Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1007/B

Business name: 
Starland Holding a.s.
  (from: 03/09/2011)
PROMINENT HOLDING, a.s.
  (from: 01/31/1996 until: 03/08/2011)
Registered seat: 
Vajnorská 100/B
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
  (from: 05/29/2024)
Mlynské nivy 10
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
  (from: 08/26/2021 until: 05/28/2024)
Hurbanovo nám. 6
Bratislava 811 03
  (from: 07/10/2015 until: 08/25/2021)
Dvořákovo nábrežie 8
Bratislava 811 02
  (from: 03/29/2014 until: 07/09/2015)
Dvořákovo nábrežie 10
Bratislava 811 02
  (from: 06/30/2012 until: 03/28/2014)
Hattalova 12/C
Bratislava 831 03
  (from: 08/13/2010 until: 06/29/2012)
Kukuričná 8
Bratislava 831 03
  (from: 12/18/2004 until: 08/12/2010)
Sabinovská 10
Bratislava 821 03
  (from: 04/23/1996 until: 12/17/2004)
Plickova 8
Bratislava 831 06
  (from: 01/31/1996 until: 04/22/1996)
Identification number (IČO): 
35 683 015
  (from: 01/31/1996)
Date of entry: 
01/31/1996
  (from: 01/31/1996)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/31/1996)
Objects of the company: 
nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod a veľkoobchod
  (from: 01/31/1996)
prenájom priemyselného tovaru
  (from: 01/31/1996)
nákup, predaj, sprostredkovanie nehnuteľností
  (from: 01/31/1996)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 01/31/1996)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 04/20/2001)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 01/29/2002)
faktoring a forfaiting
  (from: 01/29/2002)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom nehnuteľností
  (from: 07/02/2002)
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
  (from: 07/02/2002)
automatizované spracovanie dát
  (from: 07/02/2002)
usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí
  (from: 07/02/2002)
obchodné poradenstvo
  (from: 07/02/2002)
vedenie účtovníctva
  (from: 07/02/2002)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 07/02/2002)
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/02/2002)
poradenstvo v predmete podnikania
  (from: 07/02/2002)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 08/04/2012)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 08/04/2012)
prevádzkovanie výdajne stravy
  (from: 08/04/2012)
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (from: 08/04/2012)
výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby - technické, technologické a energetické vybavenie stavby
  (from: 02/12/2013)
inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
  (from: 02/12/2013)
vykonávanie odborných činností vo výstavbe podľa § 4 zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov
  (from: 02/12/2013)
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 02/05/2021)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/15/2002)
Managing board
  (from: 05/24/1999 until: 10/14/2002)
Managing board
  (from: 03/17/1998 until: 05/23/1999)
Managing board
  (from: 01/31/1996 until: 03/16/1998)
Peter Gereg - Member of the Board of Directors
Jána Stanislava 3584/20C
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
From: 10/27/2020
  (from: 02/11/2021)
Juraj Michalko - Member of the Board of Directors
Ďumbierska 13585/3D
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 10/27/2020
  (from: 07/21/2021)
