Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1129/B

Business name: 
DLHOPIS, a. s. v likvidácii
  (from: 03/02/2023)
DLHOPIS, a. s.
  (from: 01/31/2023 until: 03/01/2023)
DLHOPIS, o.c.p., a.s.
  (from: 08/05/1996 until: 01/30/2023)
Registered seat: 
Trnavská cesta 100
Bratislava 821 01
  (from: 03/16/2011)
Drieňová 27
Bratislava 821 01
  (from: 08/05/1996 until: 03/15/2011)
Identification number (IČO): 
35 695 820
  (from: 08/05/1996)
Date of entry: 
08/05/1996
  (from: 08/05/1996)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 08/05/1996)
Objects of the company: 
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 01/31/2023)
kúpa a predaj cenných papierov
  (from: 08/05/1996 until: 11/24/2003)
obstarávanie pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovanie s tým súvisiacich služieb
  (from: 08/05/1996 until: 11/24/2003)
vykonávanie činností na základe zmlúv podľa §§ 34 až 37 zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov
  (from: 08/05/1996 until: 11/24/2003)
obstarávanie pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
  (from: 08/05/1996 until: 11/24/2003)
vykonávanie poradenskej činnosti vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
  (from: 08/05/1996 until: 11/24/2003)
I. hlavné investičné služby:
  (from: 11/25/2003 until: 05/29/2013)
1. prijatie pokynu klienta na nadobudnutie, predaj alebo iné nakladanie s investičnými nástrojmi a následné postúpenie pokynu klienta za účelom jeho vykonania podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c) a d) zákona o cenných papieroch
  (from: 11/25/2003 until: 05/29/2013)
2. prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na iný účet ako na účet poskytovateľa služby podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c) a d) zákona o cenných papieroch
  (from: 11/25/2003 until: 05/29/2013)
II. vedľajšie investičné služby:
  (from: 11/25/2003 until: 05/29/2013)
1. úschova alebo správa jedného alebo niekoľkých investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), c) a f) zákona o cenných papieroch
  (from: 11/25/2003 until: 05/29/2013)
vo vzťahu k investičnej službe podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o cenných papieroch sa predmet podnikania vzťahuje len na úschovu listinných cenných papierov
  (from: 11/25/2003 until: 05/29/2013)
I. Investičné služby a investičné činnosti:
  (from: 05/30/2013 until: 01/30/2023)
a) prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) a c) zákona o cenných papieroch
  (from: 05/30/2013 until: 11/25/2019)
b) vykonanie pokynu klienta na jeho účet, podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) a c) zákona o cenných papieroch.
  (from: 05/30/2013 until: 11/25/2019)
II. Vedľajšie služby:
  (from: 05/30/2013 until: 02/17/2023)
a) úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a), b) a c) zákona o cenných papieroch.
  (from: 05/30/2013 until: 01/30/2023)
Vo vzťahu k vedľajšej službe podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch sa predmet podnikania vzťahuje len na úschovu listinných cenných papierov.
  (from: 05/30/2013 until: 07/15/2019)
b) poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku podľa § 6 ods. 2 písm. c) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a), b) a c) zákona o cenných papieroch
  (from: 07/16/2019 until: 01/30/2023)
c) vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi podľa § 6 ods. 2 písm. e) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a), b) a c) zákona o cenných papieroch
  (from: 07/16/2019 until: 01/30/2023)
d) služby spojené s upisovaním finančných nástrojov podľa § 6 ods. 2 písm. f) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a), b) a c) zákona o cenných papieroch.
  (from: 07/16/2019 until: 01/30/2023)
a) prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) b) a c) zákona o cenných papieroch
  (from: 11/26/2019 until: 01/30/2023)
b) vykonanie pokynu klienta na jeho účet podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) b) a c) zákona o cenných papieroch.
