Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1022/B

Business name: 
MEOPTA Bratislava, a.s.
  (from: 03/01/1996 until: 12/10/2012)
Registered seat: 
Hagarova 9
Bratislava 834 02
  (from: 03/01/1996 until: 12/10/2012)
Identification number (IČO): 
35 685 107
  (from: 03/01/1996)
Date of entry: 
03/01/1996
  (from: 03/01/1996)
Date of deletion: 
12/11/2012
  (from: 12/11/2012)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 12/11/2012)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/01/1996)
Objects of the company: 
výskum, vývoj, výroba, odbyt a predaj
  (from: 03/01/1996 until: 12/10/2012)
reprografických zariadení
  (from: 03/01/1996 until: 12/10/2012)
optických, mechanických a elektronických prístrojov
  (from: 03/01/1996 until: 12/10/2012)
jednoúčelových strojov
  (from: 03/01/1996 until: 12/10/2012)
zdravotníckej techniky
  (from: 03/01/1996 until: 12/10/2012)
meracej, regulačnej a výpočtovej techniky
  (from: 03/01/1996 until: 12/10/2012)
výroba, odbyt a predaj
  (from: 03/01/1996 until: 12/10/2012)
kovového nábytku a príslušenstva
  (from: 03/01/1996 until: 12/10/2012)
náradia a meradiel
  (from: 03/01/1996 until: 12/10/2012)
automobilových a motocyklových súčiastok a príslušenstva
  (from: 03/01/1996 until: 12/10/2012)
servisná činnosť
  (from: 03/01/1996 until: 12/10/2012)
projektová činnosť v rozsahu udeleného povolenia
  (from: 03/01/1996 until: 12/10/2012)
výučba účňovského dorastu
  (from: 03/01/1996 until: 12/10/2012)
prevádzka stravovacích, ubytovacích, športových a rekreačných činností
  (from: 03/01/1996 until: 12/10/2012)
prenájom a správa výrobných, skladovacích a ubytovacích priestorov
  (from: 03/01/1996 until: 12/10/2012)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/01/1996 until: 12/10/2012)
Ing. Mgr. Ján Chovanec
Wolkrova 23
Bratislava 851 01
  (from: 03/01/1996 until: 06/01/1997)
Peter Kralovič
Zelenohorská 9
Bratislava 841 03
  (from: 03/01/1996 until: 06/01/1997)
Ing. Laurenc Svitok
Uhrova 14
Bratislava 831 01
  (from: 03/01/1996 until: 06/01/1997)
Ing. Ivan Šafárik
Mánesovo námestie 6
Bratislava 851 01
  (from: 03/01/1996 until: 06/01/1997)
Ing. Milan Fratrič
Novohorská 42
Bratislava 831 06
  (from: 03/01/1996 until: 12/10/2012)
Ing. Ľubomír Balontay
Šalviova 34
Bratislava 821 01
  (from: 03/01/1996 until: 12/10/2012)
Ing. Ľubomír Florián
Dudvážska 12
Bratislava 821 07
  (from: 03/01/1996 until: 12/10/2012)
Ing. Vladimír Hudec - predseda
Černyševského 5
Bratislava
  (from: 06/02/1997 until: 12/10/2012)
Ing. Ján Mitana - podpredseda
Gejzu Dusíka 62
Trnava
  (from: 06/02/1997 until: 12/10/2012)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 03/01/1996 until: 12/10/2012)
Capital: 
203 217 000 Sk
  (from: 03/01/1996 until: 12/10/2012)
Shares: 
Number of shares: 203217
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 03/01/1996 until: 12/10/2012)
Supervisory board: 
Ing. Miroslav Bojkovský
Gelnická 30
Bratislava 831 06
  (from: 03/01/1996 until: 12/10/2012)
Ján Horák
Mlynské Nivy 6
Bratislava 811 09
  (from: 03/26/1996 until: 12/10/2012)
Mgr. Katarína Jakubíková
Trnavská 58
Bratislava 821 01
  (from: 03/01/1996 until: 12/10/2012)
Ing. Elena Pašková
Šášovská 4
Bratislava 851 06
  (from: 03/01/1996 until: 12/10/2012)
Ing. Dana Prekopová
Holíčska 20
Bratislava 851 05
  (from: 03/01/1996 until: 12/10/2012)
JUDr. Katarína Príhodová
Záhrebská 10
Bratislava 811 07
  (from: 03/01/1996 until: 12/10/2012)
Ing. Jozef Piga
Nad Kapličkou 14
Praha
Česká republika
  (from: 06/02/1997 until: 12/10/2012)
JUDr. Lukáš Stanek
K vodárne 451
Čerňany 257 22
Česká republika
  (from: 03/01/1996 until: 06/01/1997)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 1.2.1996 v súlade s rozhodnutím o privatizácii podniku MEOPTA Bratislava š.p. zo dňa 26.10.1994 sp. č. KM - 686/94, č. 210 Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR. Majetok, práva, povinnosti a záväzky (i neznáme), okrem práv podľa § 16 Zákona č. 92/1991 Zb. zrušeného š.p. MEOPTA Bratislava prešli na Fond národného majetku SR, ktorý ich vložil do akciovej spoločnosti MEOPTA Bratislava. Stary spis: Sa 1604
  (from: 03/01/1996 until: 12/10/2012)
Notárska zápisnica N 67/97, Nz 66/97 zo dňa 18.2.1997 - zmena stanov spoločnosti. Na základe výzvy Krajského súdu v Bratislave č. k. 38 K 190/96-5 začalo dňom 23.1.1997 dohodovacie konanie medzi dlžníkom MEOPTA Bratislava, a.s. a veriteľmi podľa ust. § 4a ods. 7 Zák. č. 328/1991 Zb v znení ďalších zmien a doplnkov o konkurze a vyrovnaní. Stary spis: Sa 1604
  (from: 06/02/1997 until: 12/10/2012)
Rozhodnutím Krajského súdu v Bratislave č.k. 38 K 190/96 - 68 zo dňa 19.5.1998 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka MEOPTA BRATISLAVA, akciová spoločnosť. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Zoroslav Kollár, komerčný právnik, sídlo Vajnorská 8, 831 03 Bratislava.
  (from: 06/15/1998 until: 12/10/2012)
Date of updating data in databases:  07/01/2022
Date of extract :  07/06/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person