Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1003/B

Business name: 
NIBACO a.s.
  (from: 01/23/1996)
Registered seat: 
Mlynské Nivy 56
Bratislava 824 52
  (from: 01/23/1996)
Identification number (IČO): 
35 682 680
  (from: 01/23/1996)
Date of entry: 
02/01/1996
  (from: 01/23/1996)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/23/1996)
Objects of the company: 
prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov s doplnkovými službami - správa budov
  (from: 01/23/1996)
sprostredkovateľská činnosť súvisiaca s predmetom podnikania v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/03/2000)
vedenie účtovníctva
  (from: 01/28/2002)
rozvod elektriny, rozvod tepla
  (from: 11/20/2003)
výroba a odbyt stavebných hmôt a prefabrikovaných dielcov včítane montáže
  (from: 01/23/1996 until: 11/19/2003)
vykonávanie ďalšej činnosti, súvisiacej so základným predmetom podnikania v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/23/1996 until: 07/10/2006)
obchodná činnosť s tovarom z odboru stavebných hmôt, strojárskej a kovospracujúcej výroby
  (from: 01/23/1996 until: 07/10/2006)
výroba mált, betónových zmesí a prefabrikovaných stavebných dielcov
  (from: 01/23/1996 until: 11/19/2003)
výroba železobetónových panelov
  (from: 01/23/1996 until: 11/19/2003)
výroba kovových výrobkov, zámočníctvo, kovoobrábanie
  (from: 01/23/1996 until: 11/19/2003)
vodoinštalatérstvo
  (from: 01/23/1996 until: 07/10/2006)
opravy cestných motorových vozidiel
  (from: 01/23/1996 until: 11/19/2003)
verejná cestná nákladná doprava
  (from: 01/23/1996 until: 11/19/2003)
vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb /vrátane vybavenosti sídliskových celkov/
  (from: 03/03/2000 until: 07/10/2006)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/23/1996)
Mgr. Jana Lalová - Chairman of the Board of Directors
Jamnického 3221/21
Bratislava 841 05
From: 05/12/2022
  (from: 06/22/2022)
Ing. Martina Lobotková - Member of the Board of Directors
Inovecká 3
Trenčín 911 01
From: 05/12/2022
  (from: 06/22/2022)
Ing. Peter Rehák - Vice-chairman of the Board of Directors
Kostolná-Záriečie 59
Kostolná-Záriečie 913 04
From: 05/12/2022
  (from: 06/22/2022)
Ing. Milan Bílik
Kapicova 6
Bratislava
  (from: 08/19/1997 until: 07/07/1998)
Ing. Milan Bílik - člen predstavenstva
Kapicova 6
Bratislava
  (from: 07/08/1998 until: 03/02/2000)
Ing. Milan Bílik - podpredseda predstavenstva
Kapicova 6
Bratislava
  (from: 03/03/2000 until: 08/01/2001)
Manuela Grossová - podpredseda predstavenstva
Pri Kríži 10
Bratislava
Until: 10/21/2003
  (from: 08/02/2001 until: 11/19/2003)
Mgr. Miroslav Jackuliak
Bagarova 6
Bratislava
  (from: 08/19/1997 until: 07/07/1998)
Mgr. Miroslav Jackuliak - predseda predstavenstva
Bagarova 6
Bratislava
  (from: 07/08/1998 until: 08/01/2001)
Ing. Milan Kučera
Rajecká 36
Bratislava 821 07
  (from: 01/23/1996 until: 08/18/1997)
JUDr. Jozef Lalo - člen
39
Slaská 966 22
From: 04/13/2005
  (from: 04/21/2005 until: 07/31/2008)
JUDr. Jozef Lalo - člen
39
Slaská 966 22
From: 04/13/2005 Until: 07/24/2008
  (from: 08/01/2008 until: 07/31/2008)
JUDr. Jozef Lalo - predseda
39
Slaská 966 22
From: 07/24/2008
  (from: 08/01/2008 until: 03/05/2015)
JUDr. Jozef Lalo - predseda
39
Slaská 966 22
From: 07/24/2008 Until: 01/28/2015
  (from: 03/06/2015 until: 03/05/2015)
Mgr. Jana Lalová - predseda
Jamnického 3221/21
Bratislava 841 05
From: 01/28/2015
  (from: 03/06/2015 until: 06/21/2022)
