Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1040/B

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
MARINA LIPTOV, a. s.
  (from: 05/28/2016)
Castoria, a. s.
  (from: 11/12/2008 until: 05/27/2016)
HESO brokers a.s.
  (from: 05/30/2003 until: 11/11/2008)
HESO brokers a.s., o.c.p.
  (from: 03/21/1996 until: 05/29/2003)
Registered seat: 
140
Bobrovník 032 23
  (from: 05/28/2016)
Čakanková 14966/9
Bratislava 821 07
  (from: 04/25/2013 until: 05/27/2016)
Súmračná 3
Bratislava 821 02
  (from: 11/12/2008 until: 04/24/2013)
Medená 5
Bratislava 811 02
  (from: 07/16/1999 until: 11/11/2008)
Medená 27
Bratislava 811 02
  (from: 02/27/1998 until: 07/15/1999)
Sputníkova 19
Bratislava 821 02
  (from: 03/21/1996 until: 02/26/1998)
Identification number (IČO): 
35 686 553
  (from: 03/21/1996)
Date of entry: 
03/21/1996
  (from: 03/21/1996)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/21/1996)
Objects of the company: 
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 03/21/1996)
ekonomické a organizačné poradenstvo
  (from: 03/21/1996)
obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/20/1996)
maloobchod a veľkoobchod
  (from: 08/20/1996)
administratívne práce
  (from: 11/28/2003)
reklamná činnosť
  (from: 11/28/2003)
nákup predaj a prenájom nehnuteľností
  (from: 11/28/2003)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 11/28/2003)
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
  (from: 11/28/2003)
správa nehnuteľností
  (from: 11/28/2003)
poskytovanie úverov a/alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 11/12/2008)
inžinierska činnosť v stavebníctve
  (from: 11/12/2008)
prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
  (from: 11/12/2008)
prevádzkovanie športových zariadení
  (from: 11/12/2008)
prevádzkovanie zábavných parkov a lunaparkov
  (from: 11/12/2008)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 11/12/2008)
služby súvisiace so skrášľovaním tela
  (from: 11/12/2008)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
  (from: 02/14/2009)
pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
  (from: 06/16/2012)
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (from: 06/16/2012)
obchodovanie s cennými papiermi na vlastný i cudzí účet
  (from: 03/21/1996 until: 05/29/2003)
obstarávať pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovať s tým súvisiace služby
  (from: 03/21/1996 until: 05/29/2003)
vykonávať činnosť na základe zmlúv podľa § 34 až 37
  (from: 03/21/1996 until: 05/29/2003)
obstarávať pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
  (from: 03/21/1996 until: 05/29/2003)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/28/2003)
Managing board
  (from: 03/21/1996 until: 11/27/2003)
Ing. Oto Klostermann - predseda predstavenstva
Čakanková 14966/9
Bratislava 821 07
From: 04/11/2013
  (from: 04/25/2013)
Ing. Jozef Juríčka - člen predstavenstva
Štúrova 59
Marianka 900 33
From: 05/23/2016
  (from: 05/28/2016)
JUDr. Igor Bálint - člen predstavenstva
Brezová 35
Michalovce 071 01
From: 05/23/2016
  (from: 05/28/2016)
Ing. Alica Dostálová
Panská 6
Bratislava 811 01
From: 09/17/2002
  (from: 11/12/2008 until: 04/23/2009)
Ing. Alica Dostálová
Panská 6
Bratislava 811 01
From: 09/17/2002 Until: 02/26/2009
  (from: 04/24/2009 until: 04/23/2009)
Ing. Alica Dostálová
Sputnikova 19
Bratislava 821 02
From: 09/17/2002
  (from: 11/28/2003 until: 11/11/2008)
Ing. Tomáš Husenica
Mikulášska 11
Bratislava 811 01
  (from: 03/21/1996 until: 04/23/2009)
Ing. Tomáš Husenica - predseda predstavenstva
Mikulášska 11
Bratislava 811 01
From: 02/26/2009
  (from: 04/24/2009 until: 04/24/2013)
Ing. Tomáš Husenica - predseda predstavenstva
Mikulášska 11
Bratislava 811 01
From: 02/26/2009 Until: 04/11/2013
  (from: 04/25/2013 until: 04/24/2013)
Hana Husenicová
Mikulášska 11
Bratislava 811 01
  (from: 07/16/1999 until: 11/27/2003)
Ing. Monika Husenicová
Sputnikova 19
Bratislava 821 02
  (from: 03/21/1996 until: 11/27/2003)
Ing. Monika Husenicová
Suchá 6/A
Bratislava 831 01
From: 09/17/2002
  (from: 11/28/2003 until: 04/23/2009)
Ing. Monika Husenicová
Suchá 6/A
Bratislava 831 01
From: 09/17/2002 Until: 02/26/2009
  (from: 04/24/2009 until: 04/23/2009)
Ing. Slávka Miklošová
Toplianska 24
Bratislava 821 07
  (from: 03/21/1996 until: 07/15/1999)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva spoločnosti samostatne.
