Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1019/B

Business name: 
Capital Partners Development, a.s.
  (from: 01/09/2007)
Capital Partners, o.c.p., a.s.
  (from: 06/30/1997 until: 01/08/2007)
SLOVAK INVEST PARTNER, o.c.p., a.s.
  (from: 02/29/1996 until: 06/29/1997)
Registered seat: 
Mostová 2
Bratislava-Staré Mesto 811 02
  (from: 02/13/2013)
Hraničná 18
Bratislava 821 05
  (from: 04/05/2008 until: 02/12/2013)
Hattalova 12/A
Bratislava 831 03
  (from: 02/29/1996 until: 04/04/2008)
Identification number (IČO): 
35 684 747
  (from: 02/29/1996)
Date of entry: 
02/29/1996
  (from: 02/29/1996)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 02/29/1996)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/09/2007)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/09/2007)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby a dopravy v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/09/2007)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 01/09/2007)
inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve a strojárstve
  (from: 01/09/2007)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (upratovacie a čistiace práce)
  (from: 01/09/2007)
upratovacie a čistiace práce
  (from: 01/09/2007)
obstarávateľské činnosti spojené so správou bytového a nebytového fondu
  (from: 01/09/2007)
preklady a tlmočenie z/do jazykov anglického, nemeckého, francúzskeho a slovenského
  (from: 01/09/2007)
administratívne, sekretárske a kopírovacie práce
  (from: 01/09/2007)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby a dopravy, nákupu a predaja tovarov rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/09/2007)
leasing a prenájom automobilov, spotrebného tovaru, výpočtovej techniky a technických zariadení v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/09/2007)
factoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/09/2007)
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/09/2007)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 01/09/2007)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 01/09/2007)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 01/09/2007)
marketing
  (from: 01/09/2007)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/09/2007)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 01/09/2007)
nakladanie s výsledkami tvorivej duševnej činnosti so súhlasom autora
  (from: 01/09/2007)
vedenie účtovníctva
  (from: 01/09/2007)
organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
  (from: 01/09/2007)
školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/09/2007)
neverejná osobná cestná motorová doprava vykonávaná vozidlami do 9 miest vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby
  (from: 01/09/2007)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 01/09/2007)
sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
  (from: 02/29/1996 until: 05/27/2005)
nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti formou veľkoobchodu a maloobchodu
  (from: 02/29/1996 until: 05/27/2005)
sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
  (from: 02/29/1996 until: 05/27/2005)
sprostredkovanie obchodu a obchodovanie s cennými papiermi
  (from: 02/29/1996 until: 08/09/2005)
poradenská činnosť vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
  (from: 02/29/1996 until: 08/09/2005)
