Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  27311/V

Business name: 
PALIUM s.r.o.
  (from: 03/12/2011 until: 01/07/2015)
Registered seat: 
Zbrojničná 14
Košice 040 01
  (from: 03/12/2011 until: 01/07/2015)
Identification number (IČO): 
46 058 630
  (from: 03/12/2011)
Date of entry: 
03/12/2011
  (from: 03/12/2011)
Legal ground(s) for dissolution: 
Rozhodnutie VZ spoločnosti PALIUM s.r.o. zo dňa 4.12.2014 o zrušení spoločnosti PALIUM s.r.o., so sídlom Zbrojničná 14, Košice 040 01, IČO: 46 058 630, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 27311/V bez likvidácie a jej zlúčení so spoločnosťou GLOSA s.r.o., so sídlom Fábryho 16, Košice 040 22, IČO: 45 991 103, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 26926/V, ktorá sa na základe uzatvorenej zmluvy o zlúčení vo forme notárskej zápisnice pod č. N 1190/2014, Nz 51525/2014 zo dňa 4.12.2014, stáva dňom účinnosti zlúčenia právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti PALIUM s.r.o. a preberá celé imanie zanikajúcej spoločnosti PALIUM s.r.o.
  (from: 01/08/2015)
Date of deletion: 
01/08/2015
  (from: 01/08/2015)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/12/2011)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 03/12/2011 until: 01/07/2015)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/08/2015)
Legal successor: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
GLOSA s.r.o. 45991103 ,
Fábryho
16
  (from: 01/08/2015)
Date of updating data in databases:  02/29/2024
Date of extract :  03/02/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person