Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1142/B

Business name: 
Orange Slovensko, a.s.
  (from: 03/08/2002)
Globtel, a.s.
  (from: 08/30/2000 until: 03/07/2002)
Globtel GSM, a.s.
  (from: 10/24/1997 until: 08/29/2000)
GLOBTEL GSM a.s.
  (from: 12/20/1996 until: 10/23/1997)
SLOVTEL GSM, a.s.
  (from: 09/03/1996 until: 12/19/1996)
Registered seat: 
Metodova 8
Bratislava 821 08
  (from: 08/01/2012)
Prievozská 6/A
Bratislava 821 09
  (from: 10/13/1999 until: 07/31/2012)
Plynárenská 1
Bratislava 821 09
  (from: 03/12/1997 until: 10/12/1999)
Viedenská cesta 5
Bratislava 852 51
  (from: 12/20/1996 until: 03/11/1997)
Šoltésovej 2
Bratislava 811 08
  (from: 09/03/1996 until: 12/19/1996)
Identification number (IČO): 
35 697 270
  (from: 09/03/1996)
Date of entry: 
09/03/1996
  (from: 09/03/1996)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/03/1996)
Objects of the company: 
zriaďovanie a prevádzkovanie verejných mobilných telekomunikačných sieti na pridelených frekvenciách
  (from: 04/30/2001)
poskytovanie verejnej telefónnej služby prostredníctvom mobilných verejných telekomunikačných sietí
  (from: 04/30/2001)
poskytovanie verejnej dátovej služby prostredníctvom verejných telekomunikačných sietí
  (from: 04/30/2001)
zriaďovanie a prevádzkovanie pevnej verejnej telekomunikačnej siete na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby
  (from: 04/30/2001)
poskytovanie verejných dátových služieb prostredníctvom siete Internet
  (from: 04/30/2001)
montáž a oprava telekomunikačných zariadení
  (from: 04/30/2001)
kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
  (from: 04/30/2001)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/30/2001)
automatizované spracovanie dát
  (from: 04/30/2001)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 04/30/2001)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 04/30/2001)
vedenie účtovníctva
  (from: 04/30/2001)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 04/30/2001)
vydavateľská činnosť
  (from: 04/30/2001)
prenájom priemyselného tovaru
  (from: 04/30/2001)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 04/30/2001)
výskum trhu
  (from: 04/30/2001)
školiaca činnosť
  (from: 04/30/2001)
poradenská činnosť v rámci predmetu podnikania
  (from: 04/30/2001)
zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej mobilnej telekomunikačnej siete UMTS a poskytovanie verejnej mobilnej telefónnej služby, dátových a multimediálnych služieb prostredníctvom tejto siete
  (from: 01/13/2003)
prevádzkovanie retransmisie podľa oprávnenia na retransmisiu vydaného Radou pre vysielanie a retransmisiu v zmysle zák. č. 308/2000 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov
  (from: 10/06/2006)
finančný leasing telekomunikačných a elektronických zariadení v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/28/2006)
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/28/2006)
zásielkový predaj v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/28/2006)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 09/01/2010)
poskytovanie verejných a neverejných elektronických komunikačných sietí
  (from: 09/03/2010)
poskytovanie elektronických komunikačných služieb
  (from: 09/03/2010)
poskytovanie služieb prenájmu okruhov
  (from: 09/03/2010)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 08/31/2011)
počítačové služby
  (from: 08/31/2011)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 08/31/2011)
poskytovanie služieb dátových centier
  (from: 08/31/2011)
poskytovanie manažovaných (riadených) hostingových služieb IKT ( Informačno Komunikačných technológií)
  (from: 08/31/2011)
administratívne služby
  (from: 08/31/2011)
poskytovanie poštových služieb
  (from: 08/31/2011)
činnosť podriadeného finančného agenta pre sektor poistenia alebo zaistenia
  (from: 05/25/2012)
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (from: 08/15/2012)
skladovanie a uskladňovanie
  (from: 12/31/2015)
výskum a vývoj v oblasti technických vied
  (from: 08/10/2019)
Poskytovanie platobných služieb v rozsahu obmedzenom výlučne na vykonávanie platobných operácií podľa ust. § 2 ods. 1 písm. c) a d), ust. § 101h ods. 4 a v súlade s podmienkami podľa ust. 79a Zákona o platobných službách.
  (from: 06/30/2018 until: 02/14/2023)
poskytovanie platobných služieb v rozsahu obmedzenom výlučne na vykonávanie platobných operácií podľa ust. § 2 ods. 1 písm. f) Zákona o platobných službách za podmienok podľa § 79a Zákona o platobných službách
  (from: 02/14/2013 until: 06/29/2018)
vydávanie elektronických peňazí v obmedzenom rozsahu podľa §87 zákona o platobných službách
  (from: 08/31/2011 until: 02/13/2013)
kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
  (from: 09/03/1996 until: 10/23/1997)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnost
  (from: 09/03/1996 until: 10/23/1997)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 09/03/1996 until: 10/23/1997)
realizácia, rozširovanie, prevádzkovanie a marketing celulárnej mobilnej telekomunikačnej siete GSM v SR
  (from: 12/20/1996 until: 10/23/1997)
poskytovanie telekomunikačných služieb na území Slovenskej republiky podľa normy GSM
  (from: 03/12/1997 until: 10/23/1997)
zriaďovanie a prevádzkovanie celoštátnej verejnej bunkovej mobilnej siete v systéme GSM a poskytovanie súvisiacich telekomunikačných služieb na území Slovenskej repub- liky v súlade so znením licencie GSM
  (from: 10/24/1997 until: 04/29/2001)
kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
  (from: 10/24/1997 until: 04/29/2001)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/24/1997 until: 04/29/2001)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 10/24/1997 until: 04/29/2001)
vydavateľská činnosť
  (from: 08/17/1998 until: 04/29/2001)
prenájom priemyselného tovaru
  (from: 08/17/1998 until: 04/29/2001)
montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete
  (from: 07/19/1999 until: 04/29/2001)
poskytovanie verejných dátových služieb prostredníctvom siete internet
  (from: 07/31/2000 until: 04/29/2001)
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/31/2000 until: 04/29/2001)
výskum trhu
  (from: 07/31/2000 until: 04/29/2001)
školiaca činnosť
  (from: 07/31/2000 until: 04/29/2001)
poradenská činnosť v rámci predmetu podnikania
  (from: 07/31/2000 until: 04/29/2001)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 07/31/2000 until: 04/29/2001)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 07/31/2000 until: 04/29/2001)
vedenie účtovníctva
  (from: 07/31/2000 until: 04/29/2001)
automatizované spracovanie dát
  (from: 07/31/2000 until: 04/29/2001)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/29/2004)
Managing board
  (from: 02/25/2002 until: 10/28/2004)
Managing board
  (from: 10/24/1997 until: 02/24/2002)
Managing board
  (from: 12/20/1996 until: 10/23/1997)
Managing board
  (from: 09/03/1996 until: 12/19/1996)
Eric Maintenay - Member of the Board of Directors
Jégého 10
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
From: 06/28/2021
  (from: 07/27/2021)
Mgr. Katarína Boledovičová - Member of the Board of Directors
Lesnícka 5
Bratislava - mestská časť Rusovce 851 10
From: 01/01/2023
  (from: 02/16/2023)
Martin Mosný - Member of the Board of Directors
Pri hrádzi 789/1
Dunajská Lužná 900 42
From: 07/01/2023
  (from: 07/19/2023)
Ing. Jozef Antošík - člen
Smrekova 19
Žilina
  (from: 09/03/1996 until: 10/28/1996)
Ing. Radoslav Barka - Member of the Board of Directors
Nevädzová 6/E
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
From: 06/28/2021
  (from: 07/27/2021 until: 08/30/2022)
Ing. Radoslav Barka - Member of the Board of Directors
Nevädzová 6/E
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
From: 06/28/2021 Until: 08/31/2022
  (from: 08/31/2022 until: 08/30/2022)
Federico Colom - predseda
rue Chernoviz 2
Paríž 750 16
Francúzska republika
From: 05/01/2019
  (from: 05/04/2019 until: 08/09/2019)
Frederico Colom - predseda
rue Chernoviz 2
Paríž 750 16
Francúzska republika
From: 05/01/2019
  (from: 04/24/2019 until: 05/03/2019)
Federico Colom Artola - predseda
rue Chernoviz 2
Paríž 750 16
Francúzska republika
From: 05/01/2019
  (from: 08/10/2019 until: 11/06/2019)
JUDr. Erika Csekes
H. Meličkovej 16
Bratislava 841 05
  (from: 10/29/1996 until: 10/23/1997)
JUDr. Erika Csekes - podpredseda
H. Meličkovej 16
Bratislava 841 05
