Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1098/B

Business name: 
M & K SECURITIES, o.c.p., a.s.
  (from: 06/14/1996 until: 11/10/1999)
Registered seat: 
Šafárikovo nám. 4
Bratislava 811 02
  (from: 09/30/1999 until: 11/10/1999)
Račianská 66
Bratislava 831 02
  (from: 06/14/1996 until: 09/29/1999)
Identification number (IČO): 
35 692 316
  (from: 06/14/1996)
Date of entry: 
06/14/1996
  (from: 06/14/1996)
Date of deletion: 
11/11/1999
  (from: 11/11/1999)
Grounds for deleting: 
zrušenie zlúčením
  (from: 11/11/1999)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/14/1996)
Objects of the company: 
obchodovanie s cennými papiermi, obchodník s cennými papiermi okrem obchodovania s cennými papiermi môže vykonávať tiež tieto činnosti:
  (from: 06/14/1996 until: 11/10/1999)
obstarávať pre eminenta vydávanie cenných papierov a poskytovať s tým súvisiace služby
  (from: 06/14/1996 until: 11/10/1999)
vykonávať činnosť na základe zmlúv podľa § 34 až 37
  (from: 06/14/1996 until: 11/10/1999)
obstarávať pre eminenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
  (from: 06/14/1996 until: 11/10/1999)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/30/1999 until: 11/10/1999)
Managing board
  (from: 06/14/1996 until: 09/29/1999)
Mária Čengelová - podpredseda predstavenstva
Nám. 1. mája 17
Senec
  (from: 06/14/1996 until: 11/10/1999)
Branislav Strapek - člen predstavenstva
Kpt. Rašu 4
Bratislava
  (from: 06/14/1996 until: 10/28/1998)
Branislav Strapek - predseda predstavenstva
Kpt. Rašu 4
Bratislava
  (from: 10/29/1998 until: 11/10/1999)
Ing. Peter Škutil - člen predstavenstva
Údolná 11
Bratislava 811 02
  (from: 10/29/1998 until: 09/29/1999)
Pavol Záhymský
Púpavová 51
Bratislava
  (from: 09/30/1999 until: 11/10/1999)
Ing. .Pavol Záhymský - predseda predstavenstva
Púpavova 21
Bratislava
  (from: 06/14/1996 until: 11/13/1997)
Ing. .Pavol Záhymský - predseda predstavenstva
Púpavova 51
Bratislava
  (from: 11/14/1997 until: 10/28/1998)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva a prokurista. Za spoločnosť podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne alebo prokurista samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vvtlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám pripoja podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 09/30/1999 until: 11/10/1999)
Za spoločnosť konajú a podpisujú predseda predstavenstva s podpredsedom predstavenstva spoločne. Prokurista koná a podpisuje za spoločnosť samostatne.
  (from: 06/14/1996 until: 09/29/1999)
Procuration: 
Ing. .Zdeněk Šipoš
Karola Ádlera 15
Bratislava
  (from: 06/14/1996 until: 11/13/1997)
Capital: 
5 000 000 Sk
  (from: 06/14/1996 until: 11/10/1999)
Shares: 
Number of shares: 50
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 06/14/1996 until: 11/10/1999)
Supervisory board: 
Ing Igor Chochol - predseda dozornej rady
Belinského 15
Bratislava
  (from: 06/14/1996 until: 09/29/1999)
Ing.arch .Peter Kasanický - podpredseda dozornej rady
Furdekova 5
Bratislava
  (from: 06/14/1996 until: 11/10/1999)
Ján Kováčik - člen dozornej rady
Topoľčianska 7
Bratislava
  (from: 06/14/1996 until: 09/29/1999)
Ing. František Šimurka - predseda
K. Adlera 11
Bratislava
  (from: 09/30/1999 until: 11/10/1999)
Ing. Peter Škutil
Údolná 11
Bratislava
  (from: 09/30/1999 until: 11/10/1999)
Other legal facts: 
Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti M&K SECURITIES, o.c.p., a.s. ktoré sa konalo dňa 3.11.1999, prijalo rozhodnutie o zrušení bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou DIGNITA, a.s., Bratislava, IČO 35 773 731, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddile Sa, vložka 2213/B na základe schválenej Zmluvy o zlúčení. Súhlas Daňového úradu Bratislava 3 s výmazom z obchodného registra zo dňa 5.11.1999 č.j.: 632/210/101190/99. V y m a z u j e s a : Z obchodného registra spoločnosť M&K SECURITIES, o.c.p., a.s., so sídlom Šafárikovo nám. 4, Bratislava, IČO 35 692 316 zapísana v odd. Sa vo vložke č. 1098/B v celom rozsahu ku dňu 11.11.1999.
  (from: 11/11/1999)
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 6.5.1996 pod č.Nz 202/96 v zmysle príslušných ustanovení z.č.513/91 Zb. Stary spis: Sa 1681
  (from: 06/14/1996 until: 11/10/1999)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 20.10.1997, na ktorom bola zrušená prokúra. Stary spis: Sa 1681
  (from: 11/14/1997 until: 11/10/1999)
Rozhodnutie dozornej rady na zasadnutí dňa 30.9.1998 o odvolaní a voľbe člena predstavenstva
  (from: 10/29/1998 until: 11/10/1999)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 13.1.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 15/99, Nz 15/99.
  (from: 09/30/1999 until: 11/10/1999)
Date of updating data in databases:  05/20/2022
Date of extract :  05/24/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person