Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1121/B

Business name: 
FINANCE CONTINENTAL GROUP, a.s.
  (from: 11/29/2002 until: 04/09/2003)
FINANCE CONTINENTAL GROUP, o.c.p. a.s.
  (from: 07/17/1998 until: 11/28/2002)
PASAD o.c.p. a.s.
  (from: 07/16/1996 until: 07/16/1998)
Registered seat: 
Hattalova 12/A
Bratislava 831 03
  (from: 07/17/1998 until: 04/09/2003)
Miletičova 1
Bratislava 824 63
  (from: 01/28/1997 until: 07/16/1998)
Benediktiho 5
Bratislava 811 05
  (from: 07/16/1996 until: 01/27/1997)
Identification number (IČO): 
35 694 505
  (from: 07/16/1996)
Date of entry: 
07/16/1996
  (from: 07/16/1996)
Date of deletion: 
04/10/2003
  (from: 04/10/2003)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/16/1996)
Objects of the company: 
kúpa a predaj cenných papierov
  (from: 07/16/1996 until: 11/28/2002)
obstaranie kúpy alebo predaja cenných papierov
  (from: 07/16/1996 until: 11/28/2002)
sprostredkovateľská činnosť pri kúpe a predaji cenných papierov
  (from: 07/16/1996 until: 11/28/2002)
obstarávanie vydávania cenných papierov a poskytovanie s tým súvisiacich služieb pre emitenta
  (from: 07/16/1996 until: 11/28/2002)
obstarávanie vykonávania činností spojených s úschovou, správou a uložením cenných papierov pre emitenta
  (from: 07/16/1996 until: 11/28/2002)
obstarávanie splácania cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich pre emitenta
  (from: 07/16/1996 until: 11/28/2002)
prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s nájmom
  (from: 03/09/1999 until: 11/28/2002)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/15/1997 until: 04/09/2003)
Managing board
  (from: 09/18/1996 until: 08/14/1997)
Managing board
  (from: 07/16/1996 until: 09/17/1996)
Ing. Jaroslav Drako , CSc.
Palisády 1
Bratislava
  (from: 09/18/1996 until: 07/16/1998)
Mgr. Ján Kiss
Tehelná 23
Bratislava
  (from: 07/16/1996 until: 09/17/1996)
Ing. Boris Kreheľ - predseda
Púpavová 24
Bratislava
  (from: 07/17/1998 until: 07/05/2001)
Dagmar Meravá-Muráriková
Pred poľom 11/32
Trenčín
  (from: 07/16/1996 until: 08/14/1997)
Dagmar Meravá-Muráriková - predseda
Pred Poľom 11/32
Trenčín
  (from: 08/15/1997 until: 07/16/1998)
Ing. Ján Smolen - predseda
Hlaváčikova 4
Bratislava
  (from: 07/16/1996 until: 08/14/1997)
Mgr. Marcel Varša
Medvedzie 143/23-3
Tvrdošín
  (from: 08/15/1997 until: 12/10/1998)
Mgr. Marcel Varša
Sídlisko 143
Tvrdošín - Medvedzie
  (from: 12/11/1998 until: 01/21/2001)
Štefan Benko
Jána Halašu 5
Trenčín
  (from: 07/17/1998 until: 04/09/2003)
Vladimír Becker
Pod Lipovým 5305/53
Bratislava
  (from: 01/22/2001 until: 04/09/2003)
Miroslav Krištofovič - predseda
Stromová 2674/21
Bratislava
  (from: 07/06/2001 until: 04/09/2003)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému názvu spoločnosti pripoja svoje podpisy.
  (from: 08/15/1997 until: 04/09/2003)
V mene spoločnosti môže konať každý člen predstavenstva samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 09/18/1996 until: 08/14/1997)
V mene spoločnosti konajú vždy spoločne aspoň dvaja členovia predstavenstva, tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis.