  (from: 10/24/1997 until: 02/24/2002)
JUDr. Erika Csekes - podpredseda
H. Meličkovej 16
Bratislava 841 05
From: 08/31/2001
  (from: 02/25/2002 until: 10/28/2004)
JUDr. Erika Csekes - podpredseda
H. Meličkovej 16
Bratislava 841 05
From: 08/31/2001 Until: 08/31/2004
  (from: 10/29/2004 until: 10/28/2004)
Ing. Andrej Devečka
Bratislavská 45
Šamorín
  (from: 10/29/1996 until: 10/23/1997)
Ing. Andrej Devečka - člen
Bratislavská 45
Šamorín
  (from: 10/24/1997 until: 02/24/2002)
Bruno Marie Edmond Duthoit
Strakova 228/5
Bratislava
  (from: 09/25/2000 until: 02/24/2002)
Bruno Marie Edmond Duthoit - člen
Rybné nám. 4135/1
Bratislava
  (from: 10/13/1999 until: 09/24/2000)
Bruno Marie Edmond Duthoit - člen
Strakova 228/5
Bratislava
From: 08/31/2001
  (from: 02/25/2002 until: 10/28/2004)
Bruno Marie Edmond Duthoit - člen
Strakova 228/5
Bratislava 811 01
From: 08/31/2001 Until: 08/31/2004
  (from: 10/29/2004 until: 10/28/2004)
Bruno Marie Edmond Duthoit - člen a generálny riaditeľ
Rybné nám 4135/1
Bratislava
  (from: 10/24/1997 until: 10/12/1999)
Ing. Ivan Golian , CSc. - člen
Zvončeková 8016/33
Bratislava 831 06
From: 04/28/2009
  (from: 06/03/2009 until: 05/29/2015)
Ing. Ivan Golian , CSc. - člen
Zvončeková 8016/33
Bratislava 831 06
From: 04/28/2009 Until: 05/13/2015
  (from: 05/30/2015 until: 05/29/2015)
Ing. Ivan Golian , CSc. - člen
Zvončeková 8016/33
Bratislava 831 06
From: 05/13/2015
  (from: 05/30/2015 until: 08/07/2018)
Ing. Ivan Golian , CSc. - člen
Zvončeková 8016/33
Bratislava 831 06
From: 05/13/2015 Until: 07/30/2018
  (from: 08/08/2018 until: 08/07/2018)
Ing. Ivan Golian , CSc. - člen
Zvončeková 8016/33
Bratislava 831 06
From: 07/30/2018
  (from: 08/08/2018 until: 07/06/2020)
Ing. Ivan Golian , CSc. - člen
Zvončeková 8016/33
Bratislava 831 06
From: 07/30/2018 Until: 06/30/2020
  (from: 07/07/2020 until: 07/06/2020)
Pierre Théophile Marie Hamon - člen
rue de la Grande Chaumiere 8
Paríž 750 06
Francúzsko
From: 10/06/2010
  (from: 11/09/2010 until: 06/12/2013)
Ing. Dušan Haruštiak - člen
294
Cinobaňa
  (from: 07/31/2000 until: 02/24/2002)
Ing. Márius Hričovský - člen
Romanova 40/114
Bratislava
  (from: 07/19/1999 until: 10/12/1999)
Ing. Márius Hričovský - druhý podpredseda
Romanova 40/114
Bratislava
  (from: 10/13/1999 until: 02/24/2002)
Ing. Andrej Hronský - člen
Vinárska 124/7
Sereď
  (from: 07/19/1999 until: 07/30/2000)
Mgr. Vladislav Kupka - člen
Suché miesto 1875/9
Chorvátsky Grob 900 25
From: 06/13/2017
  (from: 07/12/2017 until: 07/06/2020)
Mgr. Vladislav Kupka - člen
Suché miesto 1875/9
Chorvátsky Grob 900 25
From: 06/13/2017 Until: 06/23/2020
  (from: 07/07/2020 until: 07/06/2020)
Mgr. Vladislav Kupka - člen
Suché miesto 1875/9
Chorvátsky Grob 900 25
From: 06/23/2020
  (from: 07/07/2020 until: 10/05/2022)
Mgr. Vladislav Kupka - člen
Suché miesto 1875/9
Chorvátsky Grob 900 25
From: 06/23/2020 Until: 09/29/2022
  (from: 10/06/2022 until: 10/05/2022)
Ing. Pavol Lančarič , CSc. - člen a generálny riaditeľ
Na pažiti 1258/2
Svätý Jur
From: 08/31/2001
  (from: 02/25/2002 until: 10/05/2006)
Ing. Pavol Lančarič , PhD. - člen a generálny riaditeľ
Mariánska cesta 1727/3A
Svätý Jur 900 21
From: 04/28/2011
  (from: 05/18/2011 until: 05/29/2015)
Ing. Pavol Lančarič , PhD. - člen a generálny riaditeľ
Mariánska cesta 1727/3A
Svätý Jur 900 21
From: 04/28/2011 Until: 05/13/2015
  (from: 05/30/2015 until: 05/29/2015)
Ing. Pavol Lančarič , PhD. - člen a generálny riaditeľ
Na pažiti 1258/2
Svätý Jur
From: 08/31/2001
  (from: 10/06/2006 until: 05/17/2011)
Ing. Pavol Lančarič , PhD. - člen a generálny riaditeľ
Na pažiti 1258/2
Svätý Jur
From: 08/31/2001 Until: 04/28/2011
  (from: 05/18/2011 until: 05/17/2011)
Ing. Pavol Lančarič , PhD. - predseda a generálny riaditeľ
Mariánska cesta 1727/3A
Svätý Jur 900 21
From: 05/13/2015
  (from: 05/30/2015 until: 08/07/2018)
Ing. Pavol Lančarič , PhD. - predseda a generálny riaditeľ
Mariánska cesta 1727/3A
Svätý Jur 900 21
From: 05/13/2015 Until: 07/30/2018
  (from: 08/08/2018 until: 08/07/2018)
Ing. Pavol Lančarič , PhD. - predseda a generálny riaditeľ
Mariánska cesta 1727/3A
Svätý Jur 900 21
From: 07/30/2018
  (from: 08/08/2018 until: 04/23/2019)
Ing. Pavol Lančarič , PhD. - predseda a generálny riaditeľ
Mariánska cesta 1727/3A
Svätý Jur 900 21
From: 07/30/2018 Until: 04/30/2019
  (from: 04/24/2019 until: 04/23/2019)
Ing. Viliam Mikuláš
Predmestská 46
Žilina
  (from: 10/29/1996 until: 10/23/1997)
Ing. Zuzana Nemečková - člen
Púpavová 675/38
Bratislava - Karlova Ves 841 04
From: 05/13/2015
  (from: 05/30/2015 until: 08/07/2018)
Ing. Zuzana Nemečková - člen
Púpavová 675/38
Bratislava - Karlova Ves 841 04
From: 05/13/2015 Until: 07/30/2018
  (from: 08/08/2018 until: 08/07/2018)
Ing. Zuzana Nemečková - člen
Púpavová 675/38
Bratislava - Karlova Ves 841 04
From: 07/30/2018
  (from: 08/08/2018 until: 08/25/2021)
Ing. Zuzana Nemečková - Member of the Board of Directors
Púpavová 675/38
Bratislava - Karlova Ves 841 04
From: 07/30/2018 Until: 07/30/2021
  (from: 08/26/2021 until: 08/25/2021)
Ing. Zuzana Nemečková - Member of the Board of Directors
Púpavová 675/38
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 07/30/2021
  (from: 08/26/2021 until: 02/15/2023)
Ing. Zuzana Nemečková - Member of the Board of Directors
Púpavová 675/38
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 07/30/2021 Until: 12/31/2022
  (from: 02/16/2023 until: 02/15/2023)
Ing. Ladislav Rehák
Stanekova 21
Bratislava 841 03
  (from: 10/29/1996 until: 10/23/1997)
Ing. Ladislav Rehák - predseda
Stanekova 21
Bratislava 841 03
  (from: 09/03/1996 until: 10/28/1996)
Ing. Ladislav Rehák - predseda
Stanekova 21
Bratislava 841 03
  (from: 10/24/1997 until: 02/24/2002)
Ing. Ladislav Rehák - podpredseda
Stanekova 21
Bratislava 841 03
From: 08/31/2001
  (from: 07/05/2007 until: 05/17/2011)
Ing. Ladislav Rehák - podpredseda
Stanekova 21
Bratislava 841 03
From: 08/31/2001 Until: 04/28/2011
  (from: 05/18/2011 until: 05/17/2011)
Ing. Ladislav Rehák - podpredseda
Stanekova 21
Bratislava 841 03
From: 04/28/2011
  (from: 05/18/2011 until: 07/11/2017)
Ing. Ladislav Rehák - podpredseda
Stanekova 21
Bratislava 841 03
From: 04/28/2011 Until: 06/13/2017
  (from: 07/12/2017 until: 07/11/2017)
Ing. Ladislav Rehák - predseda
Stanekova 21
Bratislava 841 03
From: 08/31/2001
  (from: 02/25/2002 until: 07/04/2007)
Reza Samdjee - člen
Avenue de la division Leclerc 5
Sevres 923 10
Francúzska republika
From: 06/13/2017
  (from: 07/12/2017 until: 07/30/2020)
Reza Samdjee - člen
Avenue de la division Leclerc 5
Sevres 923 10
Francúzska republika
From: 06/13/2017 Until: 07/31/2020
  (from: 07/31/2020 until: 07/30/2020)
Ing. Peter Struhár - člen
Martina Benku 30
Trnava
  (from: 09/03/1996 until: 10/28/1996)
Ing. Eduard Strýček
Šípová 29
Trnava
  (from: 10/29/1996 until: 10/23/1997)
Ing. Eduard Strýček - člen
Šípová 29
Trnava
  (from: 10/24/1997 until: 07/18/1999)
Ing. Roman Václavík - člen
Francisciho 21
Lučenec 984 01
  (from: 10/24/1997 until: 07/18/1999)
JUDr. Oszkár Világi
Smetanov Háj 288/16
Dunajská Streda 929 01
  (from: 10/29/1996 until: 10/23/1997)
Mariusz Gatza - Chairman of the Board of Directors
ul. Głogowa 17
Magdalenka 05-506
Poľská republika
From: 04/01/2022
  (from: 04/09/2022)
Pawel Galej - Member of the Board of Directors
Ul. Stokrotki 7a
Otrebusy 05-805
Poľská republika
From: 10/17/2022
  (from: 11/09/2022)
Eve Bourdeau - Member of the Board of Directors
residence in the Slovak Republic :
Na rozhliadke 13692/5C
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 09/01/2023
  (from: 08/31/2023)
Thierry Baudon - člen
97 Abingdon Road
Londýn W8 6QU
Veľká Británia
From: 08/31/2001
  (from: 02/25/2002 until: 06/03/2004)
Thierry Baudon - člen
97 Abingdon Road
Londýn W8 6QU
Veľká Británia
From: 08/31/2001 Until: 04/30/2004
  (from: 06/04/2004 until: 06/03/2004)
Christophe Boivineau
Rue de ´l Amiral Roussin 61
Paríž 750 15
Francúzsko
From: 09/01/2004
  (from: 10/29/2004 until: 05/17/2005)
Christophe Boivineau
Rue de ´l Amiral Roussin 61
Paríž 750 15
Francúzsko
From: 09/01/2004 Until: 04/20/2005
  (from: 05/18/2005 until: 05/17/2005)
Eve Bourdeau - člen
rue Jean-Louis Trimaud 18
La Turballe 444 20
Francúzska republika
From: 09/01/2020
  (from: 09/15/2020 until: 11/13/2020)
Brigitte Marie Bourgoin - predseda
rue Guynemer 12
Paríž 750 06
Francúzsko
From: 05/06/2013 Until: 05/13/2015
