Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  999/B

Business name: 
Pro Partners, a.s.
  (from: 12/29/2005 until: 01/26/2011)
Pro Partners, o.c.p., a.s.
  (from: 01/18/1996 until: 12/28/2005)
Registered seat: 
Malý trh 2/A
Bratislava 811 08
  (from: 01/05/2005 until: 01/26/2011)
Michalská 7
Bratislava 811 01
  (from: 06/27/2002 until: 01/04/2005)
Segnerova 4
Bratislava 841 04
  (from: 05/09/1996 until: 06/26/2002)
Šancova 17
Bratislava 811 04
  (from: 01/18/1996 until: 05/08/1996)
Identification number (IČO): 
35 682 159
  (from: 01/18/1996)
Date of entry: 
01/18/1996
  (from: 01/18/1996)
Date of deletion: 
01/27/2011
  (from: 01/27/2011)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 01/27/2011)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/18/1996)
Objects of the company: 
obstarávať pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovať s tým súvisiace služby
  (from: 01/18/1996 until: 11/24/2004)
vykonávať činnosť na základe zmlúv podľa § 34 až § 37 zákona 600/92 Zb. v znení novely 171/95 Zb.
  (from: 01/18/1996 until: 11/24/2004)
obstarávať pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
  (from: 01/18/1996 until: 11/24/2004)
vykonávať poradenskú činnosť vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
  (from: 04/25/2000 until: 11/24/2004)
obchodovanie s cennými papiermi
  (from: 02/26/2001 until: 11/24/2004)
factoring a forfaiting
  (from: 02/26/2001 until: 11/03/2003)
sprostredkovanie v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/26/2001 until: 11/03/2003)
prijatie pokynu klienta na nadobudnutie, predaj alebo iné nakladanie s investičnými nástrojmi a následné postúpenie pokynu klienta na účel jeho vykonania podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k invetičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), f), g), h) a i) zákona o cenných papieroch
  (from: 11/25/2004 until: 12/28/2005)
prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na iný účet ako na účet poskytovateľa služby podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), f), g), h) a i) zákona o cenných papieroch
  (from: 11/25/2004 until: 12/28/2005)
prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na vlastný účet podľa § 6 ods. 2 písm. c) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d) a f) zákona o cenných papieroch
  (from: 11/25/2004 until: 12/28/2005)
zabezpečenie predaja investičných nástrojov pre emitenta pri ich vydaní podľa § 6 ods. 2 písm. e) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c) a d) zákona o cenných papieroch
  (from: 11/25/2004 until: 12/28/2005)
nadobudnutie investičných nástrojov od ich emitenta pri ich vydaní na účel ich predaja iným osobám vrátane záväzku odkúpiť od emitenta neumiestnené investičné nástroje podľa § 6 ods. 2 písm. f) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c) a d) zákona o cenných papieroch
  (from: 11/25/2004 until: 12/28/2005)
úschova alebo správa jedného alebo viacerých investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d) a f) zákona o cenných papieroch
  (from: 11/25/2004 until: 12/28/2005)
poskytovanie úverov a pôžičiek klientovi na účel vykonania pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja, ak poskytovateľ úveru alebo pôžičky je účastníkom tohto obchodu podľa § 6 ods. 3 písm. b) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), a f) zákona o cenných papieroch
  (from: 11/25/2004 until: 12/28/2005)
poskytovanie poradenstva o stratégii podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku podľa § 6 ods. 3 písm. c) zákona o cenných papieroch
  (from: 11/25/2004 until: 12/28/2005)
obstarávanie vydávania cenných papierov pre emitenta a služby súvisiace s umiestňovaním alebo upisovaním investičných nástrojov a vyplácaním výnosov a splácaním investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. d) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c) a d) zákona o cenných papieroch
