Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  279/P

Business name: 
UNISTAV, s.r.o., Prešov
  (from: 01/14/1994)
UNISTAV, spol. s r. o., Prešov
  (from: 01/08/1992 until: 01/13/1994)
Registered seat: 
Ku Surdoku 25
Prešov 080 01
  (from: 01/14/1994)
Vajanského 1
Prešov
  (from: 01/08/1992 until: 01/13/1994)
Identification number (IČO): 
17 147 387
  (from: 01/08/1992)
Date of entry: 
01/08/1992
  (from: 01/08/1992)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/08/1992)
Objects of the company: 
realizácia a rekonštrukcia inžinierských stavieb (vrátane vybavenia sídliskových celkov)
  (from: 01/14/1994)
realizácia a rekonštrukcia bytových a občianskych stavieb
  (from: 01/14/1994)
realizácia a rekonštrukcia priemyselných stavieb
  (from: 01/14/1994)
plynoinštalačné práce
  (from: 01/14/1994)
montáže a revízie NTL a STL plynovodov, vrátane prípojok a domových rozvodov
  (from: 01/14/1994)
výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania
  (from: 01/14/1994)
cestná nákladná doprava
  (from: 01/18/1996)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 11/30/2001)
vodoinštalatérske práce
  (from: 03/24/2003)
zámočnícke a zváračské práce
  (from: 03/24/2003)
projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie požiarnej techniky, hasiace prístroje, EPS, stabilné a polostabilné hasiace zariadenia
  (from: 09/10/2004)
montáž, oprava a údržba elektrických zariadení v rozsahu: - objekty bez nebezpečenstva výbuchu, zariadenia s napätím do 1 000 V vrátane bleskozvodov
  (from: 01/04/2006)
odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu: A - objekty bez nebezpečenstva výbuchu, E2 - zariadenia s napätím do 1 000 V vrátane bleskozvodov
  (from: 01/04/2006)
prevádzkovanie technickej služby v rozsahu: technická služba podľa §7 ods. 1 (projektovanie, montáž, údržba, revízia, oprava) zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov
  (from: 03/28/2017)
murárstvo
  (from: 12/20/2008)
tesárstvo
  (from: 12/20/2008)
pokrývačstvo
  (from: 12/20/2008)
izolatérstvo
  (from: 12/20/2008)
podlahárstvo
  (from: 12/20/2008)
klampiarstvo
  (from: 12/20/2008)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 12/20/2008)
výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby - inžinierske stavby - vodohospodárske stavby
  (from: 04/18/2009)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 04/18/2009)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 04/18/2009)
správa bytového/nebytového fondu a jeho údržba v rozsahu obstarávania služieb spojených so správou bytového/nebytového fondu
  (from: 04/18/2009)
Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových
  (from: 06/17/2016)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 03/28/2017)
prevádzkovanie technickej služby v rozsahu činnosti: technická služba podľa § 7 ods. 1 (vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia, oprava) zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti)
  (from: 07/26/2007 until: 03/27/2017)
dodávateľská, stavebná a inžinierska činnosť v oblasti pozemných stavieb, inžinierskych stavieb, inžinierska geológia pre stavebné účely a rekonštrukcia pamiatkovochránených objektov
  (from: 01/08/1992 until: 01/13/1994)
dizajnérska výroba, montáž prvkov a výstav podľa návrhov
  (from: 01/08/1992 until: 01/13/1994)
obchod, sprostredkovateľská činnosť a služby pre organizácie a obyvateľstvo súvisiace s vyššie uvedeným predmetom činnosti
  (from: 01/08/1992 until: 01/13/1994)
poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osôb - v rozsahu vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia a opravz zabezpečovacích systémov alebo poplachových szstémov slúžiacich na ochranu majetku a osôb pred neoprávnenými zásahmi, vrátane zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a jeho okolí
  (from: 11/23/2004 until: 07/25/2007)
obchod s drevom a drevenými výrobkami, stavebnými materiálmi a polotovarmi, s bytovými doplnkami a zariadeniami, s kovmi - železnými a neželeznými, s textilom a metrovým tovarom, s obuvou, so sklom, výrobkami zo skla a keramikou, so strojmi a zariadeniami, so šľachteným a nešľachteným kameňom a kamenivom, kozmetickými a drogistickým tovarom, so spotrebnou a priemyselnou elektronikou
  (from: 01/14/1994 until: 11/29/2001)
predaj automobilov, príslušenstva a náhradných dielov automobilov
  (from: 01/14/1994 until: 11/29/2001)
obchod s potravinami, alko a nealko nápojmi, zeleninou, ovocím a zemiakmi
  (from: 01/14/1994 until: 11/29/2001)
elektroinštalačné práce
  (from: 01/14/1994 until: 01/03/2006)
Partners: 
Rastislav Hamborský
Pod Furčou 129/9
Haniska 080 01
Slovak Republic
  (from: 05/26/2022)
Ing. František Kočiško
419
Kendice 082 01
Slovak Republic
  (from: 05/26/2022)
Peter Kokavec
V. Clementisa 12
Prešov 080 01
Slovak Republic
  (from: 09/24/2022)
Štefan Bodnár
Pod kamennou baňou 64
Prešov 080 01
Slovak Republic
  (from: 05/26/2022)
Ing. Peter Kočiško
439
Kendice 082 01
Slovak Republic
  (from: 05/26/2022)
UNING, akciová spoločnosť, Prešov IČO: 00 594 407
Pionierska 33
Prešov
Slovak Republic
  (from: 04/19/1999 until: 04/03/2000)
UNING, akciová spoločnosť, Prešov IČO: 00 594 407
Pionierska 33
Prešov
Slovak Republic
  (from: 02/10/1999 until: 04/18/1999)
UNING, akciová spoločnosť, Prešov IČO: 00 594 407
Pionierska 33
Prešov
Slovak Republic
  (from: 01/18/1996 until: 02/09/1999)
UNING, akciová spoločnosť, Prešov
  (from: 01/14/1994 until: 01/17/1996)
UNING, akciová spoločnosť, Prešov
  (from: 01/08/1992 until: 01/13/1994)
Milan Bača
J. Nováka 15
Prešov 080 01
Slovak Republic
  (from: 11/23/2004 until: 07/07/2010)
Milan Bača
J. Nováka 15
Prešov
Slovak Republic
  (from: 04/04/2000 until: 11/22/2004)
Milan Bača
J. Nováka 15
Prešov
Slovak Republic
  (from: 04/19/1999 until: 04/03/2000)
Milan Bača
J. Nováka 15
Prešov
Slovak Republic
  (from: 02/10/1999 until: 04/18/1999)
Milan Bača
J. Nováka 15
Prešov
Slovak Republic
  (from: 01/18/1996 until: 02/09/1999)
Milan Bača
J. Nováka 15
Prešov
Slovak Republic
  (from: 01/14/1994 until: 01/17/1996)
Milan Bača
J. Nováka 15
Prešov
Slovak Republic
  (from: 01/08/1992 until: 01/13/1994)
Dorota Bačová
Jána Nováka 11495/15
Prešov 080 01
Slovak Republic
  (from: 07/08/2010 until: 07/06/2020)
Imrich Bednár
J. Nováka 7
Prešov
Slovak Republic
  (from: 02/10/1999 until: 04/18/1999)
Imrich Bednár
J. Nováka 7
Prešov
Slovak Republic
  (from: 01/18/1996 until: 02/09/1999)
Imrich Bednár
J. Nováka 7
Prešov
Slovak Republic
  (from: 01/14/1994 until: 01/17/1996)
Štefan Bodnár
Pod kamennou baňou 64
Prešov 080 01
Slovak Republic
  (from: 11/23/2004 until: 05/25/2022)
Štefan Bodnár
Pod kamennou baňou 64
Prešov
Slovak Republic
  (from: 11/30/2001 until: 11/22/2004)
Štefan Bodnár
J. Nováka 17
Prešov
Slovak Republic
  (from: 04/04/2000 until: 11/29/2001)
Štefan Bodnár
J. Nováka 17
Prešov
Slovak Republic
  (from: 04/19/1999 until: 04/03/2000)
Štefan Bodnár
J. Nováka 17
Prešov
Slovak Republic
  (from: 02/10/1999 until: 04/18/1999)
Štefan Bodnár
J. Nováka 17
Prešov
Slovak Republic
  (from: 01/18/1996 until: 02/09/1999)
Štefan Bodnár
J. Nováka 17
Prešov
Slovak Republic
  (from: 01/14/1994 until: 01/17/1996)
