Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1119/B

Business name: 
SLOVAKIA CTX a.s.
  (from: 07/08/1996 until: 11/23/2021)
Registered seat: 
Obchodná 53
Bratislava 811 06
  (from: 05/30/2000 until: 11/23/2021)
Blumentálska 19
Bratislava 811 07
  (from: 07/08/1996 until: 05/29/2000)
Identification number (IČO): 
35 694 378
  (from: 07/08/1996)
Date of entry: 
07/08/1996
  (from: 07/08/1996)
Date of deletion: 
11/23/2021
  (from: 11/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 11/24/2021)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/08/1996)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 07/08/1996 until: 11/23/2021)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 07/08/1996 until: 11/23/2021)
ekonomické a organizačné poradenstvo
  (from: 07/08/1996 until: 11/23/2021)
factoring a forfaiting
  (from: 07/08/1996 until: 11/23/2021)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/02/1998 until: 11/23/2021)
Managing board
  (from: 07/08/1996 until: 02/01/1998)
Ing. Belo Bosák , CSc. - podpredseda predstavenstva
Jašíkova 22
Bratislava 821 03
  (from: 02/02/1998 until: 05/29/2000)
MUDr. Dalibor Gergel - podpredseda
Šášovská 6
Bratislava 851 06
  (from: 05/30/2000 until: 07/23/2001)
Ing. Ľubomír Klimo , CSc. - predseda predstavenstva
Haanova 37
Bratislava
  (from: 02/02/1998 until: 05/29/2000)
Ing. Ľubomír Šedivý , CSc. - člen predstavenstva
Fialkové údolie 33
Bratislava
  (from: 02/02/1998 until: 05/29/2000)
Ferdinand Vajgel - člen
Štúrova 885
Veľké Leváre 908 73
  (from: 05/30/2000 until: 07/23/2001)
Horst Kumor - predseda
H. Meličkovej 5
Bratislava 841 05
  (from: 05/30/2000 until: 11/23/2021)
Ing. Robert Lauko - podpredseda
SNP 2
Nová Dubnica
  (from: 07/24/2001 until: 11/23/2021)
Mgr. Jaroslav Čelechovský
Komárnická 18
Bratislava
Until: 03/29/2004
  (from: 07/14/2009 until: 07/13/2009)
Mgr. Jaroslav Čelechovský
Komárnická 18
Bratislava
  (from: 07/24/2001 until: 07/13/2009)
JUDr. Milouš Červencl
Točitá 1928/30
Praha 4 Krč
Česká republika
residence in the Slovak Republic :
Líščie Nivy 460/17
Bratislava - Ružinov
  (from: 07/08/1996 until: 02/01/1998)
Ivan Novotný
Bránická 16
Praha 4
Česká republika
residence in the Slovak Republic :
Líščie Nivy 460/17
Bratislava - Ružinov
  (from: 07/08/1996 until: 02/01/1998)
Jiři Velhartický
Lucemburská 28
Praha 3
Česká republika
residence in the Slovak Republic :
60
Kordíky
  (from: 07/08/1996 until: 02/01/1998)
Acting in the name of the company: 
a) V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva samostatne. b) Za spoločnosť sa podpisuje tak, že k napísanému alebo vytylačenému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis dvaja členovia predstavenstva, pričom jedným z nich musí byť vždy predseda predstavenstva. Prokuristi podpisujúvždy s dodatkom označujúcim prokúru. c) Za spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať taktiež zástupcoviav rozsahu im udeleného splnomocnenia.
  (from: 02/02/1998 until: 11/23/2021)
a/ v mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva samostatne, b/ za spoločnosť sa podpisuje tak, že k napísanému, alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis dvaja členovia predstavenstva. Prokuristi podpisujú vždy s dodatkom označujúcim prokúru, c/ za spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať taktiež zástupcovia, v rozsahu im udeleného splnomocnenia.
