Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  279/P

Business name: 
UNISTAV, s.r.o., Prešov
  (from: 01/14/1994)
Registered seat: 
Ku Surdoku 25
Prešov 080 01
  (from: 01/14/1994)
Identification number (IČO): 
17 147 387
  (from: 01/08/1992)
Date of entry: 
01/08/1992
  (from: 01/08/1992)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/08/1992)
Objects of the company: 
realizácia a rekonštrukcia inžinierských stavieb (vrátane vybavenia sídliskových celkov)
  (from: 01/14/1994)
realizácia a rekonštrukcia bytových a občianskych stavieb
  (from: 01/14/1994)
realizácia a rekonštrukcia priemyselných stavieb
  (from: 01/14/1994)
plynoinštalačné práce
  (from: 01/14/1994)
montáže a revízie NTL a STL plynovodov, vrátane prípojok a domových rozvodov
  (from: 01/14/1994)
výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania
  (from: 01/14/1994)
cestná nákladná doprava
  (from: 01/18/1996)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 11/30/2001)
vodoinštalatérske práce
  (from: 03/24/2003)
zámočnícke a zváračské práce
  (from: 03/24/2003)
projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie požiarnej techniky, hasiace prístroje, EPS, stabilné a polostabilné hasiace zariadenia
  (from: 09/10/2004)
montáž, oprava a údržba elektrických zariadení v rozsahu: - objekty bez nebezpečenstva výbuchu, zariadenia s napätím do 1 000 V vrátane bleskozvodov
  (from: 01/04/2006)
odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu: A - objekty bez nebezpečenstva výbuchu, E2 - zariadenia s napätím do 1 000 V vrátane bleskozvodov
  (from: 01/04/2006)
prevádzkovanie technickej služby v rozsahu: technická služba podľa §7 ods. 1 (projektovanie, montáž, údržba, revízia, oprava) zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov
  (from: 03/28/2017)
murárstvo
  (from: 12/20/2008)
tesárstvo
  (from: 12/20/2008)
pokrývačstvo
  (from: 12/20/2008)
izolatérstvo
  (from: 12/20/2008)
podlahárstvo
  (from: 12/20/2008)
klampiarstvo
  (from: 12/20/2008)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 12/20/2008)
výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby - inžinierske stavby - vodohospodárske stavby
  (from: 04/18/2009)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 04/18/2009)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 04/18/2009)
správa bytového/nebytového fondu a jeho údržba v rozsahu obstarávania služieb spojených so správou bytového/nebytového fondu
  (from: 04/18/2009)
Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových
  (from: 06/17/2016)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 03/28/2017)
Partners: 
Rastislav Hamborský
Pod Furčou 129/9
Haniska 080 01
Slovak Republic
  (from: 05/26/2022)
Ing. František Kočiško
419
Kendice 082 01
Slovak Republic
  (from: 05/26/2022)
Peter Kokavec
V. Clementisa 12
Prešov 080 01
Slovak Republic
  (from: 09/24/2022)
Štefan Bodnár
Pod kamennou baňou 64
Prešov 080 01
Slovak Republic
  (from: 05/26/2022)
Ing. Peter Kočiško
439
Kendice 082 01
Slovak Republic
  (from: 05/26/2022)
Contribution of each member: 
Rastislav Hamborský
Amount of investment: 4 200 EUR Paid up: 4 200 EUR
  (from: 05/26/2022)
Ing. František Kočiško
Amount of investment: 4 200 EUR Paid up: 4 200 EUR
  (from: 05/26/2022)
Štefan Bodnár
Amount of investment: 4 200 EUR Paid up: 4 200 EUR
  (from: 05/26/2022)
Ing. Peter Kočiško
Amount of investment: 4 200 EUR Paid up: 4 200 EUR
  (from: 05/26/2022)
Peter Kokavec
Amount of investment: 4 200 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 4 200 EUR
  (from: 09/24/2022)
Management body: 
konatelia
  (from: 01/14/1994)
Ing. František Kočiško
419
Kendice 082 01
From: 06/19/2003
  (from: 06/20/2017)
Štefan Bodnár
Pod Kamennou baňou 64
Prešov 080 01
From: 07/01/2009
  (from: 06/20/2017)
Ing. Peter Kočiško
439
Kendice 082 01
From: 05/27/2020
  (from: 07/07/2020)
Acting in the name of the company: 
Konatelia konajú a podpisujú menom spoločnosti každý samostatne.
  (from: 01/14/1994)
Capital: 
21 000 EUR Paid up: 21 000 EUR
  (from: 04/18/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou dňa 17.12.1991 na základe zák. č. 109/64 Zb. v znení novely č. 103/ /90 Zb. Stary spis: S.r.o. 988
  (from: 01/08/1992)
Zmeny v zápise boli urobené na základe dodatku k spoločenskej zmluve zo dňa 27.1.1994 v zmysle zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 01/14/1994)
Doplnok č. 2 zo dňa 6.12.1994 k spoločenskej zmluve. Doplnok č. 2 zo dňa 21.8.1995 k spoločenskej zmluve. Doplnok č. 2a zo dňa 28.12.1995 k spoločenskej zmluve.
  (from: 01/18/1996)
Doplnok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 25.11.1996.
  (from: 10/07/1997)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 15.5.1998.
  (from: 02/10/1999)
Dodatok č. 5 zo dňa 23.12.1998 k spoločenskej zmluve.
  (from: 04/19/1999)
Zmeny zo dňa 13.12.1999 spoločenskej zmluvy. Zmeny zo dňa 11.1.2000 spoločenskej zmluvy. Doplnok č. 6 zo dňa 12.1.2000 k spoločenskej zmluve.
  (from: 04/04/2000)
Doplnok č. 7 k spoločenskej zmluve zo dňa 25.5.2001.
  (from: 11/30/2001)
Doplnok č.8 zo dňa 26.6.2002 k spoločenskej zmluve.
  (from: 10/23/2002)
Doplnok č.9 zo dňa 25.11.2002 k spoločenskej zmluve.
  (from: 03/24/2003)
Doplnok č.10 zo dňa 24.6.2003 k spoločenskej zmluve.
  (from: 10/15/2003)
Date of updating data in databases:  02/07/2023
Date of extract :  02/09/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person