Imrich Bodnár
J. Nováka 7
Prešov
Slovak Republic
  (from: 01/08/1992 until: 01/13/1994)
Štefan Bodnár
J. Nováka 17
Prešov
Slovak Republic
  (from: 01/08/1992 until: 01/13/1994)
Ján Fränkl
J. Bereša 1
Prešov 080 01
Slovak Republic
  (from: 11/23/2004 until: 04/17/2009)
Ján Fränkl
J. Bereša 1
Prešov
Slovak Republic
  (from: 04/04/2000 until: 11/22/2004)
Ján Fränkl
J. Bereša 1
Prešov
Slovak Republic
  (from: 04/19/1999 until: 04/03/2000)
Ján Fränkl
J. Bereša 1
Prešov
Slovak Republic
  (from: 02/10/1999 until: 04/18/1999)
Ján Fränkl
J. Bereša 1
Prešov
Slovak Republic
  (from: 01/18/1996 until: 02/09/1999)
Ján Fränkl
V. Clementisa 8
Prešov
Slovak Republic
  (from: 01/14/1994 until: 01/17/1996)
Ján Fränkl
V. Clementisa 8
Prešov
Slovak Republic
  (from: 01/08/1992 until: 01/13/1994)
Rastislav Hamborský
Pod Furčou 129/9
Haniska 080 01
Slovak Republic
  (from: 07/08/2010 until: 05/25/2022)
Vladimír Hamborský
Poschlova 29
Prešov 080 01
Slovak Republic
  (from: 11/23/2004 until: 07/07/2010)
Vladimír Hamborský
Poschlova 29
Prešov
Slovak Republic
  (from: 04/04/2000 until: 11/22/2004)
Vladimír Hamborský
Poschlova 29
Prešov
Slovak Republic
  (from: 04/19/1999 until: 04/03/2000)
Vladimír Hamborský
Poschlova 29
Prešov
Slovak Republic
  (from: 02/10/1999 until: 04/18/1999)
Vladimír Hamborský
Poschlova 29
Prešov
Slovak Republic
  (from: 01/18/1996 until: 02/09/1999)
Vladimír Hamborský
Pöschlova 29
Prešov
Slovak Republic
  (from: 01/14/1994 until: 01/17/1996)
Vladimír Hamborský
Pöschlova 29
Prešov
Slovak Republic
  (from: 01/08/1992 until: 01/13/1994)
Marián Kačmár
Kvetná 13556/11
Prešov 080 01
Slovak Republic
  (from: 11/23/2004 until: 07/06/2020)
Marián Kačmár
Prostějovská 63
Prešov
Slovak Republic
  (from: 04/04/2000 until: 11/22/2004)
Marián Kačmár
Prostějovská 63
Prešov
Slovak Republic
  (from: 04/19/1999 until: 04/03/2000)
Marián Kačmár
Prostějovská 63
Prešov
Slovak Republic
  (from: 02/10/1999 until: 04/18/1999)
Marián Kačmár
Prostějovská 63
Prešov
Slovak Republic
  (from: 01/18/1996 until: 02/09/1999)
Marián Kačmár
Prostejovska 63
Prešov
Slovak Republic
  (from: 01/14/1994 until: 01/17/1996)
Marián Kačmár
Prostejovska 63
Prešov
Slovak Republic
  (from: 01/08/1992 until: 01/13/1994)
Ing. Peter Kočiško
439
Kendice 082 01
Slovak Republic
  (from: 07/07/2020 until: 05/25/2022)
Ing. František Kočiško
419
Kendice 082 01
Slovak Republic
  (from: 11/23/2004 until: 05/25/2022)
Ing. František Kočiško
419
Kendice
Slovak Republic
  (from: 04/04/2000 until: 11/22/2004)
Ing. František Kočiško
240
Malý Šariš
Slovak Republic
  (from: 04/19/1999 until: 04/03/2000)
Ing. František Kočiško
240
Malý Šariš
Slovak Republic
  (from: 02/10/1999 until: 04/18/1999)
Ing. František Kočiško
240
Malý Šariš
Slovak Republic
  (from: 01/18/1996 until: 02/09/1999)
Ing. František Kočiško
240
Malý Šariš
Slovak Republic
  (from: 01/14/1994 until: 01/17/1996)
Ing. František Kočiško
240
Malý Šariš
Slovak Republic
  (from: 01/08/1992 until: 01/13/1994)
Peter Kokavec
V. Clementisa 12
Prešov
Slovak Republic
  (from: 04/04/2000 until: 11/22/2004)
Peter Kokavec
V. Clementisa 12
Prešov
Slovak Republic
  (from: 04/19/1999 until: 04/03/2000)
Peter Kokavec
V. Clementisa 12
Prešov
Slovak Republic
  (from: 02/10/1999 until: 04/18/1999)
Peter Kokavec
V. Clementisa 12
Prešov
Slovak Republic
  (from: 01/18/1996 until: 02/09/1999)
Peter Kokavec
V. Clementisa 12
Prešov
Slovak Republic
  (from: 01/14/1994 until: 01/17/1996)
Peter Kokavec
V. Clementisa 12
Prešov
Slovak Republic
  (from: 01/08/1992 until: 01/13/1994)
Pavol Melega
Prostějovská 30
Prešov
Slovak Republic
