Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1024/B

Business name: 
AB správcovská, a.s.
  (from: 08/24/2004 until: 12/30/2009)
Registered seat: 
Mlynské Nivy 61
Bratislava 821 05
  (from: 04/02/2003 until: 12/30/2009)
Identification number (IČO): 
35 685 271
  (from: 03/11/1996)
Date of entry: 
03/11/1996
  (from: 03/11/1996)
Date of deletion: 
12/31/2009
  (from: 12/31/2009)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 12/31/2009)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/11/1996)
Capital: 
53 110,2704 EUR Paid up: 53 110,2704 EUR
  (from: 03/06/2009 until: 12/30/2009)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica N 575/2009, Nz 53650/2009, NCRIs 54458/2009 zo dňa 16.12.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného spoločníka o zrušení spoločnosti AB správcovská, a.s., so sídlom Mlynské Nivy 61, 821 05 Bratislava, IČO: 35 685 271 bez likvidácie ku dňu 31.12.2009 a o schválení zmluvy o zlúčení. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 578/2009, Nz 53726/2009, NCRIs 54365/2009 zo dňa 164.12.2009, na základe ktorej preberá spoločnosť Hetech Service a.s., so zmenou obchodného mena na COFELY a.s., IČO 35 966 289, so sídlom Mlynské Nivy 61, 827 11 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, odd. Sa vo vložke č. 3744/B, ako univerzálny právny nástupca celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky zanikajúcej spoločnosti AB správcovská, a.s., so sídlom Mlynské Nivy 61, 821 05 Bratislava, IČO: 35 685 271. Obchodná spoločnosť AB správcovská, a.s., so sídlom Mlynské Nivy 61, 821 05 Bratislava, IČO: 35 685 271, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sa, vl. č. 1024/B sa v y m a z u j e z obchodného registra.
  (from: 12/31/2009)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 12/31/2009)
Legal successor: 
COFELY a.s.
Mlynské Nivy 61
Bratislava 827 11
  (from: 12/31/2009)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
Zmluva o predaji časti podniku zo dňa 14.12.2006 uzatvorená medzi AB správcovská, a.s., so sídlom Mlynské Nivy 61, 821 05 Bratislava, IČO: 35 685 271, a ETP Management budov, s.r.o. so sídlom Mlynské Nivy 61, 827 11 Bratislava, IČO: 35 970 707, ktorou AB správcovská, a.s. IČO: 35 685 271 predala spoločnosti ETP Management budov, s.r.o., IČO: 35 970 707, časť podniku v zmysle § 476 a násl. Obchodného zákonníka.
  (from: 01/01/2007)
Date of updating data in databases:  07/06/2022
Date of extract :  07/07/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person