  (from: 05/28/2016)
Menom spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne.
  (from: 04/25/2013 until: 05/27/2016)
Menom spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne.
  (from: 04/24/2009 until: 04/24/2013)
V mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 11/12/2008 until: 04/23/2009)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva spolu, samostatne len Ing. Tomáš Husenica, alebo Ing. Monika Husenicová. Ostatní členovia predstavenstva môžu podpisovať samostatne len v rozsahu plných mocí im udelených predstavenstvom. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému, alebo napísanému názvu spoločnosti a menám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 11/28/2003 until: 11/11/2008)
Za spoločnosť podpisujú členovia predstavenstva samostatne. Oprávnení členovia sa podpisujú tak, že podpisujúci pridá svoj podpis (s uvedením funkcie) k názvu spoločnosti.
  (from: 03/21/1996 until: 11/27/2003)
Capital: 
166 000 EUR Paid up: 166 000 EUR
  (from: 04/24/2009)
5 000 000 Sk
  (from: 03/21/1996 until: 02/13/2009)
Shares: 
Number of shares: 50
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 320 EUR
  (from: 09/29/2011)
Number of shares: 50
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 320 EUR
  (from: 02/14/2009 until: 09/28/2011)
Number of shares: 50
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 11/28/2003 until: 02/13/2009)
Number of shares: 5000
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/03/2000 until: 11/27/2003)
Number of shares: 5000
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 03/21/1996 until: 04/02/2000)
Supervisory board: 
MUDr. Katarína Klostermannová
Čakanková 14966/9
Bratislava 821 07
From: 04/11/2013
  (from: 04/25/2013)
Bc. Katarína Klostermannová
Čakanková 14966/9
Bratislava 821 07
From: 04/11/2013
  (from: 04/25/2013)
Oliver Klostermann
Čakanková 14966/9
Bratislava 821 07
From: 04/11/2013
  (from: 04/25/2013)
Ing. Eugen Husenica
Mikulášska 11
Bratislava 811 01
  (from: 03/21/1996 until: 11/27/2003)
Ing. Hana Husenicová
Mikulášska 11
Bratislava 811 01
  (from: 03/21/1996 until: 04/23/2009)
Ing. Hana Husenicová
Mikulášska 11
Bratislava 811 01
Until: 02/26/2009
  (from: 04/24/2009 until: 04/23/2009)
Elena Špatinová
Novohradská 34
Bratislava 831 06
  (from: 03/21/1996 until: 11/27/2003)
Elena Špatinová
Novohorská 34
Bratislava 831 06
From: 09/17/2002
  (from: 11/28/2003 until: 04/23/2009)
Elena Špatinová
Novohorská 34
Bratislava 831 06
From: 09/17/2002 Until: 02/26/2009
  (from: 04/24/2009 until: 04/23/2009)
Ing. Ján Výboh
Nám. Mieru 1
Detva 962 12
From: 09/17/2002
  (from: 11/28/2003 until: 04/23/2009)
Ing. Ján Výboh
Nám. Mieru 1
Detva 962 12
From: 09/17/2002 Until: 02/26/2009
  (from: 04/24/2009 until: 04/23/2009)
Ing. Oto Klostermann - predseda dozornej rady
Polárna 10/16360