  (from: 11/26/2019 until: 01/30/2023)
c) riadenie portfólia podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) b) a c) zákona o cenných papieroch
  (from: 11/26/2019 until: 01/30/2023)
d) investičné poradenstvo podľa § 6 ods. 1 písm. e) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) b) a c) zákona o cenných papieroch
  (from: 11/26/2019 until: 01/30/2023)
e) umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku podľa § 6 ods. 1 písm. g) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) b) a c) zákona o cenných papieroch
  (from: 11/26/2019 until: 01/30/2023)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/02/2002)
Managing board
  (from: 08/05/1996 until: 12/01/2002)
Ing. Filip Králik - Chairman of the Board of Directors
Zochová 760/16
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 03
From: 10/12/2020
  (from: 11/15/2020)
Ing. Miloš Švantner - Member of the Board of Directors
Landauova 1813/18
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01
From: 09/01/2021
  (from: 09/10/2021)
Ing. Zuzana Humecká - Member of the Board of Directors
Drietoma 387
Drietoma 913 03
From: 07/19/2023
  (from: 08/04/2023)
Ing. Lukáš Bonko - Member of the Board of Directors
Hrobákova 1639/15
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 02
From: 03/01/2021
  (from: 03/27/2021 until: 06/01/2021)
Ing. Lukáš Bonko - Member of the Board of Directors
Hrobákova 1639/15
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 02
From: 03/01/2021 Until: 05/19/2021
  (from: 06/02/2021 until: 06/01/2021)
Štefan Čarný
Muškátová 788/14
Bratislava 821 01
From: 02/28/2005
  (from: 04/05/2005 until: 07/16/2010)
Štefan Čarný
Muškátová 788/14
Bratislava 821 01
From: 02/28/2005 Until: 06/15/2010
  (from: 07/17/2010 until: 07/16/2010)
Ing. Štefan Čarný - člen
Muškátová 14
Bratislava 821 01
From: 06/15/2010
  (from: 07/17/2010 until: 05/30/2014)
Ing. Štefan Čarný - člen
Muškátová 14
Bratislava 821 01
From: 06/15/2010 Until: 04/29/2014
  (from: 05/31/2014 until: 05/30/2014)
Ing. Miroslav Demjanovič
Ťačevská 601/5
Bardejov 085 01
  (from: 12/28/1998 until: 12/20/1999)
Ing. Milan Fiľo
Jarná 12
Košice 040 01
  (from: 08/05/1996 until: 12/27/1998)
JUDr. Pavol Hulík
Veterná 32
Trnava 917 00
  (from: 12/28/1998 until: 01/18/1999)
Ing. Zuzana Humecká - člen
Drietoma 387
Drietoma 913 03
From: 12/14/2010
  (from: 03/16/2011 until: 07/15/2019)
Ing. Peter Korbačka
Hronská 49
Valaská 976 46
  (from: 08/05/1996 until: 12/27/1998)
Ing. Martin Matušovič - predseda
SNP 32
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 03/01/2008
  (from: 03/15/2008 until: 03/15/2011)
Ing. Martin Matušovič - predseda
SNP 32
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 03/01/2008 Until: 12/14/2010
  (from: 03/16/2011 until: 03/15/2011)
Ing. Jozef Mihalik
Tupolevova 1005/18
Bratislava 851 01
  (from: 12/21/1999 until: 10/25/2000)
Ing. Miloslav Michalík - člen
Hlaváčikova 3105/23
Bratislava 841 05
From: 03/12/2014
  (from: 03/21/2014 until: 05/30/2014)
Ing. Miloslav Michalík - člen
Hlaváčikova 3105/23
Bratislava 841 05
From: 03/12/2014 Until: 04/29/2014
  (from: 05/31/2014 until: 05/30/2014)
Ing. Miloslav Michalík - člen
Hlaváčikova 3105/23
Bratislava 841 05
From: 04/29/2014
  (from: 05/31/2014 until: 02/08/2018)
Ing. Miloslav Michalík - člen
Hlaváčikova 3105/23
Bratislava 841 05
From: 04/29/2014 Until: 01/24/2018
  (from: 02/09/2018 until: 02/08/2018)
Ing. Miloslav Michalík - predseda a člen
Hlaváčikova 3105/23
Bratislava 841 05
From: 01/24/2018
  (from: 02/09/2018 until: 11/14/2020)
Ing. Miloslav Michalík - predseda a člen
Hlaváčikova 3105/23
Bratislava 841 05
From: 01/24/2018 Until: 10/11/2020
  (from: 11/15/2020 until: 11/14/2020)
Ing. Peter Nemec
Bartókova 6
Bratislava 811 02
  (from: 12/28/1998 until: 01/18/1999)
Ing. Zuzana Némethová
Mliečno 408
Šamorín 931 01
  (from: 10/26/2000 until: 07/17/2003)
Ing. Zuzana Némethová - predsedníčka
Mliečno 408
Šamorín 931 01
From: 06/27/2000
  (from: 07/18/2003 until: 12/07/2006)
Ing. Zuzana Némethová - predsedníčka
Mliečno 408
Šamorín 931 01
From: 06/27/2000 Until: 12/05/2006
  (from: 12/08/2006 until: 12/07/2006)
Ing. Tomáš Novanský - predseda
Rudlovská cesta 116
Banská Bystrica 974 11
From: 08/09/2012
  (from: 08/18/2012 until: 03/20/2014)
Ing. Tomáš Novanský - predseda
Rudlovská cesta 116
Banská Bystrica 974 11
From: 08/09/2012 Until: 02/20/2014
  (from: 03/21/2014 until: 03/20/2014)
Ing. Alexandra Pápešová
Lesná 491/3
Podhájska 941 48
From: 01/24/2018
  (from: 02/09/2018 until: 03/26/2021)
Ing. Alexandra Pápešová
Lesná 491/3
Podhájska 941 48
From: 01/24/2018 Until: 02/28/2021
  (from: 03/27/2021 until: 03/26/2021)
Ing. Jindra Repčíková , CSc.
