Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1089/B

Business name: 
BPT INVEST, a.s. v likvidácii
  (from: 12/24/2004 until: 09/18/2006)
BPT INVEST, a.s.
  (from: 05/30/1996 until: 12/23/2004)
Registered seat: 
Hattalova 12/C
Bratislava 831 03
  (from: 06/24/2002 until: 09/18/2006)
Štefánikova 5
Bratislava 811 06
  (from: 10/08/1999 until: 06/23/2002)
Košická 6
Bratislava 821 06
  (from: 05/30/1996 until: 10/07/1999)
Identification number (IČO): 
35 691 344
  (from: 05/30/1996)
Date of entry: 
05/30/1996
  (from: 05/30/1996)
Date of deletion: 
09/19/2006
  (from: 09/19/2006)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 09/19/2006)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/30/1996)
Objects of the company: 
vykonávanie dražieb mimo výkon rozhodnutia
  (from: 10/08/1999 until: 01/12/2003)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 05/30/1996 until: 09/18/2006)
leasing spojený s financovaním
  (from: 05/30/1996 until: 09/18/2006)
factoring a forfaiting - realizácia finančných operácií v oblasti obchodu a služieb
  (from: 05/30/1996 until: 09/18/2006)
poskytovanie poradenských a sprostredkovateľských služieb v oblasti factoringu a forfaitingu
  (from: 05/30/1996 until: 09/18/2006)
sprostredkovateľská činnosť pri nákupe a predaji hnuteľného a nehnuteľného majetku
  (from: 05/30/1996 until: 09/18/2006)
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
  (from: 10/08/1999 until: 09/18/2006)
organizovanie dobrovoľných dražieb
  (from: 01/13/2003 until: 09/18/2006)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/30/1996 until: 09/18/2006)
Ľuboš Áč - podpredseda
Hečkova 24
Bratislava
  (from: 03/12/2001 until: 06/23/2002)
Ing. Adriana Angelovičová - člen
Dubovická Roveň 7
Lipany
  (from: 12/16/1999 until: 10/22/2000)
Ing. Stanislav Brečka , PhD. - predseda
Ružová 25
Galanta
  (from: 05/13/1999 until: 12/15/1999)
Ing. Adriana Fedáková - člen
Dubovická Roveň 7
Lipany
  (from: 10/23/2000 until: 06/23/2002)
Mário Hoffmann - predseda predstavenstva
Grösslingova ul. č. 45
Bratislava 811 09
From: 04/30/2002
  (from: 06/24/2002 until: 09/18/2006)
JUDr. Berta Horváthová - člen predstavenstva
Bodvianska ul. č. 19
Bratislava 821 07
From: 04/30/2002 Until: 04/30/2003
  (from: 06/24/2002 until: 06/05/2003)
Ing. Rastislav Kasanický - člen
Sekurisova 14
Bratislava
  (from: 05/30/1996 until: 05/12/1999)
Ing. Rastislav Kasanický - podpredseda
Sekurisova 14
Bratislava
  (from: 05/13/1999 until: 12/15/1999)
Ing. Rastislav Kasanický - predseda
Sekurisova 14
Bratislava
  (from: 12/16/1999 until: 03/11/2001)
Ing. Boris Kocúr - podpredseda
Laurinská 10
Bratislava
  (from: 05/30/1996 until: 05/12/1999)
Ing. Milan Lônčík - predseda
Beniakova 2
Bratislava
  (from: 05/30/1996 until: 05/12/1999)
Ing. Tomáš Pivarči - podpredseda
Kolískova 6
Bratislava
  (from: 02/24/2000 until: 03/11/2001)
Ing. Tomáš Pivarči - predseda
Kolískova 6
Bratislava
  (from: 03/12/2001 until: 06/23/2002)
Ing. Miroslav Prokop - člen predstavenstva
Furdekova 25
Bratislava 851 02
From: 04/30/2003
  (from: 06/06/2003 until: 09/18/2006)
Mgr. Alexander Sako - člen predstavenstva
Hanulova ul. č. 11
Bratislava 841 01
From: 04/30/2002 Until: 04/30/2003
  (from: 06/24/2002 until: 06/05/2003)
JUDr. Ľudovít Šajgal - člen
Ševčenkova 29
Bratislava
  (from: 05/13/1999 until: 12/15/1999)
JUDr. Ľudovít Šajgal - podpredseda
Ševčenkova 29
Bratislava
  (from: 12/16/1999 until: 02/23/2000)
Ing. Lýdia Vrbová - člen predstavenstva
Korabinského 46
Bratislava 811 02
From: 04/30/2003
  (from: 06/06/2003 until: 09/18/2006)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti je oprávnený konať a zaväzovať sa každý z členov predstavenstva spoločnosti. Podpisovať za spoločnosť sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 12/24/2004 until: 09/18/2006)