obstarávať pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovať s tým súvisiace služby
  (from: 02/29/1996 until: 08/09/2005)
obstarať pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z cenných papierov
  (from: 02/29/1996 until: 08/09/2005)
vykonávanie činnosti na základe zmlúv o úschove, uložení a správe cenných papierov
  (from: 02/29/1996 until: 08/09/2005)
leasing technických zariadení, spotrebného tovaru a automobilov
  (from: 02/29/1996 until: 05/27/2005)
factoring a forfaiting - mimo súdneho vymáhania
  (from: 02/29/1996 until: 05/27/2005)
I. hlavné investičné služby: 1.) prijatie pokynu klienta na nadobudnutie, predaj alebo iné nakladanie s investičnými nástrojmi a následné postúpenie pokynu klienta na účel jeho vykonania podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d),e) a f) zákona o cenných papieroch, 2.) prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na iný účet ako na účet poskytovateľa služby podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), a f) zákona o cenných papieroch, 3.) riadenie portfólia, tvoreného jedným alebo viacerými investičnými nástrojmi v súlade s poverením klienta na základe zmluvy podľa § 43 zákona o cenných papieroch, oddelene od portfólia iných klientov podľa § 6 ods. 2 písm. d) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e) a f) zákona o cenných papieroch
  (from: 08/10/2005 until: 01/08/2007)
II. vedľajšie investičné služby: 1.) úschova alebo správa jedného alebo niekoľkých investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d) a f) zákona o cenných papieroch, 2.) poskytovanie poradenstva o stratégii podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku podľa § 6 ods. 3 písm. c) zákona o cenných papieroch, 3.) obstarávanie vydávania cenných papierov pre emitenta a služby súvisiace s upisovaním, umiestňovaním, vyplácaním výnosov a splácaním investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. d) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b) a d) zákona o cenných papieroch, 4.) poradenská činnosť vo veciach týkajúcich sa investovania do investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. e) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm a), b), c), d), e) a f) zákona o cenných papieroch, 5.) vykonávanie činností podľa § 6 ods. 2 zákona o cenných papieroch s cennými papiermi a derivátmi, ktoré nie sú investičnými nástrojmi, ako investičná služba podľa § 6 ods. 3 písm. g) zákona o cenných papieroch. To sa vzťahuje len na činnosti podľa § 6 ods. 2 písm. a), b) a d) zákona o cenných papieroch ku zmenkám, ktoré nemajú charakter nástrojov peňažného trhu
  (from: 08/10/2005 until: 01/08/2007)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/16/1999)
Managing board
  (from: 05/02/1996 until: 11/15/1999)
Managing board
  (from: 02/29/1996 until: 05/01/1996)
Ing. Peter Jurčík - Member of the Board of Directors
P. Mudroňa 494/2
Martin 036 01
From: 12/15/2006
  (from: 10/20/2021)
Ing. Marián Remenár - predseda
Saleziánska 1794/13
Trnava 917 01
From: 05/23/2017
  (from: 08/15/2017)
Ing. Peter Danko - predseda predstavenstva
Pečnianska 25
Bratislava
Until: 09/15/2002
  (from: 11/16/1999 until: 01/22/2003)
Radoslav Holzmann
Vígľašská 6
Bratislava 851 07
  (from: 06/30/1997 until: 11/15/1999)
Ing. Radoslav Holzmann - podpredseda predstavenstva