  (from: 07/16/1996 until: 09/17/1996)
Capital: 
105 000 000 Sk
  (from: 06/28/2000 until: 04/09/2003)
5 000 000 Sk
  (from: 07/16/1996 until: 06/27/2000)
Shares: 
Number of shares: 500
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 06/28/2000 until: 04/09/2003)
Number of shares: 100
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 06/28/2000 until: 04/09/2003)
Number of shares: 500
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 02/18/2000 until: 06/27/2000)
Number of shares: 500
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 07/16/1996 until: 02/17/2000)
Supervisory board: 
Peter Bandura
Piešťanská 9
Trenčín
  (from: 07/16/1996 until: 08/14/1997)
Ing. Jaroslav Drako , CSc. - predseda
Palisády 1
Bratislava
  (from: 07/16/1996 until: 09/17/1996)
RNDr. Ľubica Draková - predseda
Palisády 1
Bratislava
  (from: 09/18/1996 until: 08/14/1997)
Juraj Šujanský
Drotárska cesta 7
Bratislava
  (from: 08/15/1997 until: 01/21/2001)
Jaroslav Wieger - predseda
Špitálska 20
Bratislava
  (from: 08/15/1997 until: 02/17/2000)
Andrea Boženiková
Muškátová 30
Pezinok
  (from: 07/16/1996 until: 04/09/2003)
Ronald Tahotný
Majerníkova 8
Bratislava
  (from: 02/18/2000 until: 04/09/2003)
Juraj Šujanský - predseda
Drotárska cesta 7
Bratislava
  (from: 01/22/2001 until: 04/09/2003)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 99/96, Nz 90/96 zo dňa 23.5.1996 a stanovami v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 1707
  (from: 07/16/1996)
Notárska zápisnica N 156/96, Nz 146/96 zo dňa 7.8.1996 a dodatok k stanovám. Stary spis: Sa 1707
  (from: 09/18/1996)
Notárska zápisnica N 10/97, Nz 10/97 spísaná dňa 17.01.1996 notárkou JUDr. Magdalénou Čížovou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v časti sídlo. Stary spis: Sa 1707
  (from: 01/28/1997)
Notárska zápisnica N 143/97, Nz 136/97 spísaná dňa 30.5.1997 notárkou JUDr. Magdalénou Čížovou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 1707
  (from: 08/15/1997)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 29.4.1998, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 152/98, Nz 143/98 - zmena pôvodného obchodného mena PASAD, o.c.p. a.s. a sídla Miletičova 1, Bratislava.
  (from: 07/17/1998)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 22.1.1999, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisncie Nz 24/99 napísanej dňa 22.1.1999 notárkou JUDr.Potančokovou bola schválená zmena stanov.
  (from: 03/09/1999)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.7.199
  (from: 08/23/1999)
Notárska zápisnica č. Nz 466/99 zo dňa 8.12.1999, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia na ktorom bolo schválené úplné znenie stanov spoločnosti.
  (from: 02/18/2000)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 19.4.2000, priebeh ktorého osvedčuje notárska zápisnica N 156/2000, Nz 139/2000 spísaná dňa 19.4.2000, schválené zvýšenie základného imania a zmena stanov spoločnosti.
  (from: 06/28/2000)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.12.2000.
  (from: 01/22/2001)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 22.6.2001. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 28.6.2001.
  (from: 07/06/2001)
Upozornenie Úradu pre finančný trh č. 2844/2002-ÚFT zo dňa 4.10.2002 o zániku povolenia na obchodovanie s cennými papiermi a oprávnenia používať v obchodnom mene spoločnosti označenie "o.c.p." k 1.10.2002.
  (from: 11/29/2002)
Uznesenie Krajského súdu v Bratislave č. k. 6K 66/02 - 73 zo dňa 30. 10. 2002, ktorým bol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka FINANCE CONTINENTAL GROUP, o. c. p., a. s., Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava, IČO: 35 694 505 zamietnutý pre nedostatok majetku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 18. 12. 2002.
  (from: 04/09/2003)
V y m a z u j e s a : z obchodného registra v celom rozsahu spoločnosť FINANCE CONTINENTAL GROUP, a. s., so sídlom Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava, IČO: 35 694 505, zapísaná v odd. Sa, vo vložke 1121/B.
  (from: 04/10/2003)
Date of updating data in databases:  07/17/2024
Date of extract :  07/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person