Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1094/B

Business name: 
E2 Services, a. s.
  (from: 11/13/2021 until: 12/07/2022)
EUROPA 2, a. s.
  (from: 12/29/2009 until: 11/12/2021)
OKEY RÁDIO, a. s.
  (from: 01/09/2003 until: 12/28/2009)
WA SLOVAKIA, a.s.
  (from: 06/06/1996 until: 01/08/2003)
Registered seat: 
Seberíniho 1
Bratislava 821 03
  (from: 12/06/2001 until: 12/07/2022)
Dunajská 4
Bratislava 814 81
  (from: 03/20/2000 until: 12/05/2001)
Brečtanova 1
Bratislava 833 14
  (from: 04/18/1997 until: 03/19/2000)
Pri Šajbách 4
Bratislava 831 06
  (from: 06/06/1996 until: 04/17/1997)
Identification number (IČO): 
35 691 972
  (from: 06/06/1996)
Date of entry: 
06/06/1996
  (from: 06/06/1996)
Date of deletion: 
12/08/2022
  (from: 12/08/2022)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 12/08/2022)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/06/1996)
Objects of the company: 
nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
  (from: 06/06/1996 until: 12/07/2022)
sprostredkovanie v oblasti obchodu
  (from: 06/06/1996 until: 12/07/2022)
prenájom priemyselného tovaru
  (from: 06/06/1996 until: 12/07/2022)
vydavateľské činnosti
  (from: 06/06/1996 until: 12/07/2022)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 06/06/1996 until: 12/07/2022)
reklamná činnosť
  (from: 06/06/1996 until: 12/07/2022)
prevádzkovanie rozhlasového vysielania v Slovenskej republike
  (from: 04/18/1997 until: 12/07/2022)
celoplošné digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby
  (from: 01/05/2017 until: 12/07/2022)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/12/2001 until: 12/07/2022)
Managing board
  (from: 02/17/1999 until: 09/11/2001)
Managing board
  (from: 06/06/1996 until: 02/16/1999)
Mgr. Hana Adamková - člen predstavenstva
Novobanská 3
Bratislava 851 01
  (from: 06/06/1996 until: 04/17/1997)
PhDr. Michal Arpáš - člen predstavenstva
Silvánova 10
Pezinok
  (from: 09/12/2001 until: 01/08/2003)
PhDr. Michal Arpáš - člen predstavenstva
Silvánova 10
Pezinok
From: 06/14/2001
  (from: 01/09/2003 until: 03/31/2006)
PhDr. Michal Arpáš - člen predstavenstva
Silvánova 10
Pezinok
From: 06/14/2001 Until: 03/21/2006
  (from: 04/01/2006 until: 03/31/2006)
Ing. Simona Audyová - člen predstavenstva
Biely Kríž 6
Bratislava 831 02
  (from: 09/12/2001 until: 01/08/2003)
Ing. Simona Audyová - člen predstavenstva
Biely Kríž 6
Bratislava 831 02
From: 06/14/2001 Until: 11/11/2003
  (from: 01/09/2003 until: 11/15/2004)
Monika Beňová - podpredseda predstavenstva
Starhradská 4
Bratislava
  (from: 04/18/1997 until: 10/25/1999)
Ing. Tatiana Ďuricová , PhD.
