Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1103/B

Business name: 
KLENOTY Bratislava a.s.
  (from: 06/25/1996 until: 10/29/2008)
Registered seat: 
Chlumeckého 2
Bratislava 826 39
  (from: 03/16/1999 until: 10/29/2008)
Clumeckého 2
Bratislava 821 03
  (from: 12/15/1998 until: 03/15/1999)
Martinčekova 17
Bratislava 826 39
  (from: 06/25/1996 until: 12/14/1998)
Identification number (IČO): 
35 693 118
  (from: 06/25/1996)
Date of entry: 
07/01/1996
  (from: 06/25/1996)
Date of deletion: 
10/30/2008
  (from: 10/30/2008)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 10/30/2008)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/25/1996)
Objects of the company: 
obchodná a veľkoobchodná činnosť - nákup a predaj tovaru z drahých kovov, hodinárskeho tovaru, náhradných súčiastok, alpaky, nerezových príborov, barometrov, orientálneho tovaru a ručných výrobkov, bižutérie, partiového a neplnohodnotného tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/25/1996 until: 10/29/2008)
sprostredkovanie predaja, použitého tovaru,nehnuteľností, ojazdených motorových vozidiel vrátane náhradných súčiastok a príslušenstva k nim
  (from: 06/25/1996 until: 10/29/2008)
výkup zlomkov z drahých kovov a drahokamov
  (from: 06/25/1996 until: 10/29/2008)
vykonávanie platených služieb obyvateľstvu vo forme opráv hodinárskeho tovaru
  (from: 06/25/1996 until: 10/29/2008)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/25/1996 until: 10/29/2008)
Ing. Jana Červenáková - člen
Líščie Údolie 73
Bratislava
  (from: 12/01/1999 until: 02/01/2000)
Ing. Juraj Fitoš - podpredseda predstavenstva
Hodálova 1
Bratislava
  (from: 12/15/1998 until: 03/15/1999)
Ing. Michal Holík - člen predstavenstva
Trenčianska 43
Bratislava
  (from: 12/15/1998 until: 03/15/1999)
Ing Miloslav Homola - člen
Vyšehradská 3
Bratislava
  (from: 02/02/2000 until: 10/29/2008)
Slavomír Kočiš - podpredseda
49
Abrahámovce 086 43
  (from: 12/01/1999 until: 10/29/2008)
Doc.Ing. Vojtech Kollár , CSc. - člen
Višňová 12
Bratislava 831 01
  (from: 03/16/1999 until: 11/30/1999)
Mgr. Peter Kovačič - člen
Lipského 1
Bratislava 841 01
  (from: 02/03/1997 until: 12/14/1998)
MUDr. Emil Križan - člen
Šalviová 50
Bratislava 821 02
  (from: 03/16/1999 until: 11/30/1999)
Ing. Michal Lovás - podpredseda
Starhradská 18
Bratislava 851 05
  (from: 03/16/1999 until: 11/30/1999)
Ing. Peter Mitka - člen predstavenstva
Cabanova 8
Bratislava
  (from: 12/15/1998 until: 03/15/1999)
Dušan Pavlík - predseda predstavenstva
Chlumeckého 2
Bratislava
  (from: 12/15/1998 until: 11/30/1999)
Vladimír Poór - člen
G. Dusíka 61
Trnava 917 08
  (from: 02/03/1997 until: 12/14/1998)
Ing. Ján Pravda
Malinová 8
Bratislava 811 04
  (from: 06/25/1996 until: 02/02/1997)
Ing. Ján Ragan
Kolískova 12
Bratislava 841 05
  (from: 06/25/1996 until: 02/02/1997)
Ing. Ján Ragan - podpredseda
Kolískova 12
Bratislava 841 05
  (from: 02/03/1997 until: 12/14/1998)
Marta Rovenská - člen
Spartakovská 8
Trnava 917 01
  (from: 02/03/1997 until: 12/14/1998)
Ing. Eva Szabóová
Žitavská 14
Bratislava 821 07
  (from: 06/25/1996 until: 02/02/1997)
Ing. Milan Tofel
Hodžova 56
Trenčín 911 01
  (from: 06/25/1996 until: 02/02/1997)
Ing. Milan Tofel - predseda
Hodžova 56
Trenčín 911 01
  (from: 02/03/1997 until: 12/14/1998)
Ing. Ján Vasilko - člen
Ľudovíta Fullu 9
Bratislava
  (from: 12/01/1999 until: 02/01/2000)
Ing. Igor Viecha - člen
Vavilova 1
Bratislava
  (from: 02/02/2000 until: 10/29/2008)
RSDr Pavel Vitek - predseda predstavenstva a riaditeľ
Hagarova 13
Bratislava
  (from: 02/02/2000 until: 10/29/2008)
Ing. Silvia Vranová - predseda predstavenstva
Haburská 14
Bratislava
  (from: 12/01/1999 until: 02/01/2000)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 06/25/1996 until: 10/29/2008)
Capital: 
186 960 000 Sk
  (from: 06/25/1996 until: 10/29/2008)
Shares: 
Number of shares: 186960
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 06/25/1996 until: 10/29/2008)
Supervisory board: 
Ing. Darina Franková
Mierová 192
Bratislava 821 04
  (from: 06/25/1996 until: 02/02/1997)
Štefan Holán - člen
SNP 291/4
Vrbové 922 03
  (from: 02/03/1997 until: 12/14/1998)
Ing. Svetlana Chudinová
Zbudská Belá 19
Radvaň nad Laborcom
  (from: 12/01/1999 until: 10/29/2008)
Ing. Anna Janeková - člen
Haburská 18
Bratislava 821 01
  (from: 03/16/1999 until: 11/30/1999)
Milan Košikár
Furdekova 9
Bratislava
  (from: 12/15/1998 until: 11/30/1999)
JUDr. Ľudmila Kováčová
Znievska 28
Bratislava
  (from: 12/01/1999 until: 10/29/2008)
Ing. Alena Krížová
Markova 9
Bratislava 851 01
  (from: 06/25/1996 until: 02/02/1997)
Ing. Alena Krížová - člen
Markova 9
Bratislava 851 01
  (from: 02/03/1997 until: 12/14/1998)
Ing. Ivan Mikuš
Mateja Bela 23/7
Trenčín
  (from: 12/15/1998 until: 11/30/1999)
Ing. Eva Muchová , CSc.