Školská 14
Bratislava 811 07
  (from: 01/19/1999 until: 07/17/2003)
Ing. Jindra Repčíková , CSc. - člen
Školská 14
Bratislava 811 07
From: 10/30/2008
  (from: 11/28/2008 until: 03/15/2011)
Ing. Jindra Repčíková , CSc. - členka
Školská 14
Bratislava 811 07
From: 11/26/1998
  (from: 07/18/2003 until: 11/27/2008)
Ing. Jindra Repčíková , CSc. - členka
Školská 14
Bratislava 811 07
From: 11/26/1998 Until: 10/30/2008
  (from: 11/28/2008 until: 11/27/2008)
Ing. Jindra Repčíková , CSc. - predseda
Školská 14
Bratislava 811 07
From: 10/30/2008
  (from: 03/16/2011 until: 08/17/2012)
Ing. Jindra Repčíková , CSc. - predseda
Školská 14
Bratislava 811 07
From: 10/30/2008 Until: 08/08/2012
  (from: 08/18/2012 until: 08/17/2012)
Ing. Martin Wiedermann - predseda a člen predstavenstva
Moyzesova 6
Bratislava 811 05
From: 04/30/2014
  (from: 05/31/2014 until: 02/08/2018)
Ing. Martin Wiedermann - predseda a člen predstavenstva
Moyzesova 6
Bratislava 811 05
From: 04/30/2014 Until: 08/25/2017
  (from: 02/09/2018 until: 02/08/2018)
Ing. Miroslav Zachar
Sokolíkova 15
Bratislava 841 02
  (from: 08/05/1996 until: 12/27/1998)
Ing. Rastislav Zbořil
Hošťáky 688/14
Myjava 907 01
  (from: 08/05/1996 until: 12/27/1998)
Ing. Róbert Zemánek
Znievska 8
Bratislava 851 06
  (from: 12/28/1998 until: 07/17/2003)
Ing. Róbert Zemánek - člen
Znievska 8
Bratislava 851 06
From: 07/27/1998
  (from: 07/18/2003 until: 04/04/2005)
Ing. Róbert Zemánek - člen
Znievska 8
Bratislava 851 06
From: 07/27/1998 Until: 02/28/2005
  (from: 04/05/2005 until: 04/04/2005)
Ing. Zuzana Humecká - člen
Drietoma 387
Drietoma 913 03
From: 05/01/2019 Until: 07/19/2023
  (from: 08/04/2023 until: 08/03/2023)
Ing. Zuzana Humecká - člen
Drietoma 387
Drietoma 913 03
From: 05/01/2019
  (from: 07/16/2019 until: 08/03/2023)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná každý člen predstavenstva samostatne. Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva. Konajúci podpisuje za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 03/27/2021)
Za spoločnosť koná každý člen predstavenstva samostatne. Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva. Konajúci podpisuje za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 11/15/2020 until: 03/26/2021)
Za spoločnosť koná každý člen predstavenstva samostatne. Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva. Konajúci podpisuje za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 12/02/2002 until: 11/14/2020)
Za spoločnosť koná každý člen predstavenstva samostatne. Konajúci podpisuje za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 08/05/1996 until: 12/01/2002)
Procuration: 
Ing. Dušan Piaček
Hlavná 58
Stupava 900 31
  (from: 10/09/1996 until: 03/22/1998)
Prokurista má rozhodnutím predstavenstva právomoc vykonávať právne úkony v súlade s článkami 26,31 písm. a, 32,39 a 40 stanov spoločnosti a v súlade s príslušnými uzneseniami a rozhodnutiami predstavenstva a.s. za spoločnosť doklady podpisuje tak, že k svojmu menu a označeniu prokuristu, /riaditeľ/ pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 10/09/1996 until: 03/22/1998)
Capital: 
1 011 940 EUR Paid up: 1 011 940 EUR
  (from: 10/10/2012)
331 940 EUR Paid up: 331 940 EUR
  (from: 01/22/2009 until: 10/09/2012)
10 000 000 Sk Paid up: 10 000 000 Sk
  (from: 12/02/2002 until: 01/21/2009)
5 000 000 Sk
  (from: 08/05/1996 until: 12/01/2002)
Shares: 
Number of shares: 10
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 194 EUR
  (from: 01/22/2009)
Number of shares: 680
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 EUR
  (from: 10/10/2012)
Number of shares: 10
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 12/02/2002 until: 01/21/2009)
Number of shares: 5
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 08/05/1996 until: 12/01/2002)
Stockholder: 
MH Manažment, a.s.
