Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1052/B

Business name: 
PAM - INVEST, a.s.
  (from: 07/16/1997)
Industry Investment, a.s.
  (from: 03/27/1996 until: 07/15/1997)
Registered seat: 
Dunajská 25
Bratislava 811 08
  (from: 06/16/2005)
Ružová dolina 6
Bratislava 821 08
  (from: 01/04/2001 until: 06/15/2005)
Ružova dolina 6
Bratislava 821 08
  (from: 03/27/1996 until: 01/03/2001)
Identification number (IČO): 
35 687 045
  (from: 03/27/1996)
Date of entry: 
03/27/1996
  (from: 03/27/1996)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/27/1996)
Objects of the company: 
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 03/06/2013)
kúpa tovaru rôzneho druhu za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/27/1996)
administratívne služby
  (from: 03/06/2013)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 03/27/1996)
sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
  (from: 03/27/1996)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 03/06/2013)
propagačná a reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/27/1996)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 03/06/2013)
prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá, ktoré slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
  (from: 03/06/2013)
factoring a forfaiting /Realizácia finančných operácií v oblasti obchodu/
  (from: 03/27/1996)
leasing hnuteľného tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/27/1996)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu predmetu podnikania okrem činností uvedených v bode 5
  (from: 03/27/1996)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/28/2006)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 03/28/2006)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
  (from: 10/09/2010)
pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
  (from: 10/09/2010)
nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie
  (from: 10/09/2010)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/20/1997)
Managing board
  (from: 03/27/1996 until: 03/19/1997)
Ing. Ivan Ostrihoň - predseda predstavenstva
Brusnicová 27
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 12/18/2018
  (from: 01/11/2019)
Ing. Jaroslav Šuveg - podpredseda predstavenstva
Záhumenná 21
Slovenský Grob 900 26
From: 12/18/2018
  (from: 01/11/2019)
Ing. Jozef Černý
Dolnomajerská 1223/3
Sereď 826 01
  (from: 03/27/1996 until: 03/19/1997)
RSDr. Pavol Dinka - podpredseda predstavenstva
Koprivnická 28
Bratislava 841 01
  (from: 03/20/1997 until: 01/03/2001)
Ing. Roman Doupovec - podpredseda predstavenstva
Nobelovo nám. 1173/7
Bratislava 851 01
From: 11/29/2007
  (from: 12/22/2007 until: 03/05/2013)
Ing. Roman Doupovec - podpredseda predstavenstva
Nobelovo nám. 1173/7
Bratislava 851 01
From: 11/29/2007 Until: 02/13/2013
  (from: 03/06/2013 until: 03/05/2013)
Mgr. Radovan Horecký
Haburská 41
Bratislava 821 01
  (from: 03/27/1996 until: 03/19/1997)
Ing. Stanislav Jurčovič - člen predstavenstva
Lúčna 1747/16
Modra 900 01
From: 10/11/2005
  (from: 02/09/2006 until: 07/07/2008)
Ing. Stanislav Jurčovič - člen predstavenstva
Lúčna 1747/16
Modra 900 01
From: 10/11/2005 Until: 07/01/2008
  (from: 07/08/2008 until: 07/07/2008)
Ing. Stanislav Jurkovič - člen predstavenstva
Lúčna 1747/16
Modra 900 01
From: 10/11/2005
  (from: 01/31/2006 until: 02/08/2006)
Ing. Ivan Ostrihoň - predseda
Brusnicová 27
Bratislava 831 01
  (from: 10/14/2009 until: 03/05/2013)
Ing. Ivan Ostrihoň - predseda
Brusnicová 27
Bratislava 831 01
Until: 02/13/2013
  (from: 03/06/2013 until: 03/05/2013)
Ing. Ivan Ostrihoň - predseda
Hlaváčikova 43
Bratislava 841 05
  (from: 01/04/2001 until: 10/13/2009)
Ing. Ivan Ostrihoň - predseda predstavenstva
Brusnicová 27
Bratislava 831 01
From: 02/14/2013