Mgr. Marian Kultan - Chairman of the Board of Directors
Jelačičova 508/24
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
From: 04/01/2023
  (from: 04/14/2023)
Ing.arch. Marek Bača
Ul. J.Husa 2745/2
Komárno 945 01
From: 12/21/2012
  (from: 02/12/2013 until: 07/09/2015)
Ing.arch. Marek Bača
Ul. J.Husa 2745/2
Komárno 945 01
From: 12/21/2012 Until: 06/29/2015
  (from: 07/10/2015 until: 07/09/2015)
Tomáš Bednár - člen predstavenstva
Palárikova 9
Bratislava 811 05
From: 03/15/2012
  (from: 03/23/2012 until: 02/11/2013)
Tomáš Bednár - člen predstavenstva
Palárikova 9
Bratislava 811 05
From: 03/15/2012 Until: 12/21/2012
  (from: 02/12/2013 until: 02/11/2013)
Tomáš Bednár - podpredseda predstavenstva
Devínska cesta 3748/92B
Bratislava-Devín 841 04
From: 12/21/2012
  (from: 02/12/2013 until: 07/26/2017)
Tomáš Bednár - podpredseda predstavenstva
Šoltésovej 2677/12
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08
From: 12/21/2012
  (from: 07/27/2017 until: 04/09/2018)
Tomáš Bednár - podpredseda predstavenstva
Šoltésovej 2677/12
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08
From: 12/21/2012 Until: 03/31/2018
  (from: 04/10/2018 until: 04/09/2018)
Branislav Fašung - člen
Cígeľská 10
Bratislava
From: 09/17/2002
  (from: 10/15/2002 until: 06/13/2004)
Branislav Fašung - člen
Cígeľská 10
Bratislava
From: 09/17/2002
  (from: 06/14/2004 until: 08/10/2006)
Branislav Fašung - člen
F. Kostku 3291/1
Bratislava-Karlova Ves 841 05
From: 09/17/2002
  (from: 08/11/2006 until: 07/21/2008)
Branislav Fašung - člen
F. Kostku 3291/1
Bratislava-Karlova Ves 841 05
From: 09/17/2002 Until: 06/23/2008
  (from: 07/22/2008 until: 07/21/2008)
Jarmila Hanulíková - člen
Hrabové 171
Bytča
  (from: 01/31/1996 until: 04/22/1996)
JUDr. Karin Jakubcová - podpredseda predstavenstva
Čerešňová 55
Chorvátsky Grob 900 25
From: 04/01/2018
  (from: 04/10/2018 until: 02/10/2021)
JUDr. Karin Jakubcová - podpredseda predstavenstva
Čerešňová 55
Chorvátsky Grob 900 25
From: 04/01/2018 Until: 10/27/2020
  (from: 02/11/2021 until: 02/10/2021)
Dr. Jozef Jurkovič , CSc. - člen
Pribišova 4
Bratislava
  (from: 04/23/1996 until: 12/07/1998)
Ing. Ján Kráľ - člen predstavenstva
Společná 2192/5
Praha 8 182 00
Česká republika
From: 07/01/2011
  (from: 07/27/2011 until: 03/22/2012)
Ing. Ján Kráľ - člen predstavenstva
Společná 2192/5
Praha 8 182 00
Česká republika
From: 07/01/2011 Until: 03/15/2012
  (from: 03/23/2012 until: 03/22/2012)
Ing. Štefan Kráľ - predseda predstavenstva
K Haltýři 690/20
Praha 8 181 00
Česká republika
From: 07/01/2011
  (from: 07/27/2011 until: 02/11/2013)
Ing. Štefan Kráľ - predseda predstavenstva
K Haltýři 690/20
Praha 8 181 00
Česká republika
From: 07/01/2011 Until: 12/21/2012
  (from: 02/12/2013 until: 02/11/2013)
JUDr. Peter Kvasňovský - jediný člen a predseda predstavenstva
Šancová 56
Bratislava 811 05
From: 02/16/2011
  (from: 03/09/2011 until: 07/26/2011)
JUDr. Peter Kvasňovský - jediný člen a predseda predstavenstva
Šancová 56
Bratislava 811 05
From: 02/16/2011 Until: 06/30/2011
  (from: 07/27/2011 until: 07/26/2011)
Ing. arch. Tomáš Macháč - člen predstavenstva
Kupecká 1
Nitra 949 01
From: 03/15/2012
  (from: 03/23/2012 until: 02/11/2013)
Ing. arch. Tomáš Macháč - člen predstavenstva
Kupecká 1
Nitra 949 01
From: 03/15/2012 Until: 12/21/2012
  (from: 02/12/2013 until: 02/11/2013)