  (from: 04/19/1999 until: 04/03/2000)
Pavol Melega
Prostějovská 30
Prešov
Slovak Republic
  (from: 02/10/1999 until: 04/18/1999)
Pavol Melega
Prostějovská 30
Prešov
Slovak Republic
  (from: 01/18/1996 until: 02/09/1999)
Pavol Melega
Prostejovská 30
Prešov
Slovak Republic
  (from: 01/14/1994 until: 01/17/1996)
Pavol Melega
Prostejovská 30
Prešov
Slovak Republic
  (from: 01/08/1992 until: 01/13/1994)
Ing. Jozef Mrava
M. Čulena 15
Prešov
Slovak Republic
  (from: 01/14/1994 until: 01/17/1996)
Ing. Jozef Mrava
M. Čulena 15
Prešov
Slovak Republic
  (from: 01/08/1992 until: 01/13/1994)
Jozef Orlovský
Pod Wilec Hôrkou 34
Prešov
Slovak Republic
  (from: 04/04/2000 until: 10/22/2002)
Jozef Orlovský
Záhradná 1
Prešov
Slovak Republic
  (from: 04/19/1999 until: 04/03/2000)
Jozef Orlovský
Záhradná 1
Prešov
Slovak Republic
  (from: 02/10/1999 until: 04/18/1999)
Jozef Orlovský
Záhradná 1
Prešov
Slovak Republic
  (from: 01/18/1996 until: 02/09/1999)
Jozef Orlovský
Záhradná 1
Prešov
Slovak Republic
  (from: 01/14/1994 until: 01/17/1996)
Jozef Orlovský
Záhradná 1
Prešov
Slovak Republic
  (from: 01/08/1992 until: 01/13/1994)
Jozef Orlovský ml.
Prostějovská 115
Prešov 080 01
Slovak Republic
  (from: 10/23/2002 until: 04/17/2009)
Peter Kokavec
V. Clementisa 12
Prešov 080 01
Slovak Republic
  (from: 11/23/2004 until: 09/23/2022)
Contribution of each member: 
Rastislav Hamborský
  (from: 07/07/2020 until: 05/25/2022)
Rastislav Hamborský
Amount of investment: 4 200 EUR Paid up: 4 200 EUR
  (from: 05/26/2022)
Ing. František Kočiško
  (from: 07/07/2020 until: 05/25/2022)
Ing. František Kočiško
Amount of investment: 4 200 EUR Paid up: 4 200 EUR
  (from: 05/26/2022)
Štefan Bodnár
  (from: 07/07/2020 until: 05/25/2022)
Štefan Bodnár
Amount of investment: 4 200 EUR Paid up: 4 200 EUR
  (from: 05/26/2022)
Ing. Peter Kočiško
  (from: 07/07/2020 until: 05/25/2022)
Ing. Peter Kočiško
Amount of investment: 4 200 EUR Paid up: 4 200 EUR
  (from: 05/26/2022)
Peter Kokavec
Amount of investment: 4 200 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 4 200 EUR
  (from: 09/24/2022)
Milan Bača
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 01/08/1992 until: 01/13/1994)
Imrich Bodnár
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 01/08/1992 until: 01/13/1994)
Štefan Bodnár
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 01/08/1992 until: 01/13/1994)
Ján Fränkl
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 01/08/1992 until: 01/13/1994)
Vladimír Hamborský
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 01/08/1992 until: 01/13/1994)
Marián Kačmár
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 01/08/1992 until: 01/13/1994)
Ing. František Kočiško
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 01/08/1992 until: 01/13/1994)
Peter Kokavec
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 01/08/1992 until: 01/13/1994)
Pavol Melega
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 01/08/1992 until: 01/13/1994)
Ing. Jozef Mrava
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 01/08/1992 until: 01/13/1994)
Jozef Orlovský
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 01/08/1992 until: 01/13/1994)
UNING, akciová spoločnosť, Prešov
Amount of investment: 210 000 Sk
  (from: 01/08/1992 until: 01/13/1994)
Milan Bača
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 01/14/1994 until: 01/17/1996)
Imrich Bednár
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 01/14/1994 until: 01/17/1996)
Štefan Bodnár
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 01/14/1994 until: 01/17/1996)