  (from: 07/08/1996 until: 02/01/1998)
Capital: 
24 000 000 Sk
  (from: 06/13/2000 until: 11/23/2021)
1 000 000 Sk
  (from: 07/08/1996 until: 06/12/2000)
Shares: 
Number of shares: 100
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 06/13/2000 until: 11/23/2021)
Number of shares: 23
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 06/13/2000 until: 11/23/2021)
Number of shares: 100
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 02/02/1998 until: 06/12/2000)
Number of shares: 100
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 07/08/1996 until: 02/01/1998)
Supervisory board: 
Mgr. Jaroslav Dvorský - podpredseda
Na Sihoti 1157/11
Dolný Kubín 026 01
  (from: 05/30/2000 until: 07/23/2001)
Ing. Vladimír Pastierik
Dlhá 48/35
Prievidza
  (from: 07/08/1996 until: 02/01/1998)
Martin Priečinský - člen
Mariánska 7
Bratislava 811 08
  (from: 05/30/2000 until: 07/23/2001)
Ing. Vojtech Tĺčik
9
Podkylava 916 16
  (from: 02/02/1998 until: 05/29/2000)
Ing. Branislav Božek - predseda
Svidnická 11
Bratislava 821 03
  (from: 05/30/2000 until: 11/23/2021)
Andrej Kollár
Púpavova 1
Bratislava
  (from: 07/24/2001 until: 11/23/2021)
Mgr. Jozef Dučák
Laurinská 215/18
Bratislava
  (from: 07/24/2001 until: 11/23/2021)
JUDr. Igor Gubka
V Holešoviciach 25
Praha 8 182 00
Česká republika
  (from: 02/02/1998 until: 05/29/2000)
Ing. Miroslav Syrovátko
Roztylské sady 63
Praha 4
Česká republika
  (from: 07/08/1996 until: 08/19/1997)
Ing. Jiři Trávníček
Náchodská 646
Praha 9
Česká republika
  (from: 07/08/1996 until: 02/01/1998)
Ing. Václav Valeš
Šrobárova 21
Praha 3 131 00
Česká republika
  (from: 02/02/1998 until: 05/29/2000)
Ing. Milan Velek
Dobevská 874
Praha 4
Česká republika
  (from: 08/20/1997 until: 02/01/1998)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice N 41/96, Nz 35/96 zo dňa 27.3.1996 v súlade s §§ 24, 154 až 220 Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 1705
  (from: 07/08/1996 until: 11/23/2021)
Zápisnica z I. riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 25.6.1997. Zápis z prvej schôdze predstavenstva konanej dňa 25.6.1997. Stary spis: Sa 1705
  (from: 08/20/1997 until: 11/23/2021)
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 6.1.1998, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 1/98, Nz 1/98 zo dňa 6.1.1998. Zápis z prvej schôdze predstavenstva zo dňa 6.1.1998. Stary spis: Sa 1705
  (from: 02/02/1998 until: 11/23/2021)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení priebeh ktorého osvedčuje notárska zápisnica N 515/2000, Nz 509/2000 zo dňa 26.4.2000 schválená zmena stanov spoločnosti a personálne zmeny v orgánoch spoločnosti. Na zadadnutí dozornej rady dňa 26.4.2000 zvolený predseda a podpredseda dozornej rady. Na zasadnutí predstavenstva dňa 26.4.2000 zvolený predseda a podpredseda predstavenstva.
  (from: 05/30/2000 until: 11/23/2021)
Notárska zápisnica Nz 353/2000 spísaná dňa 7.6.2000 notárom JUDr.Ľubomírom Vlhom osvedčujúca priebeh MVZ, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a zmena stanov v § 5 a § 6.
  (from: 06/13/2000 until: 11/23/2021)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 29.3.2001, na ktorom boli schválené personálne zmeny v orgánoch spoločnosti. Zápisnica zo zasadnutia členov predstavenstva zo dňa 27.4.2001.
  (from: 07/24/2001 until: 11/23/2021)
Date of updating data in databases:  09/28/2023
Date of extract :  09/30/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person