Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1024/B

Business name: 
AB správcovská, a.s.
  (from: 08/24/2004 until: 12/30/2009)
Prvá správcovská, a.s.
  (from: 03/11/1996 until: 08/23/2004)
Registered seat: 
Mlynské Nivy 61
Bratislava 821 05
  (from: 04/02/2003 until: 12/30/2009)
Mlynské Nivy 61
Bratislava 824 98
  (from: 10/16/2000 until: 04/01/2003)
Mlynské Nivy 3
Bratislava 811 09
  (from: 03/11/1996 until: 10/15/2000)
Identification number (IČO): 
35 685 271
  (from: 03/11/1996)
Date of entry: 
03/11/1996
  (from: 03/11/1996)
Date of deletion: 
12/31/2009
  (from: 12/31/2009)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 12/31/2009)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/11/1996)
Objects of the company: 
kúpa tovaru rôzneho druhu za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), s výnimkou predaja (tovaru), ktorý nie je voľnou živnosťou
  (from: 03/11/1996 until: 12/30/2009)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 03/11/1996 until: 12/30/2009)
obstarávanie služieb spojených s prevádzkou nehnuteľností
  (from: 03/11/1996 until: 12/30/2009)
sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
  (from: 03/11/1996 until: 12/30/2009)
vedenie účtovníctva
  (from: 02/18/2000 until: 12/30/2009)
činnosť ekonomických a účtovných poradcov
  (from: 02/18/2000 until: 12/30/2009)
vodoinštaláterstvo
  (from: 02/18/2000 until: 12/30/2009)
kurenárske práce
  (from: 02/18/2000 until: 12/30/2009)
záhradnícke a sadovnícke práce, údržba a zakladanie trávnatých plôch, kosenie trávnatých plôch
  (from: 02/18/2000 until: 12/30/2009)
čistiace a upratovacie práce /okrem deratizácie, dezinfekcie a desinsekcie/
  (from: 02/18/2000 until: 12/30/2009)
prenájom motorových vozidiel a iných dopravných zariadení
  (from: 11/26/2005 until: 12/30/2009)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/26/2005 until: 12/30/2009)
organizovanie a sprostredkovanie výstav
  (from: 11/26/2005 until: 12/30/2009)
skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov
  (from: 11/26/2005 until: 12/30/2009)
prieskum trhu
  (from: 11/26/2005 until: 12/30/2009)
prípravné práce pre stavbu - výkopové, zemné a búracie práce
  (from: 11/26/2005 until: 12/30/2009)
vypracovanie rozpočtov a kalkulácií
  (from: 11/26/2005 until: 12/30/2009)
demolačné práce bez použitia výbušnín
  (from: 11/26/2005 until: 12/30/2009)
sprostredkovanie v oblasti reklamy v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/26/2005 until: 12/30/2009)
maliarske a natieračské práce, tapetovanie
  (from: 11/26/2005 until: 12/30/2009)
prevádzkovanie zariadení pre osobnú hygienu (prevádzkovanie verejného WC)
  (from: 11/26/2005 until: 12/30/2009)
montáž meracej a regulačnej techniky
  (from: 11/26/2005 until: 12/30/2009)
úprava a údržba zelene
  (from: 11/26/2005 until: 12/30/2009)
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
  (from: 11/26/2005 until: 12/30/2009)
pranie, žehlenie, mangľovanie prádla
  (from: 11/26/2005 until: 12/30/2009)
čistenie komunikácií a odpratávanie snehu
  (from: 11/26/2005 until: 12/30/2009)
prenájom strojov, prístrojov, nástrojov
  (from: 11/26/2005 until: 12/30/2009)
prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu
  (from: 11/26/2005 until: 12/30/2009)
montáž elektrických zariadení a rozvodov s bezpečným napätím
  (from: 11/26/2005 until: 12/30/2009)
výroba a rozvod tepla a teplej úžitkovej vody
  (from: 11/26/2005 until: 12/30/2009)
podnikanie v oblasti nakladania s inými ako nebezpečnými odpadmi
  (from: 11/26/2005 until: 12/30/2009)
vykonávanie údržby, montáže a opráv mechanických častí, technológií a strojov
  (from: 11/26/2005 until: 12/30/2009)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom a obstarávateľské služby spojené s prenájmom
  (from: 11/26/2005 until: 12/30/2009)
obsluha kotlov (plynové, elektrické, tuhé palivo)
  (from: 11/26/2005 until: 12/30/2009)
montáž, rekonštukcie, opravy, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení
  (from: 11/26/2005 until: 12/30/2009)
montáž, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových zariadení
  (from: 11/26/2005 until: 12/30/2009)
oprava, údržba zdvíhacích zariadení
  (from: 11/26/2005 until: 12/30/2009)
výroba, montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení
  (from: 11/26/2005 until: 12/30/2009)
obstarávanie služieb spojených s údržbou nehnuteľností
  (from: 11/01/2007 until: 12/30/2009)
manipulácia s tovarom
  (from: 11/01/2007 until: 12/30/2009)
technicko-organizačné zabezpečenie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/01/2007 until: 12/30/2009)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/24/2004 until: 12/30/2009)
Managing board
  (from: 03/11/1996 until: 08/23/2004)
JUDr. Ľubica Benčurová - člen predstavenstva
Údolná 10/A
Bratislava 811 02
From: 04/24/2007
  (from: 05/10/2007 until: 03/12/2009)
JUDr. Ľubica Benčurová - člen predstavenstva
Údolná 10/A
Bratislava 811 02
From: 04/24/2007 Until: 03/02/2009
  (from: 03/13/2009 until: 03/12/2009)
JUDr. Ľubica Benčúrová - podpredseda predstavenstva
Sabinovská 5
Bratislava 821 02
  (from: 03/11/1996 until: 04/26/2000)
JUDr. Adriana Benková - člen predstavenstva
Medená 16
Bratislava 811 02
  (from: 03/11/1996 until: 04/01/2003)
JUDr. Adriana Benková - člen predstavenstva
Medená 16
Bratislava 811 02
From: 03/11/1996
  (from: 04/02/2003 until: 04/05/2006)
JUDr. Adriana Benková - člen predstavenstva
Medená 16
Bratislava 811 02
From: 03/11/1996 Until: 03/24/2006
  (from: 04/06/2006 until: 04/05/2006)
JUDr. Adriana Benková - predseda predstavenstva
Medená 16
Bratislava 811 02
From: 03/24/2006
  (from: 04/06/2006 until: 03/12/2009)
JUDr. Adriana Benková - predseda predstavenstva
Medená 16
Bratislava 811 02
From: 03/24/2006 Until: 03/02/2009
  (from: 03/13/2009 until: 03/12/2009)
Ing. Peter Brestovanský - člen predstavenstva
Píniová 18
Bratislava 821 07
From: 03/24/2006
  (from: 04/06/2006 until: 03/17/2009)
Ing. Dušan Drobuliak - člen predstavenstva
Tonkovce 672
Nový Život 930 38
  (from: 06/08/2001 until: 04/01/2003)
Ing. Dušan Drobuliak - člen predstavenstva
Tonkovce 672
Nový Život 930 38
From: 05/16/2001
  (from: 04/02/2003 until: 08/23/2004)
Ing. Dušan Drobuliak - člen predstavenstva
Tonkovce 672
Nový Život 930 38
From: 05/16/2001 Until: 08/05/2004
  (from: 08/24/2004 until: 08/23/2004)
Ing. Karol Hederling - člen predstavenstva