Nevädzova 38
Chorvátsky Grob 900 25
From: 12/15/2016
  (from: 01/05/2017 until: 02/17/2017)
Ing. Tatiana Ďuricová , PhD. - predseda
Nevädzova 38
Chorvátsky Grob 900 25
From: 12/15/2016
  (from: 02/18/2017 until: 11/23/2018)
Ing. Tatiana Ďuricová , PhD. - predseda
Nevädzova 38
Chorvátsky Grob 900 25
From: 12/15/2016 Until: 10/31/2018
  (from: 11/24/2018 until: 11/23/2018)
Ing. Milan Fitzek - podpredseda predstavenstva
Vihorlatská 5
Prešov
  (from: 10/26/1999 until: 09/11/2001)
JUDr. Fedor Flašík - podpredseda predstavenstva
Osuského 3/a
Bratislava 851 03
  (from: 06/06/1996 until: 04/17/1997)
Vladimír Fruni - predseda predstavenstva
Kurská 3
Košice
  (from: 02/17/1999 until: 09/11/2001)
Ivan Horský - člen predstavenstva
Sládkovičova 11
Bratislava
  (from: 02/17/1999 until: 10/25/1999)
RNDr. Miroslav Hrnko - predseda
Nad Kadlickou 142
Liberec 460 15
ČR
From: 03/13/2007
  (from: 03/20/2007 until: 01/04/2017)
RNDr. Miroslav Hrnko - predseda
Nad Kadlickou 142
Liberec 460 15
ČR
From: 03/13/2007 Until: 12/15/2016
  (from: 01/05/2017 until: 01/04/2017)
PhDr. Oľga Janíková - člen predstavenstva
Hrdličkova 30
Bratislava
  (from: 10/26/1999 until: 09/11/2001)
Ing. Jozef Kaffka - predseda predstavenstva
Holíčska 13
Bratislava 851 05
  (from: 06/06/1996 until: 04/17/1997)
Ing. Roman Korbačka - predseda predstavenstva
Drotárska cesta 6169/100
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
From: 10/31/2018
  (from: 11/24/2018 until: 11/12/2021)
Ing. Roman Korbačka - predseda predstavenstva
Drotárska cesta 6169/100
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
From: 10/31/2018 Until: 10/08/2021
  (from: 11/13/2021 until: 11/12/2021)
JUDr. Zdeněk Kozák - člen predstavenstva
Javorová 101
Dolní Brežany 252 41
Česká republika
From: 05/31/2005
  (from: 06/15/2005 until: 03/31/2006)
JUDr. Zdeněk Kozák - člen predstavenstva
Javorová 101
Dolní Brežany 252 41
Česká republika
From: 05/31/2005 Until: 03/21/2006
  (from: 04/01/2006 until: 03/31/2006)
Ing. Patrick Lutter - predseda predstavenstva
Ladzianskeho 8
Bratislava
  (from: 04/18/1997 until: 02/16/1999)
JUDr. Ľubomír Messinger - predseda predstavenstva
Švermova 59
Banská Bystrica
  (from: 09/12/2001 until: 01/08/2003)
JUDr. Ľubomír Messinger - člen
Švermova 59
Banská Bystrica 974 01
From: 03/13/2007
  (from: 03/20/2007 until: 12/27/2011)
JUDr. Ľubomír Messinger - člen
Švermova 59
Banská Bystrica 974 01
From: 03/13/2007 Until: 12/08/2011
  (from: 12/28/2011 until: 12/27/2011)
JUDr. Ľubomír Messinger - predseda predstavenstva
Švermova 59
Banská Bystrica
From: 06/14/2001
  (from: 01/09/2003 until: 03/19/2007)
JUDr. Ľubomír Messinger - predseda predstavenstva
Švermova 59
Banská Bystrica
From: 06/14/2001 Until: 03/13/2007
  (from: 03/20/2007 until: 03/19/2007)
Ing. Vladislav Pechočiak - člen
Trieda Andreja Hlinku 606/35
Nitra-Chrenová 949 01
From: 09/19/2006
  (from: 09/28/2006 until: 03/19/2007)
Ing. Vladislav Pechočiak - člen
Trieda Andreja Hlinku 606/35
Nitra-Chrenová 949 01
From: 09/19/2006 Until: 03/13/2007
  (from: 03/20/2007 until: 03/19/2007)
Ing. Denis Roman - člen predstavenstva
Bernolákova 1494/27
Pezinok 902 01
From: 10/31/2018
  (from: 11/24/2018 until: 11/12/2021)
Ing. Denis Roman - člen predstavenstva
Bernolákova 1494/27
Pezinok 902 01
From: 10/31/2018 Until: 09/30/2021
  (from: 11/13/2021 until: 11/12/2021)
Ing. Miroslav Šimánek - člen
Lucemburská 1570/49
Praha 3 - Žižkov 130 00
Česká republika
From: 03/13/2007
  (from: 03/20/2007 until: 11/23/2018)
Ing. Miroslav Šimánek - člen
Lucemburská 1570/49
Praha 3 - Žižkov 130 00
Česká republika
From: 03/13/2007 Until: 10/31/2018
  (from: 11/24/2018 until: 11/23/2018)
Darina Toroková - člen predstavenstva
Kozia 11
Bratislava
  (from: 04/18/1997 until: 02/16/1999)
Mgr. Richard Flimel - Chairman of the Board of Directors
Brečtanová 25
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 10/08/2021
  (from: 11/13/2021 until: 12/07/2022)
Ing. Tomáš Kapusta - Member of the Board of Directors
Landererova 7743/6
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 09
From: 09/30/2021
  (from: 11/13/2021 until: 12/07/2022)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú a podpisujú dvaja členovia predstavenstva a to predseda predstavenstva a člen predstavenstva a to každý samostatne.
