Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1038/B

Business name: 
TRANSPETROL SERVIS, a.s.
  (from: 03/19/1996 until: 06/15/2004)
Registered seat: 
Šumavská 38
Bratislava 821 08
  (from: 03/19/1996 until: 06/15/2004)
Identification number (IČO): 
35 686 430
  (from: 03/19/1996)
Date of entry: 
03/19/1996
  (from: 03/19/1996)
Date of deletion: 
06/16/2004
  (from: 06/16/2004)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/19/1996)
Objects of the company: 
vykonávanie údržby a opráv storjno technologického a pomocného zariadenia
  (from: 03/19/1996 until: 06/15/2004)
demontáž a likvidácia nepotrebného strojného zariadenia
  (from: 03/19/1996 until: 06/15/2004)
práce na haváriách a prevádzkových poruchách potrubného systému, vrátane obsluhy špeciálnej techniky
  (from: 03/19/1996 until: 06/15/2004)
výkony výrobnej činnosti v odbore strojárskom
  (from: 03/19/1996 until: 06/15/2004)
výkony stavebnej činnosti
  (from: 03/19/1996 until: 06/15/2004)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/19/1996 until: 06/15/2004)
Ing. Milan Boháč - člen predstavenstva
184
Plášťovce
Until: 05/30/2002
  (from: 08/25/1999 until: 09/03/2002)
Ing. Július Czajtányi - podpredseda predstavenstva
Thuroczyho 947/7
Šahy
Until: 05/30/2002
  (from: 04/07/2000 until: 09/03/2002)
Ing. Milan Gál - predseda predstavenstva
Janka Kráľa 27
Šahy
Until: 05/30/2002
  (from: 08/25/1999 until: 09/03/2002)
Ing. Michal Haviar
Zálužická 19
Bratislava 821 01
  (from: 03/19/1996 until: 08/24/1999)
Ing. Michal Haviar
Zálužická 19
Bratislava 821 01
  (from: 04/07/2000 until: 08/27/2001)
Ing. Michal Haviar - podpredseda predstavenstva
Zálužická 19
Bratislava 821 01
  (from: 08/25/1999 until: 04/06/2000)
Ing. Milan Hrnčírik
61
Dudince 962 71
  (from: 03/19/1996 until: 08/24/1999)
Ing. Juraj Kanta - člen predstavenstva
56
Dolné Semerovce
Until: 05/30/2002
  (from: 08/28/2001 until: 09/03/2002)
Ing. Peter Moravčík
84
Bučany 919 28
  (from: 03/19/1996 until: 08/24/1999)
Ing. Milan Varga
Hviezdoslavova 18
Šahy 936 01
  (from: 03/19/1996 until: 08/24/1999)
Ing. Milan Varga - člen predstavenstva
Hviezdoslavova 18
Šahy 936 01
Until: 05/30/2002
  (from: 08/25/1999 until: 09/03/2002)
Ing. Štefan Velebný - člen predstavenstva
Janka Kráľa 37
Šahy
  (from: 08/25/1999 until: 04/06/2000)
Ing. Ján Žitniak
63
Dudince 962 71
  (from: 03/19/1996 until: 08/24/1999)
Ing. Ivan Krivosudský - predseda predstavenstva
596
Kráľová pri Senci 900 50
From: 05/30/2002
  (from: 09/04/2002 until: 06/15/2004)
Ing. Pavol Dugovič - podpredseda predstavenstva
Konopná 33
Bratislava 821 05
From: 05/30/2002
  (from: 09/04/2002 until: 06/15/2004)
Ing. Peter Moravčík - člen predstavenstva
88
Bučany 919 28
From: 05/30/2002
  (from: 09/04/2002 until: 06/15/2004)
Acting in the name of the company: 
Dvaja členovia predstavenstva tak, že k obchodnému menu pripoja svoj podpis.
  (from: 03/19/1996 until: 06/15/2004)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 03/19/1996 until: 06/15/2004)
Shares: 
Number of shares: 8
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 08/25/1999)
Number of shares: 20
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 08/25/1999)
Number of shares: 8
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 03/19/1996 until: 08/24/1999)
Number of shares: 20
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 03/19/1996 until: 08/24/1999)
Stockholder: 
TRANSPETROL, a.s.