  (from: 03/06/2013 until: 01/10/2019)
Ing. Ivan Ostrihoň - predseda predstavenstva
Brusnicová 27
Bratislava 831 01
From: 02/14/2013 Until: 12/17/2018
  (from: 01/11/2019 until: 01/10/2019)
Patrik Potisk - člen
Šachorova 38
Bratislava 831 07
From: 08/25/2009
  (from: 10/14/2009 until: 06/15/2010)
Patrik Potisk - člen
Šachorova 38
Bratislava 831 07
From: 08/25/2009 Until: 05/10/2010
  (from: 06/16/2010 until: 06/15/2010)
Ing. Eduard Sahánek - člen predstavenstva
Klemensova 11
Bratislava 811 09
  (from: 03/20/1997 until: 01/03/2001)
Ing. Peter Sulík - člen
Farského 16
Bratislava 851 01
  (from: 01/04/2001 until: 06/15/2005)
Ing. Peter Sulík - člen
Farského 16
Bratislava 851 01
Until: 04/27/2005
  (from: 06/16/2005 until: 06/15/2005)
Ing. Miloš Sušarský - podpredseda predstavenstva
Kozia 25
Bratislava 811 03
From: 04/27/2005
  (from: 03/28/2006 until: 12/21/2007)
Ing. Miloš Sušarský - podpredseda predstavenstva
Kozia 25
Bratislava 811 03
From: 04/27/2005 Until: 11/29/2007
  (from: 12/22/2007 until: 12/21/2007)
Ing. Miloš Sušarský - podpredseda predstavenstva
Osloboditeľov 1012/2
Martin 036 01
From: 04/27/2005
  (from: 06/16/2005 until: 03/27/2006)
Ing. Jaroslav Šuveg - člen
33
České Brezovo 985 03
From: 05/10/2010
  (from: 06/16/2010 until: 03/05/2013)
Ing. Jaroslav Šuveg - člen
33
České Brezovo 985 03
From: 05/10/2010 Until: 02/13/2013
  (from: 03/06/2013 until: 03/05/2013)
Ing. Jaroslav Šuveg - podpredseda predstavenstva
České Brezovo 33
České Brezovo 985 03
From: 02/14/2013
  (from: 03/06/2013 until: 01/10/2019)
Ing. Jaroslav Šuveg - podpredseda predstavenstva
České Brezovo 33
České Brezovo 985 03
From: 02/14/2013 Until: 12/17/2018
  (from: 01/11/2019 until: 01/10/2019)
JUDr. Ľuboš Valach - predseda predstavenstva
Vysoká 4
Bratislava 811 06
  (from: 03/20/1997 until: 01/03/2001)
JUDr. Ľuboš Valach - podpredseda
Vysoká 4
Bratislava 811 06
  (from: 01/04/2001 until: 01/30/2006)
JUDr. Ľuboš Valach - podpredseda
Vysoká 4
Bratislava 811 06
Until: 10/11/2005
  (from: 01/31/2006 until: 01/30/2006)
Ing. Zuzana Vargová - člen
Štvrtok na Ostrove 483
Štvrtok na Ostrove 930 40
From: 07/01/2008
  (from: 07/08/2008 until: 10/13/2009)
Ing. Zuzana Vargová - člen
Štvrtok na Ostrove 483
Štvrtok na Ostrove 930 40
From: 07/01/2008 Until: 08/25/2009
  (from: 10/14/2009 until: 10/13/2009)
Andrej Žucha
Sklárska 6
Nemšová 914 41
  (from: 03/27/1996 until: 03/19/1997)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť je navonok zastupovaná predstavenstvom. Predseda predstavenstva koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne. Podpredseda predstavenstva koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne, okrem prípadov prevodu nehnuteľností, prevodu obchodného podielu alebo prevodu cenných papierov, kedy koná a podpisuje vždy spoločne s predsedom predstavenstva. Za spoločnosť každý z jej členov z predstavenstva (predseda a podpredseda) podpisuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 03/06/2013)
Spoločnosť je navonok zastupovaná predstavenstvom. Predseda predstavenstva koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne. Podpredseda predstavenstva koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne, okrem prípadov prevodu nehnuteľností, prevodu obchodného podielu alebo prevodu cenných papierov, kedy koná a podpisuje vždy spoločne s predsedom predstavenstva. Člen predstavenstva koná a podpisuje v mene spoločnosti vždy spoločne s predsedom predstavenstva alebo podpredsedom predstavenstva, pričom v prípade prevodu nehnuteľnosti, prevodu obchodného podielu alebo cenných papierov koná a podpisuje vždy len s predsedom predstavenstva. Za spoločnosť všetci členovia predstavenstva (predseda, podpredseda, člen) podpisujú tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.