  (from: 01/05/2017 until: 12/07/2022)
V mene spoločnosti konajú a podpisujú dvaja členovia predstavenstva a to predseda predstavenstva a člen predstavenstva a to každý samostatne.
  (from: 12/28/2011 until: 01/04/2017)
V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 03/20/2007 until: 12/27/2011)
Za spoločnosť koná a v mene spoločnosti podpisuje predseda predstavenstva samostatne alebo spoločne dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 09/28/2006 until: 03/19/2007)
Za spoločnosť koná a v mene spoločnosti podpisuje predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 04/01/2006 until: 09/27/2006)
Za spoločnosť konajú a v mene spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne alebo predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 09/12/2001 until: 03/31/2006)
Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach je oprávnený predseda predstavenstva samostatne a podpredseda predstavenstva vždy spolu s členom predstavenstva spoločne. Podpisovane za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho, pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 02/17/1999 until: 09/11/2001)
Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach je oprávnený predseda a podpredseda predstavenstva, a to samostatne a člen predstavenstva vždy spolu s predsedom, alebo podpredsedom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému, alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho, pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 06/06/1996 until: 02/16/1999)
Capital: 
564 298 EUR Paid up: 564 298 EUR
  (from: 09/17/2009 until: 12/07/2022)
17 000 000 Sk Paid up: 17 000 000 Sk
  (from: 01/09/2003 until: 09/16/2009)
17 000 000 Sk
  (from: 10/26/1999 until: 01/08/2003)
1 000 000 Sk
  (from: 06/06/1996 until: 10/25/1999)
Shares: 
Number of shares: 1700
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 331,94 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Obmedzenie prevoditeľnosti akcií spoločnosti v zmysle stanov spoločnosti.
  (from: 09/17/2009 until: 12/07/2022)
Number of shares: 1700
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Obmedzenie prevoditeľnosti akcií spoločnosti v zmysle stanov spoločnosti.
  (from: 03/20/2007 until: 09/16/2009)
Number of shares: 1700
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 01/09/2003 until: 03/19/2007)
Number of shares: 1700
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 04/11/2000 until: 01/08/2003)
Number of shares: 1700
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 10/26/1999 until: 04/10/2000)
Number of shares: 100
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 09/10/1996 until: 10/25/1999)
Number of shares: 100
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 06/06/1996 until: 09/09/1996)
Stockholder: 
FORWARD-MEDIA, spol. s.r.o.
Seberíniho 1
Bratislava 821 03
  (from: 12/28/2011 until: 11/12/2021)
FORWARD-MEDIA, spol. s.r.o.
Seberíniho 1
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 03
  (from: 11/13/2021 until: 12/07/2022)
Supervisory board: 
PhDr. Michal Arpáš
Silvánová ul. 10
Pezinok 902 01
From: 03/13/2007
  (from: 03/20/2007 until: 07/19/2007)
PhDr. Michal Arpáš - predseda dozornej rady
Silvánová ul. 10
Pezinok 902 01
From: 06/19/2007
  (from: 07/20/2007 until: 12/27/2011)
PhDr. Michal Arpáš - predseda dozornej rady
Silvánová ul. 10
Pezinok 902 01
From: 06/19/2007 Until: 12/08/2011
  (from: 12/28/2011 until: 12/27/2011)
Ing. Juraj Baričák - člen dozornej rady
Chočská 1530/10-36
Dolný Kubín
  (from: 04/18/1997 until: 02/16/1999)
Martina Brychtová - člen dozornej rady
Palárikova 21
Bratislava
From: 11/11/2003