Mlynarovičova 7
Bratislava 851 04
  (from: 06/25/1996 until: 02/02/1997)
Ing. Eva Muchová , CSc. - člen
Mlynarovičova 7
Bratislava 851 04
  (from: 02/03/1997 until: 12/14/1998)
Ing. Jaroslav Papp
Nám. Priateľstva 2164/5
Dunajská Streda
  (from: 12/01/1999 until: 10/29/2008)
JUDr. Rastislav Posluch
Sokolská 8
Bratislava 811 04
  (from: 02/03/1997 until: 12/14/1998)
Ing. Marián Rafaj
Smikova 1
Bratislava 831 02
  (from: 06/25/1996 until: 02/02/1997)
Ing. Karol Rakovský - člen
Homolova 33
Bratislava 841 02
  (from: 02/03/1997 until: 12/14/1998)
Marta Redekyová
Brančská 9
Bratislava
  (from: 12/15/1998 until: 11/30/1999)
RSDr. Ján Sadloň
Robotnícka 59/23
Senica
  (from: 12/01/1999 until: 10/29/2008)
Ing. Peter Strapák
Šancova 21
Bratislava 821 04
  (from: 06/25/1996 until: 02/02/1997)
Ing. Zlatica Szalayová
Vavilovova 22
Bratislava 851 01
  (from: 06/25/1996 until: 02/02/1997)
Ing. Zlatica Szalayová - člen
Vavilovova 22
Bratislava 851 01
  (from: 02/03/1997 until: 12/14/1998)
Ing. Zlatica Szalayová - člen
Vavilovova 22
Bratislava 851 01
  (from: 03/16/1999 until: 11/30/1999)
Ing. Šimon Valovič
Saratovská 10
Bratislava
  (from: 12/15/1998 until: 11/30/1999)
Other legal facts: 
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k.:8K 152/99-1221 zo dňa 23.06.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31.07.2008 súd zrušuje konkurz z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmeny správcu. Úpadca: KLENOTY Bratislava, a. s., v konkurze, so sídlom Chlumeckého 2, 821 03 Bratislava, IČO : 35 693 118. Spoločnosť sa týmto rozhodnutím v zmysle ust. § 68 ods. 3 písm. d) z. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník zrušuje. Obchodná spoločnosť KLENOTY Bratislava, a. s., so sídlom Chlumeckého 2, 821 03 Bratislava, IČO : 35 693 118 sa vymazáva z obchodného registra v celom rozsahu dňom 30.10.2008.
  (from: 10/30/2008)
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 3.6.1996 v súlade s ust. §§ 154-220 Zák. č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka a rozhodnutia Prezídia FNM SR č. 410/96 zo dňa 25.2.1996 v súlade s ust. Zák. č. 92/91 Zb. v znení neskorších predpisov, ktorým sa mení rozhodnutie o privatizácii 242 z 1.12.1994 MPSPNM, majetku štátneho podniku Klenoty Bratislava š.p. Stary spis: Sa 1686
  (from: 06/25/1996 until: 10/29/2008)
Notárska zápisnica zo dňa 11.12.1996 pod číslom 451/96, Nz 440/96 a zo dňa 29.11.1996 pod číslom N 428/96, Nz 417/96, ktorými sa osvedčil priebeh zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 1686
  (from: 02/03/1997 until: 10/29/2008)
Na valnom zhromaždení dňa 23.7.1998, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 325/98, Nz 311/98 napísanej dňa 23.7.1998 notárom JUDr Potančokom bola schválená zmena stanov a v orgánoch spoločnosti. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva dňa 4.8.1998.
  (from: 12/15/1998 until: 10/29/2008)
Notárska zápisnica N 259/98, Nz 231/98 napísaná dňa 4.12.1998, osvedčujúca konanie náhradného valného zhromaždenia dňa 4.12.1998.
  (from: 03/16/1999 until: 10/29/2008)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 4.11.1999 pod č. N 1273/99, Nz 1255/99 na ktorom boli schválené personálne zmeny v dozornej rade. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 4.11.1999 na ktorom boli schválené personálne zmeny v predstavenstve.
  (from: 12/01/1999 until: 10/29/2008)
Zápisnica z dozornej rady zo dňa 12.1.2000, zápisnica č. 1/2000 z predstavenstva.
  (from: 02/02/2000 until: 10/29/2008)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 9.6.2000 pod č.k.: 8k 152/99 - 219 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: KLENOTY Bratislava a.s. so sídlom Chlumenckého 2, Bratislava, IČO.:35 693 118. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Radomír Bžán,adresát, Ak so sídlom Lazaretská 3/a 811 08 Bratislava.
  (from: 07/24/2000 until: 10/29/2008)
Date of updating data in databases:  03/17/2023
Date of extract :  03/20/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person