Šumavská 38
Bratislava 821 08
  (from: 09/24/2003 until: 06/15/2004)
Supervisory board: 
Ing. Miloš Bučko
Komárnická 14
Bratislava 821 03
  (from: 03/19/1996 until: 08/24/1999)
Ing. Július Czajtányi - predseda dozornej rady
Thuroczyho 947/7
Šahy
  (from: 08/25/1999 until: 04/06/2000)
Ing. Michal Duranko
Robotnícka 16
Bratislava 831 08
  (from: 03/19/1996 until: 08/24/1999)
Ing. Ľuboslav Chvostáľ
71
Vŕbnica
Until: 05/30/2002
  (from: 08/25/1999 until: 09/03/2002)
Ing. Tomáš Šomlo
Okružná 6
Šahy
  (from: 08/25/1999 until: 04/06/2000)
Ing. Tomáš Šomlo - predseda dozornej rady
Okružná 6
Šahy
Until: 05/30/2002
  (from: 04/07/2000 until: 09/03/2002)
Ing. Štefan Velebný
J. Kráľa 37
Šahy 936 01
  (from: 03/19/1996 until: 08/24/1999)
Ing. Štefan Velebný
Janka Kráľa 37
Šahy
Until: 05/30/2002
  (from: 04/07/2000 until: 09/03/2002)
Ing. Viliam Bittmann
Janka akráľa 15
Šahy 936 01
  (from: 08/25/1999 until: 06/15/2004)
Karol Tóth
195
Tupá 935 84
  (from: 08/25/1999 until: 06/15/2004)
Ing. Martin Zlocha - predseda dozornej rady
327
Hamuliakovo 900 43
From: 05/30/2002
  (from: 09/04/2002 until: 06/15/2004)
Mgr. Ján Kovarčík - člen dozornej rady
Platanová 2437/3
Komárno 945 23
From: 05/30/2002
  (from: 09/04/2002 until: 06/15/2004)
Ing. Peter Polák - člen dozornej rady
K.Mikszátha 902/16
Šahy 936 01
From: 05/30/2002
  (from: 09/04/2002 until: 06/15/2004)
Other legal facts: 
Spoločnosť TRANSPETROL SERVIS a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava, IČO: 35 686 430, bola zrušená na základe rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.02.2004, na ktorom bola schválená zmluva o zlúčení s obchodnou spoločnosťou TRANSPETROL a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava, IČO: 31 341 977, pričom spoločnosť TRANSPETROL a.s. preberá ako nástupnícka spoločnosť všetky práva a povinnosti zanikajúcej spoločnosti TRANSPETROL SERVIS a.s. Vymazuje sa: TRANSPETROL SERVIS a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava, IČO: 35 686 430, zapísaná v odd. Sa vložka č.1038/B sa vymazáva v celom rozsahu. Právny nástupca: TRANSPETROL a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava, IČO: 31 341 977.
  (from: 06/16/2004)
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 22.12.1995 v zmysle ust. §§ 154-220 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: Sa 1620
  (from: 03/19/1996 until: 06/15/2004)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 28.4.1999 ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici Nz 136/99 napísanej dňa 28.4.1999 notárom JUDr Vlhom, boli schválené zmeny v predstavenstve a v dozornej rade. Na valnom zhromaždení dňa 29.6.1999 ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 286/99, Nz 293/99 napísanej dňa 29.6.1999 notárom JUDr Zbojom Marianom v Dolnom Kubíne bola schválená zmena stanov, zápisnica č. 1/99 zo zasadnutia predstavenstva dňa 24.5.1999 + zápisnica z dozornej rady dňa 15.7.1997, hlásenie o výsledku volieb do DR v dňoch 6.-7. 7.1999
  (from: 08/25/1999 until: 06/15/2004)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 23.2.2000 na ktorom boli schválené personálne zmeny v orgánoch spoločnosti. Zápisnica č. 1/2000 zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 29.2.2000. Zápisnica č. 1/2000 zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 29.2.2000.
  (from: 04/07/2000 until: 06/15/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 9.5.01.
  (from: 08/28/2001 until: 06/15/2004)
Notárska zápisnica č. Nz 425/2002 zo dňa 30.5.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena v orgánoch spoločnosti a zmena stanov. Ing. Milan Varga, deň zániku funkcie: 30.5.2002 Ing.Milan Gál, deň zániku funkcie: 30.5.2002 Ing.Milan Boháč, deň zániku funkcie: 30.5.2002 Ing. Július Czajtányi, deň zániku funkcie: 30.5.2002 Ing. Juraj Kanta, deň zániku funkcie: 30.5.2002 Ing.Ľuboslav Chvostaľ, deň zániku funkcie: 30.5.2002 Ing.Tomáš Šomlo, deň zániku funkcie: 30.5.2002 Ing.Štefan Velebný, deň zániku funkcie: 30.5.2002.
  (from: 09/04/2002 until: 06/15/2004)
Date of updating data in databases:  05/30/2023
Date of extract :  06/01/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person