Ján Fränkl
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 01/14/1994 until: 01/17/1996)
Vladimír Hamborský
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 01/14/1994 until: 01/17/1996)
Marián Kačmár
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 01/14/1994 until: 01/17/1996)
Ing. František Kočiško
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 01/14/1994 until: 01/17/1996)
Peter Kokavec
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 01/14/1994 until: 01/17/1996)
Pavol Melega
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 01/14/1994 until: 01/17/1996)
Ing. Jozef Mrava
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 01/14/1994 until: 01/17/1996)
Jozef Orlovský
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 01/14/1994 until: 01/17/1996)
UNING, akciová spoločnosť, Prešov
Amount of investment: 210 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 210 000 Sk
  (from: 01/14/1994 until: 01/17/1996)
Milan Bača
Amount of investment: 22 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 22 000 Sk
  (from: 01/18/1996 until: 02/09/1999)
Imrich Bednár
Amount of investment: 22 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 22 000 Sk
  (from: 01/18/1996 until: 02/09/1999)
Štefan Bodnár
Amount of investment: 22 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 22 000 Sk
  (from: 01/18/1996 until: 02/09/1999)
Ján Fränkl
Amount of investment: 22 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 22 000 Sk
  (from: 01/18/1996 until: 02/09/1999)
Vladimír Hamborský
Amount of investment: 22 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 22 000 Sk
  (from: 01/18/1996 until: 02/09/1999)
Marián Kačmár
Amount of investment: 22 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 22 000 Sk
  (from: 01/18/1996 until: 02/09/1999)
Ing. František Kočiško
Amount of investment: 22 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 22 000 Sk
  (from: 01/18/1996 until: 02/09/1999)
Peter Kokavec
Amount of investment: 22 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 22 000 Sk
  (from: 01/18/1996 until: 02/09/1999)
Pavol Melega
Amount of investment: 22 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 22 000 Sk
  (from: 01/18/1996 until: 02/09/1999)
Jozef Orlovský
Amount of investment: 22 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 22 000 Sk
  (from: 01/18/1996 until: 02/09/1999)
UNING, akciová spoločnosť, Prešov
Amount of investment: 210 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 210 000 Sk
  (from: 01/18/1996 until: 02/09/1999)
Milan Bača
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 02/10/1999 until: 04/18/1999)
Imrich Bednár
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 02/10/1999 until: 04/18/1999)
Štefan Bodnár
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 02/10/1999 until: 04/18/1999)
Ján Fränkl
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 02/10/1999 until: 04/18/1999)
Vladimír Hamborský
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 02/10/1999 until: 04/18/1999)
Marián Kačmár
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 02/10/1999 until: 04/18/1999)
Ing. František Kočiško
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 02/10/1999 until: 04/18/1999)
Peter Kokavec
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 02/10/1999 until: 04/18/1999)
Pavol Melega
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 02/10/1999 until: 04/18/1999)
Jozef Orlovský
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 02/10/1999 until: 04/18/1999)
