Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2110/R

Business name: 
P A T R I O T s.r.o.
  (from: 10/07/1992 until: 11/16/2012)
Registered seat: 
Jána Psotného 812/11
Trenčín 911 05
  (from: 04/09/2010 until: 11/16/2012)
Žilinská 774/1
Považská Bystrica 017 01
  (from: 03/21/2009 until: 04/08/2010)
Stred 55/43-6
Považská Bystrica 017 01
  (from: 10/20/1999 until: 03/20/2009)
Šoltésovej 420/2
Považská Bystrica 017 01
  (from: 10/07/1992 until: 10/19/1999)
Identification number (IČO): 
31 571 549
  (from: 10/07/1992)
Date of entry: 
10/07/1992
  (from: 10/07/1992)
Person dissolved from: 
1.11.2012
  (from: 11/17/2012)
Date of deletion: 
11/17/2012
  (from: 11/17/2012)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti podľa § 8a ods. 1 písm. c) zák. č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov z dôvodu zrušenia spoločnosti bez likvidácie, ak spoločnosť nemá žiaden majetok
  (from: 11/17/2012)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/07/1992)
Objects of the company: 
veľkoobchod (okrem koncesov. živností)
  (from: 10/07/1992 until: 04/25/2007)
sprostredkovanie obchodu (okrem koncesov. živností)
  (from: 10/07/1992 until: 04/25/2007)
maloobchod /okrem koncesov. živností/
  (from: 10/07/1992 until: 04/25/2007)
nákladná cestná doprava
  (from: 12/21/1992 until: 04/25/2007)
sprostredkovanie obchodu /okrem koncesov. živnosti/
  (from: 04/26/2007 until: 11/16/2012)
veľkoobchod /okrem koncesov. živnosti/
  (from: 04/26/2007 until: 11/16/2012)
maloobchod /okrem koncesov. živnosti/
  (from: 04/26/2007 until: 11/16/2012)
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 04/26/2007 until: 11/16/2012)
Partners: 
Jozef K u d l a
Dedovec 1815/333
Považská Bystrica 017 01
Slovak Republic
  (from: 04/26/2007 until: 04/08/2010)
Jozef K u d l a
Stred 55/43-6
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 10/20/1999 until: 04/25/2007)
Jozef K u d l a
Stred 55/43-6
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 10/07/1992 until: 10/19/1999)
Dušan R e z n í č e k
Stred 57/51-23
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 10/20/1999 until: 04/08/2010)
Dušan R e z n í č e k
Stred 57/51-23
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 10/07/1992 until: 10/19/1999)
Peter Voznický
Ivanovce 200
Ivanovce 913 05
Slovak Republic
  (from: 04/09/2010 until: 05/13/2010)
Igor Surík
Trenčín 911 00
Slovak Republic
  (from: 05/14/2010 until: 11/16/2012)
Contribution of each member: 
Dušan R e z n í č e k
Amount of investment: 50 000 Sk ( nepeňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 10/07/1992 until: 10/19/1999)
Jozef K u d l a
Amount of investment: 50 000 Sk ( nepeňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 10/07/1992 until: 10/19/1999)
Dušan R e z n í č e k
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 10/20/1999 until: 02/27/2009)
Jozef K u d l a
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 10/20/1999 until: 04/25/2007)
Jozef K u d l a
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 04/26/2007 until: 02/27/2009)
Dušan R e z n í č e k
Amount of investment: 3 319,391888 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 3 319,391888 EUR
  (from: 02/28/2009 until: 04/08/2010)
Jozef K u d l a
Amount of investment: 3 319,391888 EUR Paid up: 3 319,391888 EUR
  (from: 02/28/2009 until: 04/08/2010)
Peter Voznický
  (from: 04/09/2010 until: 05/13/2010)
Igor Surík
Amount of investment: 6 638,783776 EUR Paid up: 6 638,783776 EUR
  (from: 05/14/2010 until: 11/16/2012)
Management body: 
konatelia
  (from: 10/07/1992 until: 11/16/2012)
Jozef K u d l a
Dedovec 1815/333
Považská Bystrica 017 01
From: 10/07/1992
  (from: 04/26/2007 until: 04/08/2010)
Jozef K u d l a
Dedovec 1815/333
Považská Bystrica 017 01
From: 10/07/1992 Until: 04/07/2010
  (from: 04/09/2010 until: 04/08/2010)
Jozef K u d l a
Stred 55/43-6
Považská Bystrica
  (from: 10/07/1992 until: 06/15/2006)
Jozef K u d l a
Stred 55/43-6
Považská Bystrica
From: 10/07/1992
  (from: 06/16/2006 until: 04/25/2007)
Dušan R e z n í č e k
Stred 57/51-23
Považská Bystrica
  (from: 10/07/1992 until: 06/15/2006)
Dušan R e z n í č e k
Stred 57/51-23
Považská Bystrica
From: 10/07/1992
  (from: 06/16/2006 until: 04/08/2010)
Dušan R e z n í č e k
Stred 57/51-23
Považská Bystrica
From: 10/07/1992 Until: 04/07/2010
  (from: 04/09/2010 until: 04/08/2010)
Peter Voznický
Ivanovce 200
Ivanovce 913 05
From: 04/07/2010
  (from: 04/09/2010 until: 05/13/2010)
Peter Voznický
Ivanovce 200
Ivanovce 913 05
From: 04/07/2010 Until: 05/07/2010
  (from: 05/14/2010 until: 05/13/2010)
Igor Surík
Trenčín 911 00
From: 05/07/2010
  (from: 05/14/2010 until: 11/16/2012)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 10/07/1992 until: 11/16/2012)
Capital: 
6 638,783776 EUR Paid up: 6 638,783776 EUR
  (from: 02/28/2009 until: 11/16/2012)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 06/16/2006 until: 02/27/2009)
100 000 Sk
  (from: 10/07/1992 until: 10/19/1999)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Trenčín č. k. 29CbR/44/2007-49 zo dňa 05. augusta 2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 01.11.2012, súd zrušil obchodnú spoločnosť bez likvidácie.
  (from: 11/17/2012)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 14.9.1992 v zmysle § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 10/07/1992 until: 11/16/2012)
Valné zhromaždenie dňa 15.7.1998 schválilo Dodatok č. 1/98 k spoločenskej zmluve.
  (from: 10/20/1999 until: 11/16/2012)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/26/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person