Vígľašská 6
Bratislava
From: 09/25/2001
  (from: 11/16/1999 until: 01/22/2003)
Ing. Gustáv Laca - predseda
Mierová 167/C
Bratislava 821 05
From: 09/15/2002
  (from: 07/07/2006 until: 01/08/2007)
Ing. Gustáv Laca - predseda
Mierová 167/C
Bratislava 821 05
From: 09/15/2002 Until: 12/15/2006
  (from: 01/09/2007 until: 01/08/2007)
Ing. Gustáv Laca - predseda
Ukrajinská 10
Bratislava
From: 09/15/2002
  (from: 01/23/2003 until: 07/06/2006)
Jozef Lukáč
Dlhá 10
Prievidza
  (from: 05/02/1996 until: 06/29/1997)
Mgr. Daniel Lukáč - člen predstavenstva
Hanulova 1
Bratislava
Until: 09/15/2002
  (from: 11/16/1999 until: 01/22/2003)
Ing. Jozef Lukáč - člen
Dlhá 10
Prievidza
From: 09/15/2002
  (from: 01/23/2003 until: 01/21/2005)
Ing. Jozef Lukáč - člen
Dlhá 10
Prievidza
From: 09/15/2002 Until: 12/13/2004
  (from: 01/22/2005 until: 01/21/2005)
Ing. Ladislav Manek
Nobelova 3260/20
Bratislava 831 02
From: 12/13/2004
  (from: 01/22/2005 until: 01/08/2007)
Ing. Ladislav Manek
Nobelova 3260/20
Bratislava 831 02
From: 12/13/2004 Until: 12/15/2006
  (from: 01/09/2007 until: 01/08/2007)
Vladimír Mistrík
Pluhová 77
Bratislava
  (from: 02/29/1996 until: 05/14/1996)
Vladimír Mistrík - podpredseda Predstavenstva
Pluhová 77
Bratislava 831 03
  (from: 05/15/1996 until: 11/15/1999)
Alan Sitár
Pekná cesta 9
Bratislava
  (from: 02/29/1996 until: 05/14/1996)
Alan Sitár - predseda predstavenstva
Pekná cesta 9
Bratislava
  (from: 05/15/1996 until: 11/15/1999)
Ing. Peter Sklenář - člen
Studená 11
Bratislava 821 04
From: 12/15/2006
  (from: 01/09/2007 until: 08/14/2017)
Ing. Peter Sklenář - člen
Studená 11
Bratislava 821 04
From: 12/15/2006 Until: 05/23/2017
  (from: 08/15/2017 until: 08/14/2017)
Daniel Smorádek
Račianska 81
Bratislava
  (from: 02/29/1996 until: 05/01/1996)
Ing. Peter Jurčík - predseda
P. Mudroňa 494/2
Martin 036 01
From: 12/15/2006
  (from: 01/09/2007 until: 10/19/2021)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti sú oprávnení konať a podpisovať vždy aspoň dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 11/16/1999)
V mene spoločnosti koná predseda Predstavenstva samostatne, alebo aspoň dvaja členovia Predstavenstva spoločne.
  (from: 05/02/1996 until: 11/15/1999)
V mene spoločnosti konajú aspoň dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 02/29/1996 until: 05/01/1996)
Capital: 
497 850 EUR Paid up: 497 850 EUR
  (from: 10/01/2009)
15 000 000 Sk Paid up: 15 000 000 Sk
  (from: 05/28/2005 until: 09/30/2009)
38 000 000 Sk Paid up: 38 000 000 Sk
  (from: 01/23/2003 until: 05/27/2005)
38 000 000 Sk
  (from: 09/20/2001 until: 01/22/2003)
15 000 000 Sk
  (from: 11/16/1999 until: 09/19/2001)
5 000 000 Sk
  (from: 02/29/1996 until: 11/15/1999)
Shares: 
Number of shares: 15000
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,19 EUR
  (from: 10/01/2009)
Number of shares: 15000
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 05/28/2005 until: 09/30/2009)
Number of shares: 38000
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 09/20/2001 until: 05/27/2005)
Number of shares: 15000
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 11/16/1999 until: 09/19/2001)
Number of shares: 5000
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 02/29/1996 until: 11/15/1999)
Stockholder: 
Capital Partners Group, a. s.
Mostová 2
Bratislava-Staré Mesto 811 02