Bratislava 821 02
From: 02/26/2009 Until: 04/11/2013
  (from: 04/25/2013 until: 04/24/2013)
Ing. Oto Klostermann - predseda dozornej rady
Polárna 10/16360
Bratislava 821 02
From: 02/26/2009
  (from: 04/24/2009 until: 04/24/2013)
Mgr. Roman Lazar - člen dozornej rady
Ľudovíta Fullu 9B/3416
Bratislava 841 05
From: 02/26/2009 Until: 04/11/2013
  (from: 04/25/2013 until: 04/24/2013)
Mgr. Roman Lazar - člen dozornej rady
Ľudovíta Fullu 9B/3416
Bratislava 841 05
From: 02/26/2009
  (from: 04/24/2009 until: 04/24/2013)
Patrik Wiesner - člen dozornej rady
Astrová 12
Bratislava 821 01
From: 02/26/2009 Until: 04/11/2013
  (from: 04/25/2013 until: 04/24/2013)
Patrik Wiesner - člen dozornej rady
Astrová 12
Bratislava 821 01
From: 02/26/2009
  (from: 04/24/2009 until: 04/24/2013)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 6.10.1995. Vznikla premenou v súlade s § 69 ods. 1 Zák.č. 513/91 Zb. obchodnej spoločnosti HESO brokers, spol. s r.o. zrušenej bez likvidácie. Stanovy akciovej spoločnosti sú v súlade so Zák.č. 513/91 Zb. Všetky práva a záväzky zrušenej spoločnosti HESO bokers, spol. s r.o. prechádzajú na HESO brokers, a.s., o.c.p. Stary spis: Sa 1622
  (from: 03/21/1996)
Notárska zápisnica N 23/98, Nz 21/98 zo dňa 19.2.1998 a dodatok č. 1 k stanovám spoločnosti. Stary spis: Sa 1622
  (from: 02/27/1998)
Zmena stanov spoločnosti v časti zmeny sídla prijatá rozhodnutím VZ vo forme notárskej zápisnice N 235/99, Nz 190/99 zo dňa 22.6.1999.
  (from: 07/16/1999)
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 28.3.2000, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 60/2000, Nz 38/2000 spísanou notárkou JUDr. Soňou Böhmovou.
  (from: 04/03/2000)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I čk. ZSa 1538/02, Sa 1040/B zo dňa 5.5.2003, ktorým súd začal konanie ex offo o výmaze časti predmetu činnosti a dodatku k obchodnému menu.
  (from: 05/30/2003)
Zmena stanov spoločnosti rozhodnutím valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 343/2002 Nz 323/2002 z 17.9.2002
  (from: 11/28/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 8188/2008, Nz 47132/2008, NCRls 46711/2008 zo dňa 04.11.2008. Zmena obchodného mena z pôvodného HESO brokers a. s. na nové Castoria, a. s.
  (from: 11/12/2008)
Notárska zápisnica o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia N 542/2009, Nz 4344/2009 zo dňa 12.2.2009.
  (from: 02/14/2009)
Notárska zápisnica N 693/2009, Nz 5944/2009 zo dňa 26.02.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (from: 04/24/2009)
Rozhodnutie jediného akcionára - notárska zápisnica zo dňa 14.06.2012.
  (from: 06/16/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 11.04.2013.
  (from: 04/25/2013)
Date of updating data in databases:  02/29/2024
Date of extract :  03/02/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person