Turbínová 3
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
  (from: 08/25/2022)
Fond národného majetku Slovenskej republiky
Trnavská cesta 100
Bratislava 821 01
  (from: 12/02/2002 until: 02/22/2016)
MH Manažment, a.s.
Turbínová 3
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
  (from: 02/23/2016 until: 08/24/2022)
Supervisory board: 
Ing. Marcela Halčišáková
Hviezdoslavova 391/63
Lipany 082 71
From: 10/12/2020
  (from: 11/15/2020)
Ing. Štefan Čarný
Muškátová 14
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
From: 05/01/2022
  (from: 06/29/2022)
Ing. Beáta Kolářová
Gorazdova 437/21
Nitra 949 01
From: 05/01/2022
  (from: 06/29/2022)
Mgr. Csaba Balko
Pri kríži 213
Kolíňany 951 78
From: 05/06/2014
  (from: 07/10/2014 until: 01/08/2015)
Mgr. Csaba Balko
Pri kríži 213
Kolíňany 951 78
From: 05/06/2014 Until: 12/10/2014
  (from: 01/09/2015 until: 01/08/2015)
Mgr. Bohuslav Brendza
Mukačevská 31
Prešov 080 01
  (from: 08/09/2000 until: 07/17/2003)
Mgr. Bohuslav Brendza - predseda
Žižkova 2340/29
Košice - Juh
From: 02/25/2000 Until: 03/25/2003
  (from: 07/18/2003 until: 11/24/2003)
Ing. Anna Bubeníková
Grasalkovičova 37
Ivanka pri Dunaji 900 28
  (from: 01/19/1999 until: 02/25/1999)
JUDr. Ján Cilli
Kvetná 1027/16
Bratislava 821 08
From: 12/11/2014
  (from: 01/09/2015 until: 12/27/2018)
JUDr. Ján Cilli
Kvetná 1027/16
Bratislava 821 08
From: 12/11/2014 Until: 11/19/2018
  (from: 12/28/2018 until: 12/27/2018)
Ing. Štefan Čarný
Muškátová 14
Bratislava 821 01
From: 05/06/2014
  (from: 07/10/2014 until: 07/15/2019)
Ing. Pavel Čerňanský - predseda
Gajova 11
Bratislava 811 09
From: 03/01/2008
  (from: 03/15/2008 until: 03/15/2011)
Ing. Pavel Čerňanský - predseda
Gajova 11
Bratislava 811 09
From: 03/01/2008 Until: 12/14/2010
  (from: 03/16/2011 until: 03/15/2011)
Ing. Richard Čukovič
Jána Smreka 6165/3
Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 08
From: 03/01/2021
  (from: 03/27/2021 until: 09/09/2021)
Ing. Richard Čukovič
Jána Smreka 6165/3
Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 08
From: 03/01/2021 Until: 08/25/2021
  (from: 09/10/2021 until: 09/09/2021)
Ing. Karol Danys
Golianova 1
Banská Bystrica 974 01
  (from: 08/05/1996 until: 01/18/1999)
Ing. Marcela Hačišáková
Hviezdoslavova 391/63
Lipany 082 71
From: 12/14/2010
  (from: 03/16/2011 until: 06/22/2011)
JUDr. Veronika Hajnala
Račianska 145
Bratislava 831 05
From: 12/05/2018
  (from: 12/28/2018 until: 03/26/2021)
JUDr. Veronika Hajnala
Račianska 145
Bratislava 831 05
From: 12/05/2018 Until: 02/28/2021
  (from: 03/27/2021 until: 03/26/2021)
Ing. Marcela Halčišáková
Hviezdoslavova 391/63
Lipany 082 71
From: 12/14/2010
  (from: 06/23/2011 until: 07/09/2014)
Ing. Marcela Halčišáková
Hviezdoslavova 391/63
Lipany 082 71
From: 12/14/2010 Until: 05/05/2014
  (from: 07/10/2014 until: 07/09/2014)
JUDr. Pavol Hulík
Veterná 32
Trnava 917 00
  (from: 01/19/1999 until: 08/08/2000)
Ing. Peter Huňor
Beniakova 5/A
Bratislava 841 04
  (from: 01/19/1999 until: 02/25/1999)
Ing. Beáta Kolářová
Gorazdova
Nitra 949 01
From: 11/01/2008
  (from: 11/28/2008 until: 11/21/2011)
Ing. Beáta Kolářová
Gorazdova
Nitra 949 01
From: 11/01/2008 Until: 11/01/2011
  (from: 11/22/2011 until: 11/21/2011)