Menom spoločnosti je oprávnený konať a zaväzovať sa každý z členov predstavenstva spoločnosti. Podpisovať za spoločnosť sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 05/30/1996 until: 12/23/2004)
Capital: 
661 000 000 Sk
  (from: 06/24/2002 until: 09/18/2006)
11 000 000 Sk
  (from: 10/08/1999 until: 06/23/2002)
10 000 000 Sk
  (from: 05/30/1996 until: 10/07/1999)
Shares: 
Number of shares: 661
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 06/24/2002 until: 09/18/2006)
Number of shares: 11
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 12/16/1999 until: 06/23/2002)
Number of shares: 11000
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 10/08/1999 until: 12/15/1999)
Number of shares: 10000
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 05/30/1996 until: 10/07/1999)
Supervisory board: 
Monika Kányová - člen
13
Kosihy nad Ipľom
  (from: 02/24/2000 until: 06/23/2002)
Ing. Ivan Mikuš - člen
Gercenova 7
Bratislava
  (from: 05/30/1996 until: 05/12/1999)
Ing. Ivan Mikuš - člen
Gercenova 7
Bratislava
  (from: 05/13/1999 until: 12/15/1999)
Ing. Magdaléna Nagyová - predseda
Dunajská 24
Bratislava
  (from: 05/30/1996 until: 05/12/1999)
JUDr. Mária Papcunová - predseda dozornej rady
Toryská ul. č. 38
Bratislava 821 07
Until: 04/30/2003
  (from: 06/24/2002 until: 06/05/2003)
Ing. František Párovský - člen
Čapkova 12
Bratislava
  (from: 05/30/1996 until: 05/12/1999)
Ing. František Perutka - člen
Šášovská 4
Bratislava
  (from: 12/16/1999 until: 02/23/2000)
Ing. Miroslav Remeta - podpredseda
Vihorlatská 3
Prešov
  (from: 02/24/2000 until: 06/23/2002)
Ing. Milan Svocák - predseda
Beniakova 278
Bratislava
  (from: 12/16/1999 until: 06/23/2002)
Ing. Milan Svocák - predseda
Beniakova 28
Bratislava
  (from: 05/13/1999 until: 12/15/1999)
JUDr. Ľudovít Šajgal - podpredseda
Ševčenkova 25
Bratislava
  (from: 05/30/1996 until: 05/12/1999)
Ing. Dagmar Tapšíková - člen
Pri vinohradoch 82
Bratislava
  (from: 05/30/1996 until: 05/12/1999)
JUDr. Zlata Treichelová - podpredseda
Budatínska 23
Bratislava
  (from: 05/13/1999 until: 12/15/1999)
JUDr. Zlata Treichelová - podpredseda
Budatínska 23
Bratislava
  (from: 12/16/1999 until: 02/23/2000)
Ing. Miroslav Remeta - člen dozornej rady
Vihorlatská ul. č. 3
Prešov 080 01
  (from: 06/24/2002 until: 09/18/2006)
Ing. Ľubica Stachová - člen dozornej rady
Seberíniho ul. č. 13
Bratislava 821 03
  (from: 06/24/2002 until: 09/18/2006)
Ing. Rudolf Lachkovič - predseda dozornej rady
Majerská 2
Bratislava 821 07
From: 04/30/2003
  (from: 06/06/2003 until: 09/18/2006)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 12/01/2004
  (from: 12/24/2004)
 Liquidators:
JUDr. Juraj Vrábel
Gercenova 35
Bratislava 851 01
From: 12/01/2004 Until: 09/19/2006
  (from: 06/28/2017)
 Liquidators:
JUDr. Juraj Vrábel
Gercenova 35
Bratislava 851 01
From: 12/01/2004
  (from: 12/24/2004 until: 06/27/2017)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 12/24/2004)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť BPT INVEST, a.s. v likvidácii, so sídlom Hattalova 12/C, 831 03 Bratislava, zapísaná v odd. Sa, vložka č. 11089/B, IČO: 35 691 344 bola zrušená na základe rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 24.11.2004 a dňa 01.12.2004 vstúpila do likvidácie. Na základe schválenej konečnej správy likvidátora o priebehu likvidácie zo dňa 03.03.2006, návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku a na základe súhlasu príslušného správcu dane zo dňa 05.09.2006, bola ukončená likvidácia. Obchodná spoločnosť BPT INVEST, a.s. v likvidácii, so sídlom Hattalova 12/C, 831 03 Bratislava, zapísaná v odd. Sa, vložka č. 11089/B, IČO: 35 691 344 sa vymazuje z obchodného registra v celom rozsahu dňom 19.09.2006.