Juraj Michalko - Member of the Board of Directors
Ďumbierska 13585/3D
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 10/27/2020
  (from: 02/11/2021 until: 07/20/2021)
Ing. Tomáš Pivarči - Chairman of the Board of Directors
Podlesná 519/12
Limbach 900 91
From: 06/11/2021
  (from: 07/01/2021 until: 04/13/2023)
Ing. Tomáš Pivarči - Chairman of the Board of Directors
Podlesná 519/12
Limbach 900 91
From: 06/11/2021 Until: 03/31/2023
  (from: 04/14/2023 until: 04/13/2023)
Mgr. Braňo Prieložný - predseda
Stropkovská 19
Bratislava
  (from: 04/23/1996 until: 07/01/2002)
Mgr. Braňo Prieložný - predseda
Stropkovská 19
Bratislava
From: 03/07/1996
  (from: 07/02/2002 until: 06/13/2004)
Mgr. Braňo Prieložný - predseda
Stropkovská 19
Bratislava
From: 03/07/1996
  (from: 06/14/2004 until: 08/15/2005)
Mgr. Braňo Prieložný - predseda
Záborského 10303/19
Bratislava 831 03
From: 03/07/1996
  (from: 08/16/2005 until: 03/08/2011)
Mgr. Braňo Prieložný - predseda
Záborského 10303/19
Bratislava 831 03
From: 03/07/1996 Until: 02/15/2011
  (from: 03/09/2011 until: 03/08/2011)
Ing. Miroslav Remeta - člen
Vihorlatská 3
Prešov
  (from: 04/23/1996 until: 07/01/2002)
Ing. Miroslav Remeta - člen
Vihorlatská 3
Prešov
From: 03/07/1996 Until: 09/17/2002
  (from: 07/02/2002 until: 10/14/2002)
Dušan Sýkora - člen
Toryská 8
Bratislava 821 07
From: 01/23/2004
  (from: 06/14/2004 until: 03/08/2011)
Dušan Sýkora - člen
Toryská 8
Bratislava 821 07
From: 01/23/2004 Until: 02/15/2011
  (from: 03/09/2011 until: 03/08/2011)
Ing. Juraj Šujanský - podpredseda
Drotárska 7
Bratislava
  (from: 01/31/1996 until: 04/22/1996)
Roland Tahotný - podpredseda predstavenstva
Trinásta 12677/18
Bratislava 831 01
From: 03/15/2012
  (from: 03/23/2012 until: 04/23/2012)
Ronald Tahotný - podpredseda predstavenstva
Trinásta 12677/18
Bratislava 831 01
From: 03/15/2012
  (from: 04/24/2012 until: 02/11/2013)
Ronald Tahotný - podpredseda predstavenstva
Trinásta 12677/18
Bratislava 831 01
From: 03/15/2012 Until: 12/21/2012
  (from: 02/12/2013 until: 02/11/2013)
Ronald Tahotný - predseda predstavenstva
Trinásta 12677/18
Bratislava 831 01
From: 12/21/2012
  (from: 02/12/2013 until: 04/09/2018)
Ronald Tahotný - predseda predstavenstva
Trinásta 12677/18
Bratislava 831 01
From: 12/21/2012 Until: 03/31/2018
  (from: 04/10/2018 until: 04/09/2018)
Ronald Tahotný - predseda predstavenstva
Trinásta 12677/18
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 04/01/2018
  (from: 04/10/2018 until: 06/30/2021)
Ronald Tahotný - predseda predstavenstva
Trinásta 12677/18
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 04/01/2018 Until: 06/10/2021
  (from: 07/01/2021 until: 06/30/2021)
Jaroslav Wieger - člen
Špitálska 20
Bratislava
  (from: 12/08/1998 until: 07/01/2002)
Jaroslav Wieger - člen
Špitálska 20
Bratislava
From: 01/31/1996 Until: 01/23/2004
  (from: 07/02/2002 until: 06/13/2004)
Jaroslav Wieger - predseda
Plickova 8
Bratislava
  (from: 01/31/1996 until: 04/22/1996)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, pričom jeden z nich musí byť vždy predseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis člen predstavenstva.
  (from: 04/14/2023)
V mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, pričom jeden z nich musí byť vždy predseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis člen predstavenstva.
