Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1007/B

Business name: 
Starland Holding a.s.
  (from: 03/09/2011)
Registered seat: 
Vajnorská 100/B
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
  (from: 05/29/2024)
Identification number (IČO): 
35 683 015
  (from: 01/31/1996)
Date of entry: 
01/31/1996
  (from: 01/31/1996)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/31/1996)
Objects of the company: 
nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod a veľkoobchod
  (from: 01/31/1996)
prenájom priemyselného tovaru
  (from: 01/31/1996)
nákup, predaj, sprostredkovanie nehnuteľností
  (from: 01/31/1996)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 01/31/1996)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 04/20/2001)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 01/29/2002)
faktoring a forfaiting
  (from: 01/29/2002)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom nehnuteľností
  (from: 07/02/2002)
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
  (from: 07/02/2002)
automatizované spracovanie dát
  (from: 07/02/2002)
usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí
  (from: 07/02/2002)
obchodné poradenstvo
  (from: 07/02/2002)
vedenie účtovníctva
  (from: 07/02/2002)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 07/02/2002)
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/02/2002)
poradenstvo v predmete podnikania
  (from: 07/02/2002)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 08/04/2012)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 08/04/2012)
prevádzkovanie výdajne stravy
  (from: 08/04/2012)
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (from: 08/04/2012)
výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby - technické, technologické a energetické vybavenie stavby
  (from: 02/12/2013)
inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
  (from: 02/12/2013)
vykonávanie odborných činností vo výstavbe podľa § 4 zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov
  (from: 02/12/2013)
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 02/05/2021)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/15/2002)
Peter Gereg - Member of the Board of Directors
Jána Stanislava 3584/20C
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
From: 10/27/2020
  (from: 02/11/2021)
Juraj Michalko - Member of the Board of Directors
Ďumbierska 13585/3D
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 10/27/2020
  (from: 07/21/2021)
Mgr. Marian Kultan - Chairman of the Board of Directors
Jelačičova 508/24
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
From: 04/01/2023
  (from: 04/14/2023)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, pričom jeden z nich musí byť vždy predseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis člen predstavenstva.
  (from: 04/14/2023)
Procuration: 
Ing. Ľuboš Bahorec
Malokarpatské námestie 4671/10
Bratislava - mestská časť Lamač 841 03
From: 04/01/2023
  (from: 04/14/2023)
Prokurista koná za spoločnosť v rozsahu svojich právomocí samostatne. Prokurista podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti, pripojí svoje meno a priezvisko, dodatok označujúci prokúru (prokurista, prokúra, per procura, ppa, pr.) a vlastnoručný podpis.
  (from: 04/14/2023)
Capital: 
27 000 000 EUR Paid up: 27 000 000 EUR
  (from: 10/07/2016)
Shares: 
Number of shares: 270000
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 100 EUR
  (from: 10/07/2016)
Stockholder: 
TRAJEKT PLUS, a. s.
Dvořákovo nábrežie 8/A
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
  (from: 02/05/2021)
Supervisory board: 
Ing. arch. Tomáš Macháč
Rusovská cesta 3674/11
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
From: 07/01/2019
  (from: 07/26/2019)
Mgr. Júlia Domsitzová
Veterná 1774/29
Šamorín 931 01
From: 10/27/2020
  (from: 02/11/2021)
Ing. arch. Viktor Becker
Švermova 2307/30
Šaľa 927 01
From: 05/31/2022
  (from: 09/09/2022)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 16.1.1996 v súlade s ust. §§ 57, 154-220 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: Sa 1589
  (from: 01/31/1996)
Notárska zápisnica N 81/96, Nz 81/96 zo dňa 7.3.1996. Stary spis: Sa 1589
  (from: 04/23/1996)
Notárska zápisnica zo dňa 25.2.1998 pod č. N 66/98, Nz 60/98 ktorou sa osvedčuje priebeh mimoriadného valného zhromaždenia na ktorom boli schválené nové stanovy spoločnosti. Stary spis: Sa 1589
  (from: 03/17/1998)
Notárska zápisnica zo dňa 19.8.1998 pod č. N 376/98, Nz 361/98, ktorou sa osvedčuje priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bol schválený dodatok k stanovám spoločnosti.
  (from: 11/25/1998)
Dodatok k stanovám schválený valným zhromaždením dňa 8.4.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. Nz 112/99.
