Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2113/R

Business name: 
DAST s.r.o.
  (from: 10/12/1992)
Registered seat: 
2
Slávnica 018 54
  (from: 03/13/2009)
Identification number (IČO): 
31 571 816
  (from: 10/12/1992)
Date of entry: 
10/12/1992
  (from: 10/12/1992)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/12/1992)
Objects of the company: 
výroba kancelárskych a školských potrieb z papiera
  (from: 10/12/1992)
výroba tovaru z papiera a lepenky
  (from: 10/12/1992)
veľkoobchod s priemyselným a spotrebným tovarom
  (from: 10/12/1992)
maloobchod mimo riadnej predajne
  (from: 10/12/1992)
výroba tovaru z plastov
  (from: 10/12/1992)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 10/12/1992)
výroba strojov s mechanickým pohonom
  (from: 10/12/1992)
inžinierska činnosť
  (from: 10/12/1992)
výroba kovových konštrukcií
  (from: 10/12/1992)
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 11/10/2017)
Partners: 
Ing. František Strhák
Strojárov 749/3
Dubnica nad Váhom 018 41
Slovak Republic
  (from: 01/14/2023)
Ing. Karol Sukup
Staničná 1062/20
Trenčín 911 05
Slovak Republic
  (from: 05/17/2022)
Contribution of each member: 
Ing. František Strhák
Amount of investment: 4 980 EUR Paid up: 4 980 EUR
  (from: 01/14/2023)
Ing. Karol Sukup
Amount of investment: 1 660 EUR Paid up: 1 660 EUR
  (from: 05/17/2022)
Management body: 
konatelia
  (from: 12/28/1999)
Ing. František Strhák
Strojárov 749/3
Dubnica nad Váhom
From: 10/12/1992
  (from: 05/29/2017)
Ing. Karol Sukup
Staničná 1062/20
Trenčín 911 05
From: 12/17/1999
  (from: 06/16/2006)
Acting in the name of the company: 
Každý konateľ je oprávnený konať za spoločnosť samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému obchodnému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis s pečiatkou ktorýkoľvek z konateľov spoločnosti.
  (from: 12/28/1999)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 03/13/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 8.9.1992 podľa § 105 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.
  (from: 10/12/1992)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 11.7.1995 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve Stary spis: S.r.o. 2292
  (from: 07/28/1995)
Dodatok č.2 k spoločenskej zmluve vo forme notárskej zápisnice N 340/98, NZ 370/98 zo dňa 16.5.1998.
  (from: 01/11/1999)
Valné zhromaždenie dňa 17.12.1998 (notárska zápisnica N 488/99, NZ 515/99) schválilo prevod obchodných podielov. Zmluvy o prevode obchodného podielu notárskymi zápisnicami N 489/99, NZ 516/99 a N 490/99, NZ 517/99 zo dňa 17.12.1999. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve notárskou zápisnicou N 491/99, NZ 516/99 zo dňa 17.12.1999.
  (from: 12/28/1999)
Date of updating data in databases:  02/22/2024
Date of extract :  02/24/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person