  (from: 09/19/2006)
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 24.5.1996 pod č. Nz 225/96 v zmysle príslušných ustanovení Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 1672
  (from: 05/30/1996 until: 09/18/2006)
Osvedčenie o priebehu časti valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 16.4.1999 č. Nz 126/99, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 05/13/1999 until: 09/18/2006)
Spoločnosť BPT INVEST a.s. sa zlúčila so spoločnosťou BPT REAL a.s. so sídlom Košicá 6, Bratislava IČO: 35752343 oddiel Sa vo vl. č. 1848/B ktorá sa zrušila bez likvidácie zlúčením ku dňu 30.6.1999. Celé obchodné imanie zrušenej spoločnosti prechádza na právneho nástupcu BPT INVEST a.s. Notárska zápisnioca Nz 212/99 zo dňa 28.6.1999. Na spoločnosť BPT INVEST a.s. prechádzajú bezo zvyšku všetky práva a záväzky spoločnosti viažúce sa na majetok, aktíva a pasíva zamestnancov, zmluvné vzťahy ako aj všetky záväzky vyplývajúce z právnych predpisov a to i tie ktoré sú ku dňu 24.9.1999 neznáme.
  (from: 10/08/1999 until: 09/18/2006)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 26.10.1999 pod. č. 320/99 na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 12/16/1999 until: 09/18/2006)
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 17.2.2000. Zápisnica z rokovania predstavenstva konaného dňa 18.2.2000. Zápisnica z rokovania dozornej rady konaného dňa 18.2.2000.
  (from: 02/24/2000 until: 09/18/2006)
Notárska zápisnica č. Nz 279/2000 z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 10.7.2000.
  (from: 10/23/2000 until: 09/18/2006)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 6.2.01, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici Nz 53/01 napísanej dňa 6.2.01 notárom JUDr.Potančokovou bola schválená zmena v predstavenstve a zmena stanov, zápisnica zo zasadnutia predstavnstva dňa 6.2.01.
  (from: 03/12/2001 until: 09/18/2006)
Notárska zápisnica Nz 120/2002 z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 27. 3. 2002. Notárska zápisnica N 88/02 Nz 85/02 z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 30. 4. 2002. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady dňa 21. 5. 2002. Ing. Tomáš Pivarči, deň zániku funkcie: 30. 4. 2002. Ing. Adriana Fedáková, deň zániku funkcie: 30. 4. 2002. Ľuboš Áč, deň zániku funkcie: 30. 4. 2002. Ing. Milan Svocák, deň zániku funkcie: 30. 4. 2002. Monika Kányová, deň zániku funkcie: 30. 4. 2002. Ing. Miroslav Remeta, deň zániku funkcie: 30. 4. 2002.
  (from: 06/24/2002 until: 09/18/2006)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 30.4.2003. Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady dňa 30.4.2003. Mgr. Alexander Sako, deň zániku funkcie 30.4.2003. JUDr. Berta Horváthová, deň zániku funkcie 30.4.2003. JUDr. Mária Papcunová, deň zániku 30.4.2003.
  (from: 06/06/2003 until: 09/18/2006)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 24.11.2004 ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 521/04, Nz 84111/04 napísanej dňa 24.11.2004 notárom JUDr. Wiegerovou bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti s likvidáciou dňom 01.12.2004 a vymenovaní likvidátora.
  (from: 12/24/2004 until: 09/18/2006)
Date of updating data in databases:  06/19/2024
Date of extract :  06/20/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person