  (from: 11/25/2004 until: 12/28/2005)
poradenská činnosť vo veciach týkajúcich sa investovania do investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. e) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), f), g), h) a i) zákona o cenných papieroch
  (from: 11/25/2004 until: 12/28/2005)
prijímanie peňažných prostriedkov od klienta a vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami v súlade so zákonom č. 202/1995 Z.z. Devízový zákon v rozsahu potrebnom na poskytovanie hlavných investičných služieb podľa § 6 ods. 3 písm. f) zákona o cenných papieroch
  (from: 11/25/2004 until: 12/28/2005)
vykonávanie činností podľa § 6 ods. 2 zákona o cenných papieroch s cennými papiermi a derivátmi, ktoré nie sú investičnými nástrojmi ako investičná služba podľa § 6 ods. 3 písm. g) zákona o cenných papieroch. To sa vzťahuje len na činnosti podľa § 6 ods. 2 písm. a), b), c), e) a f) zákona o cenných papieroch ku zmenkám, ktoré nemajú charakter nástrojov peňažného trhu a k družstevným podielnickým listom
  (from: 11/25/2004 until: 12/28/2005)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 12/29/2005 until: 01/26/2011)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 12/29/2005 until: 01/26/2011)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/29/2005 until: 01/26/2011)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 12/29/2005 until: 01/26/2011)
obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností
  (from: 12/29/2005 until: 01/26/2011)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/29/2005 until: 01/26/2011)
konzultačná a školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/29/2005 until: 01/26/2011)
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/29/2005 until: 01/26/2011)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/04/2003 until: 01/26/2011)
Managing board
  (from: 06/27/2002 until: 11/03/2003)
Managing board
  (from: 01/18/1996 until: 06/26/2002)
Ing. Richard Bálint
Štítová 2
Košice
  (from: 01/18/1996 until: 05/08/1996)
Ing. Róbert Bartek - predseda
Dobrovského 5
Bratislava 811 08
From: 06/19/2002
  (from: 08/24/2005 until: 10/06/2009)
Ing. Róbert Bartek - predseda
Dobrovského 5
Bratislava 811 08
From: 06/19/2002 Until: 08/31/2009
  (from: 10/07/2009 until: 10/06/2009)
Ing. Róbert Bartek - predseda
Zakvášov 1522/34
Považská Bystrica
From: 06/19/2002
  (from: 06/27/2002 until: 08/23/2005)
Ing. Rastislav Daníšek
Letohradská 8
Svätý Jur
  (from: 06/03/1998 until: 06/26/2002)
Ing. Márius Gašparík
Rumana 7
Liptovský Mikuláš
  (from: 01/18/1996 until: 05/08/1996)
Ing. Jarmila Hodeková
Palkovičova 18
Bratislava
  (from: 05/09/1996 until: 06/02/1998)
Ing. Karol Hranický - predseda
Šancová 17
Bratislava
  (from: 01/18/1996 until: 05/08/1996)
Ing. Pavol Krajč
Ružová 513/50
Košice
  (from: 06/03/1998 until: 06/26/2002)
Petr Matovič
Segnerova 4
Bratislava
  (from: 05/09/1996 until: 06/26/2002)
Ing. Ján Murgaš - predseda
Žitavská 2025/11
Senec
  (from: 05/09/1996 until: 06/02/1998)
Ing. Marek Reguli
106
Lokca 029 51
From: 06/19/2002
  (from: 06/27/2002 until: 10/06/2009)
Ing. Marek Reguli
106
Lokca 029 51
From: 06/19/2002 Until: 08/31/2009
  (from: 10/07/2009 until: 10/06/2009)
Ing. Tomáš Zedníček
1. mája 19
Pezinok 902 01
From: 06/19/2002
  (from: 06/27/2002 until: 10/06/2009)
Ing. Tomáš Zedníček
1. mája 19
Pezinok 902 01
From: 06/19/2002 Until: 08/31/2009
  (from: 10/07/2009 until: 10/06/2009)
Ing. Róbert Bartek - predseda predstavenstva
Dobrovského 5
Bratislava 811 08
From: 08/31/2009
  (from: 10/07/2009 until: 01/26/2011)
Ing. Pavel Hladký - člen predstavenstva
Lidická 14
Bratislava 821 04
From: 08/31/2009
  (from: 10/07/2009 until: 01/26/2011)
Ing. Tomáš Zedníček - člen predstavenstva
1. mája 19
Pezinok 902 01
From: 08/31/2009
  (from: 10/07/2009 until: 01/26/2011)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a k uvedeniu funkcie podpisujúceho, pripojí podpisujúci člen predstavenstva svoj podpis.