  (from: 11/16/2004 until: 08/08/2006)
Martina Brychtová - člen dozornej rady
Palárikova 21
Bratislava
From: 11/11/2003 Until: 07/31/2006
  (from: 08/09/2006 until: 08/08/2006)
Andrea Daubnerová - člen dozornej rady
Sch. Trnavského 22
Bratislava 841 01
  (from: 09/12/2001 until: 01/08/2003)
Andrea Daubnerová - člen dozornej rady
Sch. Trnavského 22
Bratislava 841 01
From: 06/14/2001 Until: 11/11/2003
  (from: 01/09/2003 until: 11/15/2004)
Michel Fleischmann
K záhradám 106
Praha 5 159 00
Česká republika
From: 03/13/2007
  (from: 03/20/2007 until: 07/02/2018)
Michel Fleischmann
K záhradám 106
Praha 5 159 00
Česká republika
From: 03/13/2007 Until: 04/30/2018
  (from: 07/03/2018 until: 07/02/2018)
JUDr. Martin Glvač - podpredseda dozornej rady
1.mája 4
Pezinok
  (from: 04/18/1997 until: 02/16/1999)
JUDr. Martin Glváč - podpredseda dozornej rady
1. mája 41
Pezinok 902 01
  (from: 06/06/1996 until: 04/17/1997)
Mgr. Adrian Graban - člen dozornej rady
Hlinkova 18
Košice
  (from: 02/17/1999 until: 09/11/2001)
Peter Hlaváč - člen dozornej rady
Veternicova 24
Bratislava 841 05
From: 06/14/2001 Until: 11/11/2003
  (from: 01/09/2003 until: 11/15/2004)
Peter Hlaváč - predseda dozornej rady
Veternicova 24
Bratislava 841 05
  (from: 09/12/2001 until: 01/08/2003)
Oľga Janíková - člen dozornej rady
Hrdličkova 30
Bratislava
  (from: 02/17/1999 until: 10/25/1999)
Ing. Jozef Kaffka - predseda dozornej rady
Holíčska 13
Bratislava
  (from: 04/18/1997 until: 02/16/1999)
Ing. Branislav Klikáč - člen dozornej rady
Haydnova 25
Bratislava
From: 11/11/2003
  (from: 11/16/2004 until: 03/19/2007)
Ing. Branislav Klikáč - člen dozornej rady
Haydnova 25
Bratislava
From: 11/11/2003 Until: 03/13/2007
  (from: 03/20/2007 until: 03/19/2007)
Ing. Peter Klučár - predseda dozornej rady
Bárdošova 17
Bratislava 831 01
  (from: 06/06/1996 until: 04/17/1997)
Ing. Roman Komžík
Partizánska cesta 1667/52
Banská Bystrica 974 01
From: 05/31/2005
  (from: 06/15/2005 until: 03/19/2007)
Ing. Roman Komžík
Partizánska cesta 1667/52
Banská Bystrica 974 01
From: 05/31/2005 Until: 03/13/2007
  (from: 03/20/2007 until: 03/19/2007)
Jean Christophe Lestra
Bld de Malesherbes 86
Paris 750 08
Francúzska republika
From: 03/13/2007
  (from: 03/20/2007 until: 09/11/2012)
Jean Christophe Lestra
Bld de Malesherbes 86
Paris 750 08
Francúzska republika
From: 03/13/2007 Until: 06/19/2012
  (from: 09/12/2012 until: 09/11/2012)
RNDr. Eva Majzlanová - člen dozornej rady
Bajzova 4
Bratislava 821 08
  (from: 06/06/1996 until: 04/17/1997)
JUDr. Ľubomír Messinger
Švermova 59
Banská Bystrica 974 04
From: 04/30/2018
  (from: 07/03/2018 until: 11/23/2018)
JUDr. Ľubomír Messinger
Švermova 59
Banská Bystrica 974 04
From: 04/30/2018 Until: 10/31/2018
  (from: 11/24/2018 until: 11/23/2018)
JUDr. Richard Messinger
Švermova 59
Banská Bystrica 974 01
From: 09/19/2006
  (from: 09/28/2006 until: 03/19/2007)
JUDr. Richard Messinger
Švermova 59
Banská Bystrica 974 01
From: 09/19/2006 Until: 03/13/2007
  (from: 03/20/2007 until: 03/19/2007)
JUDr. Richard Messinger
Švermova 59
Banská Bystrica 974 01
From: 03/13/2007
  (from: 03/20/2007 until: 12/27/2011)
JUDr. Richard Messinger
Švermova 59
Banská Bystrica 974 01
From: 03/13/2007 Until: 12/08/2011
  (from: 12/28/2011 until: 12/27/2011)
Ing. Anna Molčánová - člen dozornej rady
Lomonosovova 32
Košice
  (from: 10/26/1999 until: 09/11/2001)
Ing. Vladislav Pechočiak
Trieda Andreja Hlinku 606/35
Nitra - Chreňová 949 01
From: 07/31/2006
  (from: 08/09/2006 until: 09/27/2006)
Ing. Vladislav Pechočiak
Trieda Andreja Hlinku 606/35
Nitra - Chreňová 949 01
From: 07/31/2006 Until: 09/19/2006
  (from: 09/28/2006 until: 09/27/2006)
Ivana Reptišová - člen