Michalská 7
Bratislava 811 01
  (from: 04/27/2000 until: 06/07/2001)
Ing. Karol Hederling - predseda predstavenstva
Michalská 7
Bratislava 811 01
  (from: 03/11/1996 until: 04/26/2000)
Dr. Jozef Malich - predseda
Korytnická 8
Bratislava 821 07
From: 08/05/2004
  (from: 08/24/2004 until: 04/05/2006)
Dr. Jozef Malich - predseda
Korytnická 8
Bratislava 821 07
From: 08/05/2004 Until: 03/24/2006
  (from: 04/06/2006 until: 04/05/2006)
Ing. Ivan Ostrihoň - predseda predstavenstva
Hlaváčiková 43
Bratislava 841 05
  (from: 04/27/2000 until: 04/01/2003)
Ing. Ivan Ostrihoň - predseda predstavenstva
Hlaváčiková 43
Bratislava 841 05
From: 03/07/2000
  (from: 04/02/2003 until: 08/23/2004)
Ing. Ivan Ostrihoň - predseda predstavenstva
Hlaváčiková 43
Bratislava 841 05
From: 03/07/2000 Until: 08/05/2004
  (from: 08/24/2004 until: 08/23/2004)
Ing. Peter Brestovanský - člen predstavenstva
Tománkova 2A
Bratislava 841 05
From: 03/24/2006
  (from: 03/18/2009 until: 12/30/2009)
Ing. Roman Tožička - člen predstavenstva
86
Rovinka 900 41
From: 03/02/2009
  (from: 03/13/2009 until: 12/30/2009)
Ing. Miroslav Kubík - člen predstavenstva
Dunajská 4584/27
Bratislava 811 08
From: 03/02/2009
  (from: 03/13/2009 until: 12/30/2009)
Ing. Peter Strýček - predseda predstavenstva
Dunajská 25
Bratislava 811 08
From: 03/02/2009
  (from: 03/18/2009 until: 12/30/2009)
Ing. Bohuslav Kyjánek - člen predstavenstva
Kubíkova 2292/14
Líšeň, Brno 628 00
Česká republika
From: 08/05/2004
  (from: 08/24/2004 until: 05/09/2007)
Ing. Bohuslav Kyjánek - člen predstavenstva
Kubíkova 2292/14
Líšeň, Brno 628 00
Česká republika
From: 08/05/2004 Until: 04/24/2007
  (from: 05/10/2007 until: 05/09/2007)
Patrick Francis Claire Horion - člen predstavenstva
Avenue Chant d´Oiseau 3
Braine-le-Comte 7090
Belgicko
From: 03/02/2009
  (from: 03/13/2009 until: 12/30/2009)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť je navonok zastupovaná predstavenstvom. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcie a mena podpisujúceho, pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 08/24/2004 until: 12/30/2009)
Spoločnosť je navonok zastupovaná predstavenstvom. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva.
  (from: 03/11/1996 until: 08/23/2004)
Capital: 
53 110,2704 EUR Paid up: 53 110,2704 EUR
  (from: 03/06/2009 until: 12/30/2009)
1 600 000 Sk Paid up: 1 600 000 Sk
  (from: 08/24/2004 until: 03/05/2009)
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 04/02/2003 until: 08/23/2004)
1 000 000 Sk
  (from: 03/11/1996 until: 04/01/2003)
Shares: 
Number of shares: 200
Druh: kmeňové akcie na meno
Form: zaknihované
Nominal value: 165,969595 EUR
  (from: 03/06/2009 until: 12/30/2009)
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 199,163514 EUR
  (from: 03/06/2009 until: 12/30/2009)
Number of shares: 200
Druh: kmeňové akcie na meno
Form: zaknihované
Nominal value: 5 000 Sk
  (from: 03/18/2002 until: 03/05/2009)
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 6 000 Sk
  (from: 08/24/2004 until: 03/05/2009)
Number of shares: 200
Form: akcie na meno
Nominal value: 5 000 Sk
  (from: 03/11/1996 until: 03/17/2002)
Stockholder: 
GDF SUEZ ENERGIE SERVICES S.A.