  (from: 05/30/2015 until: 05/29/2015)
Brigitte Marie Bourgoin - predseda
rue Guynemer 12
Paríž 750 06
Francúzsko
From: 05/11/2007
  (from: 07/05/2007 until: 06/12/2013)
Brigitte Marie Bourgoin - predseda
rue Guynemer 12
Paríž 750 06
Francúzsko
From: 05/11/2007 Until: 05/06/2013
  (from: 06/13/2013 until: 06/12/2013)
Brigitte Marie Bourgoin - predseda
rue Guynemer 12
Paríž 750 06
Francúzsko
From: 05/06/2013
  (from: 06/13/2013 until: 05/29/2015)
Vincent Brunet - člen
Blvd Auguste Blanqui 10bis
Paríž 750 13
Francúzsko
From: 05/11/2007
  (from: 07/05/2007 until: 02/14/2008)
Vincent Brunet - člen
Blvd Auguste Blanqui 10bis
Paríž 750 13
Francúzsko
From: 05/11/2007 Until: 01/14/2008
  (from: 02/15/2008 until: 02/14/2008)
Federico Colom Artola - predseda
residence in the Slovak Republic :
Hlboká cesta 965/7
Bratislava 811 05
From: 05/01/2019
  (from: 11/07/2019 until: 07/26/2021)
Federico Colom Artola - predseda
residence in the Slovak Republic :
Hlboká cesta 965/7
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 05
From: 05/01/2019
  (from: 07/27/2021 until: 04/08/2022)
Federico Colom Artola - predseda
residence in the Slovak Republic :
Hlboká cesta 965/7
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 05
From: 05/01/2019 Until: 03/31/2022
  (from: 04/09/2022 until: 04/08/2022)
Chantal Crave - podpredseda
Rue de Torcy 34
Paríž 750 18
Francúzsko
From: 09/01/2004 Until: 03/28/2007
  (from: 04/21/2007 until: 04/20/2007)
Chantal Crave - podpredseda
Rue de Torcy 34
Paríž 750 18
Francúzsko
From: 09/01/2004
  (from: 10/29/2004 until: 04/20/2007)
Jean-Jacques Marie de Pins - člen
Celebesstraat 5
TE Haag 2585
Holandsko
From: 05/11/2007
  (from: 07/05/2007 until: 02/14/2008)
Jean-Jacques Marie de Pins - člen
Celebesstraat 5
TE Haag 2585
Holandsko
From: 05/11/2007 Until: 01/14/2008
  (from: 02/15/2008 until: 02/14/2008)
Dominique Garnier - člen
Rue Bernard Palissy 7
Ivry sur Seine 942 00
Francúzsko
From: 01/14/2008
  (from: 02/15/2008 until: 05/17/2011)
Dominique Garnier - člen
Rue Bernard Palissy 7
Ivry sur Seine 942 00
Francúzsko
From: 04/28/2011 Until: 05/13/2015
  (from: 05/30/2015 until: 05/29/2015)
Dominique Garnier - člen
Rue Bernard Palissy 7
Ivry sur Seine 942 00
Francúzsko
From: 01/14/2008 Until: 04/28/2011
  (from: 05/18/2011 until: 05/17/2011)
Dominique Garnier - člen
Rue Bernard Palissy 7
Ivry sur Seine 942 00
Francúzsko
From: 04/28/2011
  (from: 05/18/2011 until: 05/29/2015)
Antoine Guillaume Guilbaud - člen
residence in the Slovak Republic :
Vosková 8
Bratislava 831 01
From: 05/06/2013
  (from: 06/13/2013 until: 06/13/2016)
Antoine Guillaume Guilbaud - člen
residence in the Slovak Republic :
Vosková 8
Bratislava 831 01
From: 06/03/2016 Until: 06/13/2017
  (from: 07/12/2017 until: 07/11/2017)
Antoine Guillaume Guilbaud - člen
residence in the Slovak Republic :
Vosková 8
Bratislava 831 01
From: 05/06/2013 Until: 06/03/2016
  (from: 06/14/2016 until: 06/13/2016)
Antoine Guillaume Guilbaud - člen
residence in the Slovak Republic :
Vosková 8
Bratislava 831 01
From: 06/03/2016
  (from: 06/14/2016 until: 07/11/2017)
Pierre Théophile Marie Hamon - člen
rue de la Grande Chaumiere 8
Paríž 750 06
Francúzsko
From: 05/06/2013 Until: 05/13/2015
  (from: 05/30/2015 until: 05/29/2015)
Pierre Théophile Marie Hamon - člen
rue de la Grande Chaumiere 8
Paríž 750 06
Francúzsko
From: 05/06/2013
  (from: 06/13/2013 until: 05/29/2015)
Pierre Théophile Marie Hamon - člen
rue de la Grande Chaumiere 8
Paríž 750 06
Francúzsko
From: 10/06/2010 Until: 05/06/2013
  (from: 06/13/2013 until: 06/12/2013)
Colin Henry Hewett - člen
Frankland Road, Croxley Green, Rickmansworth 89
Herts WD3 3AS
Veľká Británia
From: 04/30/2004 Until: 12/08/2005
  (from: 01/13/2006 until: 01/12/2006)
Colin Henry Hewett - člen
Frankland Road, Croxley Green, Rickmansworth 89
Herts WD3 3AS
Veľká Británia
From: 04/30/2004
  (from: 06/04/2004 until: 01/12/2006)
Philippe Jérôme Louis Chevalier - člen
rue de Tourville 26
St. Germain en Laye 781 00
Francúzsko
From: 04/20/2005
  (from: 05/18/2005 until: 10/22/2008)
Philippe Jérôme Louis Chevalier - člen
rue de Tourville 26
St. Germain en Laye 781 00
Francúzsko
From: 04/20/2005 Until: 09/25/2008
  (from: 10/23/2008 until: 10/22/2008)
Corentin Maigné - náhradný člen
rue du proffeseur Bergonié 21
Le Kremlin-Bicetre 942 70
Francúzsko
From: 09/25/2008
  (from: 10/23/2008 until: 06/02/2009)
Corentin Maigné - náhradný člen
rue du proffeseur Bergonié 21
Le Kremlin-Bicetre 942 70
Francúzsko
From: 09/25/2008 Until: 04/28/2009
  (from: 06/03/2009 until: 06/02/2009)
Corentin Maigné - člen
residence in the Slovak Republic :
Trinásta ulica 14
Bratislava 831 01
From: 04/28/2009
  (from: 06/03/2009 until: 06/12/2013)
Corentin Maigné - člen
residence in the Slovak Republic :
Trinásta ulica 14
Bratislava 831 01
From: 04/28/2009 Until: 05/06/2013
  (from: 06/13/2013 until: 06/12/2013)
Pierre Mellinger - člen
ul.Janczarów 22 B
02-960 Varšava
Poľsko
From: 08/31/2001 Until: 12/08/2005
  (from: 01/13/2006 until: 01/12/2006)
Pierre Mellinger - člen
ul.Janczarów 22 B
02-960 Varšava
Poľsko
From: 08/31/2001
  (from: 02/25/2002 until: 01/12/2006)
Marc Ricau - člen
Allée des Pelouses 1
La Celle Saint Cloud 781 70
Francúzska republika
From: 05/13/2015
  (from: 05/30/2015 until: 07/11/2017)
Marc Ricau - člen
Allée des Pelouses 1
La Celle Saint Cloud 781 70
Francúzska republika
From: 05/13/2015 Until: 06/13/2017
  (from: 07/12/2017 until: 07/11/2017)
Antonio Ruiz Anguita - člen
avenue de Suffren 112 ter
Paríž 750 15
Francúzsko
From: 01/14/2008
  (from: 02/15/2008 until: 06/28/2010)
Antonio Ruiz Anguita - člen
avenue de Suffren 112 ter
Paríž 750 15
Francúzsko
From: 01/14/2008 Until: 06/19/2010
  (from: 06/29/2010 until: 06/28/2010)
David Charles Stewart - člen
residence in the Slovak Republic :
Trinásta ulica 14
Bratislava 831 01
From: 01/14/2008 Until: 09/25/2008
  (from: 10/23/2008 until: 10/22/2008)
David Charles Stewart - člen
residence in the Slovak Republic :
Trinásta ulica 14
Bratislava 831 01
From: 01/14/2008
  (from: 02/15/2008 until: 10/22/2008)
Eve Bourdeau - člen
residence in the Slovak Republic :
Na rozhliadke 13692/5C
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 09/01/2020 Until: 09/01/2023
  (from: 08/31/2023 until: 08/30/2023)
Eve Bourdeau - člen
residence in the Slovak Republic :
Na rozhliadke 13692/5C
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 09/01/2020
  (from: 11/14/2020 until: 08/30/2023)
Acting in the name of the company: 
V mene Spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne alebo ktoríkoľvek dvaja (2) členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za Spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenémnu alebo napísanému obchodnému menu Spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (from: 06/14/2016)
Ktorýkoľvek dvaja (2) členovia Predstavenstva konajúc spoločne sú oprávnení konať za a v mene Spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcii pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 12/14/2012 until: 06/13/2016)
Ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva konajúc spoločne sú oprávnení, a generálny riaditeľ konajúc samostatne je oprávnený konať za a v mene spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcii pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 10/29/2004 until: 12/13/2012)
Ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva konajúc spoločne sú oprávnení, a generálny riaditeľ konajúc samostatne je oprávnený konať za a v mene spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcii pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 02/25/2002 until: 10/28/2004)
Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva a generálny riaditeľ. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne alebo generálny riaditeľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcii pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 10/24/1997 until: 02/24/2002)
Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 12/20/1996 until: 10/23/1997)
Za spoločnosť sú oprávnení konať a listiny podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo k napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 09/03/1996 until: 12/19/1996)
Capital: 
39 222 462,89 EUR Paid up: 39 222 462,89 EUR
  (from: 01/21/2009)
1 181 755 435 Sk Paid up: 1 181 755 435 Sk