Tatranská 18
Banská Bystrica
From: 07/10/2002
  (from: 01/09/2003 until: 06/14/2005)
Ivana Reptišová - člen
Tatranská 18
Banská Bystrica
From: 07/10/2002 Until: 05/31/2005
  (from: 06/15/2005 until: 06/14/2005)
Jana Štulrajterová - člen dozorne rady
Nálepkova 38
Brezno
  (from: 09/12/2001 until: 01/08/2003)
JUDr. Peter Vojčík - predseda dozornej rady
Starozagorská 41
Košice
  (from: 02/17/1999 until: 09/11/2001)
Vladimír Drahovský
Okružná 126/42
Dudince 962 71
From: 10/31/2018
  (from: 11/24/2018 until: 12/07/2022)
Mgr. Anna Šošovcová
296
Váhovce 925 62
From: 10/31/2018 Until: 10/08/2021
  (from: 11/13/2021 until: 11/12/2021)
Mgr. Anna Šošovcová
296
Váhovce 925 62
From: 10/31/2018
  (from: 11/24/2018 until: 11/12/2021)
Bc. Miroslava Jeck
Lipová 1902/24
Dunajská Lužná 900 42
From: 10/31/2018 Until: 10/08/2021
  (from: 11/13/2021 until: 11/12/2021)
Bc. Miroslava Jeck
Lipová 1902/24
Dunajská Lužná 900 42
From: 10/31/2018
  (from: 11/24/2018 until: 11/12/2021)
Mojmír Mlčoch
Mramorová 413
Zbuzany, Praha - západ 252 25
Česká republika
From: 10/08/2021
  (from: 11/13/2021 until: 12/07/2022)
János Gaál
Jégého 18448/6
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
From: 10/08/2021
  (from: 11/13/2021 until: 12/07/2022)
Daniel Simon Boris Galinski
rue de Montholon 32
Paris 750 09
Francúzska republika
From: 06/19/2012
  (from: 09/12/2012 until: 08/13/2018)
Daniel Simon Boris Galinski
rue de Montholon 32
Paris 750 09
Francúzska republika
From: 06/19/2012 Until: 06/19/2017
  (from: 08/14/2018 until: 08/13/2018)
Mgr. Martin Heiplik
Benešovo nábř. 3736
Zlín 760 01
Česká republika
From: 12/08/2011 Until: 10/31/2018
  (from: 11/24/2018 until: 11/23/2018)
Mgr. Martin Heiplik
Benešovo nábř. 3736
Zlín 760 01
Česká republika
From: 12/08/2011
  (from: 12/28/2011 until: 11/23/2018)
Martina Říhová
Nad Strouhou 829
Zeleneč 250 91
Česká republika
From: 07/27/2018 Until: 10/31/2018
  (from: 11/24/2018 until: 11/23/2018)
Mária Říhová
Nad Strouhou 829
Zeleneč 250 91
Česká republika
From: 07/27/2018
  (from: 08/14/2018 until: 11/14/2018)
Martina Říhová
Nad Strouhou 829
Zeleneč 250 91
Česká republika
From: 07/27/2018
  (from: 11/15/2018 until: 11/23/2018)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 16.1.1996 v súlade s ust. §§ 154-220 Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 1677
  (from: 06/06/1996 until: 12/07/2022)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 141/96, Nz 131/96 zo dňa 30.8.1996, na ktorom bola schválena zmena stanov. Stary spis: Sa 1677
  (from: 09/10/1996 until: 12/07/2022)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 23.12.1996, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 332/96, Nz 308/96 spísaná dňa 23.12.1996 notárom JUDr. Ivanom Macákom, na ktorom bola schválená zmena stanov v čl. VI, IX, XIII a personálne zmeny v predstavenstve a dozornej rade. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 12.2.1997, ktorého priebeh osve- dčuje notárska zápisnica N 41/97, Nz 41/97 spísaná dňa 12.2.1997 notárkou JUDr. Tatianou Schweighoferovou, na ktorom boli schválené personálne zmeny v predstavenstve a dozornej rade a bola schválená zmena stanov v čl. I, II, VIII, IX, XIII. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 12.2.1997. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 12.2.1997. Stary spis: Sa 1677
  (from: 04/18/1997 until: 12/07/2022)
Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 29.12.1998, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 460/98, Nz 459/98. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 29.12.1998. Zápis zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 29.12.1998.