UNING, akciová spoločnosť, Prešov
Amount of investment: 286 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 286 000 Sk
  (from: 02/10/1999 until: 04/18/1999)
Milan Bača
Amount of investment: 34 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 34 000 Sk
  (from: 04/19/1999 until: 04/03/2000)
Štefan Bodnár
Amount of investment: 34 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 34 000 Sk
  (from: 04/19/1999 until: 04/03/2000)
Ján Fränkl
Amount of investment: 34 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 34 000 Sk
  (from: 04/19/1999 until: 04/03/2000)
Vladimír Hamborský
Amount of investment: 34 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 34 000 Sk
  (from: 04/19/1999 until: 04/03/2000)
Marián Kačmár
Amount of investment: 34 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 34 000 Sk
  (from: 04/19/1999 until: 04/03/2000)
Ing. František Kočiško
Amount of investment: 34 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 34 000 Sk
  (from: 04/19/1999 until: 04/03/2000)
Peter Kokavec
Amount of investment: 34 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 34 000 Sk
  (from: 04/19/1999 until: 04/03/2000)
Pavol Melega
Amount of investment: 34 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 34 000 Sk
  (from: 04/19/1999 until: 04/03/2000)
Jozef Orlovský
Amount of investment: 34 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 34 000 Sk
  (from: 04/19/1999 until: 04/03/2000)
UNING, akciová spoločnosť, Prešov
Amount of investment: 292 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 292 000 Sk
  (from: 04/19/1999 until: 04/03/2000)
Štefan Bodnár
Amount of investment: 75 000 Sk Paid up: 75 000 Sk
  (from: 04/04/2000 until: 11/29/2001)
Ján Fränkl
Amount of investment: 75 000 Sk Paid up: 75 000 Sk
  (from: 04/04/2000 until: 11/22/2004)
Vladimír Hamborský
Amount of investment: 75 000 Sk Paid up: 75 000 Sk
  (from: 04/04/2000 until: 11/22/2004)
Marián Kačmár
Amount of investment: 75 000 Sk Paid up: 75 000 Sk
  (from: 04/04/2000 until: 11/22/2004)
Ing. František Kočiško
Amount of investment: 75 000 Sk Paid up: 75 000 Sk
  (from: 04/04/2000 until: 11/22/2004)
Peter Kokavec
Amount of investment: 75 000 Sk Paid up: 75 000 Sk
  (from: 04/04/2000 until: 11/22/2004)
Jozef Orlovský
Amount of investment: 75 000 Sk Paid up: 75 000 Sk
  (from: 04/04/2000 until: 10/22/2002)
Milan Bača
Amount of investment: 75 000 Sk Paid up: 75 000 Sk
  (from: 04/04/2000 until: 11/22/2004)
Štefan Bodnár
Amount of investment: 75 000 Sk Paid up: 75 000 Sk
  (from: 11/30/2001 until: 11/22/2004)
Jozef Orlovský ml.
Amount of investment: 75 000 Sk Paid up: 75 000 Sk
  (from: 10/23/2002 until: 04/17/2009)
Ján Fränkl
Amount of investment: 75 000 Sk Paid up: 75 000 Sk
  (from: 11/23/2004 until: 04/17/2009)
Vladimír Hamborský
Amount of investment: 75 000 Sk Paid up: 75 000 Sk
  (from: 11/23/2004 until: 04/17/2009)
Marián Kačmár
Amount of investment: 75 000 Sk Paid up: 75 000 Sk
  (from: 11/23/2004 until: 04/17/2009)
Ing. František Kočiško
Amount of investment: 75 000 Sk Paid up: 75 000 Sk
  (from: 11/23/2004 until: 04/17/2009)
Peter Kokavec
Amount of investment: 75 000 Sk Paid up: 75 000 Sk
  (from: 11/23/2004 until: 04/17/2009)
Milan Bača
Amount of investment: 75 000 Sk Paid up: 75 000 Sk
  (from: 11/23/2004 until: 04/17/2009)
Štefan Bodnár
Amount of investment: 75 000 Sk Paid up: 75 000 Sk
  (from: 11/23/2004 until: 04/17/2009)
Vladimír Hamborský
  (from: 04/18/2009 until: 07/07/2010)
Rastislav Hamborský
Amount of investment: 3 500 EUR Paid up: 3 500 EUR
  (from: 07/08/2010 until: 07/06/2020)