  (from: 02/11/2021 until: 04/13/2023)
Za spoločnosť konajú vždy minimálne dvaja členovia predstavenstva spoločne, pričom jeden z nich musí byť predseda alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis člen predstavenstva.
  (from: 03/23/2012 until: 02/10/2021)
Za spoločnosť konajú vždy minimálne dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis člen predstavenstva.
  (from: 07/27/2011 until: 03/22/2012)
Za spoločnosť je oprávnený konať každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis člen predstavenstva.
  (from: 07/22/2008 until: 07/26/2011)
Za spoločnosť konajú všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný súhlas aspoň dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis aspoň dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 10/15/2002 until: 07/21/2008)
V mene spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne alebo aspoň dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripoja svoje podpisy.
  (from: 05/24/1999 until: 10/14/2002)
V mene spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne tak, že k napísa- nému alebo vytlačenému obchodnému menu pripojí svoj podpis.
  (from: 03/17/1998 until: 05/23/1999)
Konať menom spoločnosti je oprávnený predseda predstavenstva, resp. ním splnomocnený zástupca.
  (from: 01/31/1996 until: 03/16/1998)
Procuration: 
Ing. Ľuboš Bahorec
Malokarpatské námestie 4671/10
Bratislava - mestská časť Lamač 841 03
From: 04/01/2023
  (from: 04/14/2023)
JUDr. Karin Jakubcová
Čerešňová 55
Chorvátsky Grob 900 25
From: 02/11/2021
  (from: 02/11/2021 until: 06/30/2021)
JUDr. Karin Jakubcová
Čerešňová 55
Chorvátsky Grob 900 25
From: 02/11/2021 Until: 06/11/2021
  (from: 07/01/2021 until: 06/30/2021)
Mgr. Marian Kultan
Jelačičova 508/24
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
From: 06/11/2021
  (from: 07/01/2021 until: 04/13/2023)
Mgr. Marian Kultan
Jelačičova 508/24
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
From: 06/11/2021 Until: 03/31/2023
  (from: 04/14/2023 until: 04/13/2023)
Prokurista koná za spoločnosť v rozsahu svojich právomocí samostatne. Prokurista podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti, pripojí svoje meno a priezvisko, dodatok označujúci prokúru (prokurista, prokúra, per procura, ppa, pr.) a vlastnoručný podpis.
  (from: 04/14/2023)
Prokurista koná za spoločnosť v rozsahu svojich právomocí samostatne. Prokurista podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti, pripojí svoje meno a priezvisko, dodatok označujúci prokúru (prokurista, prokúra, per procura, ppa, pr.) a vlastnoručný podpis.
  (from: 02/11/2021 until: 04/13/2023)
Capital: 
27 000 000 EUR Paid up: 27 000 000 EUR
  (from: 10/07/2016)
150 000 000 EUR Paid up: 150 000 000 EUR
  (from: 09/21/2011 until: 10/06/2016)
6 638 800 EUR Paid up: 6 638 800 EUR
  (from: 04/28/2009 until: 09/20/2011)
200 000 000 Sk Paid up: 200 000 000 Sk
  (from: 07/02/2002 until: 04/27/2009)
200 000 000 Sk
  (from: 03/17/1998 until: 07/01/2002)
1 000 000 Sk
  (from: 01/31/1996 until: 03/16/1998)
Shares: 
Number of shares: 270000
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 100 EUR
  (from: 10/07/2016)
Number of shares: 1500000
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 100 EUR
  (from: 09/21/2011 until: 10/06/2016)
Number of shares: 66388
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 100 EUR
  (from: 07/27/2011 until: 09/20/2011)
Number of shares: 400
Druh: na doručiteľa, kmeňové
Form: zaknihované
Nominal value: 16 597 EUR
  (from: 04/28/2009 until: 07/26/2011)
Number of shares: 400
Druh: na doručiteľa, kmeňové
Form: zaknihované
Nominal value: 500 000 Sk
  (from: 07/02/2002 until: 04/27/2009)
Number of shares: 400
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 500 000 Sk
  (from: 09/28/1999 until: 07/01/2002)
Number of shares: 400
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 500 000 Sk
  (from: 03/17/1998 until: 09/27/1999)
Number of shares: 1000
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/31/1996 until: 03/16/1998)
Stockholder: 
TRAJEKT PLUS, a. s.
