Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1003/B

Business name: 
NIBACO a.s.
  (from: 01/23/1996)
Registered seat: 
Mlynské Nivy 56
Bratislava 824 52
  (from: 01/23/1996)
Identification number (IČO): 
35 682 680
  (from: 01/23/1996)
Date of entry: 
02/01/1996
  (from: 01/23/1996)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/23/1996)
Objects of the company: 
prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov s doplnkovými službami - správa budov
  (from: 01/23/1996)
sprostredkovateľská činnosť súvisiaca s predmetom podnikania v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/03/2000)
vedenie účtovníctva
  (from: 01/28/2002)
rozvod elektriny, rozvod tepla
  (from: 11/20/2003)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/23/1996)
Mgr. Jana Lalová - Chairman of the Board of Directors
Jamnického 3221/21
Bratislava 841 05
From: 05/12/2022
  (from: 06/22/2022)
Ing. Martina Lobotková - Member of the Board of Directors
Inovecká 3
Trenčín 911 01
From: 05/12/2022
  (from: 06/22/2022)
Ing. Peter Rehák - Vice-chairman of the Board of Directors
Kostolná-Záriečie 59
Kostolná-Záriečie 913 04
From: 05/12/2022
  (from: 06/22/2022)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne.
  (from: 08/01/2008)
Capital: 
861 376,85 EUR Paid up: 861 376,85 EUR
  (from: 05/15/2009)
Shares: 
Number of shares: 95815
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 8,99 EUR
  (from: 05/15/2009)
Supervisory board: 
Marek Rehák
Kostolná–Záriečie 59
Kostolná-Záriečie 913 04
From: 05/12/2022
  (from: 06/22/2022)
PharmDr. Miriam Jánošová
Inovecká 3
Trenčín 911 01
From: 05/12/2022
  (from: 06/22/2022)
Ing. Silvia Reháková
Kostolná-Záriečie 59
Kostolná-Záriečie 913 04
From: 05/12/2022
  (from: 06/22/2022)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica č. N 401/95, Nz 393/95 zo dňa 14.12.1995. Stanovy a.s. v zmysle Zák. č. 513/1991 Zb. Rozhodnutie ministra výstavby a verejných prác Slovenskej republiky číslo 1485/M - 1995 zo dňa 15.12.1995 o vyňatí časti majetku štátneho podniku NIBACO Bratislava. V súlade so schváleným privatizačným projektom rozhodnutím č. 352 Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR zo dňa 7.7.1995 spis. č. KM - 335/95 bola vyňatá časť majetku štátneho podniku NIBACO Bratislava, ktorý dňom vyňatia prešiel na Fond národného majetku SR, ktorý ju dňa 1.1.1996 vložil do akciovej spoločnosti NIBACO a.s.. Stary spis: Sa 1585
  (from: 01/23/1996)
Notárska zápisnica N 376/96, Nz 367/96 spísaná dňa 25.10.1996 notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou osvedčujúca mimoriadne valné zhromaždenie, na ktorom bol schválený dodatok č. 1 k stanovám. Stary spis: Sa 1585
  (from: 01/09/1997)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia dňa 31.7.1997 vo forme notárskej zápisnice N 431/97, Nz 422/97 napísanej dňa 31.7.1997 napísanej notárom JUDr. Helenou Hrušovskou v Bratislave. Stary spis: Sa 1585
  (from: 08/19/1997)
Notárska zápisnica N 120/98, Nz 119/98 zo dňa 13.2.1998, a stanovy spoločnosti, zápisnica z predstavenstva zo dňa 2.9.1997, zápisnica z dozornej rady zo dňa 24.2.1998.
  (from: 07/08/1998)
Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 9.7.1999 ktorého časť priebehu osvedčuje notárska zápisnica N 114/99 Nz 102/99 spísaná notárom JUDr Jurajom Jenisom Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 9.7.1999.
  (from: 03/03/2000)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 19.7.2001, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 153/01, Nz 150/01.
  (from: 08/02/2001)
Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 7.11.2001, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 248/01, Nz 241/01.
  (from: 01/28/2002)
Notárska zápisnica č. N 63/03, Nz 46567/03 zo dňa 11.6.2003. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.10.2003.
  (from: 11/20/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.06.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 20/2006, Nz 29950/2006.
  (from: 07/11/2006)
Notárska zápisnica N 70/2006, Nz 34568/2006,NCRls 34272/2006 zo dňa 5.9.2006 osvedčujúca priebeh valného zhormaždenia, na ktorom bolo rozhodnuté o znížení základného imania spoločnosti znížením menovitej hodnoty akcie z 1000,- Sk na 735.- Sk.
  (from: 10/05/2006)
Zápisnica z mimoriadenho valného zhromaždenia zo dňa 15.04.2008 spísaná vo forme notárskej zápisnica N 680/2008 Nz 15606/2006.
  (from: 05/31/2008)
Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 5387/2008 Nz 31573/2008 zo dňa 24.07.2008. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 24.07.2008.
  (from: 08/01/2008)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.01.2015.
  (from: 03/06/2015)
Date of updating data in databases:  08/08/2022
Date of extract :  08/10/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person