Mgr. Jana Lalová - Chairman of the Board of Directors
Jamnického 3221/21
Bratislava 841 05
From: 01/28/2015 Until: 05/12/2022
  (from: 06/22/2022 until: 06/21/2022)
Ing. Alexander Lipčák
Zálužická 13
Bratislava
  (from: 08/19/1997 until: 07/07/1998)
Ing. Alexander Lipčák - podpredseda predstavenstva
Zálužická 13
Bratislava
  (from: 07/08/1998 until: 03/02/2000)
Ing. Marta Lobotková - člen predstavenstva
Inovecká 3
Trenčín
  (from: 08/02/2001 until: 04/20/2005)
Ing. Marta Lobotková - člen predstavenstva
Inovecká 3
Trenčín
Until: 04/13/2005
  (from: 04/21/2005 until: 04/20/2005)
Ing. Marta Lobotková - člen predstavenstva
Inovecká 3
Trenčín 911 01
From: 01/28/2015
  (from: 03/06/2015 until: 06/21/2022)
Ing. Marta Lobotková - Member of the Board of Directors
Inovecká 3
Trenčín 911 01
From: 01/28/2015 Until: 05/12/2022
  (from: 06/22/2022 until: 06/21/2022)
Ing. Marta Lobotková - podpredseda
Inovecká 3
Trenčín 911 01
Trenčín
From: 04/13/2005
  (from: 04/21/2005 until: 07/31/2008)
Ing. Marta Lobotková - podpredseda
Inovecká 3
Trenčín 911 01
Trenčín
From: 04/13/2005 Until: 07/24/2008
  (from: 08/01/2008 until: 07/31/2008)
Ing. Marta Lobotková - podpredseda
Inovecká 3
Trenčín 911 01
From: 07/24/2008
  (from: 08/01/2008 until: 03/05/2015)
Ing. Marta Lobotková - podpredseda
Inovecká 3
Trenčín 911 01
From: 07/24/2008 Until: 01/28/2015
  (from: 03/06/2015 until: 03/05/2015)
Ing. Jozef Naňák
Jégého 15
Bratislava 821 08
  (from: 01/23/1996 until: 08/18/1997)
Matúš Porubec - podpredseda
Šulekova 42
Bratislava 811 02
From: 10/21/2003
  (from: 11/20/2003 until: 04/20/2005)
Matúš Porubec - podpredseda
Šulekova 42
Bratislava 811 02
From: 10/21/2003 Until: 04/13/2005
  (from: 04/21/2005 until: 04/20/2005)
Vladimír Porvazník - predseda predstavenstva
Exnárova 27
Bratislava
  (from: 08/02/2001 until: 06/30/2004)
Vladimír Porvazník - predseda
Záhradnícka 4154/37
Bratislava 811 07
From: 04/13/2005
  (from: 04/21/2005 until: 07/31/2008)
Vladimír Porvazník - predseda
Záhradnícka 4154/37
Bratislava 811 07
From: 04/13/2005 Until: 07/24/2008
  (from: 08/01/2008 until: 07/31/2008)
Vladimír Porvazník - predseda predstavenstva
Záhradnícka 4154/37
Bratislava 811 07
  (from: 07/01/2004 until: 04/20/2005)
Vladimír Porvazník - predseda predstavenstva
Záhradnícka 4154/37
Bratislava 811 07
Until: 04/13/2005
  (from: 04/21/2005 until: 04/20/2005)
Vladimír Povrazník - člen predstavenstva
Záhradnícka 37
Bratislava
  (from: 03/03/2000 until: 08/01/2001)
Ing. Bruno Präsens
Jégého 3
Bratislava 821 08
  (from: 01/23/1996 until: 08/18/1997)
Ing. Peter Rehák - člen
59
Kostolná - Záriečie 913 04
From: 07/24/2008
  (from: 08/01/2008 until: 03/05/2015)
Ing. Peter Rehák - člen
59
Kostolná - Záriečie 913 04
From: 07/24/2008 Until: 01/28/2015
  (from: 03/06/2015 until: 03/05/2015)
Ing. Peter Rehák - podpredseda predstavenstva
Kostolná-Zárečie 59
Kostolná-Zárečie 913 04
From: 01/28/2015
  (from: 03/06/2015 until: 06/21/2022)
Ing. Peter Rehák - Vice-chairman of the Board of Directors
Kostolná-Zárečie 59
Kostolná-Zárečie 913 04
From: 01/28/2015 Until: 05/12/2022
  (from: 06/22/2022 until: 06/21/2022)
Ing. Jana Riečanová
Belinského 3
Bratislava 851 04
  (from: 01/23/1996 until: 08/18/1997)
Ing. Dušan Srnec
Šustekova 27
Bratislava 851 04
  (from: 01/23/1996 until: 08/18/1997)
JUDr. Jozef Šimora
Švantnerova 5
Bratislava 841 01
  (from: 01/23/1996 until: 08/18/1997)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne.
