Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1059/B

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
Zámocká spoločnosť, akciová spoločnosť
  (from: 04/03/1996)
Registered seat: 
Kapitulská 12
Banská Bystrica 975 15
  (from: 11/12/2001)
Identification number (IČO): 
35 687 533
  (from: 04/03/1996)
Date of entry: 
04/03/1996
  (from: 04/03/1996)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/03/1996)
Objects of the company: 
kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 06/12/1997)
kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /veľkoobchod/
  (from: 06/12/1997)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 06/12/1997)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 06/12/1997)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 06/12/1997)
obstarávanie služieb spojených s prevádzkou nehnuteľností a správou majetku
  (from: 06/12/1997)
prenájom a prevádzka garáží
  (from: 06/12/1997)
spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie
  (from: 10/06/1999)
projektovanie stavieb
  (from: 10/06/1999)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (from: 10/06/1999)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 10/06/1999)
výkonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb, vrátane sídliskovej vybavenosti
  (from: 10/06/1999)
inžinierska činnosť okrem vybraných činností v stavebníctve
  (from: 10/06/1999)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/03/1996)
Ing. Ladislav Hoffmann - člen
Gajova 19
Bratislava
  (from: 10/06/1999)
Ing. Mária Maderová - člen
Hlavná 84
Stupava
  (from: 10/06/1999)
Ing. Ondrej Garaj - predseda
ul. Mesačná 196/2
Lučenec 984 01
  (from: 09/03/2001)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom na právny úkon je potrebná písomná forma a podpis vždy aspoň dvoch členov predstavenstva, pokiaľ nie je v stanovách určené inak.
  (from: 04/03/1996)
Capital: 
120 000 000 Sk
  (from: 10/06/1999)
Shares: 
Number of shares: 120
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 10/14/1996)
Supervisory board: 
Ing.arch. Juraj Dobrocký - člen
Dr. Vodu 21
Lučenec
  (from: 10/06/1999)
JUDr. Jozef Moravčík - člen
Bílikova 15
Bratislava
  (from: 10/06/1999)
Ing. Jozef Papanetz - predseda
Rúbanisko III/4
Lučenec
  (from: 10/06/1999)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 8.3.1996 v súlade s ust. §§ 154 - 220 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: Sa 1641
  (from: 04/03/1996)
Dodatok k osvedčeniu o založení spoločnosti spísanej dňa 08.03.1996, pod. č. N 36/96, Nz 28/96 vo forme notárskej zápisnice N 154/ 96, Nz 134/96 napísanej dňa 09.10.1996 notárkou JUDr. Janou Mikušovou. Stary spis: Sa 1641
  (from: 10/14/1996)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 30.4.1997, priebeh ktorého bol overený do notárskej zápisnice č. N 74/97, Nz 72/97. Stary spis: Sa 1641
  (from: 06/12/1997)
Zmena stanov schválená valným rozhodnutím dňa 7.5.1998, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 106/98, Nz 111/98 notárkou JUDr. Alžbetou Juríkovou.
  (from: 07/22/1998)
Notárska zápisnica č. N 242/97, Nz 241/97 zo dňa 28.11.1997 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v časti predmet činnosti. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.8.1999, na ktorom boli schválené zmeny v predstavenstve a dozornej rade.
  (from: 10/06/1999)
Notárska zápisnica N 93/00, Nz 85/00 spísaná dňa 6.4.2000 notárkou JUDr. Janou Mikušovou, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bol schválený dodatok č. 3 k stanovám - zmena čl. 1 ods. 2, čl. 12 ods. 3.
  (from: 06/21/2000)
Zmena stanov schválená riadnym valným zhromaždením dňa 18.4.2001, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 136/2001, Nz 134/2001.
  (from: 09/03/2001)
Notárska zápisnica č. N387/2001, Nz 383/2001, zo dňa 1.10.2001 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v časti sídlo spoločnosti.
  (from: 11/12/2001)
Date of updating data in databases:  07/04/2022
Date of extract :  07/06/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person