  (from: 01/31/2006 until: 03/05/2013)
Ing. Ivan Ostrihoň koná v mene spoločnosti samostatne, Ing. Miloš Sušarský koná v mene spoločnosti samostatne, okrem prípadov prevodu nehnuteľnosti alebo prevodu oobchodného podielu a cenných papierov, kedy koná spoločne s Ing. Ivanom Ostrihoňom, JUDr. Ľuboš Valach koná v mene spoločnosti vždy spoločne aspoň s jedným členom predstavenstva, pričom v prípadoch prevodu nehnuteľnosti alebo prevodu obchodného podielu a cenných papierov koná vždy len s Ing. Ivanom Ostrihoňom. Za spoločnosť členovia predstavenstva podpisujú tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.
  (from: 06/16/2005 until: 01/30/2006)
Spoločnosť je navonok zastupovaná predstavenstvom. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 03/20/1997 until: 06/15/2005)
Spoločnosť je navonok zastupovaná predstaven- stvom. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú: a) predseda predstavenstva samostatne, alebo b) súhlasným prejavom vôle dvoch členov predstavenstva.
  (from: 03/27/1996 until: 03/19/1997)
Capital: 
33 193,9 EUR Paid up: 33 193,9 EUR
  (from: 10/14/2009)
1 000 000 Sk
  (from: 03/27/1996 until: 10/13/2009)
Shares: 
Number of shares: 10
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 319,39 EUR
  (from: 10/14/2009)
Number of shares: 10
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 01/04/2001 until: 10/13/2009)
Number of shares: 100
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 03/27/1996 until: 01/03/2001)
Stockholder: 
Ing. Ivan Ostrihoň
Brusnicová 27
Bratislava 831 01
  (from: 03/06/2013)
Supervisory board: 
Paulína Chorváth
Račianska 1516/53
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
From: 12/18/2018
  (from: 01/11/2019)
Ing. arch. Zdenek Švec
Budovateľská 1136/38
Veľké Úľany 925 22
From: 12/18/2018
  (from: 01/11/2019)
Miroslav Cittel
Vyšehradská 3020/11
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 06
From: 07/01/2020
  (from: 10/28/2020)
Ing. Štefan Bednár - člen
Lysákova 6
Bratislava 841 01
  (from: 01/04/2001 until: 01/30/2006)
Ing. Štefan Bednár - člen
Lysákova 6
Bratislava 841 01
Until: 10/11/2005
  (from: 01/31/2006 until: 01/30/2006)
Ing. Dušan Drobuliak - predseda
Tonkovce 672
Nový Život 930 38
  (from: 01/04/2001 until: 01/30/2006)
Ing. Dušan Drobuliak - predseda
Tonkovce 672
Nový Život 930 38
Until: 10/11/2005
  (from: 01/31/2006 until: 01/30/2006)
Viktor Dúbravický - podpredseda dozornej rady
Tematínska 2
Bratislava 851 01
  (from: 03/20/1997 until: 01/03/2001)
Paulína Ďuriačová
Obyce 411
Obyce 951 95
From: 02/14/2013
  (from: 03/06/2013 until: 01/10/2019)
Paulína Ďuriačová
Obyce 411
Obyce 951 95
From: 02/14/2013 Until: 12/17/2018
  (from: 01/11/2019 until: 01/10/2019)
Ing. Pavol Kalman - podpredseda
Jána Mudrocha 1353/30
Senica 905 01
  (from: 01/04/2001 until: 01/30/2006)
Ing. Pavol Kalman - podpredseda
Jána Mudrocha 1353/30
Senica 905 01
Until: 10/11/2005
  (from: 01/31/2006 until: 01/30/2006)
Mgr. Drahomír Kriváň
Kýčerského 3
Bratislava 811 05
  (from: 03/27/1996 until: 03/19/1997)
Ingrid Kupkovičová
Malé Leváre 453
Malé Leváre 908 74
From: 10/11/2005
  (from: 01/31/2006 until: 10/13/2009)
Ingrid Kupkovičová
Malé Leváre 453
Malé Leváre 908 74
From: 10/11/2005 Until: 08/25/2009
  (from: 10/14/2009 until: 10/13/2009)
Ing. Ivan Ostrihoň - člen dozornej rady
Jašíkova 13
Bratislava 821 03
  (from: 03/20/1997 until: 01/03/2001)
Soňa Pethöová
Baltská 1
Bratislava 821 07
From: 02/14/2013
  (from: 03/06/2013 until: 01/10/2019)
Soňa Pethöová
Baltská 1