  (from: 01/13/2003 until: 01/20/2009)
3 376 444 100 Sk Paid up: 3 376 444 100 Sk
  (from: 09/05/2002 until: 01/12/2003)
3 323 877 200 Sk
  (from: 12/19/2001 until: 09/04/2002)
3 281 000 000 Sk
  (from: 08/17/1998 until: 12/18/2001)
2 841 000 000 Sk
  (from: 01/07/1998 until: 08/16/1998)
1 941 000 000 Sk
  (from: 03/12/1997 until: 01/06/1998)
1 000 000 Sk
  (from: 09/03/1996 until: 03/11/1997)
Shares: 
Number of shares: 1181755
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,19 EUR
  (from: 04/09/2022)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 13,78 EUR
  (from: 04/09/2022)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 0,66 EUR
  (from: 04/09/2022)
Number of shares: 1181755
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,19 EUR
  (from: 01/21/2009 until: 04/08/2022)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 13,78 EUR
  (from: 01/21/2009 until: 04/08/2022)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 0,66 EUR
  (from: 01/21/2009 until: 04/08/2022)
Number of shares: 1181755
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 06/28/2006 until: 01/20/2009)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 415 Sk
  (from: 06/28/2006 until: 01/20/2009)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 20 Sk
  (from: 06/28/2006 until: 01/20/2009)
Number of shares: 33764441
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 35 Sk
  (from: 01/13/2003 until: 06/27/2006)
Number of shares: 33764441
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 100 Sk
  (from: 09/05/2002 until: 01/12/2003)
Number of shares: 33238772
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 100 Sk
  (from: 12/19/2001 until: 09/04/2002)
Number of shares: 32810000
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 100 Sk
  (from: 09/25/2000 until: 12/18/2001)
Number of shares: 100
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 01/19/2000 until: 09/24/2000)
Number of shares: 32800
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 01/19/2000 until: 09/24/2000)
Number of shares: 100
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 09/03/1996 until: 01/18/2000)
Number of shares: 32800
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 08/17/1998 until: 01/18/2000)
Number of shares: 28400
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 01/07/1998 until: 08/16/1998)
Number of shares: 19400
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 03/12/1997 until: 01/06/1998)
Stockholder: 
Atlas Services Belgium s.a.
Avenue du Bourget 3
Brusel 1140
Belgické kráľovstvo
  (from: 08/26/2021)
Atlas Services Belgium s.a.
Avenue du Bourget 3
Brusel 1140
Belgické kráľovstvo
  (from: 08/31/2011 until: 08/25/2021)
ATLAS SERVICES BELGIUM, S.A.
boulevard Auguste Reyers 70
Brussels 1030
Belgicko
  (from: 08/22/2008 until: 08/30/2011)
Wirefree Services Nederland B.V.
Groenhovenstraat 2
´s-Gravenhage 2596HT
Holandsko
  (from: 01/13/2006 until: 08/21/2008)
Supervisory board: 
Gilles Deloison
allée Saint-Hubert 14Ter
Antony 921 60
Francúzska republika
From: 10/17/2022
  (from: 11/09/2022)
Ing. Peter Škodný
Bradlianska 1
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 01
From: 10/17/2022
  (from: 11/09/2022)
Ing. Ľuboš Brozman
Jelšova 21
Banská Bystrica 974 01
From: 09/22/2023
  (from: 10/20/2023)
Bohumil Suchánek
Priehradná 14679/62C
Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07
From: 09/22/2023
  (from: 10/20/2023)
Ing. Igor Berta
Podbeľová 2094/8A
Rovinka 900 41
From: 09/22/2023
  (from: 10/20/2023)
Jerome Berger
rue Brezin 28
Paríž 14é me
Francúzsko
From: 04/28/2011
  (from: 05/18/2011 until: 02/12/2013)
Jerome Berger
rue Brezin 28
Paríž 14é me
Francúzsko
From: 04/28/2011 Until: 01/11/2013
  (from: 02/13/2013 until: 02/12/2013)
Ing. Ľuboš Brozman - člen
Radvanská 6023/25
Banská Bystrica - Kráľová 974 01
From: 05/30/2003
  (from: 10/20/2003 until: 06/27/2006)
Ing. Ľuboš Brozman - člen
Radvanská 6023/25
Banská Bystrica - Kráľová 974 01
From: 05/30/2003 Until: 06/13/2006
  (from: 06/28/2006 until: 06/27/2006)
JUDr. Erika Csekes - člen
Tichá 42A
Bratislava 811 01
From: 09/01/2004
  (from: 10/29/2004 until: 06/27/2006)
JUDr. Erika Csekes - člen
Tichá 42A
Bratislava 811 01
From: 09/01/2004 Until: 06/13/2006
  (from: 06/28/2006 until: 06/27/2006)
Juraj Čenteš - člen
Potočná 14
Piešťany
  (from: 10/24/1997 until: 09/24/2000)
prof.Ing. Milan Dado , CSc. - člen
Borová 11
Žilina 010 01
From: 08/31/2001
  (from: 02/25/2002 until: 06/27/2006)
prof.Ing. Milan Dado , CSc. - člen
Borová 11
Žilina 010 01
From: 08/31/2001 Until: 06/13/2006
  (from: 06/28/2006 until: 06/27/2006)
Gilles Deloison
allée Saint-Hubert 14Ter
Antony 921 60
Francúzska republika
From: 05/01/2019
  (from: 07/27/2021 until: 11/08/2022)
Gilles Deloison
allée Saint-Hubert 14Ter
Antony 921 60
Francúzska republika
From: 05/01/2019 Until: 10/17/2022
  (from: 11/09/2022 until: 11/08/2022)
Gilles Deloison
allée Saint-Hubert 14Ter
Antony 921 60
Francúzska republika
From: 05/01/2019
  (from: 04/24/2019 until: 07/26/2021)
Ing. Ľuboš Dúbravec
Dovalovo 152
Liptovský Hrádok 033 01
From: 09/21/2020
  (from: 11/14/2020 until: 07/26/2021)
Ing. Ľuboš Dúbravec
Dovalovo 152
Liptovský Hrádok 033 01
From: 05/24/2016
  (from: 06/14/2016 until: 11/13/2020)
Ing. Ľuboš Dúbravec
Dovalovo 152
Liptovský Hrádok 033 01
From: 05/24/2016 Until: 09/21/2020
  (from: 11/14/2020 until: 11/13/2020)
Bruno Marie Edmond Duthoit - člen
Strakova 5/228
Bratislava 811 01
From: 09/01/2004
  (from: 10/29/2004 until: 06/27/2006)
Bruno Marie Edmond Duthoit - člen
Strakova 5/228
Bratislava 811 01
From: 09/01/2004 Until: 06/13/2006
  (from: 06/28/2006 until: 06/27/2006)
Ing. Juraj Fencl - predseda
Zadunajská cesta 1
Bratislava
  (from: 09/03/1996 until: 10/28/1996)
Ing. Erich Gaďo
Farského 14
Bratislava 851 01
  (from: 10/29/1996 until: 10/23/1997)
Ing. Erich Gaďo - člen
Farského 14
Bratislava 851 01
  (from: 10/24/1997 until: 07/18/1999)
Ing. Ivan Golian - člen
Sklenárová 30
Bratislava
  (from: 09/25/2000 until: 01/12/2003)
Ing. Ivan Golian - člen
Sklenárová 30
Bratislava
From: 05/30/2000
  (from: 01/13/2003 until: 10/19/2003)
Ing. Štefan Hronček
Športová 770/13
Očová 962 23
From: 05/24/2016
  (from: 06/14/2016 until: 11/13/2020)
Ing. Štefan Hronček
Športová 770/13
Očová 962 23
From: 05/24/2016 Until: 09/21/2020
  (from: 11/14/2020 until: 11/13/2020)
Mgr. Iveta Jurigová - člen
Palkovičova 9
Bratislava 821 08
From: 05/30/2003
  (from: 10/20/2003 until: 06/03/2004)
Mgr. Iveta Jurigová - člen
Alžbetin Dvor 515
Miloslavov 900 42
From: 05/30/2003
  (from: 06/04/2004 until: 06/27/2006)
Mgr. Iveta Jurigová - člen
Alžbetin Dvor 515
Miloslavov 900 42
From: 05/30/2003 Until: 06/13/2006
  (from: 06/28/2006 until: 06/27/2006)
Ing. Pavol Kinčeš - člen
Kalinčiakova 7
Bratislava
  (from: 07/19/1999 until: 02/24/2002)
Ing. Miroslav Knitl
Lenardova 4
Bratislava 851 01
  (from: 10/29/1996 until: 10/23/1997)
Ing. Miroslav Knitl - predseda
Lenardova 4
Bratislava 851 01
  (from: 10/24/1997 until: 07/18/1999)
Ján Kodaj
Na Sihoti 1162/29
Dolný Kubín 026 01
From: 06/13/2009
  (from: 07/23/2009 until: 07/25/2012)
Ján Kodaj
Na Sihoti 1162/29
Dolný Kubín 026 01
From: 06/13/2009 Until: 06/13/2012
  (from: 07/26/2012 until: 07/25/2012)
Ján Kodaj
Na Sihoti 1162/29
Dolný Kubín 026 01
From: 06/14/2012
  (from: 07/26/2012 until: 06/17/2015)
Ján Kodaj
Na Sihoti 1162/29
Dolný Kubín 026 01
From: 06/14/2012 Until: 06/14/2015
  (from: 06/18/2015 until: 06/17/2015)
Ján Kodaj
Na Sihoti 1162/29
Dolný Kubín 026 01
From: 06/15/2015
  (from: 06/18/2015 until: 06/13/2016)
Ján Kodaj
Na Sihoti 1162/29
Dolný Kubín 026 01
From: 06/15/2015 Until: 05/24/2016
  (from: 06/14/2016 until: 06/13/2016)
Ing. Ľubor Lancoš - člen
Gabčíkova 8
Bratislava
  (from: 09/25/2000 until: 01/12/2003)
Ing. Ľubor Lancoš - člen
Gabčíkova 8
Bratislava
From: 08/10/2000
  (from: 01/13/2003 until: 10/19/2003)
Ing. Ľubor Lancoš
Gabčíkova 8
Bratislava 841 05
From: 06/13/2006
  (from: 06/28/2006 until: 07/22/2009)
Ing. Ľubor Lancoš
Gabčíkova 8
Bratislava 841 05
From: 06/13/2006 Until: 06/13/2009
  (from: 07/23/2009 until: 07/22/2009)
Ing. Ľubor Lancoš - člen
Gabčíkova 8
Bratislava 841 05
From: 05/30/2003
  (from: 10/20/2003 until: 06/27/2006)
Ing. Ľubor Lancoš - člen
Gabčíkova 8
Bratislava 841 05
From: 05/30/2003 Until: 06/13/2006
  (from: 06/28/2006 until: 06/27/2006)
Ing. Pavol Lančarič , PhD.