  (from: 11/04/2003 until: 01/26/2011)
Menom spoločnosti sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a k uvedeniu funkcie podpisujúceho, pripojí podpisujúci predseda a člen predstavenstva svoj podpis.
  (from: 06/27/2002 until: 11/03/2003)
Za spoločnosť koná každý člen predstavenstva samostatne.
  (from: 01/18/1996 until: 06/26/2002)
Capital: 
1 162 000 EUR Paid up: 1 162 000 EUR
  (from: 10/07/2009 until: 01/26/2011)
35 000 000 Sk Paid up: 35 000 000 Sk
  (from: 06/27/2002 until: 10/06/2009)
10 000 000 Sk
  (from: 06/03/1998 until: 06/26/2002)
5 000 000 Sk
  (from: 01/18/1996 until: 06/02/1998)
Shares: 
Number of shares: 700
Druh: kmeňové akcie na meno
Form: zaknihované
Nominal value: 1 660 EUR
Limitation of transferability of registered shares: bez obmedzenia
  (from: 10/07/2009 until: 01/26/2011)
Number of shares: 700
Druh: kmeňové akcie na meno
Form: zaknihované
Nominal value: 50 000 Sk
  (from: 06/27/2002 until: 10/06/2009)
Number of shares: 60
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 50 000 Sk
  (from: 04/25/2000 until: 06/26/2002)
Number of shares: 40
Druh: prioritné na meno
Form: zaknihované
Nominal value: 50 000 Sk
  (from: 04/25/2000 until: 06/26/2002)
Number of shares: 100
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 50 000 Sk
  (from: 04/25/2000 until: 06/26/2002)
Number of shares: 60
Form: akcie na meno
Nominal value: 50 000 Sk
  (from: 06/03/1998 until: 04/24/2000)
Number of shares: 40
Druh: prioritné na meno
Nominal value: 50 000 Sk
  (from: 06/03/1998 until: 04/24/2000)
Number of shares: 1000
Druh: prioritné na doručiteľa
Nominal value: 50 000 Sk
  (from: 06/03/1998 until: 04/24/2000)
Number of shares: 60
Form: akcie na meno
Nominal value: 50 000 Sk
  (from: 01/18/1996 until: 06/02/1998)
Number of shares: 40
Druh: prioritné na meno
Nominal value: 50 000 Sk
  (from: 01/18/1996 until: 06/02/1998)
Supervisory board: 
Ing. Ján Brodňanský
Starozagorská 4
Košice
  (from: 01/18/1996 until: 05/08/1996)
Ivan Florek
Polárna 8
Košice
  (from: 05/09/1996 until: 06/26/2002)
JUDr. Ondrej Mularčík
Vígľašská 21
Bratislava
  (from: 01/18/1996 until: 05/08/1996)
Ing. Renáta Rusnáková
Inžinierska 22
Košice
  (from: 05/09/1996 until: 06/26/2002)
Martin Suchár
Vavilovova 22
Bratislava
  (from: 01/18/1996 until: 05/08/1996)
Martin Suchár
Vavilovova 22
Bratislava
  (from: 05/09/1996 until: 06/02/1998)
Ing. Miroslav Vester - predseda
J. Smreka 5
Bratislava 841 07
From: 06/19/2002
  (from: 06/27/2002 until: 12/15/2004)
Ing. Miroslav Vester.
