Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1006/B

Business name: 
CAPITAL TRUST, a.s.
  (from: 10/28/2006 until: 11/23/2021)
CAPITAL TRUST, a.s., o.c.p.
  (from: 01/30/1996 until: 10/27/2006)
Registered seat: 
Pri starej prachárni 14
Bratislava 832 05
  (from: 03/04/1997 until: 11/23/2021)
Kutuzovova 3
Bratislava 831 03
  (from: 11/27/1996 until: 03/03/1997)
Miletičova 5
Bratislava 821 08
  (from: 01/30/1996 until: 11/26/1996)
Identification number (IČO): 
35 683 007
  (from: 01/30/1996)
Date of entry: 
01/30/1996
  (from: 01/30/1996)
Date of deletion: 
11/23/2021
  (from: 11/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 11/24/2021)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/30/1996)
Objects of the company: 
vedenie účtovnej evidencie
  (from: 01/30/1996 until: 11/26/1996)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 01/30/1996 until: 11/26/1996)
prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektron. zariadení na spracovanie údajov
  (from: 01/30/1996 until: 11/26/1996)
prenájom strojného a technologického zariadenia
  (from: 01/30/1996 until: 11/26/1996)
obchodovanie s cennými papiermi vrátane vybraných činností uvedených v § 46 ods.2 zák.č. 600/1992
  (from: 01/30/1996 until: 10/27/2006)
obstarávať pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovať s tým súvisiace služby
  (from: 01/30/1996 until: 10/27/2006)
vykonávať činnosť na základe zmlúv podľa § 34 až § 37
  (from: 01/30/1996 until: 10/27/2006)
obstarávať pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
  (from: 01/30/1996 until: 10/27/2006)
vykonávať poradenskú činnosť vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
  (from: 01/30/1996 until: 10/27/2006)
činnosť v oblasti nehnuteľností s vlastným alebo prenajatým majetkom
  (from: 01/30/1996 until: 11/23/2021)
nákup a predaj nemovitostí
  (from: 01/30/1996 until: 11/23/2021)
sprostredkovanie obchodu s nehnuteľnosťami
  (from: 01/30/1996 until: 11/23/2021)
sprostredkovanie obchodu s rozličným druhom tovarov
  (from: 01/30/1996 until: 11/23/2021)
prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
  (from: 01/30/1996 until: 11/23/2021)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/
  (from: 11/27/1996 until: 11/23/2021)
vedenie účtovníctva
  (from: 11/27/1996 until: 11/23/2021)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 11/27/1996 until: 11/23/2021)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 11/27/1996 until: 11/23/2021)
výskum trhu a verejnej mienky
  (from: 11/27/1996 until: 11/23/2021)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/30/1996 until: 11/23/2021)
Ing. Peter Blahút - člen
Prokopa Veľkého 18
Bratislava
  (from: 01/30/1996 until: 11/26/1996)
Ing. Bohumil Dohnal - podpredseda
Jasovská 7
Bratislava
  (from: 01/31/1997 until: 03/03/1997)
Ing. Bohumil Dohnal - predseda
Jasovská 7
Bratislava
  (from: 11/27/1996 until: 01/30/1997)
Ing. Barbara Duroňová - člen
Bajzova 6
Bratislava
  (from: 11/27/1996 until: 01/30/1997)
Ing. Barbara Duroňová - člen
Bajzova 6
Bratislava
  (from: 01/31/1997 until: 03/03/1997)
Ing. Barbara Duroňová - podpredseda
Bajzova 6
Bratislava
  (from: 01/30/1996 until: 11/26/1996)
Ing. Ivan Ondrejíčka - podpredseda
Andrusovova 10
Bratislava
  (from: 11/27/1996 until: 01/30/1997)
Ing. Ivan Ondrejíčka - predseda
Andrusovova 10
Bratislava
  (from: 01/30/1996 until: 11/26/1996)
Ing. Peter Púček - predseda
Pavlovská 1
Bratislava
Until: 09/25/2002
  (from: 01/31/1997 until: 10/03/2002)
Renáta Ciprová - podpredseda
Na pasekách 19
Bratislava
  (from: 03/04/1997 until: 11/23/2021)
Michaela Konečná - člen
Baltská 9
Bratislava
  (from: 03/04/1997 until: 11/23/2021)
Acting in the name of the company: 
Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle predsedu a člena predstavenstva.
  (from: 01/30/1996 until: 11/23/2021)
Procuration: 
Ján Maceášik
Vranie 57
Žilina
  (from: 01/30/1996 until: 11/26/1996)
Ing. Ivan Ondrejíčka
Andrusovova 10
Bratislava
  (from: 11/27/1996 until: 01/30/1997)
Ing. Peter Púček
Pavlovská 1
Bratislava
  (from: 01/31/1997 until: 11/23/2021)
Capital: 
5 000 000 Sk
  (from: 01/30/1996 until: 11/23/2021)
Shares: 
Number of shares: 5000
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/30/1996 until: 11/23/2021)
Supervisory board: 
Kamil Katrenič - člen
Bezručova 7
Spišská Nová Ves
  (from: 11/27/1996 until: 03/03/1997)
Ing. Ivan Klorus - predseda
Gessayova 12
Bratislava
  (from: 03/04/1997 until: 11/23/2021)
Ing. Jaroslav Marko - predseda
Švabinského 4
Bratislava
  (from: 01/30/1996 until: 03/03/1997)
Ing. František Perutka - člen
Šašovská 4
Bratislava
  (from: 01/30/1996 until: 03/03/1997)
Ján Samko - člen
Vranie 69
Žilina
  (from: 01/30/1996 until: 11/26/1996)
Zdenko Vraštiak - člen
Pečnianska 33
Bratislava
  (from: 03/04/1997 until: 11/23/2021)
Vladimír Ženiš - podpredseda
Drobišová 24
Pezinok
  (from: 03/04/1997 until: 11/23/2021)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená not.záp. spísanou notárom Dr. Martinou Gontkovičovou č.not.záp. N 34/95 zo dňa 12.5.1995 ako prvý nástupca zrušenej a vymazanej spoločnosti CAPITAL TRUST s.r.o. Rozhodnutie MF č. 015/1995/OCP zo dňa 29.11.1995. Stary spis: Sa 1588
  (from: 01/30/1996 until: 11/23/2021)
Notárska zápisnica N 110/96, Nz 101/96 zo dňa 18.6.1996 o zmene stanov v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 1588
  (from: 11/27/1996 until: 11/23/2021)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 7.11.1996, zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 7.11.1996. Stary spis: Sa 1588
  (from: 01/31/1997 until: 11/23/2021)
Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti dňa 28.1.1997, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 5/97, Nz 6/97, notárkou JUDr. Yvonnou Krebesovou, schválilo zmenu stanov. Stary spis: Sa 1588
  (from: 03/04/1997 until: 11/23/2021)
Odstúpenie člena predstavenstva / predsedu / na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 25.9.2002.
  (from: 10/04/2002 until: 11/23/2021)
Uznesením Okresného súdu Bratislava I č.k. 33Exre/263/2006 zo dňa 21.9.2006 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.10.2006 súd rozhodol o zmene obchodného mena a predmetu činnosti obchodnej spoločnosti CAPITAL TRUST, a.s.,o.c.p. Pri starej prachárni 14, Bratislava z dôvodu, že obchodnej spoločnosti zaniklo v zmysle príslušných ustanovení zákona č.566/2001 Z.z o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, povolenie na poskytovanie investičných služieb.
  (from: 10/28/2006 until: 11/23/2021)
Date of updating data in databases:  06/01/2023
Date of extract :  06/04/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person