Mariánska cesta 1727//3A
Svätý Jur 900 21
From: 05/01/2019
  (from: 04/24/2019 until: 11/08/2022)
Ing. Pavol Lančarič , PhD.
Mariánska cesta 1727//3A
Svätý Jur 900 21
From: 05/01/2019 Until: 10/17/2022
  (from: 11/09/2022 until: 11/08/2022)
Mgr. Marián Luptovský
Štefana Moyzesa 1568/23
Ružomberok 034 01
From: 07/11/2017
  (from: 10/13/2017 until: 11/13/2020)
Mgr. Marián Luptovský
Štefana Moyzesa 1568/23
Ružomberok 034 01
From: 07/11/2017 Until: 09/21/2020
  (from: 11/14/2020 until: 11/13/2020)
Ing. Ivan Marták
Bratislavská 8
Modra 900 01
From: 04/28/2009
  (from: 06/03/2009 until: 02/12/2013)
Ing. Ivan Marták
Bratislavská 8
Modra 900 01
From: 04/28/2009 Until: 01/11/2013
  (from: 02/13/2013 until: 02/12/2013)
doc.Ing. Peter Mihók , CSc. - podpredseda
Nejedlého 3
Bratislava 841 02
From: 08/31/2001
  (from: 02/25/2002 until: 06/27/2006)
doc.Ing. Peter Mihók , CSc. - podpredseda
Nejedlého 3
Bratislava 841 02
From: 08/31/2001 Until: 06/13/2006
  (from: 06/28/2006 until: 06/27/2006)
Ing. Vladimír Mošat , CSc.
M.R. Štefánika 2
Žilina 010 01
  (from: 10/29/1996 until: 10/23/1997)
Ing. Vladimír Mošat , CSc. - člen
M.R. Štefánika 2
Žilina 010 01
  (from: 10/24/1997 until: 07/18/1999)
Ing. Zuzana Nemečková
Kpt. Jána Rašu 3166/3
Bratislava 841 01
From: 01/11/2013
  (from: 02/13/2013 until: 05/29/2015)
Ing. Zuzana Nemečková
Kpt. Jána Rašu 3166/3
Bratislava 841 01
From: 01/11/2013 Until: 05/13/2015
  (from: 05/30/2015 until: 05/29/2015)
Ing. Jaroslav Ninčák - člen
Ďumbierska 17
Košice
  (from: 07/19/1999 until: 07/30/2000)
Ľubomír Oujezdský - člen
Alžbetin Dvor 116
Miloslavov
  (from: 10/24/1997 until: 09/24/2000)
Ing. Vincent Pillár - člen
Za amfiteátrom 10
Košice
  (from: 07/31/2000 until: 02/24/2002)
Ing. Pavol Ponca - predseda
Belinského 5
Bratislava
  (from: 07/19/1999 until: 02/24/2002)
Ing. Zuzana Popluhárová
Prievozská 27
Bratislava 821 09
From: 06/13/2006
  (from: 06/28/2006 until: 07/22/2009)
Ing. Zuzana Popluhárová
Prievozská 27
Bratislava 821 09
From: 06/13/2006 Until: 06/13/2009
  (from: 07/23/2009 until: 07/22/2009)
Ing. Zuzana Popluhárová - člen
Trnavská 15
Bratislava 831 04
From: 05/30/2003
  (from: 10/20/2003 until: 06/27/2006)
Ing. Zuzana Popluhárová - člen
Trnavská 15
Bratislava 831 04
From: 05/30/2003 Until: 06/13/2006
  (from: 06/28/2006 until: 06/27/2006)
Laurent Preel
rue Armand Silvestre 46
Courbevoie 924 00
Francúzsko
From: 04/28/2010
  (from: 09/01/2010 until: 05/17/2011)
Laurent Preel
rue Armand Silvestre 46
Courbevoie 924 00
Francúzsko
From: 04/28/2010 Until: 04/28/2011
  (from: 05/18/2011 until: 05/17/2011)
Ing. Dana Prekopová - člen
Dobšinského 1/18
Žilina
  (from: 10/24/1997 until: 09/24/2000)
Ing. Dana Prekopová - člen
Dobšinského 1/18
Žilina
  (from: 09/25/2000 until: 01/12/2003)
Ing. Dana Prekopová - člen
Drotárska 92
Bratislava 811 02
From: 05/30/2000
  (from: 01/13/2003 until: 10/19/2003)
Ing. Dana Prekopová
Drotárskam cesta 6165/92
Bratislava 811 02
From: 06/13/2009
  (from: 07/23/2009 until: 07/25/2012)
Ing. Dana Prekopová
Drotárskam cesta 6165/92
Bratislava 811 02
From: 06/13/2009 Until: 06/13/2012
  (from: 07/26/2012 until: 07/25/2012)
Ing. Ladislav Rehák
Stanekova 3052/21
Bratislava 841 03
From: 06/13/2017
  (from: 07/12/2017 until: 04/23/2019)
Ing. Ladislav Rehák
Stanekova 3052/21
Bratislava 841 03
From: 06/13/2017 Until: 04/30/2019
  (from: 04/24/2019 until: 04/23/2019)
Ing. Mária Reháková - člen
Stanekova 21
Bratislava 841 03
  (from: 09/03/1996 until: 10/28/1996)
Marc Ricau
Allée des Pelouses 1
La Celle Saint Cloud 781 70
Francúzska republika
From: 06/13/2017
  (from: 07/12/2017 until: 07/06/2020)
Marc Ricau
Allée des Pelouses 1
La Celle Saint Cloud 781 70
Francúzska republika
From: 06/13/2017 Until: 06/23/2020
  (from: 07/07/2020 until: 07/06/2020)
Martin Schwantzer
Kyjevské nám. 7
Banská Bystrica 974 01
From: 06/14/2012
  (from: 07/26/2012 until: 06/17/2015)
Martin Schwantzer
Kyjevské nám. 7
Banská Bystrica 974 01
From: 06/14/2012 Until: 06/14/2015
  (from: 06/18/2015 until: 06/17/2015)
David Charles Stewart
Trinásta ulica 14
Bratislava 831 01
From: 06/13/2006
  (from: 06/28/2006 until: 02/14/2008)
David Charles Stewart
Trinásta ulica 14
Bratislava 831 01
From: 06/13/2006 Until: 01/14/2008
  (from: 02/15/2008 until: 02/14/2008)
Ing. Peter Struhár
Martina Benku 30
Trnava 917 01
  (from: 10/29/1996 until: 10/23/1997)
Ing. Peter Struhár - podpredseda
Pri Hornej skalke 4
Svätý Jur 900 21
  (from: 10/24/1997 until: 02/24/2002)
Ing. Janka Struhárová - člen
Martina Benku 30
Trnava
  (from: 09/03/1996 until: 10/28/1996)
Ing. Albert Šmajda - člen
Dvojkrížna 2
Bratislava
  (from: 09/25/2000 until: 01/12/2003)
Ing. Albert Šmajda - člen
Strmý vŕšok 33
Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06
From: 05/30/2000
  (from: 01/13/2003 until: 10/19/2003)
Rudolf Tesár
Gaštanová 2399/12
Hlohovec 920 01
From: 06/15/2015
  (from: 06/18/2015 until: 06/13/2016)
Rudolf Tesár
Gaštanová 2399/12
Hlohovec 920 01
From: 06/15/2015 Until: 05/24/2016
  (from: 06/14/2016 until: 06/13/2016)
Jean-Marc Vignolles
avenue du Général Michel Bizot 37
Paríž 750 12
Francúzska republika
From: 06/26/2018
  (from: 06/30/2018 until: 07/26/2021)
Jean-Marc Vignolles
avenue du Général Michel Bizot 37
Paríž 750 12
Francúzska republika
From: 06/26/2018 Until: 06/28/2021
  (from: 07/27/2021 until: 07/26/2021)
Ing. Ľuboš Dúbravec
Bočná 2455/21
Stupava 900 31
From: 09/21/2020 Until: 09/21/2023
  (from: 10/20/2023 until: 10/19/2023)
Ing. Ľuboš Dúbravec
Bočná 2455/21
Stupava 900 31
From: 09/21/2020
  (from: 07/27/2021 until: 10/19/2023)
Mgr. Marcela Rédlerová
Okružná 1861/43
Handlová 972 51
From: 09/21/2020 Until: 09/21/2023
  (from: 10/20/2023 until: 10/19/2023)
Mgr. Marcela Rédlerová
Okružná 1861/43
Handlová 972 51
From: 09/21/2020
  (from: 11/14/2020 until: 10/19/2023)
Ing. Igor Berta
Podbeľová 2094/8A
Rovinka 900 41
From: 09/21/2020 Until: 09/21/2023
  (from: 10/20/2023 until: 10/19/2023)
Ing. Igor Berta
Podbeľová 2094/8A
Rovinka 900 41
From: 09/21/2020
  (from: 11/14/2020 until: 10/19/2023)
Jean-Marie Culpin
rue Royer-Collard 16
Paríž 750 05
Francúzska republika
From: 07/30/2021
  (from: 08/26/2021)
Christian Urs Luginbühl
Rue du Rafour 7A
Saint-Aubin-Sauges 2024
Švajčiarska konfederácia
From: 09/09/2021
  (from: 09/29/2021)
Milena Harito Shteto
rue Auguste Blanqui 14
Gentilly 942 50
Francúzska republika
From: 10/17/2022
  (from: 11/09/2022)
Bruno Duthoit
Wilcza 19
Varšava 00-544
Poľská republika
From: 10/17/2022
  (from: 02/16/2023)
Marc Ricau
Allée des Pelouses 1
La Celle Saint Cloud 781 70