Dvořákovo nábrežie 8/A
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
  (from: 02/05/2021)
NIAGA EQUITY LIMITED
Akropoleos, SAVVIDES BUILDING 59-61
Nikózia 2012
Cyperská republika
  (from: 04/19/2016 until: 08/20/2019)
NIAGA EQUITY LIMITED
Akropoleos, SAVVIDES CENTER 59-61, 1 th Floor, Flat/Office 1
Nikózia 2082
Cyprus
  (from: 07/27/2011 until: 09/20/2011)
OXLEY INVESTMENTS LIMITED
Ioanni Stylianou 6
Nikózia 2003
Cyperská republika
  (from: 08/21/2019 until: 02/04/2021)
Supervisory board: 
Ing. arch. Tomáš Macháč
Rusovská cesta 3674/11
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
From: 07/01/2019
  (from: 07/26/2019)
Mgr. Júlia Domsitzová
Veterná 1774/29
Šamorín 931 01
From: 10/27/2020
  (from: 02/11/2021)
Ing. arch. Viktor Becker
Švermova 2307/30
Šaľa 927 01
From: 05/31/2022
  (from: 09/09/2022)
Ing.arch. Marek Bača
Ul. J.Husa 2745/2
Komárno 945 01
From: 06/29/2015
  (from: 07/10/2015 until: 07/25/2019)
Ing.arch. Marek Bača
Ul. J.Husa 2745/2
Komárno 945 01
From: 06/29/2015 Until: 06/30/2019
  (from: 07/26/2019 until: 07/25/2019)
JUDr. Andrea Bárdošová
Adámiho 13
Bratislava 841 05
From: 02/15/2011
  (from: 03/09/2011 until: 03/22/2012)
JUDr. Andrea Bárdošová
Adámiho 13
Bratislava 841 05
From: 02/15/2011 Until: 03/15/2012
  (from: 03/23/2012 until: 03/22/2012)
Zdena Dudičová
Malinovského 886/19
Krupina 963 01
From: 12/06/2004
  (from: 12/18/2004 until: 03/08/2011)
Zdena Dudičová
Malinovského 886/19
Krupina 963 01
From: 12/06/2004 Until: 02/14/2011
  (from: 03/09/2011 until: 03/08/2011)
Marek Frajka
Rumančekova 8
Bratislava 821 02
From: 12/06/2004
  (from: 12/18/2004 until: 07/02/2007)
Marek Frajka
Rumančekova 8
Bratislava 821 02
From: 12/06/2004 Until: 06/25/2007
  (from: 07/03/2007 until: 07/02/2007)
Miloš Gašparík - člen
Medveďovej 16
Bratislava
From: 09/16/2002
  (from: 10/15/2002 until: 06/13/2004)
Miloš Gašparík - člen
Medveďovej 16
Bratislava
From: 09/16/2002
  (from: 06/14/2004 until: 03/08/2011)
Miloš Gašparík - člen
Medveďovej 16
Bratislava
From: 09/16/2002 Until: 02/14/2011
  (from: 03/09/2011 until: 03/08/2011)
Mario Hoffmann - predseda
Dvořákovo nábrežie 7529/4E
Bratislava 811 02
From: 03/15/2012
  (from: 03/23/2012 until: 11/10/2014)
Mario Hoffmann - predseda
Dvořákovo nábrežie 7529/4E
Bratislava 811 02
From: 03/15/2012 Until: 10/30/2014
  (from: 11/11/2014 until: 11/10/2014)
Mgr. Erika Hulinová - člen
A.Hlinku 3
Detva
From: 09/16/2002
  (from: 10/15/2002 until: 06/13/2004)
Mgr. Erika Hulinová - člen
A.Hlinku 3
Detva
From: 09/16/2002
  (from: 06/14/2004 until: 12/17/2004)
Mgr. Erika Hulinová - člen
A.Hlinku 3
Detva
From: 09/16/2002 Until: 12/06/2004
  (from: 12/18/2004 until: 12/17/2004)
JUDr. Karin Jakubcová
Čerešňová 1480/55
Chorvátsky Grob 900 25
From: 03/15/2012
  (from: 03/23/2012 until: 04/09/2018)
JUDr. Karin Jakubcová