Marián Kačmár
Amount of investment: 3 500 EUR Paid up: 3 500 EUR
  (from: 04/18/2009 until: 07/06/2020)
Ing. František Kočiško
Amount of investment: 3 500 EUR Paid up: 3 500 EUR
  (from: 04/18/2009 until: 07/06/2020)
Peter Kokavec
Amount of investment: 3 500 EUR Paid up: 3 500 EUR
  (from: 04/18/2009 until: 07/06/2020)
Milan Bača
  (from: 04/18/2009 until: 07/07/2010)
Dorota Bačová
Amount of investment: 3 500 EUR Paid up: 3 500 EUR
  (from: 07/08/2010 until: 07/06/2020)
Štefan Bodnár
Amount of investment: 3 500 EUR Paid up: 3 500 EUR
  (from: 04/18/2009 until: 07/06/2020)
Peter Kokavec
Amount of investment: 4 200 EUR Paid up: 4 200 EUR
  (from: 07/07/2020 until: 09/23/2022)
Management body: 
konatelia
  (from: 01/14/1994)
Ing. František Kočiško
419
Kendice 082 01
From: 06/19/2003
  (from: 06/20/2017)
Štefan Bodnár
Pod Kamennou baňou 64
Prešov 080 01
From: 07/01/2009
  (from: 06/20/2017)
Ing. Peter Kočiško
439
Kendice 082 01
From: 05/27/2020
  (from: 07/07/2020)
Dorota Bačová
J. Nováka 15
Prešov
  (from: 11/30/2001 until: 03/23/2003)
Dorota Bačová
J. Nováka 15
Prešov
From: 06/25/2001
  (from: 03/24/2003 until: 11/22/2004)
Dorota Bačová
J. Nováka 15
Prešov 080 01
From: 06/25/2001
  (from: 11/23/2004 until: 07/07/2010)
Dorota Bačová
Jána Nováka 11495/15
Prešov 080 01
From: 06/25/2001
  (from: 07/08/2010 until: 06/19/2017)
Dorota Bačová
Jána Nováka 11495/15
Prešov 080 01
From: 06/25/2001
  (from: 06/20/2017 until: 11/07/2019)
Dorota Bačová
Jána Nováka 11495/15
Prešov 080 01
From: 06/25/2001 Until: 10/31/2019
  (from: 11/08/2019 until: 11/07/2019)
Imrich Bednár - ekonomický riaditeľ
J. Nováka 17
Prešov
  (from: 01/14/1994 until: 01/17/1996)
Imrich Bednár - ekonomický riaditeľ
J. Nováka 7
Prešov
  (from: 01/18/1996 until: 04/18/1999)
Štefan Bodnár
J. Nováka 17
Prešov
  (from: 04/19/1999 until: 03/23/2003)
Štefan Bodnár
J. Nováka 17
Prešov
From: 01/01/1999 Until: 06/19/2003
  (from: 03/24/2003 until: 10/14/2003)
Štefan Bodnár
Pod Kamennou baňou 64
Prešov 080 01
From: 07/01/2009
  (from: 07/18/2009 until: 06/19/2017)
Ján Fränkl - výkonný riaditeľ
J. Bereša 1
Prešov
  (from: 01/18/1996 until: 03/23/2003)
Ján Fränkl - výkonný riaditeľ
J. Bereša 1
Prešov
From: 01/08/1992
  (from: 03/24/2003 until: 11/22/2004)
Ján Fränkl - výrobný riaditeľ
V. Clementisa 8
Prešov
  (from: 01/14/1994 until: 01/17/1996)
Ján Fränkl - výkonný riaditeľ
J. Bereša 1
Prešov 080 01
From: 01/08/1992
  (from: 11/23/2004 until: 07/17/2009)
Ján Fränkl - výkonný riaditeľ
J. Bereša 1
Prešov 080 01
From: 01/08/1992 Until: 06/30/2009
  (from: 07/18/2009 until: 07/17/2009)
Marián Kačmár - obchodný riaditeľ
Prostějovská 63
Prešov
  (from: 01/18/1996 until: 03/23/2003)
Marián Kačmár - obchodný riaditeľ
Prostějovská 63
Prešov
From: 08/21/1995
  (from: 03/24/2003 until: 11/22/2004)
Marián Kačmár - obchodný riaditeľ
Kvetná 13556/11
Prešov 080 01
From: 08/21/1995
  (from: 07/08/2010 until: 10/23/2013)
Marián Kačmár - obchodný riaditeľ
Kvetná 13556/11
Prešov 080 01
From: 08/21/1995 Until: 10/07/2013
  (from: 10/24/2013 until: 10/23/2013)
Marián Kačmár - obchodný riaditeľ
Prostějovská 63
Prešov 080 01
From: 08/21/1995
  (from: 11/23/2004 until: 07/07/2010)
Ing. František Kočiško
419
Kendice
From: 06/19/2003
  (from: 10/15/2003 until: 11/22/2004)
Ing. František Kočiško
419
Kendice 082 01
From: 06/19/2003
  (from: 11/23/2004 until: 06/19/2017)
Ing. Jozef Mrava - generálny riaditeľ
M. Čulena 15
Prešov
  (from: 01/14/1994 until: 01/17/1996)
Acting in the name of the company: 
Konatelia konajú a podpisujú menom spoločnosti každý samostatne.