Francúzska republika
From: 07/01/2023
  (from: 07/19/2023)
Bernard Marie Henri Argouges - člen
17 Rue Xaintrailles
Paris 750 13
Francúzsko
  (from: 09/25/2000 until: 02/24/2002)
Jean - Francois Beaudouin
RUE DE CPT. SERBER 50
Paris 750 20
Francúzska republika
  (from: 10/29/1996 until: 10/23/1997)
Jean - Francois Beaudouin - člen
RUE DE CPT. SERBER 50
Paris 750 20
Francúzska republika
  (from: 10/24/1997 until: 07/30/2000)
Jerome Sebastien Berger - člen
19 rue Brezin
Paríž 750 14
Francúzsko
From: 08/31/2001
  (from: 02/25/2002 until: 12/03/2004)
Jerome Sebastien Berger - člen
19 rue Brezin
Paríž 750 14
Francúzsko
From: 08/31/2001 Until: 11/04/2004
  (from: 12/04/2004 until: 12/03/2004)
Christophe Boivineau - člen
61 rue de ´l Amiral Roussin
Paríž 750 15
Francúzsko
From: 08/31/2001
  (from: 02/25/2002 until: 10/28/2004)
Christophe Boivineau - člen
61 rue de ´l Amiral Roussin
Paríž 750 15
Francúzsko
From: 08/31/2001 Until: 08/31/2004
  (from: 10/29/2004 until: 10/28/2004)
Vincent Brunet
Blvd Auguste Blanqui 110bis
Paríž 750 13
Francúzsko
From: 01/14/2008
  (from: 02/15/2008 until: 04/12/2011)
Vincent Brunet
Blvd Auguste Blanqui 110bis
Paríž 750 13
Francúzsko
From: 01/14/2008 Until: 01/14/2011
  (from: 04/13/2011 until: 04/12/2011)
Vincent Brunet
rue Jean-Baptiste Clément 26
Gentilly 942 50
Francúzska republika
From: 03/22/2011
  (from: 04/13/2011 until: 05/29/2015)
Vincent Brunet
rue Jean-Baptiste Clément 26
Gentilly 942 50
Francúzska republika
From: 03/22/2011 Until: 05/13/2015
  (from: 05/30/2015 until: 05/29/2015)
Vincent Brunet
rue Jean-Baptiste Clément 26
Gentilly 942 50
Francúzska republika
From: 05/13/2015
  (from: 05/30/2015 until: 06/13/2016)
Vincent Brunet
rue Jean-Baptiste Clément 26
Gentilly 942 50
Francúzska republika
From: 05/13/2015 Until: 06/03/2016
  (from: 06/14/2016 until: 06/13/2016)
Francoise Clemes
rue de la Pompe 185
Paríž 751 16
Francúzsko
From: 06/13/2006 Until: 04/28/2009
  (from: 06/03/2009 until: 06/02/2009)
Francoise Clemes
rue de la Pompe 185
Paríž 751 16
Francúzsko
From: 06/13/2006
  (from: 06/28/2006 until: 06/02/2009)
Chantal Crave - predseda
34, Rue de Torcy
Paríž 750 18
Francúzsko
From: 08/31/2001 Until: 08/31/2004
  (from: 10/29/2004 until: 10/28/2004)
Chantal Crave - predseda
34, Rue de Torcy
Paríž 750 18
Francúzsko
From: 08/31/2001
  (from: 02/25/2002 until: 10/28/2004)
Chantal Crave - člen
193 Avenue Jean Jaures
Paris 750 19
Francúzska republika
  (from: 10/13/1999 until: 07/30/2000)
Jean-Marie Culpin
Rue Sainte Adelaide 14
Versailles 780 00
Francúzska republika
From: 07/30/2018
  (from: 08/08/2018 until: 07/26/2021)
Jean-Marie Culpin
rue Royer-Collard 16
Paríž 750 05
Francúzska republika
From: 07/30/2018
  (from: 07/27/2021 until: 08/25/2021)
Jean-Marie Culpin
rue Royer-Collard 16
Paríž 750 05
Francúzska republika
From: 07/30/2018 Until: 07/30/2021
  (from: 08/26/2021 until: 08/25/2021)
Mai de La Rochefordiere
rue Jean de La Fontaine 47
Versailles 78 000
Francúzska republika
From: 05/13/2015
  (from: 07/12/2017 until: 08/07/2018)
Mai de La Rochefordiere
rue Jean de La Fontaine 47
Versailles 78 000
Francúzska republika
From: 05/13/2015 Until: 07/30/2018
  (from: 08/08/2018 until: 08/07/2018)
Thuy Mai Pavret de La Rochefordiere
rue Jean de La Fontaine 47
Versailles 78 000
Francúzska republika
From: 01/11/2013 Until: 05/13/2015
  (from: 05/30/2015 until: 05/29/2015)
Thuy Mai Pavret de La Rochefordiere
rue Jean de La Fontaine 47
Versailles 78 000
Francúzska republika
From: 01/11/2013
  (from: 02/13/2013 until: 05/29/2015)
Frédéric Pierre Maurice Debord - člen
33 Rue Danton
Malakoff 922 40
Francúzsko
  (from: 09/25/2000 until: 02/24/2002)
Frédéric Pierre Maurice Debord - člen
33 Rue Danton
Malakoff 922 40
Francúzsko
From: 08/31/2001
  (from: 02/25/2002 until: 05/17/2005)
Frédéric Pierre Maurice Debord - člen
33 Rue Danton
Malakoff 922 40
Francúzsko
From: 08/31/2001 Until: 04/20/2005
  (from: 05/18/2005 until: 05/17/2005)
Bertrand du Boucher
rue Jacques Dulud 45
Neuilly sur Seine Paríž 922 00
Francúzsko
From: 01/14/2008
  (from: 02/15/2008 until: 04/12/2011)
Bertrand du Boucher
rue Jacques Dulud 45
Neuilly sur Seine Paríž 922 00
Francúzsko
From: 03/22/2011 Until: 05/13/2015
  (from: 05/30/2015 until: 05/29/2015)
Bertrand du Boucher
rue Jacques Dulud 45
Neuilly sur Seine Paríž 922 00
Francúzsko
From: 03/22/2011
  (from: 04/13/2011 until: 05/29/2015)
Bertrand du Boucher
rue Jacques Dulud 45
Neuilly sur Seine Paríž 922 00
Francúzsko
From: 01/14/2008 Until: 01/14/2011
  (from: 04/13/2011 until: 04/12/2011)
Aude Dubrulle
rue du Docteur Roux 10
Paríž 750 15
Francúzsko
From: 06/13/2006
  (from: 06/28/2006 until: 08/31/2010)
Aude Dubrulle
rue du Docteur Roux 10
Paríž 750 15
Francúzsko
From: 06/13/2006 Until: 04/28/2010
  (from: 09/01/2010 until: 08/31/2010)
Bruno Duthoit
Mokotowska 59
Varšava 00-542
Poľská republika
From: 06/03/2016
  (from: 06/14/2016 until: 08/09/2019)
Bruno Duthoit
Mokotowska 59
Varšava 00-542
Poľská republika
From: 06/24/2019
  (from: 07/27/2021 until: 11/08/2022)
Bruno Duthoit
Mokotowska 59
Varšava 00-542
Poľská republika
From: 06/03/2016 Until: 06/24/2019
  (from: 08/10/2019 until: 08/09/2019)
Bruno Duthoit
Mokotowska 59
Varšava 00-542
Poľská republika
From: 06/24/2019
  (from: 08/10/2019 until: 07/26/2021)
Bruno Duthoit
Mokotowska 59
Varšava 00-542
Poľská republika
From: 10/17/2022
  (from: 11/09/2022 until: 02/15/2023)
Bruno Duthoit
Mokotowska 59
Varšava 00-542
Poľská republika
From: 06/24/2019 Until: 10/17/2022
  (from: 11/09/2022 until: 11/08/2022)
Dominique Garnier
Rue Bernard Palissy 7
Ivry sur Seine 942 00
Francúzsko
From: 06/13/2006 Until: 01/14/2008
  (from: 02/15/2008 until: 02/14/2008)
Dominique Garnier
Rue Bernard Palissy 7
Ivry sur Seine 942 00
Francúzsko
From: 06/13/2006
  (from: 06/28/2006 until: 02/14/2008)
Dominique Garnier - predseda
Rue Bernard Palissy 7
Ivry sur Seine 942 00
Francúzsko
From: 08/31/2001 Until: 06/13/2006
  (from: 06/28/2006 until: 06/27/2006)
Dominique Garnier - člen
7 Rue Bernard Palissy 94200
Ivry sur Seine
Francúzsko
From: 08/31/2001
  (from: 02/25/2002 until: 10/28/2004)
Dominique Garnier - predseda
Rue Bernard Palissy 7
Ivry sur Seine 942 00
Francúzsko
From: 08/31/2001
  (from: 10/29/2004 until: 06/27/2006)
Dominique Garnier - člen
7 Rue Bernard Palissy 94200
Ivry sur Seine
Francúzsko
  (from: 07/31/2000 until: 02/24/2002)
Francis Gelibter
rue Coriolis 24
Paríž 750 12
Francúzska republika
From: 06/03/2016
  (from: 06/14/2016 until: 04/23/2019)
Francis Gelibter
rue Coriolis 24
Paríž 750 12