Ing. Beáta Kolářová
Gorazdova 21
Nitra 949 01
From: 11/01/2011
  (from: 11/22/2011 until: 07/09/2014)
Ing. Beáta Kolářová
Gorazdova 21
Nitra 949 01
From: 11/01/2011 Until: 05/05/2014
  (from: 07/10/2014 until: 07/09/2014)
Ing. Peter Miroslav Medvecký
Medvedzie 129-4/37
Tvrdošín 027 44
  (from: 12/28/1998 until: 01/18/1999)
Ing. Jozef Mihalik
Veľká okružná 19
Žilina 010 01
  (from: 08/05/1996 until: 01/18/1999)
Ing. Jozefa Murgašová
ul. Družby 16
Banská Bystrica 974 00
  (from: 08/05/1996 until: 01/18/1999)
Alena Nemečkayová
Bučinová 12
Bratislava 821 07
From: 10/30/2008
  (from: 11/28/2008 until: 11/21/2011)
Alena Nemečkayová
Bučinová 12
Bratislava 821 07
From: 10/30/2008 Until: 10/30/2011
  (from: 11/22/2011 until: 11/21/2011)
Alena Nemečkayová
Bučinová 12
Bratislava 821 07
From: 11/01/2011
  (from: 11/22/2011 until: 07/15/2019)
Alena Nemečkayová
Bučinová 12
Bratislava 821 07
From: 05/01/2019
  (from: 07/16/2019 until: 11/14/2020)
Alena Nemečkayová
Bučinová 12
Bratislava 821 07
From: 05/01/2019 Until: 10/11/2020
  (from: 11/15/2020 until: 11/14/2020)
Alena Nemečkayová - členka
Bučinova 12
Bratislava 821 07
From: 03/25/2003
  (from: 11/25/2003 until: 11/27/2008)
Alena Nemečkayová - členka
Bučinova 12
Bratislava 821 07
From: 03/25/2003 Until: 10/30/2008
  (from: 11/28/2008 until: 11/27/2008)
Ing. Zuzana Némethová
Rybárska 7
Šamorín
  (from: 02/26/1999 until: 10/25/2000)
Ing. Peter Polónyi
Konopná 101
Tvrdošín 027 45
  (from: 08/05/1996 until: 12/27/1998)
Ing. Ján Porvazník
Kupeckého 2
Bratislava 821 08
  (from: 08/05/1996 until: 01/18/1999)
Ing. Jarmila Répássyová - predsedkyňa dozornej rady
Bratislavská 5
Senec 903 01
From: 03/25/2003
  (from: 11/25/2003 until: 03/14/2008)
Ing. Jarmila Répássyová - predsedkyňa dozornej rady
Bratislavská 5
Senec 903 01
From: 03/25/2003 Until: 02/29/2008
  (from: 03/15/2008 until: 03/14/2008)
Ing. Ľuboslava Sosenková
Medzilaborecká 25
Bratislava
  (from: 10/26/2000 until: 07/17/2003)
Ing. Ľuboslava Sosenková - členka
Medzilaborecká 25
Bratislava
From: 06/27/2000 Until: 03/25/2003
  (from: 07/18/2003 until: 11/24/2003)
Ing. Ľuboslava Sosenková - členka
Medzilaborecká 25
Bratislava 821 01
From: 03/25/2003
  (from: 11/25/2003 until: 11/27/2008)
Ing. Ľuboslava Sosenková - členka
Medzilaborecká 25
Bratislava 821 01
From: 03/25/2003 Until: 10/30/2008
  (from: 11/28/2008 until: 11/27/2008)
Ing.Mgr. Ladislav Šutý
Súťažná 10
Bratislava
  (from: 02/26/1999 until: 07/17/2003)
Ing.Mgr. Ladislav Šutý - člen
Súťažná 10
Bratislava
From: 12/16/1998 Until: 03/25/2003
  (from: 07/18/2003 until: 11/24/2003)
Ing. Štefan Čarný
Muškátová 14
Bratislava 821 01
From: 05/01/2019 Until: 04/30/2022
  (from: 06/29/2022 until: 06/28/2022)
Ing. Štefan Čarný
Muškátová 14
Bratislava 821 01
From: 05/01/2019
  (from: 07/16/2019 until: 06/28/2022)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 03/02/2023
  (from: 03/02/2023)
 Liquidators:
Ing. Filip Králik
Zochova 760/16
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03
From: 03/02/2023
  (from: 03/02/2023)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: V mene spoločnosti koná likvidátor samostatne. Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti.
