Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1012/B

Business name: 
KOVODIZAJN a.s.
  (from: 02/15/1996 until: 04/10/2002)
Registered seat: 
Panská 31
Bratislava 811 02
  (from: 06/24/1998 until: 04/10/2002)
Identification number (IČO): 
35 683 988
  (from: 02/15/1996)
Date of entry: 
02/15/1996
  (from: 02/15/1996)
Date of deletion: 
04/11/2002
  (from: 04/11/2002)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 02/15/1996)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 02/15/1996 until: 04/10/2002)
Other legal facts: 
Uznesenie Krajského súdu v Bratislave č. k. 6K 246/98-103 zo dňa 10. 9. 2001, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10. 10. 2001, ktorým súd zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka KOVODIZAJN a.s. pre nedostatok majetku. Na základe tejto skutočnosti sa obchodná spoločnosť KOVODIZAJN a.s. vymazuje z obchodného registra. V y m a z u j e sa : Obchodná spoločnosť KOVODIZAJN a.s., Panská 31, 811 02 Bratislava zapísaná v obchodnom registri v odd. Sa vo vložke č. 1012/B sa z obchodného registra vymazuje v celom rozsahu.
  (from: 04/11/2002)
Date of updating data in databases:  08/10/2022
Date of extract :  08/12/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person