Čerešňová 1480/55
Chorvátsky Grob 900 25
From: 03/15/2012 Until: 03/31/2018
  (from: 04/10/2018 until: 04/09/2018)
Ing. Viera Janečková
Vrútocká 22
Bratislava 821 04
From: 10/30/2014
  (from: 11/11/2014 until: 02/10/2021)
Ing. Viera Janečková
Vrútocká 22
Bratislava 821 04
From: 10/30/2014 Until: 10/27/2020
  (from: 02/11/2021 until: 02/10/2021)
Roland Karvan - predseda
Ľ. Fullu 15
Bratislava
  (from: 01/31/1996 until: 04/22/1996)
Roland Karvan - predseda
Ľ. Fullu 15
Bratislava
  (from: 04/23/1996 until: 07/01/2002)
Roland Karvan - predseda
Ľ. Fullu 15
Bratislava
From: 01/31/1996
  (from: 07/02/2002 until: 06/13/2004)
Roland Karvan
Trinásta 12665/22
Bratislava 831 01
From: 03/15/2012
  (from: 04/24/2012 until: 03/28/2014)
Roland Karvan
Trinásta 12665/22
Bratislava 831 01
From: 03/15/2012 Until: 03/21/2014
  (from: 03/29/2014 until: 03/28/2014)
Roland Karvan - predseda
Ľ. Fullu 15
Bratislava
From: 01/31/1996
  (from: 06/14/2004 until: 12/17/2004)
Roland Karvan - predseda
Ľ. Fullu 15
Bratislava
From: 01/31/1996 Until: 12/06/2004
  (from: 12/18/2004 until: 12/17/2004)
Ronald Karvan
Trinásta 12665/22
Bratislava 831 01
From: 03/15/2012
  (from: 03/23/2012 until: 04/23/2012)
Ing. Peter Korbačka
Tichá 5146/28
Bratislava 811 02
From: 03/15/2012
  (from: 03/23/2012 until: 11/10/2014)
Ing. Peter Korbačka
Tichá 5146/28
Bratislava 811 02
From: 03/15/2012 Until: 10/30/2014
  (from: 11/11/2014 until: 11/10/2014)
Ing. Peter Korbačka
Tichá 5146/28
Bratislava 811 02
From: 10/30/2014
  (from: 11/11/2014 until: 11/25/2014)
Ing. Peter Korbačka - predseda
Dvořákovo nábrežie 7571/8A
Bratislava 811 02
From: 10/30/2014
  (from: 11/26/2014 until: 07/09/2015)
Ing. Peter Korbačka - predseda
Dvořákovo nábrežie 7571/8A
Bratislava 811 02
From: 10/30/2014 Until: 06/29/2015
  (from: 07/10/2015 until: 07/09/2015)
Ing. Ján Kráľ
Společná 2192/5
Praha 8 182 00
Česká republika
From: 03/15/2012
  (from: 03/23/2012 until: 02/11/2013)
Ing. Ján Kráľ
Společná 2192/5
Praha 8 182 00
Česká republika
From: 03/15/2012 Until: 12/21/2012
  (from: 02/12/2013 until: 02/11/2013)
Ing. Boris Kreheľ
Púpavová 24
Bratislava
  (from: 07/06/2000 until: 07/01/2002)
Ing. Boris Kreheľ
Púpavová 24
Bratislava
From: 05/31/2000 Until: 09/16/2002
  (from: 07/02/2002 until: 10/14/2002)
JUDr. Michal Luknár - predseda DR
Zvolenská 5/8
Nitra - Diely 949 11
SR
From: 02/15/2011
  (from: 03/09/2011 until: 03/22/2012)
JUDr. Michal Luknár - predseda DR
Zvolenská 5/8
Nitra - Diely 949 11
SR
From: 02/15/2011 Until: 03/15/2012
  (from: 03/23/2012 until: 03/22/2012)
Ing. Miroslav Matys - člen
93
Abrahámovce
  (from: 04/23/1996 until: 12/07/1998)
Lucia Mrázová
Znievska 18
Bratislava 851 06
From: 06/25/2007
  (from: 07/03/2007 until: 03/08/2011)
Lucia Mrázová
Znievska 18
Bratislava 851 06
From: 06/25/2007 Until: 02/14/2011
  (from: 03/09/2011 until: 03/08/2011)