Place des Degres 1
Puteaux 928 00
Francúzska republika
  (from: 03/13/2009 until: 12/30/2009)
Supervisory board: 
JUDr. Pavel Bagin
Údolná 10
Bratislava 811 02
  (from: 03/11/1996 until: 04/01/2003)
JUDr. Pavel Bagin
Údolná 10
Bratislava 811 02
From: 03/11/1996
  (from: 04/02/2003 until: 11/25/2005)
JUDr. Pavel Bagin
Údolná 10
Bratislava 811 02
From: 03/11/1996 Until: 10/27/2005
  (from: 11/26/2005 until: 11/25/2005)
JUDr. Pavel Bagin
Údolná 10
Bratislava 811 02
From: 03/16/2007
  (from: 03/27/2007 until: 03/12/2009)
JUDr. Pavel Bagin
Údolná 10
Bratislava 811 02
From: 03/16/2007 Until: 03/02/2009
  (from: 03/13/2009 until: 03/12/2009)
JUDr. Ľubica Benčurová
Údolná 10/a
Bratislava 811 02
  (from: 04/27/2000 until: 04/01/2003)
JUDr. Ľubica Benčurová
Údolná 10/a
Bratislava 811 02
From: 03/07/2000
  (from: 04/02/2003 until: 08/23/2004)
JUDr. Ľubica Benčurová
Údolná 10/a
Bratislava 811 02
From: 03/07/2000 Until: 08/05/2004
  (from: 08/24/2004 until: 08/23/2004)
Ing. Iveta Griačová
Palisády 17
Bratislava 811 03
From: 08/05/2004
  (from: 08/24/2004 until: 03/26/2007)
Ing. Iveta Griačová
Palisády 17
Bratislava 811 03
From: 08/05/2004 Until: 03/16/2007
  (from: 03/27/2007 until: 03/26/2007)
Ing. arch. Iveta Hederlingová
Michalská 7
Bratislava 811 01
  (from: 03/11/1996 until: 04/26/2000)
Ing. Ivan Ostrihoň
Jašíkova 13
Bratislava 821 03
  (from: 03/11/1996 until: 04/26/2000)
Ing. Ivan Ostrihoň - predseda
Hlaváčikova 43
Bratislava 841 05
From: 08/05/2004
  (from: 08/24/2004 until: 03/12/2009)
Ing. Ivan Ostrihoň - predseda
Hlaváčikova 43
Bratislava 841 05
From: 08/05/2004 Until: 03/02/2009
  (from: 03/13/2009 until: 03/12/2009)
Ing. Peter Stryček
Sinokvetná 25
Bratislava 821 05
  (from: 04/27/2000 until: 04/01/2003)
Ing. Peter Stryček
Sinokvetná 25
Bratislava 821 05
From: 03/07/2000
  (from: 04/02/2003 until: 08/23/2004)
Ing. Peter Stryček
Sinokvetná 25
Bratislava 821 05
From: 03/07/2000 Until: 08/05/2004
  (from: 08/24/2004 until: 08/23/2004)
Ing. Peter Strýček
Dunajská 25
Bratislava 811 07
From: 10/27/2005
  (from: 11/26/2005 until: 03/12/2009)
Ing. Peter Strýček
Dunajská 25
Bratislava 811 07
From: 10/27/2005 Until: 03/02/2009
  (from: 03/13/2009 until: 03/12/2009)
Ing. Martin Žigo
Zemplínska 4028/15
Senec 903 01
From: 03/16/2007
  (from: 03/27/2007 until: 12/30/2009)
JUDr. Adriana Benková
Medená 16
Bratislava 811 02
From: 03/02/2009
  (from: 03/13/2009 until: 12/30/2009)
Ing. Igor Jasenský
356
Hamuliakovo 900 43
From: 03/02/2009 Until: 08/27/2009
  (from: 09/04/2009 until: 09/03/2009)
Ing. Igor Jasenský
356
Hamuliakovo 900 43
From: 03/02/2009
  (from: 03/13/2009 until: 09/03/2009)
Ing. Milan Pavle
Kšinná 230
Uhrovec 956 41
From: 08/27/2009
  (from: 09/04/2009 until: 12/30/2009)
Ing. Miroslav Lovas
Tyršova 1085
Slavkov u Brna 684 01
Česká republika
From: 08/05/2004
  (from: 08/24/2004 until: 03/26/2007)
Ing. Miroslav Lovas
Tyršova 1085
Slavkov u Brna 684 01
Česká republika
From: 08/05/2004 Until: 03/16/2007
  (from: 03/27/2007 until: 03/26/2007)
Frédéric Dardenne - predseda
Avenue Des Armures 81
Brussels 1190
Belgicko
From: 03/02/2009
  (from: 03/13/2009 until: 12/30/2009)
Paul Oscar Goedertier
Plavecká 12
Praha 2 120 00
Česká republika
From: 03/02/2009
  (from: 03/13/2009 until: 12/30/2009)
Wilfrid John Petrie De Carrowcarden
rue Decamps 2
Paris 751 16
Francúzsko
From: 03/02/2009
  (from: 03/13/2009 until: 12/30/2009)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica N 575/2009, Nz 53650/2009, NCRIs 54458/2009 zo dňa 16.12.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného spoločníka o zrušení spoločnosti AB správcovská, a.s., so sídlom Mlynské Nivy 61, 821 05 Bratislava, IČO: 35 685 271 bez likvidácie ku dňu 31.12.2009 a o schválení zmluvy o zlúčení. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 578/2009, Nz 53726/2009, NCRIs 54365/2009 zo dňa 164.12.2009, na základe ktorej preberá spoločnosť Hetech Service a.s., so zmenou obchodného mena na COFELY a.s., IČO 35 966 289, so sídlom Mlynské Nivy 61, 827 11 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, odd. Sa vo vložke č. 3744/B, ako univerzálny právny nástupca celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky zanikajúcej spoločnosti AB správcovská, a.s., so sídlom Mlynské Nivy 61, 821 05 Bratislava, IČO: 35 685 271. Obchodná spoločnosť AB správcovská, a.s., so sídlom Mlynské Nivy 61, 821 05 Bratislava, IČO: 35 685 271, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sa, vl. č. 1024/B sa v y m a z u j e z obchodného registra.