  (from: 08/01/2008)
členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 01/23/1996 until: 07/31/2008)
Capital: 
861 376,85 EUR Paid up: 861 376,85 EUR
  (from: 05/15/2009)
25 965 865 Sk Paid up: 25 965 865 Sk
  (from: 08/01/2008 until: 05/14/2009)
44 134 518 Sk Paid up: 44 134 518 Sk
  (from: 05/31/2008 until: 07/31/2008)
119 700 630 Sk Paid up: 119 700 630 Sk
  (from: 10/05/2006 until: 05/30/2008)
162 858 000 Sk
  (from: 01/23/1996 until: 10/04/2006)
Shares: 
Number of shares: 95815
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 8,99 EUR
  (from: 05/15/2009)
Number of shares: 95815
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 271 Sk
  (from: 05/07/2009 until: 05/14/2009)
Number of shares: 95815
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 271 Sk
  (from: 08/01/2008 until: 05/06/2009)
Number of shares: 162858
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 271 Sk
  (from: 05/31/2008 until: 07/31/2008)
Number of shares: 162858
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 735 Sk
  (from: 10/05/2006 until: 05/30/2008)
Number of shares: 162858
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/28/2002 until: 10/04/2006)
Number of shares: 162858
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 06/06/2000 until: 01/27/2002)
Number of shares: 162858
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/23/1996 until: 06/05/2000)
Supervisory board: 
Marek Rehák
Kostolná–Záriečie 59
Kostolná-Záriečie 913 04
From: 05/12/2022
  (from: 06/22/2022)
PharmDr. Miriam Jánošová
Inovecká 3
Trenčín 911 01
From: 05/12/2022
  (from: 06/22/2022)
Ing. Silvia Reháková
Kostolná-Záriečie 59
Kostolná-Záriečie 913 04
From: 05/12/2022
  (from: 06/22/2022)
JUDr. Marta Bernátová
Palkovičova 12
Bratislava
  (from: 08/02/2001 until: 04/20/2005)
JUDr. Marta Bernátová
Palkovičova 12
Bratislava
Until: 04/13/2005
  (from: 04/21/2005 until: 04/20/2005)
JUDr. Marta Bernátová - člen
Palkovičova 12
Bratislava 821 08
From: 04/13/2005
  (from: 04/21/2005 until: 07/31/2008)
JUDr. Marta Bernátová - člen
Palkovičova 12
Bratislava 821 08
From: 04/13/2005 Until: 07/24/2008
  (from: 08/01/2008 until: 07/31/2008)
Timotej Hill
Svätoplukova 8
Bratislava 821 08
  (from: 01/23/1996 until: 08/18/1997)
Ing. Miroslav Hoška
Nám. 1. Mája 24
Senec 903 01
  (from: 01/23/1996 until: 08/18/1997)
Ing. Janka Jančová
Bernolákova 6/19
Žiar nad Hronom
  (from: 08/19/1997 until: 07/07/1998)
PharmDr. Miriam Jánošová
Inovecká 3
Trenčín 911 01
From: 07/24/2008
  (from: 08/01/2008 until: 03/05/2015)
PharmDr. Miriam Jánošová
Inovecká 3
Trenčín 911 01
From: 07/24/2008 Until: 01/28/2015
  (from: 03/06/2015 until: 03/05/2015)
Imrich Javor
Rumabčekova 32
Bratislava
  (from: 07/08/1998 until: 08/01/2001)
Michal Koller
Štúrova 36
Ivanka pri Dunaji 900 28
  (from: 01/23/1996 until: 07/07/1998)
Mgr. Jozef Lalo - podpredseda
Slaská 39
Žiar nad Hronom
