363/2012 zo dňa 19.11.2012 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zlúčenie spoločnosti ST. NICOLAUS - trade, a.s. (nástupnícka spoločnosť) so spoločnosťou S.L.K., spol. s r.o., so sídlom Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, IČO : 35 776 129 (zanikajúca spoločnosť). Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 4764/2012, Nz 44457/2012 zo dňa 19.11.2012.
  (from: 12/11/2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.09.2013.
  (from: 11/06/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.12.2014.
  (from: 02/21/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 18.10.2016.
  (from: 11/16/2016)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.12.2017.
  (from: 01/26/2018)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 12/11/2012)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
S.L.K., spol. s r.o.
Ružová dolina 6
Bratislava 821 08
  (from: 12/11/2012)
Date of updating data in databases:  07/26/2021
Date of extract :  07/27/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person