  (from: 05/24/1999)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 20.9.1999 ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici Nz 327/99 napísanej dňa 20.9.1999 notárom JUDr Potančokom bola schválená zmena stanov.
  (from: 09/28/1999)
Notárska zápisnica č. Nz 225/00 svedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia spoločnosti dňa 31.5.2000
  (from: 07/06/2000)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 12.3.01, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici Nz 99/01 napísanej dňa 12.3.01 notárom JUDr. Potančokovou bola schválená zmena stanov.
  (from: 04/20/2001)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. Nz 610/2001 zo dňa 10.12.2001, na ktorom bola prijatá zmena stanov.
  (from: 01/29/2002)
Osvedčenie o priebehu mimoriadeho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. Nz 249/2002 zo dňa 17.6.2002.
  (from: 07/02/2002)
Ing.Miroslav Remeta, deň zániku funkcie: 17.9.2002 Ing. Boris Kreheľ, deň zániku funkcie: 16.9.2002 Ing.Juraj Šujanský, deň zániku funkcie: 16.9.2002 Notárska zápisnica Nz 377/2002, zo dňa 16.9.2002 osvedčujúca konanie riadneho valného zhromaždenia zo dňa 16.9.2002. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 17.9.2002.
  (from: 10/15/2002)
Zápisnica dozornej rady z 23.1.2004.
  (from: 06/14/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 06.12.2004 osvedčená do notárskej zápisnice č. N 544/2004, Nz 87175/2004.
  (from: 12/18/2004)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 25.6.2007.
  (from: 07/03/2007)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 23.06.2008. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 4601/2008, Nz 27738/2008, NCRls 27454/2008 zo dňa 27.06.2008.
  (from: 07/22/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia - notárska zápisnica zo dňa 30.06.2010 ( N 898/2010, Nz 23520/2010)
  (from: 08/13/2010)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 15.02.2011
  (from: 03/09/2011)
Notárska zápisnica N 32/2011, Nz 5200/2011 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 14.02.2011
  (from: 03/22/2011)
Notárska zápisnica N 491/2011, Nz 24267/2011 zo dňa 30.6.2011.
  (from: 07/27/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.06.2011 vo forme notárskej zápisnice N 491/2011 Nz 24267/2011.
  (from: 09/21/2011)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 158/2012, Nz 9366/2012, NCRIs 9622/2012 dňa 15.03.2012.
  (from: 03/23/2012)
Notárska zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.06.2012.
  (from: 06/30/2012)
Spoločnosť sa stala právnym nástupcom na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice N 1503/2012, Nz 27016/2012, NCRls 27619/2012 zo dňa 26.07.2012.
  (from: 08/04/2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.12.2012 osvedčená do notárskej zápisnice č. N 2181/2012, Nz 57839/2012.
  (from: 02/12/2013)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.03.2014 vo forme notárskej zápisnice N 309/2014, Nz 11167/2014, NCRIs 11376/2014.
  (from: 03/29/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.03.2018.
  (from: 04/10/2018)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
CHG CAPITAL, s.r.o. 36762849 ,
Bárdošova
33
  (from: 08/04/2012)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
CHG INVEST, s.r.o. 36772330 ,
Bárdošova
33
  (from: 08/04/2012)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
NED PLUS, a.s. 35954604 ,
Grösslingova
45
  (from: 08/04/2012)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
NORTH EAST DEVELOPMENT, a.s. 35954035 ,
Dvořákovo nábrežie
10
  (from: 08/04/2012)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
NOVÁ OBORA 1, s.r.o. 45373281 ,
Grösslingova
45
  (from: 08/04/2012)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
NOVÁ OBORA 2, s.r.o. 45373469 ,
Grösslingova
45
  (from: 08/04/2012)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
NOVÁ OBORA 3, s.r.o. 45372951 ,
Grösslingova
45
  (from: 08/04/2012)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
Zmluva o predaji časti podniku zo dňa 30.12.2021 uzatvorená medzi predávajúcim: Starland Holding a.s, so sídlom Mlynské nivy 10, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 35 683 015, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1007/B a kupujúcim: Hradek, s.r.o., so sídlom Zakarpatská 173/9, 071 01 Michalovce, Slovenská republika, IČO: 46 377 506, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 28458/V
  (from: 01/14/2022)
Date of updating data in databases:  07/15/2024
Date of extract :  07/16/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person