  (from: 08/02/2001 until: 04/20/2005)
Mgr. Jozef Lalo - podpredseda
Slaská 39
Žiar nad Hronom
Until: 04/13/2005
  (from: 04/21/2005 until: 04/20/2005)
Mgr. Jana Lalová - podpredseda
58
Kostolná - Záriečie 913 04
From: 04/13/2005
  (from: 04/21/2005 until: 07/31/2008)
Mgr. Jana Lalová - podpredseda
58
Kostolná - Záriečie 913 04
From: 04/13/2005 Until: 07/24/2008
  (from: 08/01/2008 until: 07/31/2008)
Mgr. Jana Lalová - predseda
58
Kostolná - Záriečie 913 04
From: 07/24/2008
  (from: 08/01/2008 until: 03/05/2015)
Mgr. Jana Lalová - predseda
58
Kostolná - Záriečie 913 04
From: 07/24/2008 Until: 01/28/2015
  (from: 03/06/2015 until: 03/05/2015)
Ing. Jarmila Lipčáková
Zálužická 13
Bratislava
  (from: 07/08/1998 until: 08/01/2001)
Ing. Jarmila Lipčáková - predseda
Zálužická 13
Bratislava
Until: 10/21/2003
  (from: 08/02/2001 until: 11/19/2003)
Ing. Marta Lobotková
Inovecká 3
Trenčín
  (from: 08/19/1997 until: 08/01/2001)
Ing. Ján Matuška
Karpatské nám 9
Bratislava 831 06
  (from: 01/23/1996 until: 08/18/1997)
Ing. Peter Rehák - predseda
58
Kostolná - Záriečie 913 04
From: 04/13/2005
  (from: 04/21/2005 until: 07/31/2008)
Ing. Peter Rehák - predseda
58
Kostolná - Záriečie 913 04
From: 04/13/2005 Until: 07/24/2008
  (from: 08/01/2008 until: 07/31/2008)
Ing. Silvia Reháková
59
Kostolná - Záriečie 913 04
From: 07/24/2008
  (from: 08/01/2008 until: 03/05/2015)
Ing. Silvia Reháková
59
Kostolná - Záriečie 913 04
From: 07/24/2008 Until: 01/28/2015
  (from: 03/06/2015 until: 03/05/2015)
Ing. Mária Solčanská - predseda
Rovnianková 11
Bratislava 851 02
From: 10/21/2003
  (from: 11/20/2003 until: 04/20/2005)
Ing. Mária Solčanská - predseda
Rovnianková 11
Bratislava 851 02
From: 10/21/2003 Until: 04/13/2005
  (from: 04/21/2005 until: 04/20/2005)
Elena Šarinová
Baltská 11
Bratislava 821 07
  (from: 01/23/1996 until: 07/07/1998)
Ing. Marta Šimčeková
Líščie Nivy 12
Bratislava 821 08
  (from: 01/23/1996 until: 08/18/1997)
Ing. Marta Vicenová
Nová 144
Stupava 900 31
  (from: 01/23/1996 until: 08/18/1997)
JUDr. Jozef Lalo
Jamnického 3221/21
Bratislava 841 05
From: 01/28/2015 Until: 05/12/2022
  (from: 06/22/2022 until: 06/21/2022)
JUDr. Jozef Lalo
Jamnického 3221/21
Bratislava 841 05
From: 01/28/2015
  (from: 03/06/2015 until: 06/21/2022)
Ing. Silvia Reháková
Kostolná-Zárečie 59
Kostolná-Zárečie 913 04
From: 01/28/2015 Until: 05/12/2022
  (from: 06/22/2022 until: 06/21/2022)
PharmDr. Miriam Jánošová
Inovecká 3
Trenčín 911 01
From: 01/28/2015 Until: 05/12/2022
  (from: 06/22/2022 until: 06/21/2022)
PharmDr. Miriam Jánošová
Inovecká 3
Trenčín 911 01
From: 01/28/2015
  (from: 03/06/2015 until: 06/21/2022)
Ing. Silvia Reháková
Kostolná-Zárečie 59
Kostolná-Zárečie 913 04
From: 01/28/2015
