Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1094/B

Business name: 
E2 Services, a. s.
  (from: 11/13/2021 until: 12/07/2022)
Registered seat: 
Seberíniho 1
Bratislava 821 03
  (from: 12/06/2001 until: 12/07/2022)
Identification number (IČO): 
35 691 972
  (from: 06/06/1996)
Date of entry: 
06/06/1996
  (from: 06/06/1996)
Date of deletion: 
12/08/2022
  (from: 12/08/2022)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 12/08/2022)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/06/1996)
Capital: 
564 298 EUR Paid up: 564 298 EUR
  (from: 09/17/2009 until: 12/07/2022)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 12/08/2022)
Legal successor: 
Radio Services a.s.
Brečtanová 1
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
  (from: 12/08/2022)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
Zmluva o kúpe a predaji časti podniku, tvoreného súborom hmotných, nehmotných a osobných zložiek podnikania slúžiacich na prevádzkovanie rozhlasovej stanice Europa 2 a poskytovanie služieb spojených s rozhlasovým vysielaním, vrátane všetkých súvisiacich vecí, práv, záväzkov a iných majetkových hodnôt uzavretá dňa 30.9.2021 a účinná dňa 30.9.2021 medzi spoločnosťou EUROPA 2, a. s. ako predávajúcim a D.EXPRES, k.s. so sídlom Vrútocká 48, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 709 651, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sr, vložka č. 1351/B ako kupujúcim.
  (from: 11/13/2021)
Date of updating data in databases:  03/17/2023
Date of extract :  03/20/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person