Ing. Mária Simonidesová - člen
Zdravotnícka 3
Stupava
  (from: 04/23/1996 until: 12/07/1998)
Ladislav Szamos - člen
7
Mliečno
  (from: 01/31/1996 until: 04/22/1996)
Dušan Ševčovič - člen
Krásnohorská 1
Bratislava
  (from: 01/31/1996 until: 04/22/1996)
Juraj Šujanský
Drotárska 7
Bratislava
  (from: 12/08/1998 until: 07/05/2000)
Juraj Šujanský
Drotárska 7
Bratislava
  (from: 07/06/2000 until: 04/19/2001)
Ing. Juraj Šujanský
Drotárska cesta 7
Bratislava
  (from: 04/20/2001 until: 07/01/2002)
Ing. Juraj Šujanský
Drotárska cesta 7
Bratislava
From: 09/25/1998 Until: 09/16/2002
  (from: 07/02/2002 until: 10/14/2002)
Juraj Šumichrast
V Jertáši 8
Záhorská Ves
  (from: 12/08/1998 until: 07/05/2000)
JUDr. Miroslav Zobok
Bernolákova 2425/2
Malacky 901 01
From: 02/15/2011
  (from: 03/09/2011 until: 03/22/2012)
JUDr. Miroslav Zobok
Bernolákova 2425/2
Malacky 901 01
From: 02/15/2011 Until: 03/15/2012
  (from: 03/23/2012 until: 03/22/2012)
Peter Lipovský
Eisnerova 6139/38
Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 07
From: 04/01/2018 Until: 05/15/2022
  (from: 09/09/2022 until: 09/08/2022)
Peter Lipovský
Eisnerova 6139/38
Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 07
From: 04/01/2018
  (from: 04/10/2018 until: 09/08/2022)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 16.1.1996 v súlade s ust. §§ 57, 154-220 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: Sa 1589
  (from: 01/31/1996)
Notárska zápisnica N 81/96, Nz 81/96 zo dňa 7.3.1996. Stary spis: Sa 1589
  (from: 04/23/1996)
Notárska zápisnica zo dňa 25.2.1998 pod č. N 66/98, Nz 60/98 ktorou sa osvedčuje priebeh mimoriadného valného zhromaždenia na ktorom boli schválené nové stanovy spoločnosti. Stary spis: Sa 1589
  (from: 03/17/1998)
Notárska zápisnica zo dňa 19.8.1998 pod č. N 376/98, Nz 361/98, ktorou sa osvedčuje priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bol schválený dodatok k stanovám spoločnosti.
  (from: 11/25/1998)
Dodatok k stanovám schválený valným zhromaždením dňa 8.4.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. Nz 112/99.
  (from: 05/24/1999)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 20.9.1999 ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici Nz 327/99 napísanej dňa 20.9.1999 notárom JUDr Potančokom bola schválená zmena stanov.
  (from: 09/28/1999)
Notárska zápisnica č. Nz 225/00 svedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia spoločnosti dňa 31.5.2000
  (from: 07/06/2000)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 12.3.01, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici Nz 99/01 napísanej dňa 12.3.01 notárom JUDr. Potančokovou bola schválená zmena stanov.
  (from: 04/20/2001)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. Nz 610/2001 zo dňa 10.12.2001, na ktorom bola prijatá zmena stanov.
