Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1134/B

Business name: 
PPC Energy Group s. r. o.
  (from: 09/19/2013)
Registered seat: 
Magnetová 12
Bratislava 831 04
  (from: 09/19/2013)
Identification number (IČO): 
35 696 168
  (from: 08/12/1996)
Date of entry: 
08/12/1996
  (from: 08/12/1996)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/19/2013)
Objects of the company: 
inžinierska činnosť /okrem vybraných činností v stavebníctve/
  (from: 09/19/2013)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 09/19/2013)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 09/19/2013)
poskytovanie software predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 09/19/2013)
automatizované spracovanie dát
  (from: 09/19/2013)
dodávka elektriny
  (from: 09/19/2013)
poradenská a koordinačná činnosť v investičnej výstavbe, energetike a strojárstve v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/19/2013)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/19/2013)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 09/19/2013)
vedenie útovníctva
  (from: 09/19/2013)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 09/19/2013)
kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích)
  (from: 09/19/2013)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom nehnuteľností - obstarávanie služieb spojených s prenájmom nehnuteľností
  (from: 09/19/2013)
poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
  (from: 09/19/2013)
prevádzkovanie zariadenia na úpravu vody
  (from: 09/19/2013)
dodávka plynu
  (from: 09/19/2013)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 09/19/2013)
Ing. Jozef Sekerka
Vavilovova 5
Bratislava 851 01
From: 09/19/2013
  (from: 09/19/2013)
Acting in the name of the company: 
Každý konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach samostatne. Písomnosti v mene spoločnosti podpisuje konateľ tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoje meno, priezvisko a vlastnoručný podpis.
  (from: 09/19/2013)
Capital: 
36 356 351,4 EUR Paid up: 36 356 351,4 EUR
  (from: 09/19/2013)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 9.5.1996 v súlade s ust. §§ 57, 154-220 zák.č.513/91 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: Sa 1720
  (from: 08/12/1996)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23. 9. 1997. Stary spis: Sa 1720
  (from: 11/14/1997)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 31.10.1997. Stary spis: Sa 1720
  (from: 03/20/1998)
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 18.6.1998 priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 160/98, Nz 155/98 spísanou notárkou JUDr Alžbetou Juríkovou.
  (from: 09/11/1998)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 5.2.1999.
  (from: 05/07/1999)
Rozhodnutie Ministerstva hospodárstva SR zo dňa 2.11.1999 o udelení licencie na podnikanie v energetických odvetviach - licencie č. 1999 ET 0025.
  (from: 02/14/2000)
Notárska zápisnica č. N 209/2000, Nz 209/2000 zo dňa 30.5.2000, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/18/2000)
Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 10.8.2001, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica Nz 331/01 zo dňa 10.8.2001 spísaná notárom JUDr.Miloslavom Kováčom.
  (from: 12/05/2001)
Zápisnica o priebehu volieb členov dozornej rady volených zamestancami v dňoch 29. a 30.4.2002. Zápisnica o výsledku volieb zo dňa 30.4.2002.
  (from: 11/25/2002)
Oznámenie Ing. Ivana Dutku zo dňa 06.12.2002 o vzdaní sa funkcie člena dozornej rady podľa § 66 zákon č. 513/1991 Zb.
  (from: 11/20/2003)
Notárska zápisnica č. 205/02 zo dňa 28.3.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia. Notárska zápisnica č. 500/02 zo dňa 26.7.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Notárska zápisnica č. 666/02 zo dňa 28.10.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia. Notárska zápisnica č. 738/02 zo dňa 6.12.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 12/01/2003)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 03.09.2004 vo forme notárskej zápisnice N 569/04, Nz 68000/04 spísanej JUDr. Ivanom Macákom, notárom.
  (from: 10/02/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.3.2006.
  (from: 04/22/2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.07.2006.
  (from: 08/16/2006)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 9.11.2007. Notárska zápisnica N 312/2007, Nz 55761/2007, NCRls 55395/2007 napísaná dňa 12.12.2007 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 11.12.2007.
  (from: 12/21/2007)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 11.12.2007. Notárska zápisnica N 312/2007, Nz 55761/2007, NCRls 55395/2007 napísaná dňa 12.12.2007 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 11.12.2007.
  (from: 01/16/2008)
Zápisnica z valeného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 93/2008, Nz 16055/2008 zo dňa 17.4.2008, kde sa rozhodlo o zmene obchodného mena z Paroplynový cyklus, a.s. na nové PPC Energy Group a.s.
  (from: 05/20/2008)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.9.2009.
  (from: 10/13/2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.02.2011 vo forme notárskej zápisnice N 56/2011, Nz 4646/2011.
  (from: 04/05/2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.06.2011.
  (from: 08/17/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.01.2013
  (from: 01/29/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára o zmene právnej formy obchodnej spoločnosti PPC Energy Group a.s. zo dňa 22.8.2013 spísanej vo forme notárskej zápisnice N 1119/2013, Nz 28449/2013, NCRls 29013/2013 spísanej notárom JUDr. Ivanom Macákom, so sídlom Notárskeho úradu v Bratislave, Plynárenská ul. č. 7/C.
  (from: 09/19/2013)
Sale of an enterprise: 
Predaj podniku
Zmluva o prevode podniku podľa ust. § 59, § 177, § 202 a § 476 a nasl. Obchodného zákonníka uzavretá dňa 9.11.2007 medzi zmluvnými stranami : Paraplynový cyklus, a.s. Bratislava, Magnetová 12, 831 04 Bratislava, IČO : 35 696 168 ( prevodca) a PPC Power, a.s., Magnetová 12, 831 04 Bratislava, IČO : 36 822 621 ( nadobúdateľ ).
  (from: 12/21/2007)
Date of updating data in databases:  01/25/2022
Date of extract :  01/26/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person