  (from: 12/09/2008)
Capital Partners Group, a.s.
Hattalova 12/A
Bratislava
  (from: 01/23/2003 until: 12/08/2008)
Supervisory board: 
Ing. Vilam Krajč
Slnečná 1461/14
Šenkvice 900 81
From: 12/15/2006
  (from: 01/09/2007)
Richard Willmann
Biela 422/5
Bratislava- Staré Mesto 811 01
From: 05/22/2017
  (from: 08/15/2017)
Ing. Iveta Chalková - člen
122
Orešany
From: 09/15/2002
  (from: 01/23/2003 until: 01/21/2005)
Ing. Iveta Chalková - člen
122
Orešany
From: 09/15/2002 Until: 12/13/2004
  (from: 01/22/2005 until: 01/21/2005)
Ing. Peter Jurčík
Štúrovo nám. 111/22
Martin 036 01
From: 12/13/2004
  (from: 01/22/2005 until: 01/08/2007)
Ing. Peter Jurčík
Štúrovo nám. 111/22
Martin 036 01
From: 12/13/2004 Until: 12/15/2006
  (from: 01/09/2007 until: 01/08/2007)
Ján Laca
Mierová 167C
Bratislava 821 05
From: 12/13/2004
  (from: 01/22/2005 until: 01/08/2007)
Ján Laca
Mierová 167C
Bratislava 821 05
From: 12/13/2004 Until: 12/15/2006
  (from: 01/09/2007 until: 01/08/2007)
Viera Lizoňová
Rúbanisko 2/53
Lučenec
  (from: 02/29/1996 until: 05/01/1996)
Jozef Lukáč
Dlhá 10/6
Prievidza
  (from: 02/29/1996 until: 05/01/1996)
Ing. Jozef Lukáč - člen dozornej rady
Dlhá 10
Prievidza
Until: 09/15/2002
  (from: 06/06/2000 until: 01/22/2003)
Mgr. Daniel Lukáč - člen
Hanulova 1
Bratislava
From: 09/15/2002
  (from: 01/23/2003 until: 01/21/2005)
Mgr. Daniel Lukáč - člen
Hanulova 1
Bratislava
From: 09/15/2002 Until: 12/13/2004
  (from: 01/22/2005 until: 01/21/2005)
Ing. Ivona Lukáčová - člen dozornej rady
Nerudova 10
Trnava
  (from: 11/16/1999 until: 06/05/2000)
Ing. Ivona Lukáčová - člen dozornej rady
Nerudova 10
Trnava
Until: 09/15/2002
  (from: 06/06/2000 until: 01/22/2003)
Daniel Mako
Rázusova 6
Nitra
  (from: 02/29/1996 until: 11/15/1999)
Viera Medeová, rod. Lizoňová
Rúbanisko 2/53
Lučenec
  (from: 05/02/1996 until: 11/15/1999)
JUDr. Ján Mišura
66
Hričovské Podhradie 013 41
From: 12/15/2006
  (from: 01/09/2007 until: 05/20/2015)
JUDr. Ján Mišura
66
Hričovské Podhradie 013 41
From: 12/15/2006 Until: 04/14/2015
  (from: 05/21/2015 until: 05/20/2015)
Ing. Marian Remenár
Saleziánska 1794/13
Trnava 917 01
From: 01/18/2013
  (from: 02/13/2013 until: 08/14/2017)
Ing. Marian Remenár
Saleziánska 1794/13
Trnava 917 01
From: 01/18/2013 Until: 05/22/2017
  (from: 08/15/2017 until: 08/14/2017)
Ing. Alan Sitár - člen dozornej rady
Pekná cesta 9
Bratislava
  (from: 11/16/1999 until: 06/05/2000)
Ing. Peter Sklenář
Kvetná 2374/11
Hurbanovo 947 01
From: 12/13/2004
  (from: 01/22/2005 until: 01/08/2007)
Ing. Peter Sklenář
Kvetná 2374/11
Hurbanovo 947 01
From: 12/13/2004 Until: 12/15/2006
  (from: 01/09/2007 until: 01/08/2007)
Ľuboš Tureček
Jednoradová 15
Holíč 908 51
From: 11/25/2008
  (from: 12/09/2008 until: 02/12/2013)
Ľuboš Tureček
Jednoradová 15
Holíč 908 51
From: 11/25/2008 Until: 01/18/2013
  (from: 02/13/2013 until: 02/12/2013)
Marián Vnuk
Za humnami 65
Nitra
  (from: 05/02/1996 until: 11/15/1999)
Mgr. Tomáš Vyhnánek
Výhonská 10
Bratislava 831 06
From: 12/15/2006
  (from: 01/09/2007 until: 12/08/2008)
Mgr. Tomáš Vyhnánek
Výhonská 10
Bratislava 831 06
From: 12/15/2006 Until: 11/25/2008
  (from: 12/09/2008 until: 12/08/2008)
Mgr. Martin Šenkovič , LL.M.
Ladislava Dérera 2749/2
Bratislava-Nové Mesto 831 02
From: 04/14/2015 Until: 10/21/2019
  (from: 02/09/2021 until: 02/08/2021)
Mgr. Martin Šenkovič , LL.M.
