Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1019/B

Business name: 
Capital Partners Development, a.s.
  (from: 01/09/2007)
Registered seat: 
Mostová 2
Bratislava-Staré Mesto 811 02
  (from: 02/13/2013)
Identification number (IČO): 
35 684 747
  (from: 02/29/1996)
Date of entry: 
02/29/1996
  (from: 02/29/1996)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 02/29/1996)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/09/2007)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/09/2007)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby a dopravy v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/09/2007)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 01/09/2007)
inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve a strojárstve
  (from: 01/09/2007)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (upratovacie a čistiace práce)
  (from: 01/09/2007)
upratovacie a čistiace práce
  (from: 01/09/2007)
obstarávateľské činnosti spojené so správou bytového a nebytového fondu
  (from: 01/09/2007)
preklady a tlmočenie z/do jazykov anglického, nemeckého, francúzskeho a slovenského
  (from: 01/09/2007)
administratívne, sekretárske a kopírovacie práce
  (from: 01/09/2007)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby a dopravy, nákupu a predaja tovarov rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/09/2007)
leasing a prenájom automobilov, spotrebného tovaru, výpočtovej techniky a technických zariadení v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/09/2007)
factoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/09/2007)
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/09/2007)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 01/09/2007)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 01/09/2007)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 01/09/2007)
marketing
  (from: 01/09/2007)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/09/2007)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 01/09/2007)
nakladanie s výsledkami tvorivej duševnej činnosti so súhlasom autora
  (from: 01/09/2007)
vedenie účtovníctva
  (from: 01/09/2007)
organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
  (from: 01/09/2007)
školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/09/2007)
neverejná osobná cestná motorová doprava vykonávaná vozidlami do 9 miest vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby
  (from: 01/09/2007)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 01/09/2007)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/16/1999)
Ing. Peter Jurčík - Member of the Board of Directors
P. Mudroňa 494/2
Martin 036 01
From: 12/15/2006
  (from: 10/20/2021)
Ing. Marián Remenár - predseda
Saleziánska 1794/13
Trnava 917 01
From: 05/23/2017
  (from: 08/15/2017)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti sú oprávnení konať a podpisovať vždy aspoň dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 11/16/1999)
Capital: 
497 850 EUR Paid up: 497 850 EUR
  (from: 10/01/2009)
Shares: 
Number of shares: 15000
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,19 EUR
  (from: 10/01/2009)
Stockholder: 
Capital Partners Group, a. s.
Mostová 2
Bratislava-Staré Mesto 811 02
  (from: 12/09/2008)
Supervisory board: 
Ing. Vilam Krajč
Slnečná 1461/14
Šenkvice 900 81
From: 12/15/2006
  (from: 01/09/2007)
Richard Willmann
Biela 422/5
Bratislava- Staré Mesto 811 01
From: 05/22/2017
  (from: 08/15/2017)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 17.10.1995 v súlade s ust. §§ 57, 154-220 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: Sa 1601
  (from: 02/29/1996)
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 9.4.1996. Stary spis: Sa 1601
  (from: 05/02/1996)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 9.4.1996. Stary spis: Sa 1601
  (from: 05/15/1996)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 02.12.1996. Notárska zápisnica N 205/96, Nz 192/96 zo dňa 20.09.1996. Stary spis: Sa 1601
  (from: 06/30/1997)
Notárska zápisnica Nz 234/99 zo dňa 1.7.1999, zmena stanov spoločnosti.
  (from: 11/16/1999)
Notárska zápisnica č. Nz 31/2000 zo dňa 25.1.2000.
  (from: 06/06/2000)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č.N 532/01, Nz 532/01 zo dňa 15.8.2001, na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania.
  (from: 09/20/2001)
Notárska zápisnica N 483/02, Nz 466/02 spísaná dňa 20.6.2002 notárom JUDr. Šikutovou osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena v orgánoch spoločnosti, zmena stanov. Funkcia členov predstavenstva Ing. P.Danka, Mgr. D. Lukáča sa končí dňom 15.9.2002. Funkcia člena predstavenstva Ing. R. Holzmanna sa končí dňom 25.9.02. Funkcia členov dozornej rady Ing. J. Lukáča, Ing. I. Lukáčovej, L.H. Rushfielda sa končí dňom 15.9.02.
  (from: 01/23/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.12.2004, na ktorom bola schválená zmena v orgánoch spoločnosti.
  (from: 01/22/2005)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 181/2005, Nz 21574/2005, NCRls 21408/2005 napísanej dňa 16.05.2005 notárom JUDr. Katarínou Valovou o zmene stanov a znížení základného imania spoločnosti.
  (from: 05/28/2005)
Notárska zápisnica N 6636/2006, Nz 56981/2006, NCRls 56592/2006 zo dňa 15.12.2006. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 15.12.2006. Rozhodnutie NBS č. UBD-2566/2006-PLP zo dňa 12.10.2006, právoplatné dňa 16.10.2006, ktorým bol udelený predchádzajúci súhlas na vrátenie povolenia na poskytovanie investičných služieb podľa § 70 ods.1 písm. e) Zák. č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmena obchodného mena z Capital Partners, o.c.p., a.s. na Capital Partners Develpment, a.s.
  (from: 01/09/2007)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 1691/2008, Nz 12579/2008 zo dňa 27.3.2008.
  (from: 04/05/2008)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.11.2008. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 25.11.2008.
  (from: 12/09/2008)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 49/2013, Nz 1732/2013, NCRls 1759/2013 zo dňa 18.01.2013.
  (from: 02/13/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.04.2015.
  (from: 05/21/2015)
Date of updating data in databases:  07/01/2022
Date of extract :  07/05/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person