Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1012/B

Business name: 
KOVODIZAJN a.s.
  (from: 02/15/1996 until: 04/10/2002)
Registered seat: 
Panská 31
Bratislava 811 02
  (from: 06/24/1998 until: 04/10/2002)
Nevädzova 5
Bratislava 821 01
  (from: 02/15/1996 until: 06/23/1998)
Identification number (IČO): 
35 683 988
  (from: 02/15/1996)
Date of entry: 
02/15/1996
  (from: 02/15/1996)
Date of deletion: 
04/11/2002
  (from: 04/11/2002)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 02/15/1996)
Objects of the company: 
výroba a predaj kovového nábytku
  (from: 02/15/1996 until: 04/10/2002)
maloobchod a veľkoobchod - nákup a predaj tovaru za účelom ďalšieho predaja v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/15/1996 until: 04/10/2002)
sprostredkovanie výkonu služieb
  (from: 02/15/1996 until: 04/10/2002)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/15/1996 until: 04/10/2002)
Ing. Ronald Fleischer
ul. ČSA 22/10
Handlová 972 51
  (from: 06/24/1998 until: 04/10/2002)
Juraj Komár - podpredseda
Moravianska cesta 23/1
Handlová 972 51
  (from: 06/24/1998 until: 04/10/2002)
Ing. Igor Schnierer - predseda
Mostná 19/10
Handlová 972 51
  (from: 02/15/1996 until: 04/10/2002)
Ing. Ján Strelecký , CSc.
Hrobákova 24
Bratislava 851 02
  (from: 02/15/1996 until: 06/23/1998)
Ing. Štefan Vrátny , CSc. - podpredseda
Haburská 25
Bratislava 821 01
  (from: 02/15/1996 until: 06/23/1998)
Acting in the name of the company: 
V mene akciovej spoločnosti sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo predpísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 02/15/1996 until: 04/10/2002)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 02/15/1996 until: 04/10/2002)
Shares: 
Number of shares: 1000
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 02/15/1996 until: 04/10/2002)
Supervisory board: 
Ing. Ján Grega - podpredseda
Dostojevského rad 15
Bratislava 811 09
  (from: 02/15/1996 until: 06/23/1998)
Ján Chudý - predseda
Jalovská 94
Ráztočno 972 31
  (from: 06/24/1998 until: 04/10/2002)
Juraj Komár - predseda
Moravnianska cesta 23/1
Handlová 972 51
  (from: 02/15/1996 until: 06/23/1998)
JUDr. Jana Markechová
Jašíková 20
Bratislava 821 01
  (from: 02/15/1996 until: 04/10/2002)
Hansjörg Cohnen nar. 23.5.1942
Gonzagagasse 13
Viedeň
Rakúska republika
  (from: 06/24/1998 until: 04/10/2002)
Other legal facts: 
Uznesenie Krajského súdu v Bratislave č. k. 6K 246/98-103 zo dňa 10. 9. 2001, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10. 10. 2001, ktorým súd zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka KOVODIZAJN a.s. pre nedostatok majetku. Na základe tejto skutočnosti sa obchodná spoločnosť KOVODIZAJN a.s. vymazuje z obchodného registra. V y m a z u j e sa : Obchodná spoločnosť KOVODIZAJN a.s., Panská 31, 811 02 Bratislava zapísaná v obchodnom registri v odd. Sa vo vložke č. 1012/B sa z obchodného registra vymazuje v celom rozsahu.
  (from: 04/11/2002)
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 3.10.1995 v súlade s ust.§§ 57, 154 a nasl. zák.č.513/91 Zb. Stary spis: Sa 1594
  (from: 02/15/1996 until: 04/10/2002)
Notárska zápisnica č. 500/97, Nz 496/97 zo dňa 17.12.1997 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia , na ktorom bola scválená zmena stanov. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 3.2.1998.
  (from: 06/24/1998 until: 04/10/2002)
Krajský súd v Bratislave uznesením č.k.: 6k 246/ 98 - 103 zo dňa 10.9.2001 zamietol pre nedostatok majetku návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka KOVODIZAJN, a.s., Panská 31, 811 02 Bratislava IČO 35 683 988.
  (from: 11/13/2001 until: 04/10/2002)
Date of updating data in databases:  08/08/2022
Date of extract :  08/10/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person