  (from: 01/29/2002)
Osvedčenie o priebehu mimoriadeho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. Nz 249/2002 zo dňa 17.6.2002.
  (from: 07/02/2002)
Ing.Miroslav Remeta, deň zániku funkcie: 17.9.2002 Ing. Boris Kreheľ, deň zániku funkcie: 16.9.2002 Ing.Juraj Šujanský, deň zániku funkcie: 16.9.2002 Notárska zápisnica Nz 377/2002, zo dňa 16.9.2002 osvedčujúca konanie riadneho valného zhromaždenia zo dňa 16.9.2002. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 17.9.2002.
  (from: 10/15/2002)
Zápisnica dozornej rady z 23.1.2004.
  (from: 06/14/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 06.12.2004 osvedčená do notárskej zápisnice č. N 544/2004, Nz 87175/2004.
  (from: 12/18/2004)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 25.6.2007.
  (from: 07/03/2007)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 23.06.2008. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 4601/2008, Nz 27738/2008, NCRls 27454/2008 zo dňa 27.06.2008.
  (from: 07/22/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia - notárska zápisnica zo dňa 30.06.2010 ( N 898/2010, Nz 23520/2010)
  (from: 08/13/2010)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 15.02.2011
  (from: 03/09/2011)
Notárska zápisnica N 32/2011, Nz 5200/2011 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 14.02.2011
  (from: 03/22/2011)
Notárska zápisnica N 491/2011, Nz 24267/2011 zo dňa 30.6.2011.
  (from: 07/27/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.06.2011 vo forme notárskej zápisnice N 491/2011 Nz 24267/2011.
  (from: 09/21/2011)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 158/2012, Nz 9366/2012, NCRIs 9622/2012 dňa 15.03.2012.
  (from: 03/23/2012)
Notárska zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.06.2012.
  (from: 06/30/2012)
Spoločnosť sa stala právnym nástupcom na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice N 1503/2012, Nz 27016/2012, NCRls 27619/2012 zo dňa 26.07.2012.
  (from: 08/04/2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.12.2012 osvedčená do notárskej zápisnice č. N 2181/2012, Nz 57839/2012.
  (from: 02/12/2013)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.03.2014 vo forme notárskej zápisnice N 309/2014, Nz 11167/2014, NCRIs 11376/2014.
  (from: 03/29/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.03.2018.
  (from: 04/10/2018)
Notárska zápisnica N 32/2011, Nz 5200/2011 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 15.02.2011
  (from: 03/09/2011 until: 03/21/2011)
Merger or division: 
Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 08/04/2012 until: 05/28/2024)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
CHG CAPITAL, s.r.o. 36762849 ,
Bárdošova
33
  (from: 08/04/2012)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
CHG INVEST, s.r.o. 36772330 ,
Bárdošova
33
  (from: 08/04/2012)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
NED PLUS, a.s. 35954604 ,
Grösslingova
45
  (from: 08/04/2012)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
NORTH EAST DEVELOPMENT, a.s. 35954035 ,
Dvořákovo nábrežie
10
  (from: 08/04/2012)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
NOVÁ OBORA 1, s.r.o. 45373281 ,
Grösslingova
45
  (from: 08/04/2012)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
NOVÁ OBORA 2, s.r.o. 45373469 ,
Grösslingova
45
  (from: 08/04/2012)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
NOVÁ OBORA 3, s.r.o. 45372951 ,
Grösslingova
45
  (from: 08/04/2012)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
Zmluva o predaji časti podniku zo dňa 30.12.2021 uzatvorená medzi predávajúcim: Starland Holding a.s, so sídlom Mlynské nivy 10, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 35 683 015, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1007/B a kupujúcim: Hradek, s.r.o., so sídlom Zakarpatská 173/9, 071 01 Michalovce, Slovenská republika, IČO: 46 377 506, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 28458/V
  (from: 01/14/2022)
Date of updating data in databases:  07/11/2024
Date of extract :  07/14/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person