Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  427/N

Business name: 
SKS stav, s.r.o.
  (from: 04/20/1999)
DEKORBET, s.r.o.
  (from: 08/22/1996 until: 04/19/1999)
ALEX CLEAN, s.r.o.
  (from: 07/18/1994 until: 08/21/1996)
Registered seat: 
Lesná 12
Komárno 945 01
  (from: 07/01/2015)
Mesačná 11
Komárno 945 01
  (from: 11/12/2001 until: 06/30/2015)
Prowazekova 18
Komárno 945 01
  (from: 08/22/1996 until: 11/11/2001)
Vnútorná okružná 53
Komárno 945 01
  (from: 07/18/1994 until: 08/21/1996)
Identification number (IČO): 
34 104 739
  (from: 07/18/1994)
Date of entry: 
07/18/1994
  (from: 07/18/1994)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/18/1994)
Objects of the company: 
výroba betónových prefabrikátov
  (from: 07/18/1994)
asfaltérske a betonárske práce
  (from: 07/18/1994)
zemné práce
  (from: 07/18/1994)
výroba a prevádzka sociálnych zariadení
  (from: 07/18/1994)
murárske práce
  (from: 07/18/1994)
maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/20/1999)
vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok k uvedeným stavbám
  (from: 04/20/1999)
elektroinštalatérstvo
  (from: 04/20/1999)
vodoinštalatérstvo
  (from: 04/20/1999)
kúrenárske práce
  (from: 04/20/1999)
stavebné stolárstvo
  (from: 04/20/1999)
skladovanie tovaru, na ktorý sa nevzťahujú zvláštne predpisy
  (from: 11/12/2001)
baliaca činnosť
  (from: 11/12/2001)
Partners: 
Attila Szabó
Lesná 4003/12
Komárno 945 01
Slovak Republic
  (from: 12/30/2009)
Ing. Mikuláš Szabó
Trnková 36
Bratislava 851 10
Slovak Republic
  (from: 12/30/2009)
CLEAN CITY spol. s r.o. IČO: 31 443 842
Vnútorna okružná 53
Komárno
Slovak Republic
  (from: 07/18/1994 until: 08/21/1996)
Alexander Kajtor
Prowazekova 18
Komárno
Slovak Republic
  (from: 04/20/1999 until: 11/11/2001)
Alexander Kajtor
Prowazekova 18
Komárno
Slovak Republic
  (from: 08/22/1996 until: 04/19/1999)
Alexander Kajtor
Prowazeková 18
Komárno
Slovak Republic
  (from: 07/18/1994 until: 08/21/1996)
Attila Szabó
Hríbová 3
Komárno
Slovak Republic
  (from: 11/12/2001 until: 12/29/2009)
Ing. Mikuláš Szabó
Mesačná 11
Komárno
Slovak Republic
  (from: 11/12/2001 until: 12/29/2009)
Attila Szabó
Hríbová 3
Komárno
Slovak Republic
  (from: 04/20/1999 until: 11/11/2001)
Ing. Mikuláš Szabó
Mesačná 11
Komárno
Slovak Republic
  (from: 04/20/1999 until: 11/11/2001)
Ing. Mikuláš Szabó
Mesačná 11
Komárno
Slovak Republic
  (from: 08/22/1996 until: 04/19/1999)
Contribution of each member: 
Ing. Mikuláš Szabó
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 12/30/2009)
Attila Szabó
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 12/30/2009)
CLEAN CITY spol. s r.o.
Amount of investment: 70 000 Sk Paid up: 70 000 Sk
  (from: 07/18/1994 until: 08/21/1996)
Alexander Kajtor
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 07/18/1994 until: 08/21/1996)
Ing. Mikuláš Szabó
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 35 000 Sk
  (from: 08/22/1996 until: 04/19/1999)
Alexander Kajtor
Amount of investment: 65 000 Sk Paid up: 65 000 Sk
  (from: 08/22/1996 until: 04/19/1999)
Ing. Mikuláš Szabó
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 04/20/1999 until: 11/11/2001)
Alexander Kajtor
Amount of investment: 80 000 Sk Paid up: 80 000 Sk
  (from: 04/20/1999 until: 11/11/2001)
Attila Szabó
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 04/20/1999 until: 11/11/2001)
Ing. Mikuláš Szabó
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 11/12/2001 until: 12/29/2009)
Attila Szabó
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 11/12/2001 until: 12/29/2009)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 07/18/1994)
Attila Szabó
Lesná 4003/12
Komárno 945 01
From: 06/19/2015
  (from: 07/01/2015)
Ing. Mikuláš Szabó
Trnková 36
Bratislava 851 10
From: 06/19/2015
  (from: 07/01/2015)
Ing. Mikuláš Szabó
ul. Selyeho 21/28
Komárno
  (from: 07/18/1994 until: 04/19/1999)
Ing. Mikuláš Szabó
Mesačná 11
Komárno
  (from: 04/20/1999 until: 06/30/2015)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne. Pri právnych úkonoch vykonávaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
  (from: 07/01/2015)
Menom spoločnosti koná konateľ.
  (from: 07/18/1994 until: 06/30/2015)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 12/30/2009)
200 000 Sk
  (from: 04/20/1999 until: 12/29/2009)
100 000 Sk
  (from: 07/18/1994 until: 04/19/1999)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmenou dňa 15.6.1994 v znení Dodatku zo dňa 11.7.1994 v súlade s ust. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 1188
  (from: 07/18/1994)
Zmluvy o prevode obchodných podielov zo dňa 25.06.1996. Dodatok zo dňa 25.06.1996 k spoločenskej zmluve (zmena obchodného mena z: ALEX CLEAN, s.r.o. na: DEKORBET, s.r.o. a zmena sídla z: Komárno, Vnútorná okružná 53 na: Komárno, Prowazekova 18). Stary spis: S.r.o. 1188
  (from: 08/22/1996)
Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č.3 zo dňa 04.02.1999, Dodatkom č.4 zo dňa 30.03.1999 a Dodatkom č.5 zo dňa 08.04.1999. Právne pomery spoločnosti boli dané do súladu so zákonom NR SR č.11/1998 Z.z.. Obchodné meno spoločnosti bolo zmenené z DEKORBET, s.r.o. na SKS stav, s.r.o..
  (from: 04/20/1999)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 22.1.2001. Dodatok č. 6 zo dňa 22.1.2001 k spoločenskej zmluve, zmena sídla z: Prowazekova 18, Komárno, na: Mesačná 11, Komárno.
  (from: 11/12/2001)
Date of updating data in databases:  07/15/2024
Date of extract :  07/16/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person