Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1053/B

Business name: 
IAN, a.s.v lividácii
  (from: 08/14/2000 until: 04/02/2001)
IAN, a.s.
  (from: 04/01/1996 until: 08/13/2000)
Registered seat: 
322
Rovinka 900 49
  (from: 05/02/2000 until: 04/02/2001)
Bulharská 72
Bratislava 821 04
  (from: 04/01/1996 until: 05/01/2000)
Identification number (IČO): 
35 687 240
  (from: 04/01/1996)
Date of entry: 
04/01/1996
  (from: 04/01/1996)
Date of deletion: 
04/03/2001
  (from: 04/03/2001)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/01/1996)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/01/1996 until: 04/02/2001)
kúpa tovaru na účely jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/01/1996 until: 04/02/2001)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 04/01/1996 until: 04/02/2001)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 04/01/1996 until: 04/02/2001)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/14/2000 until: 04/02/2001)
Managing board
  (from: 04/01/1996 until: 08/13/2000)
JUDr. Eduard Bárány , CSc. - člen
Sládkovičova 9
Bratislava
  (from: 04/27/1998 until: 02/22/1999)
Ing. Peter Ecker - člen
Družstevná 11
Modra
  (from: 04/01/1996 until: 04/26/1998)
Ján Kišon - člen
Dukelská 37
Modra
  (from: 02/23/1999 until: 08/13/2000)
Ján Kišon - predseda predstavenstva
Dukelská 37
Modra
  (from: 04/01/1996 until: 04/26/1998)
Mária Kováčiková - členka
Topoľčianska 7
Bratislava
  (from: 04/01/1996 until: 04/26/1998)
Peter Obenrauch - podpredseda
Jasovská 51
Bratislava
  (from: 02/23/1999 until: 08/13/2000)
MUDr. Branislav Potančok - člen
Studenohorská 2
Bratislava
  (from: 04/27/1998 until: 02/22/1999)
Ing. František Šimurka - predseda
Karola Adlera 11
Bratislava
  (from: 02/23/1999 until: 08/13/2000)
Ing. Peter Škutil - predseda predstavenstva
Údolná 11
Bratislava
  (from: 04/27/1998 until: 02/22/1999)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje likvidátor samostatne.
  (from: 08/14/2000 until: 04/02/2001)
Za spoločnosť konajú a podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne, alebo predseda a generálny riaditeľ samostatne.
  (from: 04/01/1996 until: 08/13/2000)
Capital: 
6 000 000 Sk
  (from: 04/01/1996 until: 04/02/2001)
Shares: 
Number of shares: 120
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 50 000 Sk
  (from: 05/02/2000 until: 04/02/2001)
Number of shares: 120
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 50 000 Sk
  (from: 04/01/1996 until: 05/01/2000)
Supervisory board: 
Justín Albertovič - člen
Družstevná 28
Modra
  (from: 04/01/1996 until: 04/26/1998)
Mgr. Alžbeta Bystrianska - členka
Zadunajská 3
Bratislava
  (from: 04/27/1998 until: 02/22/1999)
Ing. Igor Foltín - predseda dozornej rady
Pod Lipami 2
Šurany
  (from: 04/27/1998 until: 02/22/1999)
Mária Kováčiková - členka
Topoľčianska 7
Bratislava
  (from: 02/23/1999 until: 04/02/2001)
Veronika Súrová - členka
Lotyšská 26
Bratislava
  (from: 04/27/1998 until: 02/22/1999)
Ing. Zdeněk Šípoš - predseda
Karola Adlera 15
Bratislava
  (from: 02/23/1999 until: 04/02/2001)
Prof.Ing. Bohumil Škárka , DrSc - predseda dozornej rady
Púpavova 30
Bratislava
  (from: 04/01/1996 until: 04/26/1998)
Ing. Alena Štrauchová - členka
Tománkova 2
Bratislava
  (from: 02/23/1999 until: 04/02/2001)
Ján Zemanec - člen
Trnavská 10
Modra
  (from: 04/01/1996 until: 04/26/1998)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Peter Eckert
Družstevná 11
Modra
  (from: 08/14/2000 until: 04/02/2001)
Other legal facts: 
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 23.2.01 bola schválená Záverečná správa o priebehu likvidácie, Záverečná účtovná zavierka a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku. Výmazuje sa: Obchodná spoločnosť IAN, a.s. v likvidácii so sídlom Rovinka 322, 900 49, IČO: 35 687 240 zapísaná v odd Sa vl. č. 1053/B sa dňom 3.4.01 vymazuje z obchodného registra.
  (from: 04/03/2001)
Notárska zápisnica N 30/96 Nz 30/96 zo dňa 29.1.1996 a stanovy akciovej spoločnosti v zmysle Zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 1635
  (from: 04/01/1996 until: 04/02/2001)
Notárska zápisnica N 64/97, NZ 63/97 spísaná dňa 17.2.1997 notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 17.2.1997, na ktorom bolo schválené nové znenie stanov, personálne zmeny v predstavenstve a dozornej rade. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 19.6.1997. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 19.6.1997. Stary spis: Sa 1635
  (from: 04/27/1998 until: 04/02/2001)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.10.1998. Zápisnica zo zasadania predstavenstva zo dňa 15.10.1998. Zápisnica zo zasadania dozornej rady zo dňa 15.10.1998.
  (from: 02/23/1999 until: 04/02/2001)
Zmena stanov bola schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 21.1.2000, ktoré bolo osvedčené notárskou zápisnicou č. N 7/00, Nz 7/00 Notárskeho Úradu v Chtelnici.
  (from: 05/02/2000 until: 04/02/2001)
Rozhodnutie valného zhromaždenia osvedčené dňa 8.6.2000 do notárskej zápisnice č. N 133/2000, Nz 120/2000 o zrušení spoločnosti a vstupe do likvidácie.
  (from: 08/14/2000 until: 04/02/2001)
Date of updating data in databases:  07/04/2022
Date of extract :  07/07/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person