Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2109/R

Business name: 
J O E K O P A V , spol. s r.o.
  (from: 10/01/1992 until: 06/25/2002)
Registered seat: 
Teplárenská 21
Prievidza 971 01
  (from: 03/25/1996 until: 06/25/2002)
Priemyselná 2
Prievidza 971 01
  (from: 11/23/1995 until: 03/24/1996)
Sitnianskeho 1
Prievidza 971 01
  (from: 10/01/1992 until: 11/22/1995)
Identification number (IČO): 
31 571 328
  (from: 10/01/1992)
Date of entry: 
10/01/1992
  (from: 10/01/1992)
Person dissolved from: 
26.6.2002
  (from: 06/26/2002)
Date of deletion: 
06/26/2002
  (from: 06/26/2002)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/01/1992)
Objects of the company: 
sprostredkovanie dopravy
  (from: 10/01/1992 until: 06/25/2002)
veľkoobchod s rozličným tovarom mimo tov. vyž.špec.povolenie
  (from: 10/01/1992 until: 06/25/2002)
výroba a montáž tepelných čerpadiel a ich príslušenstva
  (from: 08/01/1994 until: 06/25/2002)
výroba tesnení z plastov
  (from: 08/01/1994 until: 06/25/2002)
výroba kotlov mimo VTZ - spaľovacích automatov, spaľujúcich uhlie, uhoľ. prachy, drev. štiepky, piliny, hobliny, pelety zo slamy, orechové škrupiny, poľnohospodárske odpady a iné alternatívne palivá
  (from: 03/25/1996 until: 06/25/2002)
strojárska výroba mimo VTZ /výroba strojov a zariadení všeobecného použitia, práce výrobnej povahy a montáž/
  (from: 03/25/1996 until: 06/25/2002)
montáž podlahového vykurovania a technický dozor
  (from: 03/25/1996 until: 06/25/2002)
poradenstvo a inštruktáž v oblasti podlahového kúrenia
  (from: 03/25/1996 until: 06/25/2002)
maloobchod v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/25/1996 until: 06/25/2002)
sprostsredkovanie obchodu
  (from: 03/25/1996 until: 06/25/2002)
Partners: 
Ing. Eugen Benčat
Ivana Bukovčana 9/12
Prievidza
Slovak Republic
  (from: 11/23/1995 until: 03/02/1999)
Alžbeta Benčatová
Ivana Bukovčana 9/12
Prievidza
Slovak Republic
  (from: 03/03/1999 until: 06/25/2002)
Ing. Jozef Huljak
Bojnická cesta 55/8
Prievidza
Slovak Republic
  (from: 10/01/1992 until: 11/22/1995)
Dagmar Huljaková
Králika 18/8
Prievidza
Slovak Republic
  (from: 03/03/1999 until: 06/25/2002)
Dagmar Huljaková
Králika 18/8
Prievidza
Slovak Republic
  (from: 11/23/1995 until: 03/02/1999)
Pavol Karpiš
Východná 11
Prievidza
Slovak Republic
  (from: 03/03/1999 until: 06/25/2002)
Pavol Karpiš
Východná 11
Prievidza
Slovak Republic
  (from: 11/23/1995 until: 03/02/1999)
Mária Mečiarová
Východná 13
Prievidza
Slovak Republic
  (from: 03/03/1999 until: 06/25/2002)
Mária Mečiarová
Východná 13
Prievidza
Slovak Republic
  (from: 11/23/1995 until: 03/02/1999)
Pavol Karpiš
Effingerstr. , Parking City 20
West Bern
Švajčiarska konfederácia
  (from: 10/01/1992 until: 11/22/1995)
Contribution of each member: 
Pavol Karpiš
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 10/01/1992 until: 11/22/1995)
Ing. Jozef Huljak
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 10/01/1992 until: 11/22/1995)
Dagmar Huljaková
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 11/23/1995 until: 03/02/1999)
Mária Mečiarová
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 11/23/1995 until: 03/02/1999)
Ing. Eugen Benčat
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 11/23/1995 until: 03/02/1999)
Pavol Karpiš
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Sk
  (from: 11/23/1995 until: 03/02/1999)
Dagmar Huljaková
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Sk
  (from: 03/03/1999 until: 06/25/2002)
Mária Mečiarová
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Sk
  (from: 03/03/1999 until: 06/25/2002)
Pavol Karpiš
Amount of investment: 80 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 80 000 Sk
  (from: 03/03/1999 until: 06/25/2002)
Alžbeta Benčatová
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Sk
  (from: 03/03/1999 until: 06/25/2002)
Management body: 
konatelia
  (from: 11/23/1995 until: 06/25/2002)
Individual managing director
  (from: 10/01/1992 until: 11/22/1995)
Ing. Eugen Benčat
Ivana Bukovčana 9/12
Prievidza
  (from: 11/23/1995 until: 06/25/2002)
Ing. Jozef Huljak
Bojnická cesta 55/8
Prievidza
  (from: 10/01/1992 until: 11/22/1995)
Pavol Karpiš
Východná 11
Prievidza
  (from: 11/23/1995 until: 06/25/2002)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ, samostatne.
  (from: 11/23/1995 until: 06/25/2002)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ, samostatne.
  (from: 10/01/1992 until: 11/22/1995)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 03/03/1999 until: 06/25/2002)
100 000 Sk
  (from: 10/01/1992 until: 03/02/1999)
Other legal facts: 
Na návrh spoločnosti za súhlasu Daňového úradu Prievidza č. 675/2100/54806/02/Uhe zo dňa 3.5.2002 a Mesta Prievidza č. 28351/2.4/2002 zo dňa 19.6.2002 sa obchodná spoločnosť JOEKOPAV, spol. s r.o., Teplárenská 21, Prievidza, IČO 31 571 328, podľa § 68 ods. 1,2 Obch. zák. dňom 26.6.2002 z obchodného registra v y m a z á v a.
  (from: 06/26/2002)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 16.9.1992 podľa §§ 24, 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. o spoločnosti so zahraničnou majetkovou účasťou. Stary spis: S.r.o. 2248
  (from: 10/01/1992 until: 06/25/2002)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 6.6.1994 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
  (from: 08/01/1994 until: 06/25/2002)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 26.10.1995 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 2248
  (from: 11/23/1995 until: 06/25/2002)
Valné zhromaždenie konané dňa 29.02.1996, schválilo Dodatok č. 3 k Spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 2248
  (from: 03/25/1996 until: 06/25/2002)
Valné zhromaždenie zo dňa 29.07.1998 schválilo prevod obchodného podielu, zvýšenie základného imania a dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve.
  (from: 03/03/1999 until: 06/25/2002)
Krajský súd v Bratislave uznesením č.k. 1K 169/01 zo dňa 30.10.2001 zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka JOEKOPAV, spol. s r.o., Teplárenská 21, Prievidza, IČO 31 571 328 pre nedostatok majetku dlžníka. V zmysle § 68 ods. 3, písm. f/ zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov zamietnutím návrhu pre nedostatok majetku sa spoločnosť zrušila.
  (from: 03/26/2002 until: 06/25/2002)
Date of updating data in databases:  09/21/2023
Date of extract :  09/23/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person