Bratislava 821 07
From: 02/14/2013 Until: 12/17/2018
  (from: 01/11/2019 until: 01/10/2019)
Soňa Pethöová
Baltská 1
Bratislava 821 07
From: 10/11/2005
  (from: 01/31/2006 until: 03/05/2013)
Soňa Pethöová
Baltská 1
Bratislava 821 07
From: 10/11/2005 Until: 02/13/2013
  (from: 03/06/2013 until: 03/05/2013)
Marta Podhradská - predseda dozornej rady
Dunajská 18
Bratislava 811 08
  (from: 03/20/1997 until: 01/03/2001)
Ing. Zdenek Polák
Dalloša 1348
Sládkovičovo 925 21
  (from: 03/27/1996 until: 03/19/1997)
Robert Spišák
Šafáriková 33
Rožňava 048 01
  (from: 03/27/1996 until: 03/19/1997)
Andrea Šidlová
Cabanova 32
Bratislava 841 02
From: 08/25/2009
  (from: 10/14/2009 until: 03/05/2013)
Andrea Šidlová
Cabanova 32
Bratislava 841 02
From: 08/25/2009 Until: 02/13/2013
  (from: 03/06/2013 until: 03/05/2013)
Martin Vaverčák
Klobučnícka 4
Bratislava 811 01
From: 02/14/2013
  (from: 03/06/2013 until: 01/10/2019)
Martin Vaverčák
Klobučnícka 4
Bratislava 811 01
From: 02/14/2013 Until: 12/17/2018
  (from: 01/11/2019 until: 01/10/2019)
Martin Vaverčák
Klobučnícka 4
Bratislava 811 01
From: 10/11/2005
  (from: 01/31/2006 until: 03/05/2013)
Martin Vaverčák
Klobučnícka 4
Bratislava 811 01
From: 10/11/2005 Until: 02/13/2013
  (from: 03/06/2013 until: 03/05/2013)
Ingrid Šuľanová
Jurigovo nám. 437/5
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 12/18/2018 Until: 06/30/2020
  (from: 10/28/2020 until: 10/27/2020)
Ingrid Šuľanová
Jurigovo nám. 437/5
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 12/18/2018
  (from: 01/11/2019 until: 10/27/2020)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 29.2.1996 v zmysle príslušných ustanovení Zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 1634
  (from: 03/27/1996)
Notárska zápisnica č. N 83/97, Nz 83/97 zo dňa 4.3.1997, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 4.3.1997. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 4.3.1997.
  (from: 03/20/1997)
Zmena stanov akciovej spoločnosti bola odsú- hlasená na valnom zhromaždení konanom dňa 30.6.1997 - priebeh osvedčený notárskou zá- pisnicou N 261/97, Nz 260/97 spísanou notárom JUDr. Stanislavom Bauerom. Zmena obchodného mena - pôvodné Industry Investment, a.s.
  (from: 07/16/1997)
Na valnom zhromaždení dňa 19.12.2000, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnice N 629/00, Nz 628/00 napísanej dňa 19.12.2000 notárom JUDr. Baunerom bola schválená zmena stanov a orgánoch spoločnosti, Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva dňa 19.12.2000, Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady dňa 19.12.2000
  (from: 01/04/2001)
Zápisnica z valného zhromaždenia spísaná formou notárskej zápisnice N 83/2005, Nz 18033/2005 zo dňa 27.04.2005.
  (from: 06/16/2005)
Notárska zápisnica č. N 204/2005, Nz 47267/2005, NCRIs 46762/2005 zo dňa 11.10.2005.
  (from: 01/31/2006)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.07.2008.
  (from: 07/08/2008)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.08.2009.
  (from: 10/14/2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.05.2010.
  (from: 06/16/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 520/2010, Nz 33378/2010 a NCRIs 33882/2010 zo dňa 20.09.2010.
  (from: 10/09/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.02.2013 vo forme notárskej zápisnice N 169/2013, Nz 4557/2013, NCRIs 4681/2013.
  (from: 03/06/2013)
Date of updating data in databases:  07/01/2022
Date of extract :  07/05/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person