  (from: 02/17/1999 until: 12/07/2022)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.7.1999, na ktorom boli schválená zmeny v predstavenstve a dozornej rade. Notárska zápisnica č. N 284/99, Nz 284/99 zo dňa 3.9.1999, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo zvýšené základné imanie.
  (from: 10/26/1999 until: 12/07/2022)
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 26.10.1999 priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 342/99 Nz 342/99 spísanou notárkou JUDr. Katarínou Pravotiakovou.
  (from: 03/20/2000 until: 12/07/2022)
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 11.12.1999, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 385/99, Nz 385/99 spísaná notárkou JUDr. Katarínou Pravotiakovou.
  (from: 04/11/2000 until: 12/07/2022)
Notárska zápisnica č. N 227/2001, Nz 221/2001 zo dňa 14.6.2001 osvedčujúca konanie mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené zmeny v orgánoch spoločnosti a zmena stanov.
  (from: 09/12/2001 until: 12/07/2022)
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 27.11.2001, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 526/2001, Nz 511/2001 spísaná notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom.
  (from: 12/06/2001 until: 12/07/2022)
Zánik funkcie člena dozornej rady Jana Štulrajterová dňom 10. 7. 2002. Zmena obchodného mena, pôvodné WA SLOVAKIA, a. s. Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 10. 7. 2002, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 283/02, Nz 281/02 spísanej notárom JUDr. Pavlom Jombíkom. Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 6. 11. 2002, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 459/02, Nz 444/02 spísanou notárom JUDr. Pavlom Jombíkom.
  (from: 01/09/2003 until: 12/07/2022)
Notárska zápisnica N 1090/2003, Nz 104332/2003 zo dňa 11.11.2003 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bol schválený dodatok č. 2 k stanovám a zmeny v orgánoch spoločnosti.
  (from: 11/16/2004 until: 12/07/2022)
Notárska zápisnica N 195/2005, Nz 24555/2005, NCRls 24215/2005 zo dňa 31.5.2005.
  (from: 06/15/2005 until: 12/07/2022)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia N 94/2006, Nz 10970/2006, NCRIs 10905/2006 zo dňa 22.3.2006. PhDr. Michal Arpáš, člen predstavenstva od 14.6.2001 do 21.3.2006. JUDr. Zdeněk Kozák, člen predstavenstva od 31.5.2005 do 21.3.2006.
  (from: 04/01/2006 until: 12/07/2022)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.09.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 403/2006, Nz 36418/2006.
  (from: 09/28/2006 until: 12/07/2022)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 19.06.2007.
  (from: 07/20/2007 until: 12/07/2022)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 471/2009 Nz 47853/2009. Zmena obchodného mena z OKEY RÁDIO, a. s. na EUROPA 2, a. s..
  (from: 12/29/2009 until: 12/07/2022)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.12.2011 vo forme notárskej zápisnice N 332/2011 Nz 54924/2011.
  (from: 12/28/2011 until: 12/07/2022)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.06.2012.
  (from: 09/12/2012 until: 12/07/2022)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.07.2018.
  (from: 08/14/2018 until: 12/07/2022)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.10.2018.
  (from: 11/24/2018 until: 12/07/2022)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 12/08/2022)
Legal successor: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
Radio Services a.s. 35875020 ,
Brečtanová
1
  (from: 12/08/2022)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
Zmluva o kúpe a predaji časti podniku, tvoreného súborom hmotných, nehmotných a osobných zložiek podnikania slúžiacich na prevádzkovanie rozhlasovej stanice Europa 2 a poskytovanie služieb spojených s rozhlasovým vysielaním, vrátane všetkých súvisiacich vecí, práv, záväzkov a iných majetkových hodnôt uzavretá dňa 30.9.2021 a účinná dňa 30.9.2021 medzi spoločnosťou EUROPA 2, a. s. ako predávajúcim a D.EXPRES, k.s. so sídlom Vrútocká 48, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 709 651, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sr, vložka č. 1351/B ako kupujúcim.
  (from: 11/13/2021)
Date of updating data in databases:  06/12/2024
Date of extract :  06/13/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person