  (from: 03/06/2015 until: 06/21/2022)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica č. N 401/95, Nz 393/95 zo dňa 14.12.1995. Stanovy a.s. v zmysle Zák. č. 513/1991 Zb. Rozhodnutie ministra výstavby a verejných prác Slovenskej republiky číslo 1485/M - 1995 zo dňa 15.12.1995 o vyňatí časti majetku štátneho podniku NIBACO Bratislava. V súlade so schváleným privatizačným projektom rozhodnutím č. 352 Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR zo dňa 7.7.1995 spis. č. KM - 335/95 bola vyňatá časť majetku štátneho podniku NIBACO Bratislava, ktorý dňom vyňatia prešiel na Fond národného majetku SR, ktorý ju dňa 1.1.1996 vložil do akciovej spoločnosti NIBACO a.s.. Stary spis: Sa 1585
  (from: 01/23/1996)
Notárska zápisnica N 376/96, Nz 367/96 spísaná dňa 25.10.1996 notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou osvedčujúca mimoriadne valné zhromaždenie, na ktorom bol schválený dodatok č. 1 k stanovám. Stary spis: Sa 1585
  (from: 01/09/1997)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia dňa 31.7.1997 vo forme notárskej zápisnice N 431/97, Nz 422/97 napísanej dňa 31.7.1997 napísanej notárom JUDr. Helenou Hrušovskou v Bratislave. Stary spis: Sa 1585
  (from: 08/19/1997)
Notárska zápisnica N 120/98, Nz 119/98 zo dňa 13.2.1998, a stanovy spoločnosti, zápisnica z predstavenstva zo dňa 2.9.1997, zápisnica z dozornej rady zo dňa 24.2.1998.
  (from: 07/08/1998)
Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 9.7.1999 ktorého časť priebehu osvedčuje notárska zápisnica N 114/99 Nz 102/99 spísaná notárom JUDr Jurajom Jenisom Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 9.7.1999.
  (from: 03/03/2000)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 19.7.2001, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 153/01, Nz 150/01.
  (from: 08/02/2001)
Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 7.11.2001, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 248/01, Nz 241/01.
  (from: 01/28/2002)
Notárska zápisnica č. N 63/03, Nz 46567/03 zo dňa 11.6.2003. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.10.2003.
  (from: 11/20/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.06.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 20/2006, Nz 29950/2006.
  (from: 07/11/2006)
Notárska zápisnica N 70/2006, Nz 34568/2006,NCRls 34272/2006 zo dňa 5.9.2006 osvedčujúca priebeh valného zhormaždenia, na ktorom bolo rozhodnuté o znížení základného imania spoločnosti znížením menovitej hodnoty akcie z 1000,- Sk na 735.- Sk.
  (from: 10/05/2006)
Zápisnica z mimoriadenho valného zhromaždenia zo dňa 15.04.2008 spísaná vo forme notárskej zápisnica N 680/2008 Nz 15606/2006.
  (from: 05/31/2008)
Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 5387/2008 Nz 31573/2008 zo dňa 24.07.2008. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 24.07.2008.
  (from: 08/01/2008)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.01.2015.
  (from: 03/06/2015)
Date of updating data in databases:  08/08/2022
Date of extract :  08/10/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person