Jána Smreka 5
Bratislava
  (from: 06/03/1998 until: 06/26/2002)
Ing. Miroslav Vester - predseda
Štefana Králika 5
Bratislava 841 08
From: 06/19/2002 Until: 08/31/2009
  (from: 10/07/2009 until: 10/06/2009)
Ing. Pavol Krajč
Ružová 513/50
Košice 040 11
From: 06/19/2002 Until: 08/31/2009
  (from: 10/07/2009 until: 10/06/2009)
Ing. Rastislav Daníšek
Letohradská 968/8
Svätý Jur 900 21
From: 06/19/2002 Until: 08/31/2009
  (from: 10/07/2009 until: 10/06/2009)
Ing. Miroslav Vester - predseda
Štefana Králika 5
Bratislava 841 08
From: 06/19/2002
  (from: 12/16/2004 until: 10/06/2009)
Ing. Miroslav Vester - predseda dozornej rady
Štefana Králika 5
Bratislava 841 08
From: 08/31/2009
  (from: 10/07/2009 until: 01/26/2011)
Ing. Pavol Krajč
Ružová 513/50
Košice 040 11
From: 06/19/2002
  (from: 06/27/2002 until: 10/06/2009)
Ing. Pavol Krajč
Ružová 513/50
Košice 040 11
From: 08/31/2009
  (from: 10/07/2009 until: 01/26/2011)
Ing. Rastislav Daníšek
Letohradská 968/8
Svätý Jur 900 21
From: 06/19/2002
  (from: 06/27/2002 until: 10/06/2009)
Ing. Rastislav Danišek
Zuby 1537/3
Svätý Jur 900 21
From: 08/31/2009
  (from: 10/07/2009 until: 01/26/2011)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica N 224/2010, Nz 58991/2010 zo dňa 31.12.2010 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti Pro Partners, a.s., Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO: 35 682 159 bez likvidácie a bola schválená zmluva o zlúčení. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 226/2010, Nz 58993/2010 zo dňa 31.12.2010, na základe ktorej preberá spoločnosť Pro Partners Asset Management, a.s., so sídlom Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO: 31 562 591 ako univerzálny právny nástupca celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky zanikajúcej spoločnosti. Obchodná spoločnosť Pro Partners, a.s., Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO: 35 682 159, zapísaná v obchodnom registri v odd. Sa vl. č. 999/B sa v y m a z u j e z obchodného registra.
  (from: 01/27/2011)
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 2.11.1995 v súlade s ust. §§ 57, 154-220 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: Sa 1581
  (from: 01/18/1996 until: 01/26/2011)
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 11.4.1996, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 185/96, Nz 73/96 napísaná dňa 11.4.1996 notárom JUDr. Romanom Blahom, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 1581
  (from: 05/09/1996 until: 01/26/2011)
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 22.4.1998, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 89/98, Nz 88/98.
  (from: 06/03/1998 until: 01/26/2011)
Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 10.11.1999, priebeh ktorého bol osvedčený notárskou zápisnicou N 248/99, Nz 244/99 zo dňa 10.11.1999.
  (from: 04/25/2000 until: 01/26/2011)
Notárska zápisnica N 32/01, Nz 31/01 zo dňa 15.2.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti
  (from: 02/26/2001 until: 01/26/2011)
Notárska zápisnica č. Nz 483/2002 zo dňa 19.6.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zmene členov predstavenstva a dozornej rady, o zvýšení základného imania a zmene stanov. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 19.6.2002, na ktorom prebehla voľba predsedu dozornej rady. Deň zániku členov predstavenstva Petr Matovič, Ing. Pavol Krajč a Ing. Rastislav Daníšek: 19.6.2002. Deň zániku členov dozornej rady Ivan Florek, Ing. Renáta Rusnáková, Ing. Miroslav Vester: 19.6.2002.
  (from: 06/27/2002 until: 01/26/2011)
Notárska zápisnica N 2260/2003, Nz 69678/2003 zo dňa 12.8.2003 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 11.8.2003.
  (from: 11/04/2003 until: 01/26/2011)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spísané do not. zápisnice Nz 483/2002 dňa 19.06.2002 Mgr. Tomášom Leškovským, notárským kandidátom JUDr. Ľubomíra Vlhu o zmene predmetu činnosti v zmysle povolenia Úradu pre finančný trh číslo: GRUFT- 048/2008/OCP zo dňa 25.09.2003.
  (from: 11/25/2004 until: 01/26/2011)
Zmena obchodného mena spoločnosti na základe rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti dňa 14.12.2005 z pôvodného: "Pro Partners, o.c.p., a.s." na nové: "Pro Partners, a.s."
  (from: 12/29/2005 until: 01/26/2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.08.2009. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 31.08.2009.
  (from: 10/07/2009 until: 01/26/2011)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/27/2011)
Legal successor: 
Pro Partners Asset Management, a.s.
Malý trh 2/A
Bratislava 811 08
  (from: 01/27/2011)
Date of updating data in databases:  06/14/2021
Date of extract :  06/16/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person