Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1769/S

Business name: 
Future, spol. s r.o. "v likvidácii"
  (from: 04/03/2015 until: 08/11/2015)
Future, spol. s r.o.
  (from: 03/04/1994 until: 04/02/2015)
Registered seat: 
Š. Višňovského 2515/7
Zvolen 960 01
  (from: 04/03/2015 until: 08/11/2015)
Námestie SNP 87/8
Zvolen 960 01
  (from: 03/04/1994 until: 04/02/2015)
Identification number (IČO): 
31 602 096
  (from: 03/04/1994)
Date of entry: 
03/04/1994
  (from: 03/04/1994)
Person dissolved from: 
1.4.2015
  (from: 08/12/2015)
Legal ground(s) for dissolution: 
Rozhodnutím spoločníkov o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
  (from: 08/12/2015)
Date of deletion: 
08/12/2015
  (from: 08/12/2015)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 08/12/2015)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/04/1994)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľných obchodných živností
  (from: 03/04/1994 until: 08/11/2015)
píliarska činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/05/1998 until: 08/11/2015)
výroba drevených obalov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/05/1998 until: 08/11/2015)
výroba lisovaných pilinových brikiet na báze dreva
  (from: 01/05/1998 until: 08/11/2015)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/05/1998 until: 08/11/2015)
výroba jednoduchých výrobkov z dreva v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/05/1998 until: 08/11/2015)
poradenská činnosť v drevospracujúcom priemysle
  (from: 01/05/1998 until: 08/11/2015)
Partners: 
Ing. Milan Andrášik
R. Jašíka 12
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 08/10/1998 until: 03/14/2000)
Milan Andrášik
Voljanského 12
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 08/10/1998 until: 10/07/1999)
Ing. Milan Andrášik
R. Jašíka 12
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 01/05/1998 until: 08/09/1998)
Ing. Milan Andrášik
R. Jašíka 12
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 03/04/1994 until: 01/04/1998)
Peter Donoval
20
Železná Breznica
Slovak Republic
  (from: 10/08/1999 until: 03/14/2000)
Ing. Marián Donoval
20
Železná Breznica
Slovak Republic
  (from: 08/10/1998 until: 03/14/2000)
Ing. Eugen Melega
Pražská 11
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 08/10/1998 until: 03/14/2000)
Václav Procházka
Kalinčiakova 14
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 08/10/1998 until: 03/14/2000)
Václav Procházka
Kalinčiakova 14
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 01/05/1998 until: 08/09/1998)
Václav Procházka
Kalinčiakova 14
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 03/04/1994 until: 01/04/1998)
Ing. Pavel Ryba
Francisciho 5
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 08/10/1998 until: 03/14/2000)
Mgr. Svetozár Slamka
Novozámocká 21
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 08/10/1998 until: 03/14/2000)
JUDr. Vladimír Štulrajter
R. Jašíka 12
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 08/10/1998 until: 03/14/2000)
Ing. Milan Andrášik
R. Jašíka 12
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 03/15/2000 until: 08/11/2015)
Contribution of each member: 
Ing. Milan Andrášik
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 03/04/1994 until: 01/04/1998)
Václav Procházka
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 03/04/1994 until: 01/04/1998)
Ing. Milan Andrášik
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 01/05/1998 until: 08/09/1998)
Václav Procházka
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 01/05/1998 until: 08/09/1998)
Ing. Milan Andrášik
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 08/10/1998 until: 03/14/2000)
Václav Procházka
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 08/10/1998 until: 03/14/2000)
JUDr. Vladimír Štulrajter
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 08/10/1998 until: 03/14/2000)
Ing. Eugen Melega
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 08/10/1998 until: 03/14/2000)
Mgr. Svetozár Slamka
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 08/10/1998 until: 03/14/2000)
Ing. Pavel Ryba
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 08/10/1998 until: 03/14/2000)
Ing. Marián Donoval
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 08/10/1998 until: 03/14/2000)
Milan Andrášik
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 08/10/1998 until: 10/07/1999)
Peter Donoval
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 10/08/1999 until: 03/14/2000)
Ing. Milan Andrášik
Amount of investment: 240 000 Sk Paid up: 240 000 Sk
  (from: 03/15/2000 until: 02/22/2010)
Ing. Milan Andrášik
Amount of investment: 7 967 EUR Paid up: 7 967 EUR
  (from: 02/23/2010 until: 08/11/2015)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 04/03/2015 until: 08/11/2015)
konatelia
  (from: 03/15/2000 until: 04/02/2015)
konatelia
  (from: 03/04/1994 until: 03/14/2000)
Ing. Milan Andrášik
R. Jašíka 12
Zvolen
  (from: 03/04/1994 until: 01/04/1998)
Ing. Marián Donoval
20
Železná Breznica
  (from: 08/10/1998 until: 03/14/2000)
Ing. Eugen Melega
Pražská 11
Zvolen
  (from: 08/10/1998 until: 03/14/2000)
Václav Procházka
Kalinčiakova 14
Banská Bystrica
  (from: 03/04/1994 until: 01/04/1998)
Václav Procházka
Kalinčiakova 14
Banská Bystrica
  (from: 01/05/1998 until: 03/14/2000)
Ing. Pavel Ryba
Francisciho 5
Zvolen
  (from: 08/10/1998 until: 03/14/2000)
Mgr. Svetozár Slamka
Novozámocká 21
Zvolen
  (from: 08/10/1998 until: 03/14/2000)
JUDr. Vladimír Štulrajter
R. Jašíka 12
Zvolen
  (from: 08/10/1998 until: 03/14/2000)
Ing. Milan Andrášik
R. Jašíka 12
Zvolen
  (from: 01/05/1998 until: 08/11/2015)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 03/15/2000 until: 08/11/2015)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 03/04/1994 until: 03/14/2000)
Capital: 
7 967 EUR Paid up: 7 967 EUR
  (from: 02/23/2010 until: 08/11/2015)
240 000 Sk
  (from: 08/10/1998 until: 02/22/2010)
100 000 Sk
  (from: 03/04/1994 until: 08/09/1998)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 04/01/2015
  (from: 04/03/2015)
 Liquidators:
ECONOMIC SK REALITNÁ s.r.o.
Š. Višňovského 2515/7
Zvolen 960 01
From: 04/01/2015 Until: 08/12/2015
  (from: 04/03/2015)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje likvidátor samostatne v rozsahu ustanovenom § 72 Obchodného zákonníka
  (from: 04/03/2015)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou, zo dňa 23.2.1994 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Starý spis: S.r.o. 4925
  (from: 03/04/1994 until: 08/11/2015)
Valné zhromaždenie, konané dňa 24.11.1997, schválilo Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
  (from: 01/05/1998 until: 08/11/2015)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 22.6.1998 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve
  (from: 08/10/1998 until: 08/11/2015)
Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaž- denia zo dňa 6.9.1999 a Dodatok č. 3.
  (from: 10/08/1999 until: 08/11/2015)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 1.10.1999 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy.
  (from: 03/15/2000 until: 08/11/2015)
Zapisujú sa zmeny na základe rozhodnutia jediného spoločníka zo dňa 18. 3. 2015
  (from: 04/03/2015 until: 08/11/2015)
Date of updating data in databases:  08/08/2022
Date of extract :  08/10/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person