  (from: 01/14/1994)
- Ing. Jozef Mrava - predseda predstavenstva, generálny riaditeľ - Ing. arch. Marián Rajnič - podpredseda predstavenstva, obchodný riaditeľ - Ján Fränkl - člen prestavenstva, výrobný riaditeľ - Ján Ferenc - člen prestavenstva, technický riaditeľ - Imrich Bednár - člen predstavenstva, ekonomický riaditeľ Za spoločnosť s ručením obmedzeným podpisujú samostatne členovia predstavenstva.
  (from: 01/08/1992 until: 01/13/1994)
Capital: 
21 000 EUR Paid up: 21 000 EUR
  (from: 04/18/2009)
600 000 Sk Paid up: 600 000 Sk
  (from: 03/24/2003 until: 04/17/2009)
600 000 Sk
  (from: 04/04/2000 until: 03/23/2003)
598 000 Sk
  (from: 04/19/1999 until: 04/03/2000)
586 000 Sk
  (from: 02/10/1999 until: 04/18/1999)
430 000 Sk
  (from: 01/08/1992 until: 02/09/1999)
Supervisory board: 
Ing. František Kočiško - člen
240
Malý Šariš
  (from: 01/18/1996 until: 04/03/2000)
Ing. Ján Krasnay - člen
Čapajevova 35
Prešov
  (from: 01/18/1996 until: 04/03/2000)
Ing. Štefan Kužma - predseda
17. novembra 156
Prešov
  (from: 01/18/1996 until: 04/03/2000)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou dňa 17.12.1991 na základe zák. č. 109/64 Zb. v znení novely č. 103/ /90 Zb. Stary spis: S.r.o. 988
  (from: 01/08/1992)
Zmeny v zápise boli urobené na základe dodatku k spoločenskej zmluve zo dňa 27.1.1994 v zmysle zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 01/14/1994)
Doplnok č. 2 zo dňa 6.12.1994 k spoločenskej zmluve. Doplnok č. 2 zo dňa 21.8.1995 k spoločenskej zmluve. Doplnok č. 2a zo dňa 28.12.1995 k spoločenskej zmluve.
  (from: 01/18/1996)
Doplnok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 25.11.1996.
  (from: 10/07/1997)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 15.5.1998.
  (from: 02/10/1999)
Dodatok č. 5 zo dňa 23.12.1998 k spoločenskej zmluve.
  (from: 04/19/1999)
Zmeny zo dňa 13.12.1999 spoločenskej zmluvy. Zmeny zo dňa 11.1.2000 spoločenskej zmluvy. Doplnok č. 6 zo dňa 12.1.2000 k spoločenskej zmluve.
  (from: 04/04/2000)
Doplnok č. 7 k spoločenskej zmluve zo dňa 25.5.2001.
  (from: 11/30/2001)
Doplnok č.8 zo dňa 26.6.2002 k spoločenskej zmluve.
  (from: 10/23/2002)
Doplnok č.9 zo dňa 25.11.2002 k spoločenskej zmluve.
  (from: 03/24/2003)
Doplnok č.10 zo dňa 24.6.2003 k spoločenskej zmluve.
  (from: 10/15/2003)
Date of updating data in databases:  02/07/2023
Date of extract :  02/09/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person