Ladislava Dérera 2749/2
Bratislava-Nové Mesto 831 02
From: 04/14/2015
  (from: 05/21/2015 until: 02/08/2021)
Leonard Harris Rushfield - predseda dozornej rady
814 Westholme Avenue
Los Angeles, California 900 24
Spojené štáty americké
  (from: 11/16/1999 until: 06/05/2000)
Leonard Harris Rushfield - predseda dozornej rady
814 Westholme Avenue,
Los Angeles, California 900 24
Spojené štáty americké
Until: 09/15/2002
  (from: 06/06/2000 until: 01/22/2003)
Leonard Harris Rushfield - predseda
814 Westholme Avenue, Los Angeles
California 900 24
USA
From: 09/15/2002
  (from: 01/23/2003 until: 01/21/2005)
Leonard Harris Rushfield - predseda
814 Westholme Avenue, Los Angeles
California 900 24
USA
From: 09/15/2002 Until: 12/13/2004
  (from: 01/22/2005 until: 01/21/2005)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 17.10.1995 v súlade s ust. §§ 57, 154-220 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: Sa 1601
  (from: 02/29/1996)
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 9.4.1996. Stary spis: Sa 1601
  (from: 05/02/1996)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 9.4.1996. Stary spis: Sa 1601
  (from: 05/15/1996)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 02.12.1996. Notárska zápisnica N 205/96, Nz 192/96 zo dňa 20.09.1996. Stary spis: Sa 1601
  (from: 06/30/1997)
Notárska zápisnica Nz 234/99 zo dňa 1.7.1999, zmena stanov spoločnosti.
  (from: 11/16/1999)
Notárska zápisnica č. Nz 31/2000 zo dňa 25.1.2000.
  (from: 06/06/2000)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č.N 532/01, Nz 532/01 zo dňa 15.8.2001, na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania.
  (from: 09/20/2001)
Notárska zápisnica N 483/02, Nz 466/02 spísaná dňa 20.6.2002 notárom JUDr. Šikutovou osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena v orgánoch spoločnosti, zmena stanov. Funkcia členov predstavenstva Ing. P.Danka, Mgr. D. Lukáča sa končí dňom 15.9.2002. Funkcia člena predstavenstva Ing. R. Holzmanna sa končí dňom 25.9.02. Funkcia členov dozornej rady Ing. J. Lukáča, Ing. I. Lukáčovej, L.H. Rushfielda sa končí dňom 15.9.02.
  (from: 01/23/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.12.2004, na ktorom bola schválená zmena v orgánoch spoločnosti.
  (from: 01/22/2005)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 181/2005, Nz 21574/2005, NCRls 21408/2005 napísanej dňa 16.05.2005 notárom JUDr. Katarínou Valovou o zmene stanov a znížení základného imania spoločnosti.
  (from: 05/28/2005)
Notárska zápisnica N 6636/2006, Nz 56981/2006, NCRls 56592/2006 zo dňa 15.12.2006. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 15.12.2006. Rozhodnutie NBS č. UBD-2566/2006-PLP zo dňa 12.10.2006, právoplatné dňa 16.10.2006, ktorým bol udelený predchádzajúci súhlas na vrátenie povolenia na poskytovanie investičných služieb podľa § 70 ods.1 písm. e) Zák. č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmena obchodného mena z Capital Partners, o.c.p., a.s. na Capital Partners Develpment, a.s.
  (from: 01/09/2007)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 1691/2008, Nz 12579/2008 zo dňa 27.3.2008.
  (from: 04/05/2008)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.11.2008. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 25.11.2008.
  (from: 12/09/2008)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 49/2013, Nz 1732/2013, NCRls 1759/2013 zo dňa 18.01.2013.
  (from: 02/13/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.04.2015.
  (from: 05/21/2015)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/04/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person