Francúzska republika
From: 06/03/2016 Until: 04/30/2019
  (from: 04/24/2019 until: 04/23/2019)
Kais Ben Hamida
quai des Célestins 6
Paríž 750 04
Francúzska republika
From: 05/13/2015
  (from: 05/30/2015 until: 08/12/2015)
Kais Ben Hamida
quai des Célestins 6
Paríž 750 04
Francúzska republika
From: 05/13/2015 Until: 07/28/2015
  (from: 08/13/2015 until: 08/12/2015)
Daniel Lynch - člen
Akatova 381
Jesenice U Prahy 252 42
Česká republika
From: 08/31/2001
  (from: 02/25/2002 until: 04/03/2006)
Daniel Lynch - člen
Akatova 381
Jesenice U Prahy 252 42
Česká republika
From: 08/31/2001 Until: 02/09/2006
  (from: 04/04/2006 until: 04/03/2006)
Jean - Baptiste Main de Boissiere - člen
RUEJEAN - PIERRE TIMBAUD 108
Courbevoie 924 00
Francúzska republika
  (from: 10/24/1997 until: 10/12/1999)
Jean - Baptiste Main de Boissiere
RUEJEAN - PIERRE TIMBAUD 108
Courbevoie 924 00
Francúzska republika
  (from: 10/29/1996 until: 10/23/1997)
Christophe Naulleau
rue du Ranelagh 34
Paríž 750 16
Francúzska republika
From: 05/13/2015 Until: 07/28/2015
  (from: 08/13/2015 until: 08/12/2015)
Christophe Naulleau
rue du Ranelagh 34
Paríž 750 16
Francúzska republika
From: 07/28/2015
  (from: 08/13/2015 until: 06/13/2016)
Christophe Naulleau
rue du Ranelagh 34
Paríž 750 16
Francúzska republika
From: 07/28/2015 Until: 06/03/2016
  (from: 06/14/2016 until: 06/13/2016)
Christophe Naulleau
rue du Ranelagh 34
Paríž 750 16
Francúzska republika
From: 05/13/2015
  (from: 05/30/2015 until: 08/12/2015)
Christophe Naulleau
rue du Ranelagh 34
Paríž 750 16
Francúzska republika
From: 06/03/2016
  (from: 06/14/2016 until: 08/09/2019)
Christophe Naulleau
rue du Ranelagh 34
Paríž 750 16
Francúzska republika
From: 06/24/2019
  (from: 08/10/2019 until: 07/26/2021)
Christophe Naulleau
rue du Ranelagh 34
Paríž 750 16
Francúzska republika
From: 06/03/2016 Until: 06/24/2019
  (from: 08/10/2019 until: 08/09/2019)
Christophe Naulleau
rue du Ranelagh 34
Paríž 750 16
Francúzska republika
From: 06/24/2019
  (from: 07/27/2021 until: 11/08/2022)
Christophe Naulleau
rue du Ranelagh 34
Paríž 750 16
Francúzska republika
From: 06/24/2019 Until: 10/17/2022
  (from: 11/09/2022 until: 11/08/2022)
Mai Céline Pavret de La Rochefordiere
rue Jean de La Fontaine 47
Versailles 78 000
Francúzska republika
From: 05/13/2015
  (from: 05/30/2015 until: 07/11/2017)
Marc Ricau
Allée des Pelouses 1
La Celle Saint Cloud 781 70
Francúzska republika
From: 06/23/2020
  (from: 07/27/2021 until: 07/18/2023)
Marc Ricau
Allée des Pelouses 1
La Celle Saint Cloud 781 70
Francúzska republika
From: 06/23/2020
  (from: 07/07/2020 until: 07/26/2021)
Marc Ricau
Allée des Pelouses 1
La Celle Saint Cloud 781 70
Francúzska republika
From: 06/23/2020 Until: 07/01/2023
  (from: 07/19/2023 until: 07/18/2023)
Fréderic Samson - člen
14 Rue Theodore de Banville 75017
Paris
Francúzsko
  (from: 07/31/2000 until: 02/24/2002)
Adela Irinel Savu Guedon
rue du Bois 15
Magnanville
Francúzska republika
From: 07/28/2015 Until: 06/03/2016
  (from: 06/14/2016 until: 06/13/2016)
Adela Irinel Savu Guedon
rue du Bois 15
Magnanville
Francúzska republika
From: 07/28/2015
  (from: 08/13/2015 until: 06/13/2016)
David Charles Stewart
residence in the Slovak Republic :
Trinásta ulica 14
Bratislava 831 01
From: 04/20/2005
  (from: 05/18/2005 until: 06/27/2006)
David Charles Stewart
residence in the Slovak Republic :
Trinásta ulica 14
Bratislava 831 01
From: 04/20/2005 Until: 06/13/2006
  (from: 06/28/2006 until: 06/27/2006)
Jean-Michel Thibaud
rue de Montmorency 34
Paríž 750 03
Francúzska republika
From: 11/04/2004
  (from: 12/04/2004 until: 06/27/2006)
Jean-Michel Thibaud
rue de Montmorency 34
Paríž 750 03
Francúzska republika
From: 11/04/2004 Until: 06/13/2006
  (from: 06/28/2006 until: 06/27/2006)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica N 117/96, Nz 124/96 zo dňa 29.7.1996 o založení spoločnosti a stanovy spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 1728
  (from: 09/03/1996)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 04.09.1996, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 161/1996, Nz 151/1996 spísaná dňa 04.09.1996 notárkou JUDr. Magdalénou Čížovou, na ktorom bola schválená zmena stanov v článku X, XI. Stary spis: Sa 1728
  (from: 10/29/1996)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 08.10.1996, ktorého časť - zmena stanov bola osvedčená notárskou zápisnicou N 135/96, Nz 135/96 spísanou notárkou JUDr. Alžbetou Juríkovou. Osvedčenie o priebehu časti mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice Nz 537/96, zo dňa 02.12.1996 spísanej notárom JUDr. Miloslavom Kováčom, na ktorom bola odsúhlasená zmena stanov - zmena obchodného mena z pôvodného SLOVTEL GSM a.s. Stary spis: Sa 1728
  (from: 12/20/1996)
Osvedčenie o priebehu časti mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice Nz 43/97 zo dňa 31.1.1997 - rozhodnutie o zvýšení základného imania a zmena stanov a.s. Stary spis: Sa 1728
  (from: 03/12/1997)
Na valnom zhromaždení dňa 18.7.1997, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 285/97, Nz 265/97 napísanej dňa 18.7.1997 notárom JUDr. Macákom v Bratislave bola schválená zmena stanov, zápisnica z predstavenstva dňa 10.9.1996, záznam z dozornej rady dňa 4.9.1996, zápisnica z volieb dozornej rady z 24.6.1997. Stary spis: Sa 1728
  (from: 10/24/1997)
Notárska zápisnica N 462/97, Nz 432/97 zo dňa 29.10.1997, dodatok č. 4 k stanovám spoločnosti, zápisnica z mimoriadneho VZ zo dňa 29.10.1997.
  (from: 08/17/1998)
Na riadnom VZ konanom dňa 16.6.1998, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 486/98, Nz 474/98 spísaná dňa 16.6.1998 notárom JUDr Ivanom Macákom bol schválený dodatok č. 5 k stanovám. Zápisnica z mimoriadneho VZ konaného dňa 2.3.1999, na ktorom boli schválené zmeny v predstavenstve a dozornej rade Záznam č. 2/99 z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 5.3.1999
  (from: 07/19/1999)
Na mimoriadnom VZ konanom dňa 2.3.1999, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 301/99, Nz 284/99 napísaná dňa 2.3.1999 notárom JUDr. Ivanom Macákom bol schválený dodatok č. 6 k stanovám a úplné znenie stanov v zmysle dodatkov č. 1 až 6. Zápisnica z predstavenstva konaného dňa 22.4.1999, ktoré zvolilo druhého podpredsedu predstavenstva a menovalo nového generálneho riaditeľa spoločnosti. Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 17.9.1999, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 760/99, Nz 709/99 napísaná dňa 17.9.1999 notárom JUDr. Ivanom Macákom bol schválený dodatok č. 7 k stanovám.
