Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  999/B

Business name: 
Pro Partners, a.s.
  (from: 12/29/2005 until: 01/26/2011)
Registered seat: 
Malý trh 2/A
Bratislava 811 08
  (from: 01/05/2005 until: 01/26/2011)
Identification number (IČO): 
35 682 159
  (from: 01/18/1996)
Date of entry: 
01/18/1996
  (from: 01/18/1996)
Date of deletion: 
01/27/2011
  (from: 01/27/2011)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 01/27/2011)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/18/1996)
Capital: 
1 162 000 EUR Paid up: 1 162 000 EUR
  (from: 10/07/2009 until: 01/26/2011)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica N 224/2010, Nz 58991/2010 zo dňa 31.12.2010 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti Pro Partners, a.s., Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO: 35 682 159 bez likvidácie a bola schválená zmluva o zlúčení. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 226/2010, Nz 58993/2010 zo dňa 31.12.2010, na základe ktorej preberá spoločnosť Pro Partners Asset Management, a.s., so sídlom Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO: 31 562 591 ako univerzálny právny nástupca celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky zanikajúcej spoločnosti. Obchodná spoločnosť Pro Partners, a.s., Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO: 35 682 159, zapísaná v obchodnom registri v odd. Sa vl. č. 999/B sa v y m a z u j e z obchodného registra.
  (from: 01/27/2011)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/27/2011)
Legal successor: 
Pro Partners Asset Management, a.s.
Malý trh 2/A
Bratislava 811 08
  (from: 01/27/2011)
Date of updating data in databases:  06/14/2021
Date of extract :  06/16/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person