  (from: 03/02/2023)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica N 139/96, Nz 139/96 zo dňa 12.6.1996 o založení spoločnosti a stanovy akciovej spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 1715
  (from: 08/05/1996)
Zápisnica predstavenstva zo dňa 30.9.1996. Stary spis: Sa 1715
  (from: 10/09/1996)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 20.3.1997, na ktorom bola zrušená prokúra. Stary spis: Sa 1715
  (from: 03/23/1998)
Notárska zápisnica N 1199/98, Nz 1194/98 spísaná dňa 26.11.1998 notárkou JUDr Helenou Hrušovskou, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 26.11.1998, na ktorom bola schválená zmena stanov v čl. 27, 35 a boli schválené personálne zmeny v dozornej rade. Výpis z uznesenia č. 1/98 dozornej rady, na ktorom boli schválené personálne zmeny v predstavenstve.
  (from: 01/19/1999)
Zápisnica z VZ dňa 16.12.1998.
  (from: 02/26/1999)
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 15.10.1999.
  (from: 12/21/1999)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 16.12.1999, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 1518/99, Nz 1498/99 napísanej dňa 16.12.1999 notárom JUDr. Hrušovskou bola schválená zmena stanov.
  (from: 03/10/2000)
Zmena stanov schválená dňa 25.2.2000 valným zhromaždením priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 241/2000 Nz 236/2000
  (from: 08/09/2000)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia, ktoré sa konalo 27.6.2000.
  (from: 10/26/2000)
Notárska zápisnica č. N 418/01, Nz 413/02 zo dňa 22.5.2002 osvedčujúca zmenu stanov. Notárska zápisnica č.N 499/02, Nz 494/02 zo dňa 13.6.2002 osvedčujúca zmenu stanov a zvýšenie základného imania na 10 000 000,-Sk. Notárska zápisnica č. N 550/02, Nz 545/02 z dňa 1.7.2002 - zmena stanov.
  (from: 12/02/2002)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.03.2003. Notárska zápisnica č. N 169/03, Nz 44537/03 zo dňa 05.06.2003, osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov.
  (from: 11/25/2003)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.02.2005 - odvolanie člena predstavenstva, menovanie nového člena predstavenstva
  (from: 04/05/2005)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.2.2008.
  (from: 03/15/2008)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.10.2008.
  (from: 11/28/2008)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.6.2010.
  (from: 07/17/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.12.2010 a zo dňa 1.3.2011.
  (from: 03/16/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.10.2011
  (from: 11/22/2011)
Notárska zápisnica č. N 190/2012, Nz 29484/2012, NCRls 30175/2012 zo dňa 17.08.2012.
  (from: 10/10/2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.04.2013 a Notárska zápisnica - Osvedčenie o priebehu časti riadneho valného zhromaždenia č. N 485/2013, Nz 14381/2013, NCRIs 14696/2013 zo dňa 30.04.2013.
  (from: 05/30/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.02.2014. Zápisnica z 3. riadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 12.03.2014.
  (from: 03/21/2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.04. 2014.
  (from: 05/31/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.12.2014.
  (from: 01/09/2015)
Spoločnosť bola zrušená rozhodnutím jediného akcionára zo dňa 26.01.2023 o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods. 3 písm. b) Obchodného zákonníka. Deň zrušenia spoločnosti je totožný s dňom vstupu spoločnosti do likvidácie.
  (from: 03/02/2023)
Date of updating data in databases:  11/30/2023
Date of extract :  12/03/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person