  (from: 10/13/1999)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 23.11.1999, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 1113/99, Nz 1054/99 napísaná dňa 23.11.1999 notárom JUDr. Ivanom Macákom bol schválený dodatok č. 8 k stanovám.
  (from: 03/31/2000)
Zmena stanov v časti predmet činnosti schválená valným zhromaždením dňa 27.4.2000, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 322/00, Nz 308/2000.
  (from: 07/31/2000)
Dodatok č. 9 k stanovám, ktorým bolo zmenené obchodné meno z Globtel GSM, a.s. na Globtel, a.s. prijatý na valnom zhromaždení konanom dňa 27.4.2000, priebeh ktorého osvedčuje notárska zápisnica N 322/00, Nz 308/00.
  (from: 08/30/2000)
Na náhradnom mimoriadnom valnom zhromaždení, priebeh ktorého osvedčuje notárska zápisnica N 600/00, Nz 575/00 zo dňa 11.8.2000 zvolený nový členovia dozornej rady a nové úplné znenie stanov spoločnosti. Protokol z volieb členov dozornej rady volených zamestnancami konaných dňa 30.5.2000. Protokol z volieb členov dozornej rady volených zamestnancami konaných dňa 10.8.2000.
  (from: 09/25/2000)
Notárska zápisnica N 956/00, Nz 905/00 zo dňa 11.12.2000 k mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti s dodatkom č. 1 k stanovám spoločnosti.
  (from: 04/30/2001)
Notárska zápisnica č. N 881/01, Nz 836/01 zo dňa 19.10.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zlúčení so spoločnosťou GlobtelNet, a.s. Prievozská 6/A, Bratislava, IČO: 35 753 315 ku dňu 31.12.2001, ktorá sa k tomuto dňu zrušuje bez likvidácie a obchodné imanie zlučovanej spoločnosti GlobtelNet, a.s. prechádza ku dňu výmazu z obchodného registra na spoločnosť Globtel, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO: 35 697 270, ktorá preberá na seba všetky veci, pohľadávky , iné práva a peniazmi oceniteľné hodnoty a záväzky zrušenej spoločnosti GlobtelNet, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO: 35 753 315.
  (from: 12/19/2001)
Predstavenstvo: Ing. Andrej Devečka deň zániku funkcie: 31.8.2001. Ing.Márius Hričovský deň zániku funkcie: 31.8.2001. Ing. Dušan Haruštiak deň zániku funkcie: 31.8.2001. Ing. Ladislav Rehák deň zániku funkcie: 31.8.2001. JUDr.Erika Csekes deň zániku funkcie: 31.8.2001. Bruno Marie Edmond Duthoit deň zániku funkcie: 31.8.2001. Dozorná rada: Ing.Peter Struhár deň zániku funkcie: 31.8.2001. Ing.Pavol Ponca deň zániku funkcie: 31.8.2001. Ing.Pavol Kinceš deň zániku funkcie: 31.8.2001. Fréderic Samson deň zániku funkcie: 31.8.2001. Ing. Vincent Pillár deň zániku funkcie: 31.8.2001. Bernard Marie Henri Argouges deň zániku funkcie: 31.8.2001. Dominique Garnier deň zániku funkcie: 31.8.2001. Fréderic Pierre Maurice Debord deň zániku funkcie: 31.8.2001. Predstavenstvo: Ing.Pavol Lančarič, CSc. deň vzniku funkcie: 31.8.2001. Ing.Ladislav Rehák deň vzniku funkcie: 31.8.2001. JUDr.Erika Csekes deň vzniku funkcie: 31.8.2001. Bruno Marie Edmond Duthoit deň vzniku funkcie: 31.8.2001. Pierre Mellinger deň vzniku funkcie: 31.8.2001. Thierry Baudon deň vzniku funkcie: 31.8.2001. Dozorná rada: Chantal Crave deň vzniku funkcie: 31.8.2001. Jerome Sebastien Berger deň vzniku funkcie: 31.8.2001. Christophe Boivineau deň vzniku funkcie: 31.8.2001. prof.Ing.Milan Dado deň vzniku funkcie: 31.8.2001. doc.Ing.Peter Mihók, CSc., deň vzniku funkcie: 31.8.2001. Daniel Lynch deň vzniku funkcie: 31.8.2001. Dominique Garnier deň vzniku funkcie: 31.8.2001. Fréderic Pierre Maurice Debord deň vzniku funkcie: 31.8.2001. Notárska zápisnica č.N 698/01, Nz 662/01 zo dňa 31.8.2001. Notárska zápisnica č.N 881/01, Nz 836/01 zo dňa 19.10.2001. Zápisnica č.2/2001 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.11.2001. Zápisnica z predstavenstva zo dňa 31.8.2001.
  (from: 02/25/2002)
Zmena stanov spoločnosti, zmena obchodného mena z pôvodného Globtel, a.s. na Orange Slovensko, a.s. schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení priebeh , ktorého osvedčuje notárska zápisnica N 19/02, Nz 19/02 zo dňa 11.1.2002 nadobúda účinnosť zápisu do obchodného registra dňom 27.3.2002.
  (from: 03/08/2002)
Rozhodnutie valného zhromaždenia o zvýšení základného imania osvedčené v notárskej zápisnici č. N 19/02, Nz 19/02 zo dňa 11.1.2002.
  (from: 09/05/2002)
Notárska zápisnica č. N 1141/02, NZ 1080/02 zo dňa 6.12.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zníženie základného imania a zmena stanov spoločnosti.
  (from: 01/13/2003)
Protokol z volieb členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti konaných dňa 27.5.2003. Deň zániku funkcie: Ing. Dana Prekopová - deň zániku funkcie: 30.5.2003 Ing. Ivan Golian - deň zániku funkcie: 30.5.2003 Ing. Albert Šmajda - deň zániku funkcie: 30.5.2003 Ing. Ľubor Lancoš - deň zániku funkcie: 27.5.2003.
  (from: 10/20/2003)
Notárska zápisnica N 275/2004, Nz 37413/2003 o priebehu rokovania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti, spísaná dňa 30.04.2004 JUDr. Ľudmilou Joanidisovou, notásky kandidát poverený notárom JUDr. Ivan Macákom.
  (from: 10/29/2004)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 04.11.2004 vo forme notárskej zápisnice N 677/2004, Nz 79943/2004 spísanej JUDr. Ludmilou Joanidisovou, notárom.
  (from: 12/04/2004)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 563/2006, Nz 37745/2006, NCRIs 37590/2006 zo dňa 28.9.2006 - rozšírenie predmetu podnikania.
  (from: 10/06/2006)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 28.09.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 563/2006, Nz 37745/2006 spísanej notárkou JUDr. Ludmilou Joanidisovou, na ktorom bola schválená zmena stanov - rozšírenie predmetu podnikania.
  (from: 11/28/2006)
Písomné uznesenie členov predstavenstva zo dňa 28.03.2007.
  (from: 04/21/2007)
Notárska zápisnica N 15/2008, Nz 1264/2008, NCRls 1254/2008 napísaná dňa 14.1.2008 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (from: 02/15/2008)
Zápisnica z rokovania predstavenstva zo dňa 25.9.2008.
  (from: 10/23/2008)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 484/2009, Nz 13608/2009 zo dňa 28.4.2009.
  (from: 06/03/2009)
Protokol z volieb členov dozornej rady volených zamestnancami zo dňa 10.06.2009.
  (from: 07/23/2009)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 308/2010 Nz 14636/2010 zo dňa 28.04.2010.
  (from: 09/01/2010)
Notárska zápisnica N 52/2011, Nz 10298/2011 zo dňa 22.3.2011 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (from: 04/13/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 75/2011 Nz 15265/2011 zo dňa 28.04.2011.
  (from: 05/18/2011)
Notárska zápisnica N 133/2011, Nz 26480/2011 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.07.2011 - rozšírenie predmetu činnosti
  (from: 08/31/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice č. N 84/2012, Nz 14847/2012, NCRIs 15198/2012 dňa 26.04.2012.
  (from: 05/25/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 15.06.2012.
  (from: 08/01/2012)
Protokol z volieb členov dozornej rady zo dňa 05.06.2012.
  (from: 07/26/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N121/2012 Nz 21553/2012 dňa 15.06.2012. Rozšírenie predmetu podnikania.
  (from: 08/15/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 311/2012, Nz 42940/2012, NCRls 43794/2012 zo dňa 13.11.2012.
  (from: 12/14/2012)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 11.01.2013. Notárska zápisnica č. N 7/2013, Nz 923/2013 zo dňa 11.01.2013.
  (from: 02/13/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 11.01.2013.
  (from: 02/14/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 85/2013, Nz 14965/2013, NCRls 15268/2013 dňa 06.05.2013.
  (from: 06/13/2013)
Notárska zápisnica č. N 281/2015, Nz 16255/2015, NCRls 16639/2015 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.05.2015.
  (from: 05/30/2015)
Protokol o výsledku volieb členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti konaných v dňoch 27.04.2015 až 30.04.2015.
  (from: 06/18/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.07. 2015.
  (from: 08/13/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.11. 2015.
  (from: 12/31/2015)
Notárska zápisnica - Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.06.2016.
  (from: 06/14/2016)
Notárska zápisnica č. N 168/2017, Nz 20368/2017, NCRls 20824/2017 zo dňa 13.06.2017 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti.
  (from: 07/12/2017)
Date of updating data in databases:  05/22/2024
Date of extract :  05/23/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person