  (from: 12/31/2009)
Notárska zápisnica N 31/96, Nz 29/96 zo dňa 12.2.1996 o založení spoločnosti a stanovy spoločnosti v zmysle Zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 1606
  (from: 03/11/1996 until: 12/30/2009)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 9.9.1999, ktoré konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnice N 347/99, Nz 340/99, napísanej notárkou JUDr. Schweighoferovou bola schválená premena stanov.
  (from: 02/18/2000 until: 12/30/2009)
Zápis z valného zhromaždenia zo dňa 7.3.2000. Zápis zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 7.3.2000. Zápis zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 7.3.2000.
  (from: 04/27/2000 until: 12/30/2009)
Notárska zápisnica č. N 272/00, Nz 272/2000 zo dňa 27.6.2000.
  (from: 10/16/2000 until: 12/30/2009)
Zápisnica z dozornej rady dňa 16.5.2001.
  (from: 06/08/2001 until: 12/30/2009)
Notárska zápisnica N 1137/02, Nz 1076/02 zo dňa 10.12.2002 o priebehu rokovania valného zhromaždenia - schválenie nového znenia stanov spoločnosti.
  (from: 04/02/2003 until: 12/30/2009)
Notárska zápisnica N 513/2004, Nz 62584/2004 zo dňa 5.8.2004 spísaná notárom JUDr. Ivanom Macákom o priebehu valného zhromaždenia, na ktorom bolo zvýšené základné imanie a zmenené stanovy. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 5.8.2004. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 5.8.2004. Zánik funkcie členov predstavenstva Ing. Ivana Ostrihoňa a Ing. Dušana Drobuliaka dňa 5.8.2004. Zánik funkcie členov dozornej rady Ing. Petra Strýčeka a JUDr. Ľubice Benčurovej dňa 5.8.2004. Zmena obchodného mena, pôvodné: Prvá správcovská, a.s.
  (from: 08/24/2004 until: 12/30/2009)
Zápisnica z dozornej rady zo dňa 24.3.2006.
  (from: 04/06/2006 until: 12/30/2009)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 16.03.2007.
  (from: 03/27/2007 until: 12/30/2009)
Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 24.04.2007.
  (from: 05/10/2007 until: 12/30/2009)
Notárska zápisnica N 232/2007, Nz 42185/B osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.10.2007.
  (from: 11/01/2007 until: 12/30/2009)
Zápisnica z valného zhroždenia vo forme notárskej zápisnice N 59/2009, Nz 6451/2009 zo dňa 2.3.2009.
  (from: 03/13/2009 until: 12/30/2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27. 8.2009.
  (from: 09/04/2009 until: 12/30/2009)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 12/31/2009)
Legal successor: 
COFELY a.s.
Mlynské Nivy 61
Bratislava 827 11
  (from: 12/31/2009)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
Zmluva o predaji časti podniku zo dňa 14.12.2006 uzatvorená medzi AB správcovská, a.s., so sídlom Mlynské Nivy 61, 821 05 Bratislava, IČO: 35 685 271, a ETP Management budov, s.r.o. so sídlom Mlynské Nivy 61, 827 11 Bratislava, IČO: 35 970 707, ktorou AB správcovská, a.s. IČO: 35 685 271 predala spoločnosti ETP Management budov, s.r.o., IČO: 35 970 707, časť podniku v zmysle § 476 a násl. Obchodného zákonníka.
  (from: 01/01/2007)
Date of updating data in databases:  07/01/2022
Date of extract :  07/05/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person